Milovanović Rodić, Danijela

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-5691-865X
 • Milovanović Rodić, Danijela (15)
 • Milovanović-Rodić, Danijela (10)
 • Миловановић Родић, Данијела (2)
 • Milovanovic Rodic, Danijela (1)
 • Milovanović-Rodić, Danijela (1)
 • Milovanović-Rodić, Danijela M. (1)
Projects

Author's Bibliography

100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije: razumevanje društvenog konteksta

Čukić, Iva; Đokić, Jasmina; Graovac, Ana; Maruna, Marija; Milovanović Rodić, Danijela; Perić, Ana; Radovanović, Ksenija; Savkić, Danijela; Slavković, Ljubica; Teofilović, Anica

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2022)

TY - CONF
AU - Čukić, Iva
AU - Đokić, Jasmina
AU - Graovac, Ana
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Perić, Ana
AU - Radovanović, Ksenija
AU - Savkić, Danijela
AU - Slavković, Ljubica
AU - Teofilović, Anica
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1236
AB - U organizaciji istraživačkih jedinica Laboratorija za kulturu planiranja i dizajn prostornih politika i Laboratorija za kolaborativne urbane prakse, koje rade pod okriljem Centra za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pokrenut je istraživački projekat pod nazivom 100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije. Projekat se sprovodi kroz saradnju sa partnerskim organizacijama Ministarstvo prostora i Nova planska praksa i uključuje veći broj istraživača. Osnovni cilj projekta je sagledavanje razvoja koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije u poslednjih sto godina. Težišno se posmatra razvoj ideje javnog interesa i način formulacije politika prostornog razvoja i instrumenata implementacije kroz tri vremenska razdoblja: od perioda Kraljevine Jugoslavije kao jedne od prvih evropskih država sa ustanovljenim legislativnim i regulativnom okvirom javnog interesa, preko socijalističkog perioda i njegovih modaliteta u vidu državnog socijalizma, socijalističkog samoupravljanja i centralizovane demokratije, do savremenog perioda post-socijalističke ekonomske, političke i institucionalne transformacije. Ako se pođe od teze da javni interes oblikuje vladajuća ideologija i skup dominantnih vrednosti i normi, moguće je pratiti uticaj njihovih transformacija na promene u planskom sistemu, planskoj praksi i shodno tome prostornim ishodima. Očekuje se da se u procesu traganja za osnovama koncepta javnog interesa u domenu prostornog razvoja i njihovoj promeni kroz vreme može doći do važnih uvida od značaja za unapređenje savremene planske prakse u Srbiji. U ovom radu će biti prikazani preliminarni rezultati prve faze istraživanja.
AB - Organized by research units of the Laboratory for the Planning Culture of Spatial
Policy Design and the Laboratory for Collaborative Urban Practices, which work under the
auspices of the Research Center at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, a
research project entitled 100 years of transformation of public interest concept in the spatial
development of Serbia was launched. The project is implemented through cooperation with
partner organizations Ministry of Space collective and New Planning Practice and includes a
large number of researchers. The main goal of the project is to consider the development
of the concept of public interest in the spatial development of Serbia in the last hundred
years. The development of the idea of public interest and the way of formulating spatial
development policies and implementation instruments through three time periods are
focused on: from the period of the Kingdom of Yugoslavia as one of the fi rst European
states with established legislative and regulatory framework of public interest, through the
socialist period and its modalities in the form of state socialism, self-government socialism
and centralized democracy, to the modern period of post-socialist economic, political and
institutional transformation. If we start from the thesis that the public interest is shaped by
the ruling ideology and a set of dominant values and norms, it is possible to monitor the
impact of their transformations on changes in the planning system, planning practice and,
consequently, spatial outcomes. It is expected that in the process of searching for the basics
of the concept of public interest in the fi eld of spatial development and their change over
time, important insights for the improvement of modern planning practice in Serbia can
be gained. This project goes a step further than focusing on contemporary planning issues
in Serbia and emphasizes the truly transitional nature of the Serbian planning system and
planning practices. This paper will present the preliminary results of the research fi rst phase.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.
T1 - 100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije: razumevanje društvenog konteksta
SP - 137
EP - 149
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1236
ER - 
@conference{
author = "Čukić, Iva and Đokić, Jasmina and Graovac, Ana and Maruna, Marija and Milovanović Rodić, Danijela and Perić, Ana and Radovanović, Ksenija and Savkić, Danijela and Slavković, Ljubica and Teofilović, Anica",
year = "2022",
abstract = "U organizaciji istraživačkih jedinica Laboratorija za kulturu planiranja i dizajn prostornih politika i Laboratorija za kolaborativne urbane prakse, koje rade pod okriljem Centra za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pokrenut je istraživački projekat pod nazivom 100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije. Projekat se sprovodi kroz saradnju sa partnerskim organizacijama Ministarstvo prostora i Nova planska praksa i uključuje veći broj istraživača. Osnovni cilj projekta je sagledavanje razvoja koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije u poslednjih sto godina. Težišno se posmatra razvoj ideje javnog interesa i način formulacije politika prostornog razvoja i instrumenata implementacije kroz tri vremenska razdoblja: od perioda Kraljevine Jugoslavije kao jedne od prvih evropskih država sa ustanovljenim legislativnim i regulativnom okvirom javnog interesa, preko socijalističkog perioda i njegovih modaliteta u vidu državnog socijalizma, socijalističkog samoupravljanja i centralizovane demokratije, do savremenog perioda post-socijalističke ekonomske, političke i institucionalne transformacije. Ako se pođe od teze da javni interes oblikuje vladajuća ideologija i skup dominantnih vrednosti i normi, moguće je pratiti uticaj njihovih transformacija na promene u planskom sistemu, planskoj praksi i shodno tome prostornim ishodima. Očekuje se da se u procesu traganja za osnovama koncepta javnog interesa u domenu prostornog razvoja i njihovoj promeni kroz vreme može doći do važnih uvida od značaja za unapređenje savremene planske prakse u Srbiji. U ovom radu će biti prikazani preliminarni rezultati prve faze istraživanja., Organized by research units of the Laboratory for the Planning Culture of Spatial
Policy Design and the Laboratory for Collaborative Urban Practices, which work under the
auspices of the Research Center at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, a
research project entitled 100 years of transformation of public interest concept in the spatial
development of Serbia was launched. The project is implemented through cooperation with
partner organizations Ministry of Space collective and New Planning Practice and includes a
large number of researchers. The main goal of the project is to consider the development
of the concept of public interest in the spatial development of Serbia in the last hundred
years. The development of the idea of public interest and the way of formulating spatial
development policies and implementation instruments through three time periods are
focused on: from the period of the Kingdom of Yugoslavia as one of the fi rst European
states with established legislative and regulatory framework of public interest, through the
socialist period and its modalities in the form of state socialism, self-government socialism
and centralized democracy, to the modern period of post-socialist economic, political and
institutional transformation. If we start from the thesis that the public interest is shaped by
the ruling ideology and a set of dominant values and norms, it is possible to monitor the
impact of their transformations on changes in the planning system, planning practice and,
consequently, spatial outcomes. It is expected that in the process of searching for the basics
of the concept of public interest in the fi eld of spatial development and their change over
time, important insights for the improvement of modern planning practice in Serbia can
be gained. This project goes a step further than focusing on contemporary planning issues
in Serbia and emphasizes the truly transitional nature of the Serbian planning system and
planning practices. This paper will present the preliminary results of the research fi rst phase.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.",
title = "100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije: razumevanje društvenog konteksta",
pages = "137-149",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1236"
}
Čukić, I., Đokić, J., Graovac, A., Maruna, M., Milovanović Rodić, D., Perić, A., Radovanović, K., Savkić, D., Slavković, L.,& Teofilović, A.. (2022). 100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije: razumevanje društvenog konteksta. in Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 137-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1236
Čukić I, Đokić J, Graovac A, Maruna M, Milovanović Rodić D, Perić A, Radovanović K, Savkić D, Slavković L, Teofilović A. 100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije: razumevanje društvenog konteksta. in Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022.. 2022;:137-149.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1236 .
Čukić, Iva, Đokić, Jasmina, Graovac, Ana, Maruna, Marija, Milovanović Rodić, Danijela, Perić, Ana, Radovanović, Ksenija, Savkić, Danijela, Slavković, Ljubica, Teofilović, Anica, "100 godina transformacije koncepta javnog interesa u prostornom razvoju Srbije: razumevanje društvenog konteksta" in Deveti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Beograd, jun 2022. (2022):137-149,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1236 .

U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma

Milovanović Rodić, Danijela; Slavković, Ljubica; Maruna, Marija

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2022)

TY - BOOK
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Slavković, Ljubica
AU - Maruna, Marija
PY - 2022
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1229
AB - Radovi predstavljeni u ovoj publikaciji su deo rezultata projekta
„Ka kolaborativnom upravljanju – Interaktivni urbanizam” realizovanog u periodu 2019-2021. godine u okviru programske celine
„Razumeti grad” Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) iz
Beograda. Nastao je u saradnji urbanista iz CZKD-a, nastavnika
i alumni mreže Studijskog programa master akademskih studi
-
ja Integralni urbanizam Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu: menadžerka projekta Ljubica Slavković, autorke pro
-
jekta prof. dr Marija Maruna, doc. dr Danijela Milovanović Rodić,
Ljubica Slavković i Ksenija Radovanović, i istraživačice Milica
Đurđević, Milica Ristović, Margita Vajović (korak 1 i 2) i Milica
Tomašević (korak 1).
Operativni cilj projekta je razvoj stručne platforme za una
-
pređenje pristupa pouzdanim informacijama od značaja za ra
-
zumevanje, izgradnju znanja i argumentovanog mišljenja o problemima prostornog razvoja, dok je dugoročni cilj podsticanje
razvoja nove kulture komunikacije u procesima preispitivanja
i utvrđivanja modaliteta profesionalnog delovanja primerenih
aktuelnom razvojnom kontekstu. U fokusu projekta su aktuelni
problemi u domenu upravljanja prostornim razvojem, ilustrovani
i ispitivani na primerima beogradske graditeljske prakse...
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
T1 - U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1229
ER - 
@book{
author = "Milovanović Rodić, Danijela and Slavković, Ljubica and Maruna, Marija",
year = "2022",
abstract = "Radovi predstavljeni u ovoj publikaciji su deo rezultata projekta
„Ka kolaborativnom upravljanju – Interaktivni urbanizam” realizovanog u periodu 2019-2021. godine u okviru programske celine
„Razumeti grad” Centra za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) iz
Beograda. Nastao je u saradnji urbanista iz CZKD-a, nastavnika
i alumni mreže Studijskog programa master akademskih studi
-
ja Integralni urbanizam Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu: menadžerka projekta Ljubica Slavković, autorke pro
-
jekta prof. dr Marija Maruna, doc. dr Danijela Milovanović Rodić,
Ljubica Slavković i Ksenija Radovanović, i istraživačice Milica
Đurđević, Milica Ristović, Margita Vajović (korak 1 i 2) i Milica
Tomašević (korak 1).
Operativni cilj projekta je razvoj stručne platforme za una
-
pređenje pristupa pouzdanim informacijama od značaja za ra
-
zumevanje, izgradnju znanja i argumentovanog mišljenja o problemima prostornog razvoja, dok je dugoročni cilj podsticanje
razvoja nove kulture komunikacije u procesima preispitivanja
i utvrđivanja modaliteta profesionalnog delovanja primerenih
aktuelnom razvojnom kontekstu. U fokusu projekta su aktuelni
problemi u domenu upravljanja prostornim razvojem, ilustrovani
i ispitivani na primerima beogradske graditeljske prakse...",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet",
title = "U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1229"
}
Milovanović Rodić, D., Slavković, L.,& Maruna, M.. (2022). U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma. 
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1229
Milovanović Rodić D, Slavković L, Maruna M. U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1229 .
Milovanović Rodić, Danijela, Slavković, Ljubica, Maruna, Marija, "U potrazi za javnim interesom: dometi urbanizma" (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1229 .

Интерактивни урбанизам: искуства развоја и примене он-лајн платформе за изградњу знања и капацитета за дијалог

Миловановић Родић, Данијела; Славковић, Љубица; Маруна, Марија; Радовановић, Ксенија

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2021)

TY - CONF
AU - Миловановић Родић, Данијела
AU - Славковић, Љубица
AU - Маруна, Марија
AU - Радовановић, Ксенија
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1184
AB - Почетак овог века су обележила два међусобно повезана очекивања у оквиру професије – прво, да ће институције постати и остати демократске самом променом друштвено-економског система, те да ће њихов квалитет и финоћа механизама управљања и планирања расти временом, и друго да ће информационе и комукационе технологије (ИКТ) значајно допринети процесима демократизације и квалитету поменутих институција, омогућавањем приступа и размени инфрормација од јавног значаја, подршком интеракцији и сарадњи свих којих се развој тиче, и то у целокупном процесу формулисања одлука и имплементацији одлука о урбаном развоју. Две деценије касније, сведочимо доминацији неолибералног развојног дискурса у нашем друштву и последично, слабљењу институција планирања и промени улоге планера, који се са "они који конципирају" измештају у позицију "они који сервисирају у осталим процедурама донете одлуке". У какофонији информација, полуинформација и дезинформација, ставова различитих интереса, брзомењајућим процедурама и мноштву међусобно неусклађених прописа, планери бивају све више потиснути на маргине процеса одлучивања. Ради унапређења приступа поузданим информацијама и изградњи знања у функцији оснаживања шире јавности, али пре свега стручњака, за учешће у процесима формулисања и имплементације одлука од значаја за урбани развој, у сарадњи независних експерата (Центар за културну деконтаминацију – ЦЗКД) и представника академије (Универзитет у Београду - Архитектонски факултет) у току 2019. године покренута је он-лајн платформа Интерактивни урбанизам. Основни циљ је искоришћавање потенцијала савремених ИКТ за подстицање слободног изражавања, изградње информисаног мишљења, генерисања идеја и аргументоване дискусије, ради преиспитивања и изградње нових, боље адаптираних и ефикаснијих институција управљања урбаним развојем. У раду ће бити представљени (а) структура и садржај платформе, (б) типови процеса продукције садржаја (истраживања, радионице, презентације и јавни разговори), (б) различити формати трајно доступног материјала (текстуални и табеларни прилози, инфографици, временске линије, видео записи, исл.), (в) модалитети интеракције (синхрони и асинхрони), и (г) комуникациони медијуми - ИКТ алати путем којих је платформа доступна (веб сајт, друштвене мреже). Биће представљени подаци о домету платформе, али и квалитету садржаја по мишљењу корисника платформе и учесника различитих видова догађаја организованих путем ње.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
T1 - Интерактивни урбанизам: искуства развоја и примене он-лајн платформе за изградњу знања и капацитета за дијалог
SP - 91
EP - 98
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1184
ER - 
@conference{
author = "Миловановић Родић, Данијела and Славковић, Љубица and Маруна, Марија and Радовановић, Ксенија",
year = "2021",
abstract = "Почетак овог века су обележила два међусобно повезана очекивања у оквиру професије – прво, да ће институције постати и остати демократске самом променом друштвено-економског система, те да ће њихов квалитет и финоћа механизама управљања и планирања расти временом, и друго да ће информационе и комукационе технологије (ИКТ) значајно допринети процесима демократизације и квалитету поменутих институција, омогућавањем приступа и размени инфрормација од јавног значаја, подршком интеракцији и сарадњи свих којих се развој тиче, и то у целокупном процесу формулисања одлука и имплементацији одлука о урбаном развоју. Две деценије касније, сведочимо доминацији неолибералног развојног дискурса у нашем друштву и последично, слабљењу институција планирања и промени улоге планера, који се са "они који конципирају" измештају у позицију "они који сервисирају у осталим процедурама донете одлуке". У какофонији информација, полуинформација и дезинформација, ставова различитих интереса, брзомењајућим процедурама и мноштву међусобно неусклађених прописа, планери бивају све више потиснути на маргине процеса одлучивања. Ради унапређења приступа поузданим информацијама и изградњи знања у функцији оснаживања шире јавности, али пре свега стручњака, за учешће у процесима формулисања и имплементације одлука од значаја за урбани развој, у сарадњи независних експерата (Центар за културну деконтаминацију – ЦЗКД) и представника академије (Универзитет у Београду - Архитектонски факултет) у току 2019. године покренута је он-лајн платформа Интерактивни урбанизам. Основни циљ је искоришћавање потенцијала савремених ИКТ за подстицање слободног изражавања, изградње информисаног мишљења, генерисања идеја и аргументоване дискусије, ради преиспитивања и изградње нових, боље адаптираних и ефикаснијих институција управљања урбаним развојем. У раду ће бити представљени (а) структура и садржај платформе, (б) типови процеса продукције садржаја (истраживања, радионице, презентације и јавни разговори), (б) различити формати трајно доступног материјала (текстуални и табеларни прилози, инфографици, временске линије, видео записи, исл.), (в) модалитети интеракције (синхрони и асинхрони), и (г) комуникациони медијуми - ИКТ алати путем којих је платформа доступна (веб сајт, друштвене мреже). Биће представљени подаци о домету платформе, али и квалитету садржаја по мишљењу корисника платформе и учесника различитих видова догађаја организованих путем ње.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management",
title = "Интерактивни урбанизам: искуства развоја и примене он-лајн платформе за изградњу знања и капацитета за дијалог",
pages = "91-98",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1184"
}
Миловановић Родић, Д., Славковић, Љ., Маруна, М.,& Радовановић, К.. (2021). Интерактивни урбанизам: искуства развоја и примене он-лајн платформе за изградњу знања и капацитета за дијалог. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management
Београд : Удружење урбаниста Србије., 91-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1184
Миловановић Родић Д, Славковић Љ, Маруна М, Радовановић К. Интерактивни урбанизам: искуства развоја и примене он-лајн платформе за изградњу знања и капацитета за дијалог. in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management. 2021;:91-98.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1184 .
Миловановић Родић, Данијела, Славковић, Љубица, Маруна, Марија, Радовановић, Ксенија, "Интерактивни урбанизам: искуства развоја и примене он-лајн платформе за изградњу знања и капацитета за дијалог" in Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним ; Улога геопросторних података у друштву - е-простор = Experience and perspectives of urban planning with single-stage plan concept as basic one ; Role of geo-data in society - e-space / Међународна конференција 17. Летња школа урбанизма и управљања геопросторним подацима, Врњачка Бања, 10-12. јун 2021. = International Conference 17th Summer School of Urbanism and Geo-data Management (2021):91-98,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1184 .

Ка колаборативном управљању: интегрални приступ разумевању развоја града

Maruna, Marija; Миловановић Родић, Данијела; Славковић, Љубица; Радовановић, Ксенија; Ристовић, Милица; Ђурђевић, Милица; Вајовић, Маргита; Томашевић, Милица

(Београд : Удружење инжењера Београда, 2021)

TY - CONF
AU - Maruna, Marija
AU - Миловановић Родић, Данијела
AU - Славковић, Љубица
AU - Радовановић, Ксенија
AU - Ристовић, Милица
AU - Ђурђевић, Милица
AU - Вајовић, Маргита
AU - Томашевић, Милица
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1177
AB - Рад се бави приказом и анализом резултата истраживачке
компоненте пројекта „Ка колаборативном управљању“, који има за
циљ промоцију савременог концепта просторног развоја и
преиспитивање оквира професионалне делатностипутем платформе
за разумевање стања, изградњу аргументованог мишљења и развој
нове културе комуникације. Пројекат се спроводи кроз сарадњу
експерата из Центра за културну деконтаминацију – ЦЗКД,
представника академије (Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет) и појединаца из њене алумни мреже (Студијски програм
мастер академских студија Интегрални урбанизам). У току 2019. и
2020. године суреализоване две фазе пројекта: 1) Урбанизам
супротстављених интереса, и 2) Јавни интерес у урбанистичком
планирању. Обе фазе пројекта се састоје из три компоненте: а)
истраживања – која промовишу интегрални приступ анализи процеса
просторног развоја, б) on-line платформа – која омогућава
разумевање процеса просторног развоја и интерактивну размену
информација од значаја за све заинтересоване стране, и ц) јавне
дебате – које стварају простор за отворену комуникацију о
проблемима система планирања и планске праксе.
У оквиру истраживачке компоненте пројекта примењен је
интегрални приступ анализе развоја града на примеру пет
карактеристичних случајева изградње у Београду и то: Макишко
поље, спалионица отпада - Винча, пословно-стамбени блок Вождове
Капије, насеље Степа Степановић и Парк пријатељства - Ушће.Тежиште анализе у оквиру прве фазе пројектаје било на разумевању
токова одлучивања у процесима просторног развоја, док је друга
фаза осветлила основ дефинисања јавног интереса у оквиру
легислативног система просторног развоја.
Као илустрација наведеног истраживачког приступа, биће детаљније
приказано истраживање случаја просторног развоја Макишког поља
и то приказом: а) методолошких приступа примењених у
реализованим фазама пројекта и б) начина систематизације
резултата спроведених поступака.
AB - The paper deals with the presentation and analysis of the results of the
research component of the project "Towards Collaborative Governance",
which aims to promote the modern concept of spatial development and
review the framework of professional activity through a platform for
understanding the situation, building reasoned opinion and developing a
new communication culture. The project is implemented through the
cooperation of experts from the Centre for Cultural Decontamination
/CZKD, representatives of the Academy (University of Belgrade, Faculty
of Architecture) and individuals from its alumni network (Study program
of master academic studies Integrated Urbanism). During 2019 and
2020, two phases of the project were realized: 1) Urbanism of opposing
interests, and 2) Public interest in urban planning. Both phases of the
project consist of three components: a) research /which promotes an
integrated approach to the analysis of spatial development processes, b)
online platform - which enables understanding of spatial development
processes and interactive exchange of information relevant to all
stakeholders, and c) public debates /which create space for open
communication about the problems of the planning system and planning
practice.
Within the research component of the project, an integrated approach to
the analysis of city development was applied on the example of five
characteristic cases of construction in Belgrade, namely: Makiško polje,
waste incinerator - Vinča, business-residential block Voždove Kapije,
Stepa Stepanović settlement and Park of Friendship - Ušće. The focus of
the analysis within the first phase of the project was on understanding
the decision-making in spatial development processes, while the second
phase highlighted the basis for defining the public interest within the
legislative system of spatial development.
As an illustration of the mentioned research approach, the research of
the case of spatial development of Makiško polje will be presented in
more detail, showing: a) methodological approaches applied in the 
48
realized phases of the project and b) ways of systematization of the
results of the implemented procedures.
PB - Београд : Удружење инжењера Београда
C3 - XIII Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Политика и просторни развој на локалном нивоу: транзиција у Србији и изазови 21-ог века", [Београд, 2021]
T1 - Ка колаборативном управљању: интегрални приступ разумевању развоја града
T1 - Towards collaborative governance: an integrated approach to understanding city development
SP - 46
EP - 57
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1177
ER - 
@conference{
author = "Maruna, Marija and Миловановић Родић, Данијела and Славковић, Љубица and Радовановић, Ксенија and Ристовић, Милица and Ђурђевић, Милица and Вајовић, Маргита and Томашевић, Милица",
year = "2021",
abstract = "Рад се бави приказом и анализом резултата истраживачке
компоненте пројекта „Ка колаборативном управљању“, који има за
циљ промоцију савременог концепта просторног развоја и
преиспитивање оквира професионалне делатностипутем платформе
за разумевање стања, изградњу аргументованог мишљења и развој
нове културе комуникације. Пројекат се спроводи кроз сарадњу
експерата из Центра за културну деконтаминацију – ЦЗКД,
представника академије (Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет) и појединаца из њене алумни мреже (Студијски програм
мастер академских студија Интегрални урбанизам). У току 2019. и
2020. године суреализоване две фазе пројекта: 1) Урбанизам
супротстављених интереса, и 2) Јавни интерес у урбанистичком
планирању. Обе фазе пројекта се састоје из три компоненте: а)
истраживања – која промовишу интегрални приступ анализи процеса
просторног развоја, б) on-line платформа – која омогућава
разумевање процеса просторног развоја и интерактивну размену
информација од значаја за све заинтересоване стране, и ц) јавне
дебате – које стварају простор за отворену комуникацију о
проблемима система планирања и планске праксе.
У оквиру истраживачке компоненте пројекта примењен је
интегрални приступ анализе развоја града на примеру пет
карактеристичних случајева изградње у Београду и то: Макишко
поље, спалионица отпада - Винча, пословно-стамбени блок Вождове
Капије, насеље Степа Степановић и Парк пријатељства - Ушће.Тежиште анализе у оквиру прве фазе пројектаје било на разумевању
токова одлучивања у процесима просторног развоја, док је друга
фаза осветлила основ дефинисања јавног интереса у оквиру
легислативног система просторног развоја.
Као илустрација наведеног истраживачког приступа, биће детаљније
приказано истраживање случаја просторног развоја Макишког поља
и то приказом: а) методолошких приступа примењених у
реализованим фазама пројекта и б) начина систематизације
резултата спроведених поступака., The paper deals with the presentation and analysis of the results of the
research component of the project "Towards Collaborative Governance",
which aims to promote the modern concept of spatial development and
review the framework of professional activity through a platform for
understanding the situation, building reasoned opinion and developing a
new communication culture. The project is implemented through the
cooperation of experts from the Centre for Cultural Decontamination
/CZKD, representatives of the Academy (University of Belgrade, Faculty
of Architecture) and individuals from its alumni network (Study program
of master academic studies Integrated Urbanism). During 2019 and
2020, two phases of the project were realized: 1) Urbanism of opposing
interests, and 2) Public interest in urban planning. Both phases of the
project consist of three components: a) research /which promotes an
integrated approach to the analysis of spatial development processes, b)
online platform - which enables understanding of spatial development
processes and interactive exchange of information relevant to all
stakeholders, and c) public debates /which create space for open
communication about the problems of the planning system and planning
practice.
Within the research component of the project, an integrated approach to
the analysis of city development was applied on the example of five
characteristic cases of construction in Belgrade, namely: Makiško polje,
waste incinerator - Vinča, business-residential block Voždove Kapije,
Stepa Stepanović settlement and Park of Friendship - Ušće. The focus of
the analysis within the first phase of the project was on understanding
the decision-making in spatial development processes, while the second
phase highlighted the basis for defining the public interest within the
legislative system of spatial development.
As an illustration of the mentioned research approach, the research of
the case of spatial development of Makiško polje will be presented in
more detail, showing: a) methodological approaches applied in the 
48
realized phases of the project and b) ways of systematization of the
results of the implemented procedures.",
publisher = "Београд : Удружење инжењера Београда",
journal = "XIII Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Политика и просторни развој на локалном нивоу: транзиција у Србији и изазови 21-ог века", [Београд, 2021]",
title = "Ка колаборативном управљању: интегрални приступ разумевању развоја града, Towards collaborative governance: an integrated approach to understanding city development",
pages = "46-57",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1177"
}
Maruna, M., Миловановић Родић, Д., Славковић, Љ., Радовановић, К., Ристовић, М., Ђурђевић, М., Вајовић, М.,& Томашевић, М.. (2021). Ка колаборативном управљању: интегрални приступ разумевању развоја града. in XIII Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Политика и просторни развој на локалном нивоу: транзиција у Србији и изазови 21-ог века", [Београд, 2021]
Београд : Удружење инжењера Београда., 46-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1177
Maruna M, Миловановић Родић Д, Славковић Љ, Радовановић К, Ристовић М, Ђурђевић М, Вајовић М, Томашевић М. Ка колаборативном управљању: интегрални приступ разумевању развоја града. in XIII Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Политика и просторни развој на локалном нивоу: транзиција у Србији и изазови 21-ог века", [Београд, 2021]. 2021;:46-57.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1177 .
Maruna, Marija, Миловановић Родић, Данијела, Славковић, Љубица, Радовановић, Ксенија, Ристовић, Милица, Ђурђевић, Милица, Вајовић, Маргита, Томашевић, Милица, "Ка колаборативном управљању: интегрални приступ разумевању развоја града" in XIII Научно-стручна конференција са међународним учешћем "Политика и просторни развој на локалном нивоу: транзиција у Србији и изазови 21-ог века", [Београд, 2021] (2021):46-57,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1177 .

Интегрална анализа територијалног развоја: прилог решавању урбаног конфликта кроз успостављање друштвеног дијалога – студија случаја Макиш

Ristović, Milica; Šećerov, Velimir; Maruna, Marija; Milovanović Rodić, Danijela; Slavković, Ljubica

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Ristović, Milica
AU - Šećerov, Velimir
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Slavković, Ljubica
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1228
AB - Rad se bavi promišljanjem odgovarajućeg analitičkog aparata za razumevanje urbanih
konflikata kao sastavnog dela savremenog procesa upravljanja prostornim razvojem, sa
akcentom na značaj kreiranja modela njihovog produktivnog rešavanja za uspostavljanje društvenog
konsenzusa o javnom interesu. U radu će biti prikazan model Integralne analize teritorijalnog
razvoja koji je uspešno testiran u okviru projekta „Ka kolaborativnom upravljanju“. Sam
projekat ima za cilj preispitivanje okvira profesionalne delatnosti u savremenom kontekstu,
promociju koncepta kolaborativnog upravljanja prostornim razvojem, kao i kreiranje platforme
za razvoj kulture komunikacije. Prve dve faze projekta realizovane su na bazi pet, odnosno tri
studije slučaja. U ovom radu prikazana je studija slučaja Makiškog polja, rađena kroz prvu fazu
istraživanja koja nosi naziv „Urbanizam suproststavljenih interesa“ i obuhvata integralnu analizu
hronološkog razvoja posmatranog područja kao model za razumevanje nastalog konflikta. Analiza
je vršena kroz paralelno sagledavanje zakonodavnog i planskog okvira, odluka od značaja za
područje, prostornih dešavanja, kao i eventualnih aktivnosti građanskih inicijativa. Kroz ovakvu
integralnu analizu moguće je mapirati uzročno posledične veze i određene indikativne momente
nastanka konfliktnog narativa. Sam razvoj Makiškog polja tako karakterišu paralelni razvojni
procesi naizgled u međusobnoj koliziji, nizak nivo transparentnosti procedura, kao i mali broj
aktivnosti građana u periodu donošenja odluka od značaja, uz eskalaciju konflikta na samom
kraju planske procedure. Pored konkretnih zaključaka u okviru pomenute studije slučaja, u radu
će biti prikazana univerzalnost doprinosa integralne analize teritorijalnog razvoja razumevanju,
a samim tim i produktivnom rešavanju urbanog konflikta. Rezultati pet različitih studija slučaja
prikazuju mogućnost primene istraživačkog postupka na raznorodnim urbanim procesima. Kroz
razumevanje postojećih konflikata, moguće je prepoznati ključne tačke razvojnog procesa u
kojima se prelamaju različite pozicije zainteresovanih strana prema prostornim ishodima. One
ujedno predstavljaju momente za pokretanje dijaloga i uspostavljanje šireg društvenog konsenzusa
o zajedničkim vrednostima, prioritetima razvoja i javnom interesu.
AB - The paper deals with the deliberation of an appropriate analytical apparatus for understanding urban conflicts as an integral part of the modern process of spatial development management, with an emphasis on the importance of creating models for their productive solution and
establishing social consensus on public interest. The paper will present the model of Integrated
analysis of territorial development, which was successfully tested within the project “Towards
collaborative governance”. The project itself aims to review the framework of professional practice
in a contemporary context, promote the concept of collaborative spatial development governance,
as well as to create a platform for the development of communication culture. The first two phases
of the project were realized on the basis of five and three case studies, respectively. This paper
presents a case study of Makiš, conducted through the first phase of research entitled “ Urbanism
of opposing interests” which includes an integral analysis of the chronological development of the
observed area as a model for understanding the conflict. The analysis was made through a parallel
review of the legislative and planning framework, decisions of importance for the area, spatial manifestations, as well as possible initiatives of the civil sector. Through such an integral analysis, it
is possible to map the causal relations and certain indicative moments for the creation of the conflict narrative. The development of Makiš is thus characterized by parallel development processes
seemingly in collision, low level of transparency of procedures, as well as a small number of citizen
activities in the decision-making period of importance, with escalating conflict at the very end of
the planning procedure. In addition to the certain conclusions within the mentioned case study,
the paper will present the universal contribution of the integral analysis of territorial development
to the process of understanding, and thus productive resolving the urban conflict. The results of
five different case studies show the possibility of applying the research procedure to diverse urban
processes. Through understanding the existing conflicts, it is possible to identify the key points
of the development process in which the different positions of stakeholders according to spatial
outcomes are overlapped. They also represent moments for initiating dialogue and establishing
a broader social consensus on common values, development priorities and the public interest.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet, Geografski fakultet
C3 - Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2021.
T1 - Интегрална анализа територијалног развоја: прилог решавању урбаног конфликта кроз успостављање друштвеног дијалога – студија случаја Макиш
T1 - Integral analysis of territorial development: contribution to resolving urban conflict through establishing social dialogue - case study Makiš
SP - 41
EP - 49
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1228
ER - 
@conference{
author = "Ristović, Milica and Šećerov, Velimir and Maruna, Marija and Milovanović Rodić, Danijela and Slavković, Ljubica",
year = "2021",
abstract = "Rad se bavi promišljanjem odgovarajućeg analitičkog aparata za razumevanje urbanih
konflikata kao sastavnog dela savremenog procesa upravljanja prostornim razvojem, sa
akcentom na značaj kreiranja modela njihovog produktivnog rešavanja za uspostavljanje društvenog
konsenzusa o javnom interesu. U radu će biti prikazan model Integralne analize teritorijalnog
razvoja koji je uspešno testiran u okviru projekta „Ka kolaborativnom upravljanju“. Sam
projekat ima za cilj preispitivanje okvira profesionalne delatnosti u savremenom kontekstu,
promociju koncepta kolaborativnog upravljanja prostornim razvojem, kao i kreiranje platforme
za razvoj kulture komunikacije. Prve dve faze projekta realizovane su na bazi pet, odnosno tri
studije slučaja. U ovom radu prikazana je studija slučaja Makiškog polja, rađena kroz prvu fazu
istraživanja koja nosi naziv „Urbanizam suproststavljenih interesa“ i obuhvata integralnu analizu
hronološkog razvoja posmatranog područja kao model za razumevanje nastalog konflikta. Analiza
je vršena kroz paralelno sagledavanje zakonodavnog i planskog okvira, odluka od značaja za
područje, prostornih dešavanja, kao i eventualnih aktivnosti građanskih inicijativa. Kroz ovakvu
integralnu analizu moguće je mapirati uzročno posledične veze i određene indikativne momente
nastanka konfliktnog narativa. Sam razvoj Makiškog polja tako karakterišu paralelni razvojni
procesi naizgled u međusobnoj koliziji, nizak nivo transparentnosti procedura, kao i mali broj
aktivnosti građana u periodu donošenja odluka od značaja, uz eskalaciju konflikta na samom
kraju planske procedure. Pored konkretnih zaključaka u okviru pomenute studije slučaja, u radu
će biti prikazana univerzalnost doprinosa integralne analize teritorijalnog razvoja razumevanju,
a samim tim i produktivnom rešavanju urbanog konflikta. Rezultati pet različitih studija slučaja
prikazuju mogućnost primene istraživačkog postupka na raznorodnim urbanim procesima. Kroz
razumevanje postojećih konflikata, moguće je prepoznati ključne tačke razvojnog procesa u
kojima se prelamaju različite pozicije zainteresovanih strana prema prostornim ishodima. One
ujedno predstavljaju momente za pokretanje dijaloga i uspostavljanje šireg društvenog konsenzusa
o zajedničkim vrednostima, prioritetima razvoja i javnom interesu., The paper deals with the deliberation of an appropriate analytical apparatus for understanding urban conflicts as an integral part of the modern process of spatial development management, with an emphasis on the importance of creating models for their productive solution and
establishing social consensus on public interest. The paper will present the model of Integrated
analysis of territorial development, which was successfully tested within the project “Towards
collaborative governance”. The project itself aims to review the framework of professional practice
in a contemporary context, promote the concept of collaborative spatial development governance,
as well as to create a platform for the development of communication culture. The first two phases
of the project were realized on the basis of five and three case studies, respectively. This paper
presents a case study of Makiš, conducted through the first phase of research entitled “ Urbanism
of opposing interests” which includes an integral analysis of the chronological development of the
observed area as a model for understanding the conflict. The analysis was made through a parallel
review of the legislative and planning framework, decisions of importance for the area, spatial manifestations, as well as possible initiatives of the civil sector. Through such an integral analysis, it
is possible to map the causal relations and certain indicative moments for the creation of the conflict narrative. The development of Makiš is thus characterized by parallel development processes
seemingly in collision, low level of transparency of procedures, as well as a small number of citizen
activities in the decision-making period of importance, with escalating conflict at the very end of
the planning procedure. In addition to the certain conclusions within the mentioned case study,
the paper will present the universal contribution of the integral analysis of territorial development
to the process of understanding, and thus productive resolving the urban conflict. The results of
five different case studies show the possibility of applying the research procedure to diverse urban
processes. Through understanding the existing conflicts, it is possible to identify the key points
of the development process in which the different positions of stakeholders according to spatial
outcomes are overlapped. They also represent moments for initiating dialogue and establishing
a broader social consensus on common values, development priorities and the public interest.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet, Geografski fakultet",
journal = "Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2021.",
title = "Интегрална анализа територијалног развоја: прилог решавању урбаног конфликта кроз успостављање друштвеног дијалога – студија случаја Макиш, Integral analysis of territorial development: contribution to resolving urban conflict through establishing social dialogue - case study Makiš",
pages = "41-49",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1228"
}
Ristović, M., Šećerov, V., Maruna, M., Milovanović Rodić, D.,& Slavković, L.. (2021). Интегрална анализа територијалног развоја: прилог решавању урбаног конфликта кроз успостављање друштвеног дијалога – студија случаја Макиш. in Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2021.
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 41-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1228
Ristović M, Šećerov V, Maruna M, Milovanović Rodić D, Slavković L. Интегрална анализа територијалног развоја: прилог решавању урбаног конфликта кроз успостављање друштвеног дијалога – студија случаја Макиш. in Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2021.. 2021;:41-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1228 .
Ristović, Milica, Šećerov, Velimir, Maruna, Marija, Milovanović Rodić, Danijela, Slavković, Ljubica, "Интегрална анализа територијалног развоја: прилог решавању урбаног конфликта кроз успостављање друштвеног дијалога – студија случаја Макиш" in Jedanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2021. (2021):41-49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1228 .

Gradovi koji uče kao prostor za interdisciplinarna istraživanja i saradnju u univerzitetskoj nastavi

Orlović Lovren, Violeta; Maruna, Marija; Milovanović Rodić, Danijela

(Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2021)

TY - CONF
AU - Orlović Lovren, Violeta
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović Rodić, Danijela
PY - 2021
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1162
AB - Koncept Gradova koji uče ("Learning cities") evaluira od 70-ih godina XX veka i podrške OECD-a inicijativi "Educating cities", preko aktivnosti podržanih od međunarodnih tela za promociju celoživotnog učenja, ugrađivanja ovog koncepta u strategiju evropske politike, do snažne podrške koju ovom modelu i umrežavanju gradova u njegovoj primeni pruža UNESCO (Nemeth, 2019)....
PB - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja
PB - Beograd : Institut za psihologiju filozofskog fakulteta u Beogradu
C3 - Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika [Elektronski izvor] : зборник саопштења / XXVI naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa", 12. i 13. mart 2021, Srbija.
T1 - Gradovi koji uče kao prostor za interdisciplinarna istraživanja i saradnju u univerzitetskoj nastavi
SP - 38
EP - 43
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1162
ER - 
@conference{
author = "Orlović Lovren, Violeta and Maruna, Marija and Milovanović Rodić, Danijela",
year = "2021",
abstract = "Koncept Gradova koji uče ("Learning cities") evaluira od 70-ih godina XX veka i podrške OECD-a inicijativi "Educating cities", preko aktivnosti podržanih od međunarodnih tela za promociju celoživotnog učenja, ugrađivanja ovog koncepta u strategiju evropske politike, do snažne podrške koju ovom modelu i umrežavanju gradova u njegovoj primeni pruža UNESCO (Nemeth, 2019)....",
publisher = "Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, Beograd : Institut za psihologiju filozofskog fakulteta u Beogradu",
journal = "Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika [Elektronski izvor] : зборник саопштења / XXVI naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa", 12. i 13. mart 2021, Srbija.",
title = "Gradovi koji uče kao prostor za interdisciplinarna istraživanja i saradnju u univerzitetskoj nastavi",
pages = "38-43",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1162"
}
Orlović Lovren, V., Maruna, M.,& Milovanović Rodić, D.. (2021). Gradovi koji uče kao prostor za interdisciplinarna istraživanja i saradnju u univerzitetskoj nastavi. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika [Elektronski izvor] : зборник саопштења / XXVI naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa", 12. i 13. mart 2021, Srbija.
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja., 38-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1162
Orlović Lovren V, Maruna M, Milovanović Rodić D. Gradovi koji uče kao prostor za interdisciplinarna istraživanja i saradnju u univerzitetskoj nastavi. in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika [Elektronski izvor] : зборник саопштења / XXVI naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa", 12. i 13. mart 2021, Srbija.. 2021;:38-43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1162 .
Orlović Lovren, Violeta, Maruna, Marija, Milovanović Rodić, Danijela, "Gradovi koji uče kao prostor za interdisciplinarna istraživanja i saradnju u univerzitetskoj nastavi" in Kvalitativna istraživanja kroz discipline i kontekste: osmišljavanje sličnosti i razlika [Elektronski izvor] : зборник саопштења / XXVI naučna konferencija "Pedagoška istraživanja i školska praksa", 12. i 13. mart 2021, Srbija. (2021):38-43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1162 .

Eighty-year review of the evolution of landscape ecology: from a spatial planning perspective

Milovanović, Aleksandra; Milovanović Rodić, Danijela; Maruna, Marija

(Springer, 2020)

TY - JOUR
AU - Milovanović, Aleksandra
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Maruna, Marija
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1050
AB - Context
Sustainable spatial development requires the establishment of a balance between rational land use and the protection of nature, ecosystems and biodiversity on various spatial levels and temporal horizons. The integration of landscape ecology and spatial development planning can help overcome the complex problems of managing landscapes and natural resources and increase the chances of reaching sustainable spatial development.

Objectives
The main goal of this research is to provide insight into the development of landscape ecology from the spatial planning perspective.

Methods
A chronological systematization and categorization were made of relevant papers, authors and events that are important for an understanding of the discipline’s development. An analysis of their content and interrelationships in the integral chronological overview enabled the identification of landscape ecology’s developmental periods.

Results
Research resulted in the elaboration of an integral chronological overview of the scholarly and professional communities’ key activities and achievements, making it possible to monitor the development of theory, key developmental concepts and their corresponding methodological procedures, methods and techniques. The overview enabled the identification of (a) types of “arenas” for professional dialogue, (b) key authors and works, (c) relationships among components within the same, but also between different, categories of components of the chronological overview, and on the basis of all this (d) the establishment of developmental periods. Five developmental periods of the discipline have been established: (1) Landscape Ecology Foundation Period 1939–1979, (2) Landscape Ecology Establishment Period 1980–1987, (3) Landscape Ecology Solidification Period 1988–1991, (4) Period of Retrospection and New Articulation 1992–2005, and (5) Period of Stable Development 2006- present.

Conclusions
Research indicated continued development of the theoretical–methodological framework of landscape ecology and its links with spatial planning through the constant reexamination of existing perspectives and the establishment of new ones. The numerous conceptual frameworks selected in the paper unequivocally illustrate a strong conditionality between landscape ecology and spatial planning. However, the systematization of written sources revealed that few papers present a review or perspectives with regard to the link with spatial planning, which is why this research has become an important basis for future research in a form of a curriculum for initial research on the relationship between landscape ecology and spatial planning.
PB - Springer
T2 - Landscape Ecology
T1 - Eighty-year review of the evolution of landscape ecology: from a spatial planning perspective
DO - 10.1007/s10980-020-01102-9
ER - 
@article{
author = "Milovanović, Aleksandra and Milovanović Rodić, Danijela and Maruna, Marija",
year = "2020",
abstract = "Context
Sustainable spatial development requires the establishment of a balance between rational land use and the protection of nature, ecosystems and biodiversity on various spatial levels and temporal horizons. The integration of landscape ecology and spatial development planning can help overcome the complex problems of managing landscapes and natural resources and increase the chances of reaching sustainable spatial development.

Objectives
The main goal of this research is to provide insight into the development of landscape ecology from the spatial planning perspective.

Methods
A chronological systematization and categorization were made of relevant papers, authors and events that are important for an understanding of the discipline’s development. An analysis of their content and interrelationships in the integral chronological overview enabled the identification of landscape ecology’s developmental periods.

Results
Research resulted in the elaboration of an integral chronological overview of the scholarly and professional communities’ key activities and achievements, making it possible to monitor the development of theory, key developmental concepts and their corresponding methodological procedures, methods and techniques. The overview enabled the identification of (a) types of “arenas” for professional dialogue, (b) key authors and works, (c) relationships among components within the same, but also between different, categories of components of the chronological overview, and on the basis of all this (d) the establishment of developmental periods. Five developmental periods of the discipline have been established: (1) Landscape Ecology Foundation Period 1939–1979, (2) Landscape Ecology Establishment Period 1980–1987, (3) Landscape Ecology Solidification Period 1988–1991, (4) Period of Retrospection and New Articulation 1992–2005, and (5) Period of Stable Development 2006- present.

Conclusions
Research indicated continued development of the theoretical–methodological framework of landscape ecology and its links with spatial planning through the constant reexamination of existing perspectives and the establishment of new ones. The numerous conceptual frameworks selected in the paper unequivocally illustrate a strong conditionality between landscape ecology and spatial planning. However, the systematization of written sources revealed that few papers present a review or perspectives with regard to the link with spatial planning, which is why this research has become an important basis for future research in a form of a curriculum for initial research on the relationship between landscape ecology and spatial planning.",
publisher = "Springer",
journal = "Landscape Ecology",
title = "Eighty-year review of the evolution of landscape ecology: from a spatial planning perspective",
doi = "10.1007/s10980-020-01102-9"
}
Milovanović, A., Milovanović Rodić, D.,& Maruna, M.. (2020). Eighty-year review of the evolution of landscape ecology: from a spatial planning perspective. in Landscape Ecology
Springer..
https://doi.org/10.1007/s10980-020-01102-9
Milovanović A, Milovanović Rodić D, Maruna M. Eighty-year review of the evolution of landscape ecology: from a spatial planning perspective. in Landscape Ecology. 2020;.
doi:10.1007/s10980-020-01102-9 .
Milovanović, Aleksandra, Milovanović Rodić, Danijela, Maruna, Marija, "Eighty-year review of the evolution of landscape ecology: from a spatial planning perspective" in Landscape Ecology (2020),
https://doi.org/10.1007/s10980-020-01102-9 . .
2
19
9
19

The implementation of the principles of the learning cities concept in urbanism-based education: the example of urban design studio at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia

Milovanović Rodić, Danijela; Maruna, Marija; Antonić, Branislav; Milovanović, Aleksandra; Sretović Brković, Višnja

(STRAND - Sustainable Urban Society Association Belgrade, Serbia, 2020)

TY - CONF
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Maruna, Marija
AU - Antonić, Branislav
AU - Milovanović, Aleksandra
AU - Sretović Brković, Višnja
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1165
AB - The international concept of learning cities refers to a city as the human capital that facilitates our needs, interests and individual empowerment, while it parallel supports a community building through mutual learning process. This dual nature of a city as an educating ground opens multiple possibilities to learn, in both formal and informal ways. Considering that the concept of learning cities has a clear imprint into urban space, it elevates the position of urbanism and architecture within the concept. This position is characterised by simultaneous reliance to local and cosmopolitan values in culture, knowledge, and technologies, aiming to spatially empower individuals and create social cohesion, which basically support the urban sustainability. The aim of this paper is to investigate how the concept of learning cities influences student work and decisions in a studio-shaped course, where the final product is actually the project of learning urban space. This investigation was carried within an urban design studio at 2nd year of bachelor studies at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia. The analysis of student works presents that they comprehend the learning city in three directions: (1) as a network of learning places; (2) as the spatial reflection of renewal and revitalisation of local community; and (3) as the use of local heritage, culture and identity for new urban interventions.
PB - STRAND - Sustainable Urban Society Association Belgrade, Serbia
C3 - Learning architecture : proceedings / [Eight International Conference] On Architecture, [4-5 December 2020], Belgrade
T1 - The implementation of the principles of the learning cities concept in urbanism-based education: the example of urban design studio at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia
SP - 151
EP - 157
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1165
ER - 
@conference{
author = "Milovanović Rodić, Danijela and Maruna, Marija and Antonić, Branislav and Milovanović, Aleksandra and Sretović Brković, Višnja",
year = "2020",
abstract = "The international concept of learning cities refers to a city as the human capital that facilitates our needs, interests and individual empowerment, while it parallel supports a community building through mutual learning process. This dual nature of a city as an educating ground opens multiple possibilities to learn, in both formal and informal ways. Considering that the concept of learning cities has a clear imprint into urban space, it elevates the position of urbanism and architecture within the concept. This position is characterised by simultaneous reliance to local and cosmopolitan values in culture, knowledge, and technologies, aiming to spatially empower individuals and create social cohesion, which basically support the urban sustainability. The aim of this paper is to investigate how the concept of learning cities influences student work and decisions in a studio-shaped course, where the final product is actually the project of learning urban space. This investigation was carried within an urban design studio at 2nd year of bachelor studies at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia. The analysis of student works presents that they comprehend the learning city in three directions: (1) as a network of learning places; (2) as the spatial reflection of renewal and revitalisation of local community; and (3) as the use of local heritage, culture and identity for new urban interventions.",
publisher = "STRAND - Sustainable Urban Society Association Belgrade, Serbia",
journal = "Learning architecture : proceedings / [Eight International Conference] On Architecture, [4-5 December 2020], Belgrade",
title = "The implementation of the principles of the learning cities concept in urbanism-based education: the example of urban design studio at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia",
pages = "151-157",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1165"
}
Milovanović Rodić, D., Maruna, M., Antonić, B., Milovanović, A.,& Sretović Brković, V.. (2020). The implementation of the principles of the learning cities concept in urbanism-based education: the example of urban design studio at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia. in Learning architecture : proceedings / [Eight International Conference] On Architecture, [4-5 December 2020], Belgrade
STRAND - Sustainable Urban Society Association Belgrade, Serbia., 151-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1165
Milovanović Rodić D, Maruna M, Antonić B, Milovanović A, Sretović Brković V. The implementation of the principles of the learning cities concept in urbanism-based education: the example of urban design studio at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia. in Learning architecture : proceedings / [Eight International Conference] On Architecture, [4-5 December 2020], Belgrade. 2020;:151-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1165 .
Milovanović Rodić, Danijela, Maruna, Marija, Antonić, Branislav, Milovanović, Aleksandra, Sretović Brković, Višnja, "The implementation of the principles of the learning cities concept in urbanism-based education: the example of urban design studio at the Faculty of Architecture in Belgrade, Serbia" in Learning architecture : proceedings / [Eight International Conference] On Architecture, [4-5 December 2020], Belgrade (2020):151-157,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1165 .

Integrating Sustainability in Higher Planning Education through International Cooperation: Assessment of a Pedagogical Model and Learning Outcomes from the Students’ Perspective

Fokdal, Josefine; Čolić, Ratka; Milovanović Rodić, Danijela

(Emerald Publishing Limited, 2020)

TY - JOUR
AU - Fokdal, Josefine
AU - Čolić, Ratka
AU - Milovanović Rodić, Danijela
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/792
AB - Purpose–This paper aims to supplement existing research on a joint approach to integrate sustainability
into higher planning education (HPE) by facilitating an international transformative learning process. It looks
at three different urban master’s programs in Serbia (Belgrade) and Germany (Berlin and Stuttgart).
Design/methodology/approach–In this paper, students’ assessments of the pedagogical model,
individual learning outcomes and the long-term value of the pedagogical model in respect of key competences
for sustainability are presented and discussed. Basic assumptions of the study include that assessment from
the students’perspective can provide feedback on the transformational learning experience with the aim of
improving the experience and thus learning outcomes; help identify limitations and target specific areas for
improvement in the pedagogical model; and improve the evaluation of effectiveness in developing knowledge
and skills for sustainability in HPE.
Findings–The paper provides evidence that a learner-centered and action-oriented approach, as well as a
global dialogue among peers from different backgrounds and nationalities, is an effective way to educate
future generations of urban planners to become“change agents”for societal transformation toward a more
sustainable future within their respective contexts.
Originality/value–The paper is a supplement to the existing research on educational initiatives that
attempts to integrate sustainability into the curricula, especially of urban-related programs; showcases outcomes of the pedagogical model(s) for sustainable development applied, especially when addressing the competences of students working in developing, transitional and developed countries or different geographic
contexts; and shows long-term learning outcomes after the students move into work practice.
PB - Emerald Publishing Limited
T2 - International Journal of Sustainability in Higher Education
T1 - Integrating Sustainability in Higher Planning Education through International Cooperation: Assessment of a Pedagogical Model and Learning Outcomes from the Students’ Perspective
VL - 21
IS - 1
SP - 1
EP - 17
DO - 10.1108/IJSHE-01-2019-0045
ER - 
@article{
author = "Fokdal, Josefine and Čolić, Ratka and Milovanović Rodić, Danijela",
year = "2020",
abstract = "Purpose–This paper aims to supplement existing research on a joint approach to integrate sustainability
into higher planning education (HPE) by facilitating an international transformative learning process. It looks
at three different urban master’s programs in Serbia (Belgrade) and Germany (Berlin and Stuttgart).
Design/methodology/approach–In this paper, students’ assessments of the pedagogical model,
individual learning outcomes and the long-term value of the pedagogical model in respect of key competences
for sustainability are presented and discussed. Basic assumptions of the study include that assessment from
the students’perspective can provide feedback on the transformational learning experience with the aim of
improving the experience and thus learning outcomes; help identify limitations and target specific areas for
improvement in the pedagogical model; and improve the evaluation of effectiveness in developing knowledge
and skills for sustainability in HPE.
Findings–The paper provides evidence that a learner-centered and action-oriented approach, as well as a
global dialogue among peers from different backgrounds and nationalities, is an effective way to educate
future generations of urban planners to become“change agents”for societal transformation toward a more
sustainable future within their respective contexts.
Originality/value–The paper is a supplement to the existing research on educational initiatives that
attempts to integrate sustainability into the curricula, especially of urban-related programs; showcases outcomes of the pedagogical model(s) for sustainable development applied, especially when addressing the competences of students working in developing, transitional and developed countries or different geographic
contexts; and shows long-term learning outcomes after the students move into work practice.",
publisher = "Emerald Publishing Limited",
journal = "International Journal of Sustainability in Higher Education",
title = "Integrating Sustainability in Higher Planning Education through International Cooperation: Assessment of a Pedagogical Model and Learning Outcomes from the Students’ Perspective",
volume = "21",
number = "1",
pages = "1-17",
doi = "10.1108/IJSHE-01-2019-0045"
}
Fokdal, J., Čolić, R.,& Milovanović Rodić, D.. (2020). Integrating Sustainability in Higher Planning Education through International Cooperation: Assessment of a Pedagogical Model and Learning Outcomes from the Students’ Perspective. in International Journal of Sustainability in Higher Education
Emerald Publishing Limited., 21(1), 1-17.
https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2019-0045
Fokdal J, Čolić R, Milovanović Rodić D. Integrating Sustainability in Higher Planning Education through International Cooperation: Assessment of a Pedagogical Model and Learning Outcomes from the Students’ Perspective. in International Journal of Sustainability in Higher Education. 2020;21(1):1-17.
doi:10.1108/IJSHE-01-2019-0045 .
Fokdal, Josefine, Čolić, Ratka, Milovanović Rodić, Danijela, "Integrating Sustainability in Higher Planning Education through International Cooperation: Assessment of a Pedagogical Model and Learning Outcomes from the Students’ Perspective" in International Journal of Sustainability in Higher Education, 21, no. 1 (2020):1-17,
https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2019-0045 . .
12
2
10

Ка колаборативном управљању: платформа за промоцију савременог концепта просторног развоја

Maruna, Marija; Milovanović-Rodić, Danijela ; Slavković, Ljubica; Radovanović, Ksenija; Ristović, Milica; Vajović, Margita; Đurđević, Milica; Tomašević, Milica

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - CONF
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović-Rodić, Danijela 
AU - Slavković, Ljubica
AU - Radovanović, Ksenija
AU - Ristović, Milica
AU - Vajović, Margita
AU - Đurđević, Milica
AU - Tomašević, Milica
PY - 2020
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1048
AB - Рад се бави приказом и анализом резултата прве фазе пројекта „Ка колаборативном управљању“ који има за циљ успостављање платформе за разумевање актуелних проблема, развој нове културе комуникације и промоцију новог оквира професионалне делатности у области просторног развоја.
Пројекат се спроводи кроз сарадњу експерата из цивилног сектора (Центар за културну деконтаминацију – ЦЗКД), академије (Универзитет у Београду - Архитектонски факултет) и њене алумни мреже (Студијски програм мастер академских студија Интегрални урбанизам). 
Платформа промовише савремени концепт просторног развоја из угла промењених друштвено-економских услова у Србији након 2000-те године који су утицали на успостављање новог оквира система планирања и самим тим планске праксе. Кључне промене укључују легитимизацију интереса заинтересованих страна из сва три сектора (јавног, приватног и цивилног) и последично, колаборативно одлучивање о питањима просторног развоја. То подразумева успостављање јавне арене за аргументовану дебату као средства за постизање равнотеже између различитих интереса према коришћењу просторних ресурса.
Креирана платформа се састоји из три компоненте: а) истраживања – које промовише интегрално посматрање процеса просторног развоја, б) online платформе – која креира простор за разумевање процеса просторног развоја кроз интерактивну размену информација од значаја за све заинтересоване стране и ц) јавне дебате – које стварају простор за отворену комуникацију о проблемима система планирања и планске праксе.
Након реализације прве фазе пројекта остварени су следећи резултати: а) спроведено је истраживање пет карактеристичних процеса просторног развоја у Београду у којем се на интегралан начин прате токови одлучивања од значаја за предметни случај, б) одржан је јавни догађај под називом „Колапс или комуникација: урбанизам супротстављених интереса“ на којем су позвани учесници из сва три сектора представљали појединачне ставове о питањима просторног развоја у Београду и ц) креиран је веб-сајт под називом „Интерактивни урбанизам“ који промовише пројекат и пласира остварене резултате.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
T1 - Ка колаборативном управљању: платформа за промоцију савременог концепта просторног развоја
SP - 49
EP - 56
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1048
ER - 
@conference{
author = "Maruna, Marija and Milovanović-Rodić, Danijela and Slavković, Ljubica and Radovanović, Ksenija and Ristović, Milica and Vajović, Margita and Đurđević, Milica and Tomašević, Milica",
year = "2020",
abstract = "Рад се бави приказом и анализом резултата прве фазе пројекта „Ка колаборативном управљању“ који има за циљ успостављање платформе за разумевање актуелних проблема, развој нове културе комуникације и промоцију новог оквира професионалне делатности у области просторног развоја.
Пројекат се спроводи кроз сарадњу експерата из цивилног сектора (Центар за културну деконтаминацију – ЦЗКД), академије (Универзитет у Београду - Архитектонски факултет) и њене алумни мреже (Студијски програм мастер академских студија Интегрални урбанизам). 
Платформа промовише савремени концепт просторног развоја из угла промењених друштвено-економских услова у Србији након 2000-те године који су утицали на успостављање новог оквира система планирања и самим тим планске праксе. Кључне промене укључују легитимизацију интереса заинтересованих страна из сва три сектора (јавног, приватног и цивилног) и последично, колаборативно одлучивање о питањима просторног развоја. То подразумева успостављање јавне арене за аргументовану дебату као средства за постизање равнотеже између различитих интереса према коришћењу просторних ресурса.
Креирана платформа се састоји из три компоненте: а) истраживања – које промовише интегрално посматрање процеса просторног развоја, б) online платформе – која креира простор за разумевање процеса просторног развоја кроз интерактивну размену информација од значаја за све заинтересоване стране и ц) јавне дебате – које стварају простор за отворену комуникацију о проблемима система планирања и планске праксе.
Након реализације прве фазе пројекта остварени су следећи резултати: а) спроведено је истраживање пет карактеристичних процеса просторног развоја у Београду у којем се на интегралан начин прате токови одлучивања од значаја за предметни случај, б) одржан је јавни догађај под називом „Колапс или комуникација: урбанизам супротстављених интереса“ на којем су позвани учесници из сва три сектора представљали појединачне ставове о питањима просторног развоја у Београду и ц) креиран је веб-сајт под називом „Интерактивни урбанизам“ који промовише пројекат и пласира остварене резултате.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020",
title = "Ка колаборативном управљању: платформа за промоцију савременог концепта просторног развоја",
pages = "49-56",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1048"
}
Maruna, M., Milovanović-Rodić, D., Slavković, L., Radovanović, K., Ristović, M., Vajović, M., Đurđević, M.,& Tomašević, M.. (2020). Ка колаборативном управљању: платформа за промоцију савременог концепта просторног развоја. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020
Београд : Удружење урбаниста Србије., 49-56.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1048
Maruna M, Milovanović-Rodić D, Slavković L, Radovanović K, Ristović M, Vajović M, Đurđević M, Tomašević M. Ка колаборативном управљању: платформа за промоцију савременог концепта просторног развоја. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020. 2020;:49-56.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1048 .
Maruna, Marija, Milovanović-Rodić, Danijela , Slavković, Ljubica, Radovanović, Ksenija, Ristović, Milica, Vajović, Margita, Đurđević, Milica, Tomašević, Milica, "Ка колаборативном управљању: платформа за промоцију савременог концепта просторног развоја" in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020 (2020):49-56,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1048 .

New Concepts and Instruments for the Urban-Rural Continuum: Exploring Through Education

Čolić, Ratka; Milovanović-Rodić, Danijela; Maruna, Marija

(Hershey PA, USA: IGI Global, 2019)

TY - CHAP
AU - Čolić, Ratka
AU - Milovanović-Rodić, Danijela
AU - Maruna, Marija
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/512
AB - The chapter presents and discusses the process and results of collaboration between an academic institution
and local government in students’ masters’ theses and integrated urban development projects for
urban-rural continuum of the territory of the City of Pančevo, Serbia. The chapter has four main parts: 1)
a brief overview of the theoretical framework for multilevel governance; 2) the background, focusing on
the national policy; 3) applied educational model; and 4) 11 students’ projects dealing with the urbanrural
continuum. Recommendations are made for continuing application of and research into potential
teaching methods that promote meaningful interaction and practical and problem-oriented instruction
that contribute to an understanding of contemporary problems of balanced urban-rural development.
The conclusion discusses process and product outcomes, differentiating benefits for all those involved,
as well as the obstacles and challenges encountered.
PB - Hershey PA, USA: IGI Global
T2 - Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape and Tourism
T1 - New Concepts and Instruments for the Urban-Rural Continuum: Exploring Through Education
SP - 292
EP - 317
DO - 10.4018/978-1-5225-9932-6.ch015
ER - 
@inbook{
author = "Čolić, Ratka and Milovanović-Rodić, Danijela and Maruna, Marija",
year = "2019",
abstract = "The chapter presents and discusses the process and results of collaboration between an academic institution
and local government in students’ masters’ theses and integrated urban development projects for
urban-rural continuum of the territory of the City of Pančevo, Serbia. The chapter has four main parts: 1)
a brief overview of the theoretical framework for multilevel governance; 2) the background, focusing on
the national policy; 3) applied educational model; and 4) 11 students’ projects dealing with the urbanrural
continuum. Recommendations are made for continuing application of and research into potential
teaching methods that promote meaningful interaction and practical and problem-oriented instruction
that contribute to an understanding of contemporary problems of balanced urban-rural development.
The conclusion discusses process and product outcomes, differentiating benefits for all those involved,
as well as the obstacles and challenges encountered.",
publisher = "Hershey PA, USA: IGI Global",
journal = "Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape and Tourism",
booktitle = "New Concepts and Instruments for the Urban-Rural Continuum: Exploring Through Education",
pages = "292-317",
doi = "10.4018/978-1-5225-9932-6.ch015"
}
Čolić, R., Milovanović-Rodić, D.,& Maruna, M.. (2019). New Concepts and Instruments for the Urban-Rural Continuum: Exploring Through Education. in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape and Tourism
Hershey PA, USA: IGI Global., 292-317.
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9932-6.ch015
Čolić R, Milovanović-Rodić D, Maruna M. New Concepts and Instruments for the Urban-Rural Continuum: Exploring Through Education. in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape and Tourism. 2019;:292-317.
doi:10.4018/978-1-5225-9932-6.ch015 .
Čolić, Ratka, Milovanović-Rodić, Danijela, Maruna, Marija, "New Concepts and Instruments for the Urban-Rural Continuum: Exploring Through Education" in Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape and Tourism (2019):292-317,
https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9932-6.ch015 . .

Integrated rural development projects for sustainable territory development of the city of Smederevo

Milovanović-Rodić, Danijela; Stojić, Božena; Maruna, Marija

(Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 2019)

TY - CHAP
AU - Milovanović-Rodić, Danijela
AU - Stojić, Božena
AU - Maruna, Marija
PY - 2019
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/514
AB - One of the basic characteristics of Serbian territorial development is the concentrated
development of several major urban centres driven by a rapid decline of the quality of life in
villages, their depopulation and impoverishment. The basic thesis of this paper is, in accordance
with the current global, European and national development agendas, that the sustainable
territorial development can be achieved exclusively through balanced rural-urban development.
This paper introduces integrated rural development projects (IRDP) as instruments for reaching
sustainable territorial development for the city of Smederevo. They are developed within the
Master Program in Integrated Urbanism at the Faculty of Architecture of the University of
Belgrade supported by the DANURB project and the city government. The main aim of the
paper is to present the pedagogical model and IRDP development methodology, as well as
results produced within the teaching process – five master theses. These projects differ in main
themes, the size of the territory, types and formats of the solutions, but have the same objectives
- to improve the quality of life of individuals, families and rural communities, and, thus, increase
their visibility and attractiveness. Their aim is not only to prevent out-migration of young people
from the villages, but also to encourage in-migration of new population.
When viewed from that perspective, besides straightening rural areas, these IRDPs can contribute
to the reduction of pressure on urban areas, whose spatial, infrastructural, institutional and
ecological capacities are increasingly burdened and hold back sustainable development.
PB - Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture
T2 - Integrative strategic planning and design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo
T1 - Integrated rural development projects for sustainable territory development of the city of Smederevo
SP - 22
EP - 35
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_514
ER - 
@inbook{
author = "Milovanović-Rodić, Danijela and Stojić, Božena and Maruna, Marija",
year = "2019",
abstract = "One of the basic characteristics of Serbian territorial development is the concentrated
development of several major urban centres driven by a rapid decline of the quality of life in
villages, their depopulation and impoverishment. The basic thesis of this paper is, in accordance
with the current global, European and national development agendas, that the sustainable
territorial development can be achieved exclusively through balanced rural-urban development.
This paper introduces integrated rural development projects (IRDP) as instruments for reaching
sustainable territorial development for the city of Smederevo. They are developed within the
Master Program in Integrated Urbanism at the Faculty of Architecture of the University of
Belgrade supported by the DANURB project and the city government. The main aim of the
paper is to present the pedagogical model and IRDP development methodology, as well as
results produced within the teaching process – five master theses. These projects differ in main
themes, the size of the territory, types and formats of the solutions, but have the same objectives
- to improve the quality of life of individuals, families and rural communities, and, thus, increase
their visibility and attractiveness. Their aim is not only to prevent out-migration of young people
from the villages, but also to encourage in-migration of new population.
When viewed from that perspective, besides straightening rural areas, these IRDPs can contribute
to the reduction of pressure on urban areas, whose spatial, infrastructural, institutional and
ecological capacities are increasingly burdened and hold back sustainable development.",
publisher = "Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture",
journal = "Integrative strategic planning and design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo",
booktitle = "Integrated rural development projects for sustainable territory development of the city of Smederevo",
pages = "22-35",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_514"
}
Milovanović-Rodić, D., Stojić, B.,& Maruna, M.. (2019). Integrated rural development projects for sustainable territory development of the city of Smederevo. in Integrative strategic planning and design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo
Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture., 22-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_514
Milovanović-Rodić D, Stojić B, Maruna M. Integrated rural development projects for sustainable territory development of the city of Smederevo. in Integrative strategic planning and design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo. 2019;:22-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_514 .
Milovanović-Rodić, Danijela, Stojić, Božena, Maruna, Marija, "Integrated rural development projects for sustainable territory development of the city of Smederevo" in Integrative strategic planning and design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities – Smederevo (2019):22-35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_514 .

Upravljanje razvojem rezilijentnih gradova: primer Obrenovca

Maruna, Marija; Čolić, Ratka; Milovanović Rodić, Danijela

(Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti, 2018)

TY - CONF
AU - Maruna, Marija
AU - Čolić, Ratka
AU - Milovanović Rodić, Danijela
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1244
AB - Koncept rezilijentnog sistema označava skup raspoloživih resursa i kapaciteta kao odgovor
na poremećaje u vidu izrade/formulisanja i sprovođenja efikasnih strategija prilagođavanja/adaptacije koji omogućavaju sistemu da se izbori sa sadašnjim i budućim događajima.
Jačanje rezilijentnosti urbanih sistema pre svega se odnosi na uspostavljanje efikasnog
upravljanja rizicima od katastrofa. U opštem smislu URK podrazumeva sprovođenje aktivnosti pre, za vreme i nakon katastrofa radi izbegavanja ili ublažavanja posledica katastrofa.
Savremeni koncepti URK-a promovišu promenu prirode donošenja odluka u cilju identifikovanja benefita koncepta samoodrživosti i fokusiranost na razvoj kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promenama (UNISDR 2014). Iako suštinska odgovornost za efikasno
URK leži na državnoj upravi, koncept rezilijentnosti počiva na kapacitetima zajednice. To
podrazumeva integraciju aktivnosti društva i institucija, uz snažnu institucionalnu osnovu,
koja se može obezbediti putem: izgradnje kapaciteta, adekvatnog upravljanja, promocije
politika i legislative, informisanja i sprovođenja efikasnih mehanizama koordinacije.
Smatra se da lokalni nivo uprave predstavlja prvu liniju odgovornosti i da je stepen zaštite od
katastrofa direktno zavisan on njenih kapaciteta. Iako su preduslovi za uspešno URK odgovarajuće politike i institucionalni okvir, izgradnja rezilijentnih zajednica postaje jedan od glavnih zadataka lokalne uprave. Lokalne vlasti imaju institucionalnu i političku odgovornost da
zaštite svoje građane i one su prvi nivo upravljanja koji preduzima mere za smanjenje rizika
od katastrofa, priprema odgovore na buduće rizike i reaguje na katastrofe (UNISDR, 2012).
Kako bi se postiglo jačanje rezilijentnosti gradova, pored lokalne samouprave, moraju biti
angažovani svi relevantni stejkholderi: nacionalna uprava, međunarodne i regionalne organizacije, lokalna zajednica, civilno društvo, strukovna udruženja, privatni i korporativni sektor,
donatori i akademska zajednica.
Unapređenje upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnom nivou predstavlja poseban
problem u slučajevima zemalja u razvoju, gde su, osim ekonomskih problema, izraženi nedovoljna razvijenost stručnih kapaciteta na nivou lokalne uprave, odsustvo strateškog urbanog razvoja, nizak stepen kontrole izgradnje i pružanja usluga te odsustvo učešća građana u
odlučivanju. U radu je dat pregled najnovijih pristupa za razradu politika upravljanja rezilijentnim gradovima koje se zasnivaju na stavu da rešavanje problemâ smanjenja rizika od
katastrofa treba usmeriti ka jačanju rezilijentnosti sistema u smislu povećanja sposobnosti
gradova i zajednica da se blagovremeno i na efikasan način odupru, apsorbuju, prilagode i
oporave od posledica prirodnih ili stvorenih katastrofa, uz očuvanje i ponovno uspostavljanje bitnih osnovnih struktura i funkcija.
AB - Climate change and issues of urban governance
Climate change has in recent years become a key topic for policymakers globally, as well as
an indispensable framework for governance instruments. The warnings issued by the scientific and professional community about the dangers of climate change (IPCC, 2007; IPCC,
2012) are no longer viewed with suspicion, given the increasingly frequent natural disasters
that have been causing great loss of life, destruction and degradation of the environment, massive property damage, and economic losses. The impact of natural disasters on hundreds of
millions of people worldwide has spurred policymakers to take urgent steps to address these
issues appropriately (UNDP, 2012). The common position is that efforts to respond to climate
change ought to be directed at enhancing resilience by improving the ability of cities and
communities to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a natural
hazard in a timely and efficient manner, including the preservation and restoration of their
essential basic structures and functions (UNISDR, 2011).
The resilient system concept and disaster risk management (DRM)
The resilient system concept denotes a set of available resources and capacities that can be
deployed in response to disturbances and that involve the development/formulation and implementation of efficient adjustment/adaptation strategies to allow a system to deal with
current and future events. Enhancing the resilience of urban systems primarily entails establishing efficient DRM. In general, DRM implies taking action before, during, and after
disasters to avoid or mitigate their consequences. Modern DRM concepts promote changes
of the nature of decision-making to ensure that benefits of sustainability are recognised, and
capacity is developed, for adaptation to climate change (UNISDR 2014). Although the ultimate responsibility for efficient DRM rests with public administration, the concept of resilience is founded upon the capacities of the community itself. This implies integration between the activities of society and those of institutions, together with a robust institutional
foundation that can be secured through capacity-building, appropriate governance,
promotion of policies and legislation, provision of information, and implementation of
efficient co-ordination mechanisms. DRM at the local level
Local government is seen as the first line of response, and its capacity is thought to directly
affect the degree of disaster protection available. Although appropriate policies and institutional framework are preconditions for successful DRM, the development of resilient communities is increasingly becoming a primary duty of local authorities. Local governments
have the institutional and political responsibility for protecting their residents, and are the
first level of government to take measures to reduce disaster risk, come up with answers to
future risks, and respond to disasters (UNISDR, 2012). Apart from local authorities, all
other relevant stakeholders must engage to make cities more resilient: these include national governments, international and regional organisations, local communities, the civil society, professional associations, private and corporate sectors, donors, and academia.
Enhancing disaster risk management at the local level is particularly a problem for developing countries, where economic issues are compounded by the lack of professional capacity in local government, absence of strategic urban development, poor oversight of construction and service delivery, and exclusion of citizens from decision-making.
The DRM model as applied in Obrenovac
In May 2014, catastrophic floods struck Serbia and the broader region. This disaster caused
the greatest damage to Obrenovac, a town within the metropolitan area of Belgrade, the
Serbian capital. The floodwaters completely inundated Obrenovac after embankments had
given way along two of the three rivers surrounding the settlement. The floods killed 17
people and forced 25,000 local inhabitants to temporarily evacuate their homes. The damage, as well as relief and recovery costs, ran into billions of euros.
In both Obrenovac and other 24 affected communities in Serbia, the May 2014 flooding was
the consequence of the interaction between natural and man-made factors. The primary natural cause was extreme precipitation, with 100-year recurrence for many river basins and even
1000-year recurrence for some. The most significant man-made aspects were the lack of communication between authorities concerning warnings of massive precipitation and forecasts
indicating that rising water levels would trigger emergency measures; incomplete flood defence systems along riverbanks; and exceptionally poor maintenance of regulated riverbeds
and defensive embankments. Systemic issues mainly involved the lack of investment into
anti-erosion works and afforestation; inadequate spatial and urban planning and illicit construction close to urban watercourses; inadequate waste disposal arrangements that reduced
stream flow and dramatically increased water pollution; etc. (Milosavljevic, 2014).
The damage caused to the members of the public and the environment revealed the true
state of the disaster management sector in Serbia’s towns. The experience with the floods
drew attention to the need to construct a comprehensive risk management system and embrace the concept of resilience as a key framework for spatial planning and development.
Although major advances have been made over the past decade to enhance DRM and
incorporate disaster risk reduction into urban and spatial governance in Serbia (legislation,
strategic documents, state of play reports), legislation remains insufficiently interlinked and
mutually aligned, and governance instruments are still inadequate, as are the human
capacities to implement them, especially at the local level. Development of a DRM model for Obrenovac
‘Disaster Risk Management at the Local Level’ was the title of a final project carried out by
the students of the Integrated Urbanism master’s programme for the academic year
2014/15. Students’ master’s theses and designs were developed in collaboration with the
GIZ-AMBERO project ‘Strengthening of Local Land Management in Serbia’, and focused
on the issue of climate change and its impact on urban development in the context of the
catastrophic flooding that affected Serbia in the spring of 2014. The project relied on How
to Make Cities More Resilient, a handbook published by the United Nations Office for
Disaster Risk Reduction (UNISD, 2012), and the sub-topics highlighted in this document.
The urban municipality of Obrenovac, which suffered most damage in the 2014 floods, was
chosen as the test site for the designs.
Work on students’ assignments was conceptually based on the five-step process identified
in the UNISDR report: 1) Organising and preparing to incorporate the ‘ten essentials’ for
resilient cities; 2) Diagnosis and assessment of the city’s risk; 3) Developing a safe and
resilient city action plan; 4) Implementing the plan; and 5) Monitoring and follow-up. The
students’ works involved the development of the first three steps.
These ‘ten essentials’, as defined in the UNISDR handbook, formed the backbone of the
students’ assignments:
1. institutional and administrative framework;
2. financing and resources;
3. multi-hazard risk assessment;
4. infrastructure protection, upgrading and resilience;
5. protect vital facilities: Education and health;
6. building regulations and land use planning;
7. training, education and public awareness;
8. environmental protection and strengthening of ecosystems;
9. effective preparedness, early warning and response;
10. recovery and rebuilding communities (UNISDR, 2012).
Students’ final works represent a collection of integrated urban designs intended to manage
flood risk in the territory of the Municipality of Obrenovac, and taken together constitute an
outline of Safe and Resilient Action Plan that corresponds to the recommendations of the
UNISDR handbook (Fokdal & Zehner, 2016; Maruna & Čolić, 2015; Maruna et al., 2015;
Čolić et al, 2015).
PB - Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti
C3 - Prva naučna konferencija "Urbana bezbednost i urbani razvoj" = First Scientific Conference "Urban Security and Urban Development" (21. 06. 2017 ; Beograd)
T1 - Upravljanje razvojem rezilijentnih gradova: primer Obrenovca
T1 - Governance of resilient cities:
the case of Obrenovac
SP - 30
EP - 50
DO - 10.18485/fb_ubur.2018.1.ch2
ER - 
@conference{
author = "Maruna, Marija and Čolić, Ratka and Milovanović Rodić, Danijela",
year = "2018",
abstract = "Koncept rezilijentnog sistema označava skup raspoloživih resursa i kapaciteta kao odgovor
na poremećaje u vidu izrade/formulisanja i sprovođenja efikasnih strategija prilagođavanja/adaptacije koji omogućavaju sistemu da se izbori sa sadašnjim i budućim događajima.
Jačanje rezilijentnosti urbanih sistema pre svega se odnosi na uspostavljanje efikasnog
upravljanja rizicima od katastrofa. U opštem smislu URK podrazumeva sprovođenje aktivnosti pre, za vreme i nakon katastrofa radi izbegavanja ili ublažavanja posledica katastrofa.
Savremeni koncepti URK-a promovišu promenu prirode donošenja odluka u cilju identifikovanja benefita koncepta samoodrživosti i fokusiranost na razvoj kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promenama (UNISDR 2014). Iako suštinska odgovornost za efikasno
URK leži na državnoj upravi, koncept rezilijentnosti počiva na kapacitetima zajednice. To
podrazumeva integraciju aktivnosti društva i institucija, uz snažnu institucionalnu osnovu,
koja se može obezbediti putem: izgradnje kapaciteta, adekvatnog upravljanja, promocije
politika i legislative, informisanja i sprovođenja efikasnih mehanizama koordinacije.
Smatra se da lokalni nivo uprave predstavlja prvu liniju odgovornosti i da je stepen zaštite od
katastrofa direktno zavisan on njenih kapaciteta. Iako su preduslovi za uspešno URK odgovarajuće politike i institucionalni okvir, izgradnja rezilijentnih zajednica postaje jedan od glavnih zadataka lokalne uprave. Lokalne vlasti imaju institucionalnu i političku odgovornost da
zaštite svoje građane i one su prvi nivo upravljanja koji preduzima mere za smanjenje rizika
od katastrofa, priprema odgovore na buduće rizike i reaguje na katastrofe (UNISDR, 2012).
Kako bi se postiglo jačanje rezilijentnosti gradova, pored lokalne samouprave, moraju biti
angažovani svi relevantni stejkholderi: nacionalna uprava, međunarodne i regionalne organizacije, lokalna zajednica, civilno društvo, strukovna udruženja, privatni i korporativni sektor,
donatori i akademska zajednica.
Unapređenje upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnom nivou predstavlja poseban
problem u slučajevima zemalja u razvoju, gde su, osim ekonomskih problema, izraženi nedovoljna razvijenost stručnih kapaciteta na nivou lokalne uprave, odsustvo strateškog urbanog razvoja, nizak stepen kontrole izgradnje i pružanja usluga te odsustvo učešća građana u
odlučivanju. U radu je dat pregled najnovijih pristupa za razradu politika upravljanja rezilijentnim gradovima koje se zasnivaju na stavu da rešavanje problemâ smanjenja rizika od
katastrofa treba usmeriti ka jačanju rezilijentnosti sistema u smislu povećanja sposobnosti
gradova i zajednica da se blagovremeno i na efikasan način odupru, apsorbuju, prilagode i
oporave od posledica prirodnih ili stvorenih katastrofa, uz očuvanje i ponovno uspostavljanje bitnih osnovnih struktura i funkcija., Climate change and issues of urban governance
Climate change has in recent years become a key topic for policymakers globally, as well as
an indispensable framework for governance instruments. The warnings issued by the scientific and professional community about the dangers of climate change (IPCC, 2007; IPCC,
2012) are no longer viewed with suspicion, given the increasingly frequent natural disasters
that have been causing great loss of life, destruction and degradation of the environment, massive property damage, and economic losses. The impact of natural disasters on hundreds of
millions of people worldwide has spurred policymakers to take urgent steps to address these
issues appropriately (UNDP, 2012). The common position is that efforts to respond to climate
change ought to be directed at enhancing resilience by improving the ability of cities and
communities to resist, absorb, accommodate to and recover from the effects of a natural
hazard in a timely and efficient manner, including the preservation and restoration of their
essential basic structures and functions (UNISDR, 2011).
The resilient system concept and disaster risk management (DRM)
The resilient system concept denotes a set of available resources and capacities that can be
deployed in response to disturbances and that involve the development/formulation and implementation of efficient adjustment/adaptation strategies to allow a system to deal with
current and future events. Enhancing the resilience of urban systems primarily entails establishing efficient DRM. In general, DRM implies taking action before, during, and after
disasters to avoid or mitigate their consequences. Modern DRM concepts promote changes
of the nature of decision-making to ensure that benefits of sustainability are recognised, and
capacity is developed, for adaptation to climate change (UNISDR 2014). Although the ultimate responsibility for efficient DRM rests with public administration, the concept of resilience is founded upon the capacities of the community itself. This implies integration between the activities of society and those of institutions, together with a robust institutional
foundation that can be secured through capacity-building, appropriate governance,
promotion of policies and legislation, provision of information, and implementation of
efficient co-ordination mechanisms. DRM at the local level
Local government is seen as the first line of response, and its capacity is thought to directly
affect the degree of disaster protection available. Although appropriate policies and institutional framework are preconditions for successful DRM, the development of resilient communities is increasingly becoming a primary duty of local authorities. Local governments
have the institutional and political responsibility for protecting their residents, and are the
first level of government to take measures to reduce disaster risk, come up with answers to
future risks, and respond to disasters (UNISDR, 2012). Apart from local authorities, all
other relevant stakeholders must engage to make cities more resilient: these include national governments, international and regional organisations, local communities, the civil society, professional associations, private and corporate sectors, donors, and academia.
Enhancing disaster risk management at the local level is particularly a problem for developing countries, where economic issues are compounded by the lack of professional capacity in local government, absence of strategic urban development, poor oversight of construction and service delivery, and exclusion of citizens from decision-making.
The DRM model as applied in Obrenovac
In May 2014, catastrophic floods struck Serbia and the broader region. This disaster caused
the greatest damage to Obrenovac, a town within the metropolitan area of Belgrade, the
Serbian capital. The floodwaters completely inundated Obrenovac after embankments had
given way along two of the three rivers surrounding the settlement. The floods killed 17
people and forced 25,000 local inhabitants to temporarily evacuate their homes. The damage, as well as relief and recovery costs, ran into billions of euros.
In both Obrenovac and other 24 affected communities in Serbia, the May 2014 flooding was
the consequence of the interaction between natural and man-made factors. The primary natural cause was extreme precipitation, with 100-year recurrence for many river basins and even
1000-year recurrence for some. The most significant man-made aspects were the lack of communication between authorities concerning warnings of massive precipitation and forecasts
indicating that rising water levels would trigger emergency measures; incomplete flood defence systems along riverbanks; and exceptionally poor maintenance of regulated riverbeds
and defensive embankments. Systemic issues mainly involved the lack of investment into
anti-erosion works and afforestation; inadequate spatial and urban planning and illicit construction close to urban watercourses; inadequate waste disposal arrangements that reduced
stream flow and dramatically increased water pollution; etc. (Milosavljevic, 2014).
The damage caused to the members of the public and the environment revealed the true
state of the disaster management sector in Serbia’s towns. The experience with the floods
drew attention to the need to construct a comprehensive risk management system and embrace the concept of resilience as a key framework for spatial planning and development.
Although major advances have been made over the past decade to enhance DRM and
incorporate disaster risk reduction into urban and spatial governance in Serbia (legislation,
strategic documents, state of play reports), legislation remains insufficiently interlinked and
mutually aligned, and governance instruments are still inadequate, as are the human
capacities to implement them, especially at the local level. Development of a DRM model for Obrenovac
‘Disaster Risk Management at the Local Level’ was the title of a final project carried out by
the students of the Integrated Urbanism master’s programme for the academic year
2014/15. Students’ master’s theses and designs were developed in collaboration with the
GIZ-AMBERO project ‘Strengthening of Local Land Management in Serbia’, and focused
on the issue of climate change and its impact on urban development in the context of the
catastrophic flooding that affected Serbia in the spring of 2014. The project relied on How
to Make Cities More Resilient, a handbook published by the United Nations Office for
Disaster Risk Reduction (UNISD, 2012), and the sub-topics highlighted in this document.
The urban municipality of Obrenovac, which suffered most damage in the 2014 floods, was
chosen as the test site for the designs.
Work on students’ assignments was conceptually based on the five-step process identified
in the UNISDR report: 1) Organising and preparing to incorporate the ‘ten essentials’ for
resilient cities; 2) Diagnosis and assessment of the city’s risk; 3) Developing a safe and
resilient city action plan; 4) Implementing the plan; and 5) Monitoring and follow-up. The
students’ works involved the development of the first three steps.
These ‘ten essentials’, as defined in the UNISDR handbook, formed the backbone of the
students’ assignments:
1. institutional and administrative framework;
2. financing and resources;
3. multi-hazard risk assessment;
4. infrastructure protection, upgrading and resilience;
5. protect vital facilities: Education and health;
6. building regulations and land use planning;
7. training, education and public awareness;
8. environmental protection and strengthening of ecosystems;
9. effective preparedness, early warning and response;
10. recovery and rebuilding communities (UNISDR, 2012).
Students’ final works represent a collection of integrated urban designs intended to manage
flood risk in the territory of the Municipality of Obrenovac, and taken together constitute an
outline of Safe and Resilient Action Plan that corresponds to the recommendations of the
UNISDR handbook (Fokdal & Zehner, 2016; Maruna & Čolić, 2015; Maruna et al., 2015;
Čolić et al, 2015).",
publisher = "Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti",
journal = "Prva naučna konferencija "Urbana bezbednost i urbani razvoj" = First Scientific Conference "Urban Security and Urban Development" (21. 06. 2017 ; Beograd)",
title = "Upravljanje razvojem rezilijentnih gradova: primer Obrenovca, Governance of resilient cities:
the case of Obrenovac",
pages = "30-50",
doi = "10.18485/fb_ubur.2018.1.ch2"
}
Maruna, M., Čolić, R.,& Milovanović Rodić, D.. (2018). Upravljanje razvojem rezilijentnih gradova: primer Obrenovca. in Prva naučna konferencija "Urbana bezbednost i urbani razvoj" = First Scientific Conference "Urban Security and Urban Development" (21. 06. 2017 ; Beograd)
Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti., 30-50.
https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch2
Maruna M, Čolić R, Milovanović Rodić D. Upravljanje razvojem rezilijentnih gradova: primer Obrenovca. in Prva naučna konferencija "Urbana bezbednost i urbani razvoj" = First Scientific Conference "Urban Security and Urban Development" (21. 06. 2017 ; Beograd). 2018;:30-50.
doi:10.18485/fb_ubur.2018.1.ch2 .
Maruna, Marija, Čolić, Ratka, Milovanović Rodić, Danijela, "Upravljanje razvojem rezilijentnih gradova: primer Obrenovca" in Prva naučna konferencija "Urbana bezbednost i urbani razvoj" = First Scientific Conference "Urban Security and Urban Development" (21. 06. 2017 ; Beograd) (2018):30-50,
https://doi.org/10.18485/fb_ubur.2018.1.ch2 . .

Examining formal and informal planning instruments for housing for migrants within a post-socialist country, Serbia

Čolić, Ratka; Mitrović, Biserka; Maruna, Marija; Milovanović Rodić, Danijela

(Novi Sad : University, 2018)

TY - CONF
AU - Čolić, Ratka
AU - Mitrović, Biserka
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović Rodić, Danijela
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/862
AB - Serbia has been facing migration and influx of refugees and internally displaced persons since the 1990s. At the same time, the country went through significant changes in the political and socio-economic regime, planning and urban development practice and urban land management, which had effects on development of housing solutions as well. 
Serbian planning system is influenced by its path dependency in relation to socialist era and later transitional stages. Moreover, it is directed towards adjusting to market economy and EU perspective, where various international influences were developed during the period of support through programs and projects of international assistance for the socio-economic integration of refugees. Some of these programs are still ongoing. 
The contribution of this paper is to offer basis for understanding the influences on development of both formal and informal planning instruments for housing solutions for refugees and internally displaced persons from 1990s to 2015, with Serbia being taken as an illustrative case. The nature of housing solutions is examined in relation to different state policies, concepts and planning practices, as well as systemic solutions in legal framework within particular focus on: introduction of different forms of ownership, regulation of norms and standards of planning, new institutional solutions, and treatment of housing as a public interest. Finally, this paper will demonstrate that in a transitional society, legal framework represents a prerequisite but not a guarantee of enforcement, where complexity of its operationalization is closely related to real political and socio-economic context.
PB - Novi Sad : University
C3 - Book of abstracts / [12th] Annual PLPR International Scientific Conference "Migration - Impacts, Law, and Spatial Planning", Novi Sad, [19th-23rd February], 2018
T1 - Examining formal and informal planning instruments for housing for migrants within a post-socialist country, Serbia
SP - 45
EP - 45
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_862
ER - 
@conference{
author = "Čolić, Ratka and Mitrović, Biserka and Maruna, Marija and Milovanović Rodić, Danijela",
year = "2018",
abstract = "Serbia has been facing migration and influx of refugees and internally displaced persons since the 1990s. At the same time, the country went through significant changes in the political and socio-economic regime, planning and urban development practice and urban land management, which had effects on development of housing solutions as well. 
Serbian planning system is influenced by its path dependency in relation to socialist era and later transitional stages. Moreover, it is directed towards adjusting to market economy and EU perspective, where various international influences were developed during the period of support through programs and projects of international assistance for the socio-economic integration of refugees. Some of these programs are still ongoing. 
The contribution of this paper is to offer basis for understanding the influences on development of both formal and informal planning instruments for housing solutions for refugees and internally displaced persons from 1990s to 2015, with Serbia being taken as an illustrative case. The nature of housing solutions is examined in relation to different state policies, concepts and planning practices, as well as systemic solutions in legal framework within particular focus on: introduction of different forms of ownership, regulation of norms and standards of planning, new institutional solutions, and treatment of housing as a public interest. Finally, this paper will demonstrate that in a transitional society, legal framework represents a prerequisite but not a guarantee of enforcement, where complexity of its operationalization is closely related to real political and socio-economic context.",
publisher = "Novi Sad : University",
journal = "Book of abstracts / [12th] Annual PLPR International Scientific Conference "Migration - Impacts, Law, and Spatial Planning", Novi Sad, [19th-23rd February], 2018",
title = "Examining formal and informal planning instruments for housing for migrants within a post-socialist country, Serbia",
pages = "45-45",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_862"
}
Čolić, R., Mitrović, B., Maruna, M.,& Milovanović Rodić, D.. (2018). Examining formal and informal planning instruments for housing for migrants within a post-socialist country, Serbia. in Book of abstracts / [12th] Annual PLPR International Scientific Conference "Migration - Impacts, Law, and Spatial Planning", Novi Sad, [19th-23rd February], 2018
Novi Sad : University., 45-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_862
Čolić R, Mitrović B, Maruna M, Milovanović Rodić D. Examining formal and informal planning instruments for housing for migrants within a post-socialist country, Serbia. in Book of abstracts / [12th] Annual PLPR International Scientific Conference "Migration - Impacts, Law, and Spatial Planning", Novi Sad, [19th-23rd February], 2018. 2018;:45-45.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_862 .
Čolić, Ratka, Mitrović, Biserka, Maruna, Marija, Milovanović Rodić, Danijela, "Examining formal and informal planning instruments for housing for migrants within a post-socialist country, Serbia" in Book of abstracts / [12th] Annual PLPR International Scientific Conference "Migration - Impacts, Law, and Spatial Planning", Novi Sad, [19th-23rd February], 2018 (2018):45-45,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_862 .

The Role of University in a Policy Making Process: Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia

Milovanovic Rodic, Danijela; Čolić, Ratka; Maruna, Marija

(TU Delft, Open, 2018)

TY - CHAP
AU - Milovanovic Rodic, Danijela
AU - Čolić, Ratka
AU - Maruna, Marija
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/519
AB - This chapter suggests a new view on the arrangement of urban governance for Serbia,
where an Integrated Urban Project (IUP) is examined as an instrument for achieving
sustainable development. Policy-making in Serbia’s urban development is faced with the
challenge of transition from a traditional, bureaucratic, and autocratic system towards a
new, efficient, effective, communicative, and flexible one. The process of searching for new
instruments for its realisation was initiated due to the existing model’s inability to deal with
complex problems brought about by the post-socialist economic and social transition, as
well as global influences related to Serbia’s planned accession to the European Union (EU).
The first part of the chapter briefly outlines the concept of a new urban governance
model. The second section defines the characteristics of an IUP as an instrument intended
to create and implement sustainable public policies in the field of urban development.
The third part presents curricula of master’s theses and master’s projects for three
generations of students of the Integrated Urbanism master’s programme at the Faculty
of Architecture, University of Belgrade: (i) IUPs for Inner City Development, (ii) IUPs for
Disaster Risk Management, and (iii) IUPs for Municipal Development. Regardless of the
differences in topics and locations, the students’ assignments were to work with specific
local institutions to devise IUPs in response to identified problems of the ‘real’ context and
indicate how these might be put into practice. This section details the results achieved by
the latest generation of students: (i) the IUPs as urban governance instruments, focusing
on their integration potential; and (ii) the IUPs development process, showing the types
and techniques of communication and knowledge dissemination amongst students, as
well as between students and mentors, and with the local community and the broader
professional and academic public.
Besides aiming to contribute to a comprehensive innovation of the curriculum in the local
context of a post-socialist country, the purpose of this chapter is to point out the options
and opportunities for collaboration between academic institutions and local communities
in the introduction of new topics, ideas, concepts, and instruments for effective urban
governance in Serbia.
PB - TU Delft, Open
T2 - Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories
T1 - The Role of University in a Policy Making Process: Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_519
ER - 
@inbook{
author = "Milovanovic Rodic, Danijela and Čolić, Ratka and Maruna, Marija",
year = "2018",
abstract = "This chapter suggests a new view on the arrangement of urban governance for Serbia,
where an Integrated Urban Project (IUP) is examined as an instrument for achieving
sustainable development. Policy-making in Serbia’s urban development is faced with the
challenge of transition from a traditional, bureaucratic, and autocratic system towards a
new, efficient, effective, communicative, and flexible one. The process of searching for new
instruments for its realisation was initiated due to the existing model’s inability to deal with
complex problems brought about by the post-socialist economic and social transition, as
well as global influences related to Serbia’s planned accession to the European Union (EU).
The first part of the chapter briefly outlines the concept of a new urban governance
model. The second section defines the characteristics of an IUP as an instrument intended
to create and implement sustainable public policies in the field of urban development.
The third part presents curricula of master’s theses and master’s projects for three
generations of students of the Integrated Urbanism master’s programme at the Faculty
of Architecture, University of Belgrade: (i) IUPs for Inner City Development, (ii) IUPs for
Disaster Risk Management, and (iii) IUPs for Municipal Development. Regardless of the
differences in topics and locations, the students’ assignments were to work with specific
local institutions to devise IUPs in response to identified problems of the ‘real’ context and
indicate how these might be put into practice. This section details the results achieved by
the latest generation of students: (i) the IUPs as urban governance instruments, focusing
on their integration potential; and (ii) the IUPs development process, showing the types
and techniques of communication and knowledge dissemination amongst students, as
well as between students and mentors, and with the local community and the broader
professional and academic public.
Besides aiming to contribute to a comprehensive innovation of the curriculum in the local
context of a post-socialist country, the purpose of this chapter is to point out the options
and opportunities for collaboration between academic institutions and local communities
in the introduction of new topics, ideas, concepts, and instruments for effective urban
governance in Serbia.",
publisher = "TU Delft, Open",
journal = "Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories",
booktitle = "The Role of University in a Policy Making Process: Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_519"
}
Milovanovic Rodic, D., Čolić, R.,& Maruna, M.. (2018). The Role of University in a Policy Making Process: Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia. in Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories
TU Delft, Open..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_519
Milovanovic Rodic D, Čolić R, Maruna M. The Role of University in a Policy Making Process: Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia. in Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories. 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_519 .
Milovanovic Rodic, Danijela, Čolić, Ratka, Maruna, Marija, "The Role of University in a Policy Making Process: Introducing Integrated Urban Projects for Effective Urban Governance in Serbia" in Integrated Urban Planning: Directions, Resources and Territories (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_519 .

Architecture as social innovation: education for new forms of professional practice

Milovanović Rodić, Danijela; Stojić, Božena; Milovanović, Aleksandra

(Belgrade : University, Faculty of Architecture, 2018)

TY - CONF
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Stojić, Božena
AU - Milovanović, Aleksandra
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/640
AB - The subject of this paper is a specific pedagogical model for educating architects with the aim
of contributing to a change in how the professional role of architects is understood in society.
The premise of this model is that an architect’s clients and partners are not just a wide range
of investors, but also include people who live in dire conditions caused by natural disasters
or human activity in urban slums, poor or distant rural areas, refugee camps, or temporary
accommodation. As seen in this model, the main goal of professional activity is to improve the
quality of life of these people and communities and empower them to deal with problems in
the future. The main objective of the pedagogical model is to empower architects by providing
them with the skills and knowledge needed for a shift from the role of service provider to that of
community enhancer. Considering social innovation as a process of innovation that results in
new forms of cooperation, strategies and concepts to meet community needs, as well as this
methodology for socially engaged design and planning, we tend to also position architecture
as social innovation.
The first part of the paper will provide an overview of the modalities of architectural practices
of similar values, educational programs, literature and various types of support. The second
part of the paper will present the pedagogical model and its basic characteristics: (a) focus on
communication and cooperation with local initiatives, public authorities, and the private sector;
and (b) development of entrepreneurial spirit and the ability to raise funds for the execution and
maintenance of the project. The aim is to contribute to the understanding of the project development
process in a real context and support the discovery of different potentials for achieving
various types of sustainable solutions that emerge from cooperation with local initiatives. In the
third part of the article, student works will be presented to illustrate this pedagogical model.
Designed in the context of various developmental problems that Serbia has been dealing with
in recent decades, student projects show how social innovations are reflected in architectural
practice, as they offer new perspectives on old problems and offer new answers to them.
PB - Belgrade : University, Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]
T1 - Architecture as social innovation: education for new forms of professional practice
SP - 255
EP - 261
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_640
ER - 
@conference{
author = "Milovanović Rodić, Danijela and Stojić, Božena and Milovanović, Aleksandra",
year = "2018",
abstract = "The subject of this paper is a specific pedagogical model for educating architects with the aim
of contributing to a change in how the professional role of architects is understood in society.
The premise of this model is that an architect’s clients and partners are not just a wide range
of investors, but also include people who live in dire conditions caused by natural disasters
or human activity in urban slums, poor or distant rural areas, refugee camps, or temporary
accommodation. As seen in this model, the main goal of professional activity is to improve the
quality of life of these people and communities and empower them to deal with problems in
the future. The main objective of the pedagogical model is to empower architects by providing
them with the skills and knowledge needed for a shift from the role of service provider to that of
community enhancer. Considering social innovation as a process of innovation that results in
new forms of cooperation, strategies and concepts to meet community needs, as well as this
methodology for socially engaged design and planning, we tend to also position architecture
as social innovation.
The first part of the paper will provide an overview of the modalities of architectural practices
of similar values, educational programs, literature and various types of support. The second
part of the paper will present the pedagogical model and its basic characteristics: (a) focus on
communication and cooperation with local initiatives, public authorities, and the private sector;
and (b) development of entrepreneurial spirit and the ability to raise funds for the execution and
maintenance of the project. The aim is to contribute to the understanding of the project development
process in a real context and support the discovery of different potentials for achieving
various types of sustainable solutions that emerge from cooperation with local initiatives. In the
third part of the article, student works will be presented to illustrate this pedagogical model.
Designed in the context of various developmental problems that Serbia has been dealing with
in recent decades, student projects show how social innovations are reflected in architectural
practice, as they offer new perspectives on old problems and offer new answers to them.",
publisher = "Belgrade : University, Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]",
title = "Architecture as social innovation: education for new forms of professional practice",
pages = "255-261",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_640"
}
Milovanović Rodić, D., Stojić, B.,& Milovanović, A.. (2018). Architecture as social innovation: education for new forms of professional practice. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]
Belgrade : University, Faculty of Architecture., 255-261.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_640
Milovanović Rodić D, Stojić B, Milovanović A. Architecture as social innovation: education for new forms of professional practice. in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade]. 2018;:255-261.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_640 .
Milovanović Rodić, Danijela, Stojić, Božena, Milovanović, Aleksandra, "Architecture as social innovation: education for new forms of professional practice" in Conference Proceedings [Elektronski izvor] / 5th international Academic Conference on Places and Technologies, [Belgrade] (2018):255-261,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_640 .

Remodelling Urban Planning Education for Sustainable Development: The case of Serbia

Maruna, Marija; Milovanović-Rodić, Danijela; Čolić, Ratka

(Emerald Publishing Limited, 2018)

TY - JOUR
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović-Rodić, Danijela
AU - Čolić, Ratka
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/520
AB - Purpose – The paper aims to present a pedagogical model tailored to the development of key competences in the urban planning profession in post-socialist transitional countries that is based on the creation of an integrated platform for dialogue and the development of professional competences as part of the process, whereby students produce their final projects.
Design/methodology/approach – The pedagogical model is based on the principles of education for sustainable development and focuses on the establishment of a repeatable platform for dialogue between students and mentors, members of the mentoring team, the local community, external members of the consulting team of experts and foreign master’s degree programmes, in the process of producing students’ projects. The proposed method addresses several dimensions, including: the education of students, teachers, professionals and local experts, the establishment of a network for cooperation and collaboration and the delivery of practical and usable results.
Findings – The paper provides a comparative overview of the pedagogical model’s application in producing the final master’s degree projects of three generations of students, as well as its alignment with the needs of redefining the role and reach of the profession of urban planner in an environment of post-socialist transition. The model was improved, enhanced and optimised through this process and then corroborated with its practical implementation.
Originality/value – The innovative pedagogical model comprises an instrument to enhance the
professional capacities of all participants in the production of final master’s projects: academics, practitioners and future professionals/students, through discussions of topical issues, innovative modes of work and new professional responses grounded in the local context and tested by a broad range of stakeholders. It is of particular importance for countries in transition experiencing a shift in the paradigm of professional action, especially as the proposed pedagogical model establishes a problem-solving platform that surpasses academia.
PB - Emerald Publishing Limited
T2 - International Journal of Sustainability in Higher Education
T1 - Remodelling Urban Planning Education for Sustainable Development: The case of Serbia
VL - 19
IS - 4
SP - 658
EP - 680
DO - 10.1108/IJSHE-07-2017-0102
ER - 
@article{
author = "Maruna, Marija and Milovanović-Rodić, Danijela and Čolić, Ratka",
year = "2018",
abstract = "Purpose – The paper aims to present a pedagogical model tailored to the development of key competences in the urban planning profession in post-socialist transitional countries that is based on the creation of an integrated platform for dialogue and the development of professional competences as part of the process, whereby students produce their final projects.
Design/methodology/approach – The pedagogical model is based on the principles of education for sustainable development and focuses on the establishment of a repeatable platform for dialogue between students and mentors, members of the mentoring team, the local community, external members of the consulting team of experts and foreign master’s degree programmes, in the process of producing students’ projects. The proposed method addresses several dimensions, including: the education of students, teachers, professionals and local experts, the establishment of a network for cooperation and collaboration and the delivery of practical and usable results.
Findings – The paper provides a comparative overview of the pedagogical model’s application in producing the final master’s degree projects of three generations of students, as well as its alignment with the needs of redefining the role and reach of the profession of urban planner in an environment of post-socialist transition. The model was improved, enhanced and optimised through this process and then corroborated with its practical implementation.
Originality/value – The innovative pedagogical model comprises an instrument to enhance the
professional capacities of all participants in the production of final master’s projects: academics, practitioners and future professionals/students, through discussions of topical issues, innovative modes of work and new professional responses grounded in the local context and tested by a broad range of stakeholders. It is of particular importance for countries in transition experiencing a shift in the paradigm of professional action, especially as the proposed pedagogical model establishes a problem-solving platform that surpasses academia.",
publisher = "Emerald Publishing Limited",
journal = "International Journal of Sustainability in Higher Education",
title = "Remodelling Urban Planning Education for Sustainable Development: The case of Serbia",
volume = "19",
number = "4",
pages = "658-680",
doi = "10.1108/IJSHE-07-2017-0102"
}
Maruna, M., Milovanović-Rodić, D.,& Čolić, R.. (2018). Remodelling Urban Planning Education for Sustainable Development: The case of Serbia. in International Journal of Sustainability in Higher Education
Emerald Publishing Limited., 19(4), 658-680.
https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0102
Maruna M, Milovanović-Rodić D, Čolić R. Remodelling Urban Planning Education for Sustainable Development: The case of Serbia. in International Journal of Sustainability in Higher Education. 2018;19(4):658-680.
doi:10.1108/IJSHE-07-2017-0102 .
Maruna, Marija, Milovanović-Rodić, Danijela, Čolić, Ratka, "Remodelling Urban Planning Education for Sustainable Development: The case of Serbia" in International Journal of Sustainability in Higher Education, 19, no. 4 (2018):658-680,
https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0102 . .
1
17
10
18

A New Regulatory Framework as both an Incentive and Constraint to Urban Governance in Serbia

Maruna, Marija; Čolić, Ratka; Milovanović-Rodić, Danijela

(EPFL and IAUS, Lausanne/Belgrade, 2018)

TY - CHAP
AU - Maruna, Marija
AU - Čolić, Ratka
AU - Milovanović-Rodić, Danijela
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/522
AB - This paper aims at critically re-assessing the new regulatory framework for public policy governance in Serbia, a structure of crucial importance for urban governance. Public policy regulation is a key objective of Serbia’s Regulatory Reform and Public Policy Improvement Strategy, 2016-2020. The first measure envisaged under the Action Plan to implement this Strategy is the creation of a common legal framework for governing public policies through the enactment of a Planning System Law. Its purpose is to govern the planning system by: (a) defining mechanisms for the adoption and mutual alignment of public policies; (b) establishing instruments to direct public policies and linking policymaking with budgeting; and (c) formalising the currently informal planning practice and integrating it with formal planning in all areas of public policy in Serbia.
In the absence of an appropriate regulatory framework, Serbia’s current practices in urban governance have caused a proliferation of mutually unaligned documents and uncoordinated actions by stakeholders at various levels of government, resulting in the unsustainable use of resources and the generation of spatial conflicts. The proposed Planning System Law marks an advance in the understanding of the role and purpose of the public sector in urban governance in line with the concept of sustainable development and the requirements of European integration. This paper will review this Law proposal as a new legislative framework, which ought to contribute to the establishment of system and a system governance model. Therefore, the structure of the system, regarding its elements and their mutual relations, will be analysed with reference to systems theory and the model for the governance of the development process. After omissions were identified in the consistency and integration of the proposed solutions, recommendations to improve the system and its management were developed in line with the contemporary concept of good governance.
PB - EPFL and IAUS, Lausanne/Belgrade
T2 - A Support to Urban Development Process
T1 - A New Regulatory Framework as both an Incentive and Constraint to Urban Governance in Serbia
SP - 80
EP - 107
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_522
ER - 
@inbook{
author = "Maruna, Marija and Čolić, Ratka and Milovanović-Rodić, Danijela",
year = "2018",
abstract = "This paper aims at critically re-assessing the new regulatory framework for public policy governance in Serbia, a structure of crucial importance for urban governance. Public policy regulation is a key objective of Serbia’s Regulatory Reform and Public Policy Improvement Strategy, 2016-2020. The first measure envisaged under the Action Plan to implement this Strategy is the creation of a common legal framework for governing public policies through the enactment of a Planning System Law. Its purpose is to govern the planning system by: (a) defining mechanisms for the adoption and mutual alignment of public policies; (b) establishing instruments to direct public policies and linking policymaking with budgeting; and (c) formalising the currently informal planning practice and integrating it with formal planning in all areas of public policy in Serbia.
In the absence of an appropriate regulatory framework, Serbia’s current practices in urban governance have caused a proliferation of mutually unaligned documents and uncoordinated actions by stakeholders at various levels of government, resulting in the unsustainable use of resources and the generation of spatial conflicts. The proposed Planning System Law marks an advance in the understanding of the role and purpose of the public sector in urban governance in line with the concept of sustainable development and the requirements of European integration. This paper will review this Law proposal as a new legislative framework, which ought to contribute to the establishment of system and a system governance model. Therefore, the structure of the system, regarding its elements and their mutual relations, will be analysed with reference to systems theory and the model for the governance of the development process. After omissions were identified in the consistency and integration of the proposed solutions, recommendations to improve the system and its management were developed in line with the contemporary concept of good governance.",
publisher = "EPFL and IAUS, Lausanne/Belgrade",
journal = "A Support to Urban Development Process",
booktitle = "A New Regulatory Framework as both an Incentive and Constraint to Urban Governance in Serbia",
pages = "80-107",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_522"
}
Maruna, M., Čolić, R.,& Milovanović-Rodić, D.. (2018). A New Regulatory Framework as both an Incentive and Constraint to Urban Governance in Serbia. in A Support to Urban Development Process
EPFL and IAUS, Lausanne/Belgrade., 80-107.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_522
Maruna M, Čolić R, Milovanović-Rodić D. A New Regulatory Framework as both an Incentive and Constraint to Urban Governance in Serbia. in A Support to Urban Development Process. 2018;:80-107.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_522 .
Maruna, Marija, Čolić, Ratka, Milovanović-Rodić, Danijela, "A New Regulatory Framework as both an Incentive and Constraint to Urban Governance in Serbia" in A Support to Urban Development Process (2018):80-107,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_522 .

Toward a National Core Curriculum in Urbanism: The Case of Serbia

Maruna, Marija; Milovanović-Rodić, Danijela

(Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2018)

TY - CHAP
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović-Rodić, Danijela
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/515
AB - Over the past three decades, Serbia’s development context has been marked by social and economic transition, war conflicts, and accession to the European Union (EU). These three
factors have altered the dominant ideology and value system, including concepts, models of engagement, types of solutions, skills and knowledge across all fields of human endeavor, urbanism included. The complexity of these changes, and the growing tendency to exclude urbanists from local and national development policies and projects, require a re-assessment
of their current role and position in urban governance, as well as of the adequacy of their competences and models of education. This paper presents a proposal for introducing a
National Core Curriculum in Urbanism (NCCU) as a strategically significant instrument with a number of key roles: (a) to build capacity of the professional community for facing developmental
challenges and so ensure ongoing sustainability; (b) to evaluate the quality and guide the development of (new) study programmes; and (c) to allow Serbian professionals to become competitive in the European/global market. The paper comprises three main parts. The first section discusses the relative merits of an NCCU, together with an overview of international initiatives, experiences, and practices in this area. The second part presents key documents relevant for developing the NCCU, grouped into three categories: (i) ‘agendas’, or development concepts and EU’s directives; (ii) charters of associations of planning schools, and (iii) the local context’s legal framework and public policies. The conclusion section introduces a possible methodological procedure for institutionalising the NCC and discusses potential advantages/benefits and disadvantages/drawbacks of this instrument.
AB - V zadnjih treh desetletjih so razvojni kontekst Srbije zaznamovali družbena in gospodarska tranzicija, vojni konflikti in vstop v Evropsko unijo (EU). Ti trije dejavniki so spremenili
prevladujočo ideologijo in vrednostni sistem, vključno s koncepti, modeli vključevanja, vrstami rešitev, spretnostmi in znanjem na vseh področjih človekovih prizadevanj, vključno z urbanizmom. Zaradi kompleksnosti teh sprememb in vse večjih teženj, da bi urbaniste izključili iz lokalnih in nacionalnih razvojnih politik in projektov, bo treba ponovno oceniti njihovo trenutno vlogo in položaj v urbanističnem upravljanju kot tudi ustreznost njihove usposobljenosti, pristojnosti in modelov
izobraževanja. Prispevek predstavlja predlog za uvedbo nacionalnega temeljnega učnega načrta za področje urbanizma kot strateško pomembnega instrumenta z večjim številom ključnih vlog: (a) povečati zmogljivost strokovne skupnosti za soočanje z razvojnimi cilji in tako zagotavljati vzdržnost, (b) oceniti kakovost in usmerjati razvoj (novih) študijskih programov in (c) strokovnjakom v Srbiji omogočiti, da postanejo konkurenčni na evropskem/svetovnem trgu. Prispevek je razdeljen na tri dele. Prvi del obravnava prednosti temeljnega učnega načrta za področje urbanizma, s pregledom mednarodnih pobud, izkušenj in praks na tem področju. Drugi del predstavlja ključne dokumente, pomembne za razvoj temeljnega učnega načrta, ki so razvrščeni v tri kategorije: (i) agende ali razvojni koncepti in direktive EU, (ii) listine združenj šol za
prostorsko načrtovanje ter (iii) pravni okvir na lokalni ravni in javne politike. V sklepu predlagamo metodološki postopek za institucionalizacijo temeljnega učnega načrta ter obravnavamo
potencialne prednosti/koristi in slabosti/pomanjkljivosti tega instrumenta.
PB - Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
T2 - Prostorski načrtovalci 21. stoletja
T1 - Toward a National Core Curriculum in Urbanism: The Case of Serbia
T1 - Na poti k nacionalnemu temeljnemu učnemu načrtu za področje urbanizma: primer Srbije
SP - 81
EP - 89
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_515
ER - 
@inbook{
author = "Maruna, Marija and Milovanović-Rodić, Danijela",
year = "2018",
abstract = "Over the past three decades, Serbia’s development context has been marked by social and economic transition, war conflicts, and accession to the European Union (EU). These three
factors have altered the dominant ideology and value system, including concepts, models of engagement, types of solutions, skills and knowledge across all fields of human endeavor, urbanism included. The complexity of these changes, and the growing tendency to exclude urbanists from local and national development policies and projects, require a re-assessment
of their current role and position in urban governance, as well as of the adequacy of their competences and models of education. This paper presents a proposal for introducing a
National Core Curriculum in Urbanism (NCCU) as a strategically significant instrument with a number of key roles: (a) to build capacity of the professional community for facing developmental
challenges and so ensure ongoing sustainability; (b) to evaluate the quality and guide the development of (new) study programmes; and (c) to allow Serbian professionals to become competitive in the European/global market. The paper comprises three main parts. The first section discusses the relative merits of an NCCU, together with an overview of international initiatives, experiences, and practices in this area. The second part presents key documents relevant for developing the NCCU, grouped into three categories: (i) ‘agendas’, or development concepts and EU’s directives; (ii) charters of associations of planning schools, and (iii) the local context’s legal framework and public policies. The conclusion section introduces a possible methodological procedure for institutionalising the NCC and discusses potential advantages/benefits and disadvantages/drawbacks of this instrument., V zadnjih treh desetletjih so razvojni kontekst Srbije zaznamovali družbena in gospodarska tranzicija, vojni konflikti in vstop v Evropsko unijo (EU). Ti trije dejavniki so spremenili
prevladujočo ideologijo in vrednostni sistem, vključno s koncepti, modeli vključevanja, vrstami rešitev, spretnostmi in znanjem na vseh področjih človekovih prizadevanj, vključno z urbanizmom. Zaradi kompleksnosti teh sprememb in vse večjih teženj, da bi urbaniste izključili iz lokalnih in nacionalnih razvojnih politik in projektov, bo treba ponovno oceniti njihovo trenutno vlogo in položaj v urbanističnem upravljanju kot tudi ustreznost njihove usposobljenosti, pristojnosti in modelov
izobraževanja. Prispevek predstavlja predlog za uvedbo nacionalnega temeljnega učnega načrta za področje urbanizma kot strateško pomembnega instrumenta z večjim številom ključnih vlog: (a) povečati zmogljivost strokovne skupnosti za soočanje z razvojnimi cilji in tako zagotavljati vzdržnost, (b) oceniti kakovost in usmerjati razvoj (novih) študijskih programov in (c) strokovnjakom v Srbiji omogočiti, da postanejo konkurenčni na evropskem/svetovnem trgu. Prispevek je razdeljen na tri dele. Prvi del obravnava prednosti temeljnega učnega načrta za področje urbanizma, s pregledom mednarodnih pobud, izkušenj in praks na tem področju. Drugi del predstavlja ključne dokumente, pomembne za razvoj temeljnega učnega načrta, ki so razvrščeni v tri kategorije: (i) agende ali razvojni koncepti in direktive EU, (ii) listine združenj šol za
prostorsko načrtovanje ter (iii) pravni okvir na lokalni ravni in javne politike. V sklepu predlagamo metodološki postopek za institucionalizacijo temeljnega učnega načrta ter obravnavamo
potencialne prednosti/koristi in slabosti/pomanjkljivosti tega instrumenta.",
publisher = "Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo",
journal = "Prostorski načrtovalci 21. stoletja",
booktitle = "Toward a National Core Curriculum in Urbanism: The Case of Serbia, Na poti k nacionalnemu temeljnemu učnemu načrtu za področje urbanizma: primer Srbije",
pages = "81-89",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_515"
}
Maruna, M.,& Milovanović-Rodić, D.. (2018). Toward a National Core Curriculum in Urbanism: The Case of Serbia. in Prostorski načrtovalci 21. stoletja
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo., 81-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_515
Maruna M, Milovanović-Rodić D. Toward a National Core Curriculum in Urbanism: The Case of Serbia. in Prostorski načrtovalci 21. stoletja. 2018;:81-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_515 .
Maruna, Marija, Milovanović-Rodić, Danijela, "Toward a National Core Curriculum in Urbanism: The Case of Serbia" in Prostorski načrtovalci 21. stoletja (2018):81-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_515 .

Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serbia

Maruna, Marija; Milovanović-Rodić, Danijela; Čolić, Ratka

(Emerald Group Publishing Ltd., 2018)

TY - JOUR
AU - Maruna, Marija
AU - Milovanović-Rodić, Danijela
AU - Čolić, Ratka
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/318
AB - Purpose - The paper aims to present a pedagogical model tailored to the development of key competences in the urban planning profession in post-socialist transitional countries that is based on the creation of an integrated platform for dialogue and the development of professional competences as part of the process, whereby students produce their final projects. Design/methodology/approach - The pedagogical model is based on the principles of education for sustainable development and focuses on the establishment of a repeatable platform for dialogue between students and mentors, members of the mentoring team, the local community, external members of the consulting team of experts and foreign master's degree programmes, in the process of producing students' projects. The proposed method addresses several dimensions, including: the education of students, teachers, professionals and local experts, the establishment of a network for cooperation and collaboration and the delivery of practical and usable results. Findings - The paper provides a comparative overview of the pedagogical model's application in producing the final master's degree projects of three generations of students, as well as its alignment with the needs of re-defining the role and reach of the profession of urban planner in an environment of post-socialist transition. The model was improved, enhanced and optimised through this process and then corroborated with its practical implementation. Originality/value - The innovative pedagogical model comprises an instrument to enhance the professional capacities of all participants in the production of final master's projects: academics, practitioners and future professionals/students, through discussions of topical issues, innovative modes of work and new professional responses grounded in the local context and tested by a broad range of stakeholders. It is of particular importance for countries in transition experiencing a shift in the paradigm of professional action, especially as the proposed pedagogical model establishes a problem-solving platform that surpasses academia.
PB - Emerald Group Publishing Ltd.
T2 - International journal of sustainability in higher education
T1 - Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serbia
VL - 19
IS - 4
SP - 658
EP - 680
DO - 10.1108/IJSHE-07-2017-0102
ER - 
@article{
author = "Maruna, Marija and Milovanović-Rodić, Danijela and Čolić, Ratka",
year = "2018",
abstract = "Purpose - The paper aims to present a pedagogical model tailored to the development of key competences in the urban planning profession in post-socialist transitional countries that is based on the creation of an integrated platform for dialogue and the development of professional competences as part of the process, whereby students produce their final projects. Design/methodology/approach - The pedagogical model is based on the principles of education for sustainable development and focuses on the establishment of a repeatable platform for dialogue between students and mentors, members of the mentoring team, the local community, external members of the consulting team of experts and foreign master's degree programmes, in the process of producing students' projects. The proposed method addresses several dimensions, including: the education of students, teachers, professionals and local experts, the establishment of a network for cooperation and collaboration and the delivery of practical and usable results. Findings - The paper provides a comparative overview of the pedagogical model's application in producing the final master's degree projects of three generations of students, as well as its alignment with the needs of re-defining the role and reach of the profession of urban planner in an environment of post-socialist transition. The model was improved, enhanced and optimised through this process and then corroborated with its practical implementation. Originality/value - The innovative pedagogical model comprises an instrument to enhance the professional capacities of all participants in the production of final master's projects: academics, practitioners and future professionals/students, through discussions of topical issues, innovative modes of work and new professional responses grounded in the local context and tested by a broad range of stakeholders. It is of particular importance for countries in transition experiencing a shift in the paradigm of professional action, especially as the proposed pedagogical model establishes a problem-solving platform that surpasses academia.",
publisher = "Emerald Group Publishing Ltd.",
journal = "International journal of sustainability in higher education",
title = "Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serbia",
volume = "19",
number = "4",
pages = "658-680",
doi = "10.1108/IJSHE-07-2017-0102"
}
Maruna, M., Milovanović-Rodić, D.,& Čolić, R.. (2018). Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serbia. in International journal of sustainability in higher education
Emerald Group Publishing Ltd.., 19(4), 658-680.
https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0102
Maruna M, Milovanović-Rodić D, Čolić R. Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serbia. in International journal of sustainability in higher education. 2018;19(4):658-680.
doi:10.1108/IJSHE-07-2017-0102 .
Maruna, Marija, Milovanović-Rodić, Danijela, Čolić, Ratka, "Remodelling urban planning education for sustainable development: the case of Serbia" in International journal of sustainability in higher education, 19, no. 4 (2018):658-680,
https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2017-0102 . .
1
17
10
18

Multilevel governance instruments for achieving balanced urban-rural development

Milovanović Rodić, Danijela; Čolić, Ratka; Maruna, Marija

(Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017)

TY - CONF
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Čolić, Ratka
AU - Maruna, Marija
PY - 2017
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/589
AB - Sustainable and balanced urban-rural development largely depends on governance system and methods, instruments
and practices deriving from it. Just, efficient and effective governance requires collaboration and sharing of
responsibility in policy formulation and decision-making processes between different stakeholders at different levels
of territorial organization. This implies a complex set of mechanisms, processes and institutions through which
stakeholders can articulate their interests and exercise their rights, but also share ideas, negotiate, reach common
understanding and agree on solution in given circumstances. This paper discusses process and achieved results of
the collaboration between academic institution and local government in the students’ master thesis and integrated
projects development for..........
.....set on application of multilevel governance instruments in order to achieve balanced development of the municipal
territory. Students’ projects address different challenges: devastation of agricultural land; migration of (especially
young) population from rural to urban areas; poor services and low income in rural areas; waste management; neglect
of natural and cultural heritage. The educational approach was designed in order to create learning environment that
foster collaborative learning for all participants involved: students, local stakeholders, consultants and mentors. The
paper has three main parts. The first one provides a brief overview of the theoretical background of the multilevel
governance and collaborative learning and practice oriented educational approach. Second part presents the
objectives of this educational model, methods and structure of the expected deliverables. The third part presents
seven students’ projects that are dealing with urban-rural relationships and highlights key multilevel governance
instruments for the implementation of proposals. Conclusion discusses process and product outcomes differentiating
benefits for all involved, obstacles and challenges and provides recommendations for future work.
PB - Sarajevo : Arhitektonski fakultet
C3 - Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017
T1 - Multilevel governance instruments for achieving balanced urban-rural development
SP - 332
EP - 340
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_589
ER - 
@conference{
author = "Milovanović Rodić, Danijela and Čolić, Ratka and Maruna, Marija",
year = "2017",
abstract = "Sustainable and balanced urban-rural development largely depends on governance system and methods, instruments
and practices deriving from it. Just, efficient and effective governance requires collaboration and sharing of
responsibility in policy formulation and decision-making processes between different stakeholders at different levels
of territorial organization. This implies a complex set of mechanisms, processes and institutions through which
stakeholders can articulate their interests and exercise their rights, but also share ideas, negotiate, reach common
understanding and agree on solution in given circumstances. This paper discusses process and achieved results of
the collaboration between academic institution and local government in the students’ master thesis and integrated
projects development for..........
.....set on application of multilevel governance instruments in order to achieve balanced development of the municipal
territory. Students’ projects address different challenges: devastation of agricultural land; migration of (especially
young) population from rural to urban areas; poor services and low income in rural areas; waste management; neglect
of natural and cultural heritage. The educational approach was designed in order to create learning environment that
foster collaborative learning for all participants involved: students, local stakeholders, consultants and mentors. The
paper has three main parts. The first one provides a brief overview of the theoretical background of the multilevel
governance and collaborative learning and practice oriented educational approach. Second part presents the
objectives of this educational model, methods and structure of the expected deliverables. The third part presents
seven students’ projects that are dealing with urban-rural relationships and highlights key multilevel governance
instruments for the implementation of proposals. Conclusion discusses process and product outcomes differentiating
benefits for all involved, obstacles and challenges and provides recommendations for future work.",
publisher = "Sarajevo : Arhitektonski fakultet",
journal = "Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017",
title = "Multilevel governance instruments for achieving balanced urban-rural development",
pages = "332-340",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_589"
}
Milovanović Rodić, D., Čolić, R.,& Maruna, M.. (2017). Multilevel governance instruments for achieving balanced urban-rural development. in Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017
Sarajevo : Arhitektonski fakultet., 332-340.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_589
Milovanović Rodić D, Čolić R, Maruna M. Multilevel governance instruments for achieving balanced urban-rural development. in Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017. 2017;:332-340.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_589 .
Milovanović Rodić, Danijela, Čolić, Ratka, Maruna, Marija, "Multilevel governance instruments for achieving balanced urban-rural development" in Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017 (2017):332-340,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_589 .

Multilevel Governance Instruments for Achieving Balanced Urban-Rural Development

Milovanović Rodić, Danijela; Čolić, Ratka; Maruna, Marija

(Sarajevo : Arhitektonski fakultet, 2017)

TY - CONF
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Čolić, Ratka
AU - Maruna, Marija
PY - 2017
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/526
AB - Sustainable and balanced urban-rural development largely depends on the system of governance, as well as methods, instruments, and practices which were derived from it. Just, efficient and effective governance requires collaboration and sharing of responsibility in policy formulation and decision-making processes between different stakeholders at different levels of territorial organisation. This implies a complex set of mechanisms, processes and institutions through which stakeholders can articulate their interests and exercise their rights, but also share ideas, negotiate, reach common understanding, and agree on solutions in given circumstances.
This paper presents and discusses the process and results of the collaboration between an academic institution and a local government in the development of students’ master’s theses and integrated projects for the territory of the municipality of Pančevo, Serbia. The main focus of the curriculum was the application of multilevel governance instruments to achieve balanced development of the municipal territory. Students’ projects addressed various challenges: devastation of agricultural land; migration of (especially young) people from rural to urban areas; poor services and low income in rural areas; waste management; neglect of natural and cultural heritage. The educational approach was designed so as to create a learning environment that fosters collaborative learning for all the participants involved: students, local stakeholders, consultants, and mentors.
The paper consists of three main sections. The first provides a brief overview of the theoretical background of multilevel governance, collaborative learning, and the practice-oriented approach to education. The second section presents the objectives of this educational model, and the methods and structure of the expected deliverables. The third part presents six students’ projects that deal with urban-rural relationships, and highlights key multilevel governance instruments for the implementation of the resulting proposals. The conclusion discusses process and product outcomes, differentiating benefits for all those involved, obstacles, and challenges, and provides recommendations for future work.
PB - Sarajevo : Arhitektonski fakultet
C3 - Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017
T1 - Multilevel Governance Instruments for Achieving Balanced Urban-Rural Development
SP - 332
EP - 340
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_526
ER - 
@conference{
author = "Milovanović Rodić, Danijela and Čolić, Ratka and Maruna, Marija",
year = "2017",
abstract = "Sustainable and balanced urban-rural development largely depends on the system of governance, as well as methods, instruments, and practices which were derived from it. Just, efficient and effective governance requires collaboration and sharing of responsibility in policy formulation and decision-making processes between different stakeholders at different levels of territorial organisation. This implies a complex set of mechanisms, processes and institutions through which stakeholders can articulate their interests and exercise their rights, but also share ideas, negotiate, reach common understanding, and agree on solutions in given circumstances.
This paper presents and discusses the process and results of the collaboration between an academic institution and a local government in the development of students’ master’s theses and integrated projects for the territory of the municipality of Pančevo, Serbia. The main focus of the curriculum was the application of multilevel governance instruments to achieve balanced development of the municipal territory. Students’ projects addressed various challenges: devastation of agricultural land; migration of (especially young) people from rural to urban areas; poor services and low income in rural areas; waste management; neglect of natural and cultural heritage. The educational approach was designed so as to create a learning environment that fosters collaborative learning for all the participants involved: students, local stakeholders, consultants, and mentors.
The paper consists of three main sections. The first provides a brief overview of the theoretical background of multilevel governance, collaborative learning, and the practice-oriented approach to education. The second section presents the objectives of this educational model, and the methods and structure of the expected deliverables. The third part presents six students’ projects that deal with urban-rural relationships, and highlights key multilevel governance instruments for the implementation of the resulting proposals. The conclusion discusses process and product outcomes, differentiating benefits for all those involved, obstacles, and challenges, and provides recommendations for future work.",
publisher = "Sarajevo : Arhitektonski fakultet",
journal = "Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017",
title = "Multilevel Governance Instruments for Achieving Balanced Urban-Rural Development",
pages = "332-340",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_526"
}
Milovanović Rodić, D., Čolić, R.,& Maruna, M.. (2017). Multilevel Governance Instruments for Achieving Balanced Urban-Rural Development. in Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017
Sarajevo : Arhitektonski fakultet., 332-340.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_526
Milovanović Rodić D, Čolić R, Maruna M. Multilevel Governance Instruments for Achieving Balanced Urban-Rural Development. in Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017. 2017;:332-340.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_526 .
Milovanović Rodić, Danijela, Čolić, Ratka, Maruna, Marija, "Multilevel Governance Instruments for Achieving Balanced Urban-Rural Development" in Keeping up with technologies in the context of urban and rural synergy [Elektronski izvor] : book of conference proceedings / [4th International academic conference] Places and technologies 2017, Sarajevo, June, 08th - 09th, 2017 (2017):332-340,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_526 .

Integral approach for climate change adaptation using instruments of open space design

Živković, Jelena; Radosavljević, Uroš; Milovanović-Rodić, Danijela

(Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd, 2015)

TY - JOUR
AU - Živković, Jelena
AU - Radosavljević, Uroš
AU - Milovanović-Rodić, Danijela
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/190
AB - Adaptation to climate change is a challenge that all countries and cities are facing. Open space is an important action area in local adaptation policies, due to vulnerability and potential response to various climate-related problems. Various practical, fragmented open space design approaches were recently introduced in different areas of climate sensitive action, but theoretical basis for adapting cities to climate change is still missing. Starting with premise that fragmented understanding of problems generates fragmented solutions we argue that an integral approach is necessary for open space design to be a useful instrument for adapting cities to climate change. We evaluate the Integral urbanism theory in relation to the complex role that open space is supposed to have in adapting cities to climate change. Qualities of hybridity, connectivity, porosity, authenticity and vulnerability of urban open space are analyzed in three cases in relation to the three strategic areas of climate change adaptation action: flood, overheating and droughts & water management. Results imply that adaptation to climate change using instruments of open space design requires decision makers' mindset shift - from fragmentary and problem-solving way of thinking, towards an integral and proactive one.
AB - Prilagođavanje klimatskim promenama izazov je sa kojim se suočavaju sve zemlje i gradovi. Otvoreni prostori su važna oblast delovanja u lokalnim politikama prilagođavanja, zbog mogućih odgovora na različite probleme vezane za klimatske promene. Nedavno su uvedeni praktični, fragmentarni pristupi dizajnu otvorenih prostora u različitim oblastima osetljivim na klimatske promene, ali nedostaje teorijska osnova u prilagođavanju gradova klimatskim promenama. Polazeći od premise da fragmentarno razumevanje problema stvara fragmentarna rešenja tvrdimo da je neophodan integralni pristup kako bi dizajn otvorenih prostora bio koristan instrument prilagođavanja gradova klimatskim promenama. Proveravamo teoriju Integralnog urbanizma u odnosu na složenu ulogu koju bi otvoreni prostori trebalo da imaju u prilagođavanju gradova klimatskim promenama. Kvaliteti hibridnosti, povezivanja, poroznosti, autentičnosti i osetljivosti dizajna urbanih otvorenih prostora analizirani su u tri slučaja u odnosu na strateška područja delovanja i prilagođavanja klimatskim promenama: poplavama, pregrevanju i sušama i upravljanju vodama. Rezultati ukazuju da prilagođavanje klimatskim promenama upotrebom instrumenata dizajna otvorenih prostora zahteva promenu svesti donosioca odluka - od fragmentarnog načina razmišljanja orijentisanog na rešavanje problema, ka proaktivnom i integralnom pristupu.
PB - Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd
T2 - Ecologica
T1 - Integral approach for climate change adaptation using instruments of open space design
T1 - Integralni pristup prilagođavanju gradova klimatskim promenama upotrebom instrumenata dizajna otvorenih prostora
VL - 22
IS - 77
SP - 104
EP - 110
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_190
ER - 
@article{
author = "Živković, Jelena and Radosavljević, Uroš and Milovanović-Rodić, Danijela",
year = "2015",
abstract = "Adaptation to climate change is a challenge that all countries and cities are facing. Open space is an important action area in local adaptation policies, due to vulnerability and potential response to various climate-related problems. Various practical, fragmented open space design approaches were recently introduced in different areas of climate sensitive action, but theoretical basis for adapting cities to climate change is still missing. Starting with premise that fragmented understanding of problems generates fragmented solutions we argue that an integral approach is necessary for open space design to be a useful instrument for adapting cities to climate change. We evaluate the Integral urbanism theory in relation to the complex role that open space is supposed to have in adapting cities to climate change. Qualities of hybridity, connectivity, porosity, authenticity and vulnerability of urban open space are analyzed in three cases in relation to the three strategic areas of climate change adaptation action: flood, overheating and droughts & water management. Results imply that adaptation to climate change using instruments of open space design requires decision makers' mindset shift - from fragmentary and problem-solving way of thinking, towards an integral and proactive one., Prilagođavanje klimatskim promenama izazov je sa kojim se suočavaju sve zemlje i gradovi. Otvoreni prostori su važna oblast delovanja u lokalnim politikama prilagođavanja, zbog mogućih odgovora na različite probleme vezane za klimatske promene. Nedavno su uvedeni praktični, fragmentarni pristupi dizajnu otvorenih prostora u različitim oblastima osetljivim na klimatske promene, ali nedostaje teorijska osnova u prilagođavanju gradova klimatskim promenama. Polazeći od premise da fragmentarno razumevanje problema stvara fragmentarna rešenja tvrdimo da je neophodan integralni pristup kako bi dizajn otvorenih prostora bio koristan instrument prilagođavanja gradova klimatskim promenama. Proveravamo teoriju Integralnog urbanizma u odnosu na složenu ulogu koju bi otvoreni prostori trebalo da imaju u prilagođavanju gradova klimatskim promenama. Kvaliteti hibridnosti, povezivanja, poroznosti, autentičnosti i osetljivosti dizajna urbanih otvorenih prostora analizirani su u tri slučaja u odnosu na strateška područja delovanja i prilagođavanja klimatskim promenama: poplavama, pregrevanju i sušama i upravljanju vodama. Rezultati ukazuju da prilagođavanje klimatskim promenama upotrebom instrumenata dizajna otvorenih prostora zahteva promenu svesti donosioca odluka - od fragmentarnog načina razmišljanja orijentisanog na rešavanje problema, ka proaktivnom i integralnom pristupu.",
publisher = "Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd",
journal = "Ecologica",
title = "Integral approach for climate change adaptation using instruments of open space design, Integralni pristup prilagođavanju gradova klimatskim promenama upotrebom instrumenata dizajna otvorenih prostora",
volume = "22",
number = "77",
pages = "104-110",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_190"
}
Živković, J., Radosavljević, U.,& Milovanović-Rodić, D.. (2015). Integral approach for climate change adaptation using instruments of open space design. in Ecologica
Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije - Ecologica, Beograd., 22(77), 104-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_190
Živković J, Radosavljević U, Milovanović-Rodić D. Integral approach for climate change adaptation using instruments of open space design. in Ecologica. 2015;22(77):104-110.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_190 .
Živković, Jelena, Radosavljević, Uroš, Milovanović-Rodić, Danijela, "Integral approach for climate change adaptation using instruments of open space design" in Ecologica, 22, no. 77 (2015):104-110,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_190 .

Collaborative and practice oriented learning of disaster risk management in post socialist transitition countries

Maruna, Marija; Čolić, Ratka; Fokdal, Josefine; Zehner, Carsten; Milovanović Rodić, Danijela; Lalović, Ksenija

(N-AERUS, 2015)

TY - CONF
AU - Maruna, Marija
AU - Čolić, Ratka
AU - Fokdal, Josefine
AU - Zehner, Carsten
AU - Milovanović Rodić, Danijela
AU - Lalović, Ksenija
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/525
AB - The paper presents a case of knowledge production as a result of international cooperation between two academic master programs, Integrated Urbanism from the Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia and Urban Management from the University of Technology Berlin, Germany, under the support of GIZ/AMBERO-ICON project "Strengthening of local land management in Serbia".

The focus is on a ten-days workshop, which addressed the issue of disaster risk management in the circumstances of post-socialist transition. The aim of this paper is to describe the complex process of collaborative and practice oriented learning during the workshop which took place at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia and Serbian municipality Obrenovac.

The specificity of this learning process is in its orientation towards practice, understood as a network of multiple actors from different disciplines and sectors who participate in knowledge production. Besides the students, mentors from both faculties and junior tutors, local policy makers, experts from local institutions and public companies, representatives from civil sector and local community also participated in the workshop. As a final result of the workshop, the students have developed a comprehensive report as recommendations for local disaster risk management.
This paper presents the key student activities where collaboration and interaction were employed. It points out the analysis of the students’ common work and discussion on their evaluation of the workshop and effects of collaboration with other participants in the process.

The innovative way of knowledge production through collaborative and practice oriented learning processes presented can serve as a model of education for specific and complex issues which can be applied in the future in other courses and faculties. In addition, the experience indicates the need for further application and research on the collaborative model that enhances effective interaction, as well as practical and problem-oriented way of teaching and learning.
PB - N-AERUS
C3 - XVI N-AERUS Conference: Who wins and who loses? Exploring and Learning from Transformations and Actors in the Cities of the South
T1 - Collaborative and practice oriented learning of disaster risk management in post socialist transitition countries
SP - 408
EP - 421
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_525
ER - 
@conference{
author = "Maruna, Marija and Čolić, Ratka and Fokdal, Josefine and Zehner, Carsten and Milovanović Rodić, Danijela and Lalović, Ksenija",
year = "2015",
abstract = "The paper presents a case of knowledge production as a result of international cooperation between two academic master programs, Integrated Urbanism from the Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia and Urban Management from the University of Technology Berlin, Germany, under the support of GIZ/AMBERO-ICON project "Strengthening of local land management in Serbia".

The focus is on a ten-days workshop, which addressed the issue of disaster risk management in the circumstances of post-socialist transition. The aim of this paper is to describe the complex process of collaborative and practice oriented learning during the workshop which took place at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia and Serbian municipality Obrenovac.

The specificity of this learning process is in its orientation towards practice, understood as a network of multiple actors from different disciplines and sectors who participate in knowledge production. Besides the students, mentors from both faculties and junior tutors, local policy makers, experts from local institutions and public companies, representatives from civil sector and local community also participated in the workshop. As a final result of the workshop, the students have developed a comprehensive report as recommendations for local disaster risk management.
This paper presents the key student activities where collaboration and interaction were employed. It points out the analysis of the students’ common work and discussion on their evaluation of the workshop and effects of collaboration with other participants in the process.

The innovative way of knowledge production through collaborative and practice oriented learning processes presented can serve as a model of education for specific and complex issues which can be applied in the future in other courses and faculties. In addition, the experience indicates the need for further application and research on the collaborative model that enhances effective interaction, as well as practical and problem-oriented way of teaching and learning.",
publisher = "N-AERUS",
journal = "XVI N-AERUS Conference: Who wins and who loses? Exploring and Learning from Transformations and Actors in the Cities of the South",
title = "Collaborative and practice oriented learning of disaster risk management in post socialist transitition countries",
pages = "408-421",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_525"
}
Maruna, M., Čolić, R., Fokdal, J., Zehner, C., Milovanović Rodić, D.,& Lalović, K.. (2015). Collaborative and practice oriented learning of disaster risk management in post socialist transitition countries. in XVI N-AERUS Conference: Who wins and who loses? Exploring and Learning from Transformations and Actors in the Cities of the South
N-AERUS., 408-421.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_525
Maruna M, Čolić R, Fokdal J, Zehner C, Milovanović Rodić D, Lalović K. Collaborative and practice oriented learning of disaster risk management in post socialist transitition countries. in XVI N-AERUS Conference: Who wins and who loses? Exploring and Learning from Transformations and Actors in the Cities of the South. 2015;:408-421.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_525 .
Maruna, Marija, Čolić, Ratka, Fokdal, Josefine, Zehner, Carsten, Milovanović Rodić, Danijela, Lalović, Ksenija, "Collaborative and practice oriented learning of disaster risk management in post socialist transitition countries" in XVI N-AERUS Conference: Who wins and who loses? Exploring and Learning from Transformations and Actors in the Cities of the South (2015):408-421,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_525 .

Local Development Strategies Without Strategic Thinking: Lost in Between Politicians' Games, Administrations' Rigidity and Planner's Depression

Milovanović Rodić, Danijela

(Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture, 2015)

TY - JOUR
AU - Milovanović Rodić, Danijela
PY - 2015
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/446
AB - A large number of different strategies at the central, regional
and local level have been done in the last decade in Serbia.
Studies on their quality show that quite a number of strategic
documents meet the standards in their form, but in terms of the
content, they do not have a clear strategy and strategic projects,
they overlap and are poorly intercoordinated. The paper
indentifies and discusses the stages and steps in the strategic
planning process, that are crucial for formulating long-term
sustainable development solutions for a specific territory and
the improvement of its citizens’ lives. Its main thesis is that the
local strategies lack the strategic thinking, i. e. that the solutions
are not based on its products. Attitudes about the causes of
the lack of the strategic in the strategies are illustrated with a
specific example: the planning process and the content of the
Development strategy of the City of Pančevo.
PB - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture
T2 - SAJ : Serbian architectural journal
T1 - Local Development Strategies Without Strategic Thinking: Lost in Between Politicians' Games, Administrations' Rigidity and Planner's Depression
VL - 7
IS - 3
SP - 381
EP - 400
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_446
ER - 
@article{
author = "Milovanović Rodić, Danijela",
year = "2015",
abstract = "A large number of different strategies at the central, regional
and local level have been done in the last decade in Serbia.
Studies on their quality show that quite a number of strategic
documents meet the standards in their form, but in terms of the
content, they do not have a clear strategy and strategic projects,
they overlap and are poorly intercoordinated. The paper
indentifies and discusses the stages and steps in the strategic
planning process, that are crucial for formulating long-term
sustainable development solutions for a specific territory and
the improvement of its citizens’ lives. Its main thesis is that the
local strategies lack the strategic thinking, i. e. that the solutions
are not based on its products. Attitudes about the causes of
the lack of the strategic in the strategies are illustrated with a
specific example: the planning process and the content of the
Development strategy of the City of Pančevo.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture",
journal = "SAJ : Serbian architectural journal",
title = "Local Development Strategies Without Strategic Thinking: Lost in Between Politicians' Games, Administrations' Rigidity and Planner's Depression",
volume = "7",
number = "3",
pages = "381-400",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_446"
}
Milovanović Rodić, D.. (2015). Local Development Strategies Without Strategic Thinking: Lost in Between Politicians' Games, Administrations' Rigidity and Planner's Depression. in SAJ : Serbian architectural journal
Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Architecture., 7(3), 381-400.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_446
Milovanović Rodić D. Local Development Strategies Without Strategic Thinking: Lost in Between Politicians' Games, Administrations' Rigidity and Planner's Depression. in SAJ : Serbian architectural journal. 2015;7(3):381-400.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_446 .
Milovanović Rodić, Danijela, "Local Development Strategies Without Strategic Thinking: Lost in Between Politicians' Games, Administrations' Rigidity and Planner's Depression" in SAJ : Serbian architectural journal, 7, no. 3 (2015):381-400,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_446 .