ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS - ASSESSMENT OF ENERGY PERFORMANCES OF THE SERBIAN BUILDING STOCK

Link to this page

ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS - ASSESSMENT OF ENERGY PERFORMANCES OF THE SERBIAN BUILDING STOCK

Authors

Publications

Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013

Јовановић Поповић, Милица; Игњатовић, Душан; Ђукановић, Љиљана; Недић, Милош; Станковић, Бојана

(Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University, 2016)

TY - BOOK
AU - Јовановић Поповић, Милица
AU - Игњатовић, Душан
AU - Ђукановић, Љиљана
AU - Недић, Милош
AU - Станковић, Бојана
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/776
AB - Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013, представља рад на истраживању основних архитектонских карактеристика ових зграда, утврђивању постојећег нивоа њихове енергетске ефикасности, као и сагледавању могућности унапређења са аспекта побољшања енергетских перформанси. У методолошком смислу,
ова књига се ослања на претходне резултате истраживања и класификације грађевинског фонда, које је у периоду 2011–2013 спровела група аутора са Архитектонског факултета Универзитета у Београду, а који су објављени 2013. године у виду сета од три монографије - Стамбене зграде Србије. Посебан значај истраживања лежи у чињеници да је усмерено на период изградње који карактерише почетак примене нових прописа из области енергетске ефикасности. Као и претходна истраживања, и ово је спроведено и публиковано уз подршку пројекта Енергетска ефикасност у зградарству, немачке организације за техничку сарадњу.
AB - National typology of residential buildings in Serbia constructed since 2013 represents investigation of their basic architectural characteristics, determination of existing levels of energy efficiency, and considerations of possibilities for increasing their energy performance through refurbishment. Methodologically, this publication relies on the results of a previous research and classification of Serbian family and multifamily residential building stock conducted by a group of authors from the Faculty of Architecture, University of Belgrade in the period 2011-2013, which were published in 2013 in the form of a set of three monographs entitled Residential Buildings in Serbia. Special importance of this research lies in the fact that it is focused on the period of construction characterized by the start of implementation of new regulations from the field of energy efficiency in buildings. As well as previous researches, this one was also conducted and published with the support of the project Energy Efficiency in Buildings implemented by German Corporation for International Cooperation Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – (GIZ).
PB - Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University
PB - Београд : GIZ - Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit
T1 - Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013
T1 - National Typology of Residential Buildings in Serbia Constructed since 2013
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_776
ER - 
@book{
author = "Јовановић Поповић, Милица and Игњатовић, Душан and Ђукановић, Љиљана and Недић, Милош and Станковић, Бојана",
year = "2016",
abstract = "Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013, представља рад на истраживању основних архитектонских карактеристика ових зграда, утврђивању постојећег нивоа њихове енергетске ефикасности, као и сагледавању могућности унапређења са аспекта побољшања енергетских перформанси. У методолошком смислу,
ова књига се ослања на претходне резултате истраживања и класификације грађевинског фонда, које је у периоду 2011–2013 спровела група аутора са Архитектонског факултета Универзитета у Београду, а који су објављени 2013. године у виду сета од три монографије - Стамбене зграде Србије. Посебан значај истраживања лежи у чињеници да је усмерено на период изградње који карактерише почетак примене нових прописа из области енергетске ефикасности. Као и претходна истраживања, и ово је спроведено и публиковано уз подршку пројекта Енергетска ефикасност у зградарству, немачке организације за техничку сарадњу., National typology of residential buildings in Serbia constructed since 2013 represents investigation of their basic architectural characteristics, determination of existing levels of energy efficiency, and considerations of possibilities for increasing their energy performance through refurbishment. Methodologically, this publication relies on the results of a previous research and classification of Serbian family and multifamily residential building stock conducted by a group of authors from the Faculty of Architecture, University of Belgrade in the period 2011-2013, which were published in 2013 in the form of a set of three monographs entitled Residential Buildings in Serbia. Special importance of this research lies in the fact that it is focused on the period of construction characterized by the start of implementation of new regulations from the field of energy efficiency in buildings. As well as previous researches, this one was also conducted and published with the support of the project Energy Efficiency in Buildings implemented by German Corporation for International Cooperation Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – (GIZ).",
publisher = "Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University, Београд : GIZ - Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit",
title = "Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013, National Typology of Residential Buildings in Serbia Constructed since 2013",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_776"
}
Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Ђукановић, Љ., Недић, М.,& Станковић, Б.. (2016). Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013. 
Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_776
Јовановић Поповић М, Игњатовић Д, Ђукановић Љ, Недић М, Станковић Б. Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_776 .
Јовановић Поповић, Милица, Игњатовић, Душан, Ђукановић, Љиљана, Недић, Милош, Станковић, Бојана, "Национална типологија стамбених зграда Србије грађених од 2013" (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_776 .

Национална типологија стамбених зграда Србије

Јовановић Поповић, Милица; Игњатовић, Душан; Радивојевић, Ана; Рајчић, Александар; Ђукановић, Љиљана; Ћуковић Игњатовић, Наташа; Недић, Милош

(Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University, 2013)

TY - BOOK
AU - Јовановић Поповић, Милица
AU - Игњатовић, Душан
AU - Радивојевић, Ана
AU - Рајчић, Александар
AU - Ђукановић, Љиљана
AU - Ћуковић Игњатовић, Наташа
AU - Недић, Милош
PY - 2013
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/753
AB - Националнa типологија стамбених зграда Србије представља трећу, завршну књигу, посвећену истраживању стамбеног фонда Србије са аспекта његових енергетских карактеристика и следи након публиковања Атласа породичних кућа Србије и Атласа вишепородичних зграда Србије. Група наставника и сарадника са Архитектонског факултета Универзитета у Београду је, након три године теренског и истраживачког рада, формирала класификацију стамбеног фонда Србије у складу са принципима пројекта Табула, уз поштовање специфичности развоја и архитектонско урбанистичких карактеристика Србије. Формирање Националне типологије омогућава развој стратегије и модела за унапређења стамбених зграда са аспекта њихове енергетске ефикасности и указује на могућности уштеде енергије и смањења емисије СО2 кроз процес њихове рехабилитације, даје основ за развој модела финансирања, процену потенцијала тржишта а одатле има и социолошке импликације на развој и стандард друштва.
AB - National Typology of Residential Buildings in Serbia is the third, final book dedicated to the research into Serbian building stock with respect to its energy performance, following the publication of Atlas of family housing in Serbia and Atlas of multifamily housing in Serbia. After three-year field work and research, а group of professors апd associates of Faculty of Architecture, University of Belgrade, has classified the Serbian housing stock in accordance with the principles of the IEE Project TABULA while respecting the specific circumstances of architectural and urban development of Serbia. The benefits of forming the national building typology are manifold: it helps develop strategies and models for housing refurbishment in terms of energy efficiency; it indicates the potential for energy savings and reduced СО2 emissions through building rehabilitation; it paves the way for advanced investment models and market potential assessment; last but not least, it has social impact on the development and standard of the community.
PB - Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University
PB - Београд : GIZ - Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit
T1 - Национална типологија стамбених зграда Србије
T1 - National Typology of Residential Buildings in Serbia
IS - 379
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_753
ER - 
@book{
author = "Јовановић Поповић, Милица and Игњатовић, Душан and Радивојевић, Ана and Рајчић, Александар and Ђукановић, Љиљана and Ћуковић Игњатовић, Наташа and Недић, Милош",
year = "2013",
abstract = "Националнa типологија стамбених зграда Србије представља трећу, завршну књигу, посвећену истраживању стамбеног фонда Србије са аспекта његових енергетских карактеристика и следи након публиковања Атласа породичних кућа Србије и Атласа вишепородичних зграда Србије. Група наставника и сарадника са Архитектонског факултета Универзитета у Београду је, након три године теренског и истраживачког рада, формирала класификацију стамбеног фонда Србије у складу са принципима пројекта Табула, уз поштовање специфичности развоја и архитектонско урбанистичких карактеристика Србије. Формирање Националне типологије омогућава развој стратегије и модела за унапређења стамбених зграда са аспекта њихове енергетске ефикасности и указује на могућности уштеде енергије и смањења емисије СО2 кроз процес њихове рехабилитације, даје основ за развој модела финансирања, процену потенцијала тржишта а одатле има и социолошке импликације на развој и стандард друштва., National Typology of Residential Buildings in Serbia is the third, final book dedicated to the research into Serbian building stock with respect to its energy performance, following the publication of Atlas of family housing in Serbia and Atlas of multifamily housing in Serbia. After three-year field work and research, а group of professors апd associates of Faculty of Architecture, University of Belgrade, has classified the Serbian housing stock in accordance with the principles of the IEE Project TABULA while respecting the specific circumstances of architectural and urban development of Serbia. The benefits of forming the national building typology are manifold: it helps develop strategies and models for housing refurbishment in terms of energy efficiency; it indicates the potential for energy savings and reduced СО2 emissions through building rehabilitation; it paves the way for advanced investment models and market potential assessment; last but not least, it has social impact on the development and standard of the community.",
publisher = "Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University, Београд : GIZ - Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit",
title = "Национална типологија стамбених зграда Србије, National Typology of Residential Buildings in Serbia",
number = "379",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_753"
}
Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Ћуковић Игњатовић, Н.,& Недић, М.. (2013). Национална типологија стамбених зграда Србије. 
Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University.(379).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_753
Јовановић Поповић М, Игњатовић Д, Радивојевић А, Рајчић А, Ђукановић Љ, Ћуковић Игњатовић Н, Недић М. Национална типологија стамбених зграда Србије. 2013;(379).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_753 .
Јовановић Поповић, Милица, Игњатовић, Душан, Радивојевић, Ана, Рајчић, Александар, Ђукановић, Љиљана, Ћуковић Игњатовић, Наташа, Недић, Милош, "Национална типологија стамбених зграда Србије", no. 379 (2013),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_753 .

Атлас породичних кућа Србије

Јовановић Поповић, Милица; Игњатовић, Душан; Радивојевић, Ана; Рајчић, Александар; Ђукановић, Љиљана; Ћуковић Игњатовић, Наташа; Недић, Милош

(Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University, 2012)

TY - BOOK
AU - Јовановић Поповић, Милица
AU - Игњатовић, Душан
AU - Радивојевић, Ана
AU - Рајчић, Александар
AU - Ђукановић, Љиљана
AU - Ћуковић Игњатовић, Наташа
AU - Недић, Милош
PY - 2012
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/754
AB - Aнализа грађевинског фонда није проста статистика, она подразумева формирање одговарајуће типологије зграда, њихову класификацију са детаљно анализираним карактеристикама и перформансама. Формирање националне типологије стамбених зграда је неопходно да би се формулисало ваљано полазиште за дефинисање одговарајуће стратегије управљања грађевинским фондом у свим својим аспектима- почевши од техничко-технолошких решења санације, преко развоја адекватних модела финансирања, до процене потенцијала тржишта и социолошких импликација на стандард друштва, примена добијених резултата је готово неограничена. Управо формирањем овакве типологије бави се монографија – Атлас породичних кућа Србије.
AB - More than simple statistics, the analysis of the building stock assumes the formation of an appropriate typology of buildings, their classification and detailed analysis of their characteristics and performance. Forming a national typology of residential buildings is necessary for the formulation of the starting point for the definition of the appropriate strategy for managing the building stock in all its aspects, from technical and technological solutions for rehabilitation to developing adequate financing models to evaluating the market potential and sociological implications for the standard of living; the application potential of the obtained data is almost limitless. Forming this typology is the subject of the monography – Atlas of Family housing in Serbia.
PB - Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University
PB - Београд : GIZ - Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit
T1 - Атлас породичних кућа Србије
T1 - Atlas of FamilyHousing in Serbia
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_754
ER - 
@book{
author = "Јовановић Поповић, Милица and Игњатовић, Душан and Радивојевић, Ана and Рајчић, Александар and Ђукановић, Љиљана and Ћуковић Игњатовић, Наташа and Недић, Милош",
year = "2012",
abstract = "Aнализа грађевинског фонда није проста статистика, она подразумева формирање одговарајуће типологије зграда, њихову класификацију са детаљно анализираним карактеристикама и перформансама. Формирање националне типологије стамбених зграда је неопходно да би се формулисало ваљано полазиште за дефинисање одговарајуће стратегије управљања грађевинским фондом у свим својим аспектима- почевши од техничко-технолошких решења санације, преко развоја адекватних модела финансирања, до процене потенцијала тржишта и социолошких импликација на стандард друштва, примена добијених резултата је готово неограничена. Управо формирањем овакве типологије бави се монографија – Атлас породичних кућа Србије., More than simple statistics, the analysis of the building stock assumes the formation of an appropriate typology of buildings, their classification and detailed analysis of their characteristics and performance. Forming a national typology of residential buildings is necessary for the formulation of the starting point for the definition of the appropriate strategy for managing the building stock in all its aspects, from technical and technological solutions for rehabilitation to developing adequate financing models to evaluating the market potential and sociological implications for the standard of living; the application potential of the obtained data is almost limitless. Forming this typology is the subject of the monography – Atlas of Family housing in Serbia.",
publisher = "Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University, Београд : GIZ - Deutsche Gesellschaft fur internationale Zusammenarbeit",
title = "Атлас породичних кућа Србије, Atlas of FamilyHousing in Serbia",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_754"
}
Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Рајчић, А., Ђукановић, Љ., Ћуковић Игњатовић, Н.,& Недић, М.. (2012). Атлас породичних кућа Србије. 
Београд : Архитектонски факултет Универзитета ; Belgrade : Faculty of Architecture University..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_754
Јовановић Поповић М, Игњатовић Д, Радивојевић А, Рајчић А, Ђукановић Љ, Ћуковић Игњатовић Н, Недић М. Атлас породичних кућа Србије. 2012;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_754 .
Јовановић Поповић, Милица, Игњатовић, Душан, Радивојевић, Ана, Рајчић, Александар, Ђукановић, Љиљана, Ћуковић Игњатовић, Наташа, Недић, Милош, "Атлас породичних кућа Србије" (2012),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_754 .