Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200090 (University of Belgrade, Faculty of Architecture)

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200090/RS//

Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia, Grant no. 451-03-68/2020-14/200090 (University of Belgrade, Faculty of Architecture) (en)
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 451-03-68/2020-14/200090 (Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet) (sr_RS)
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Уговор бр. 451-03-68/2020-14/200090 (Универзитет у Београду, Архитектонски факултет) (sr)
Authors

Publications

Development problems and potentials of rural settlements – case study of rural settlements on the territory of the city municipality Pantelej, Niš

Igić, Milica; Dinić Branković, Milena; Vasilevska, Ljiljana; Živković, Jelena

(Niš: University of Niš, Serbia, 2023)

TY - JOUR
AU - Igić, Milica
AU - Dinić Branković, Milena
AU - Vasilevska, Ljiljana
AU - Živković, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1960
AB - In the Republic of Serbia, rural areas occupy a large part of the territory, where almost 50% of the total population lives. Rural areas play an important role in regional and overall development, they represent areas of great importance for food production and are characterized by landscapes with exceptional natural features. Despite the large number of potentials that characterize these areas, they are devastated, marginalized and backward in economic, social and spatial terms. The paper analyzes rural areas in the territory of the City municipality Pantelej in Niš with the aim of determining their development problems and potentials, which are the basis for defining future programs and projects for the revitalization of these areas. In order to plan comprehensive development for rural areas, it is necessary to determine the key development problems and potentials based on the analysis of all the structures of rural areas so that all their characteristics are considered. The conducted analysis concluded that the analyzed rural areas are currently in poor condition and that revitalization of all their structures is necessary in order to overcome the existing problems, improve the potentials that distinguish them and promote future development.
PB - Niš: University of Niš, Serbia
T2 - FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering
T1 - Development problems and potentials of rural settlements – case study of rural settlements on the territory of the city municipality Pantelej, Niš
VL - 21
IS - 3
SP - 397
EP - 414
DO - 10.2298/FUACE230613043I
ER - 
@article{
author = "Igić, Milica and Dinić Branković, Milena and Vasilevska, Ljiljana and Živković, Jelena",
year = "2023",
abstract = "In the Republic of Serbia, rural areas occupy a large part of the territory, where almost 50% of the total population lives. Rural areas play an important role in regional and overall development, they represent areas of great importance for food production and are characterized by landscapes with exceptional natural features. Despite the large number of potentials that characterize these areas, they are devastated, marginalized and backward in economic, social and spatial terms. The paper analyzes rural areas in the territory of the City municipality Pantelej in Niš with the aim of determining their development problems and potentials, which are the basis for defining future programs and projects for the revitalization of these areas. In order to plan comprehensive development for rural areas, it is necessary to determine the key development problems and potentials based on the analysis of all the structures of rural areas so that all their characteristics are considered. The conducted analysis concluded that the analyzed rural areas are currently in poor condition and that revitalization of all their structures is necessary in order to overcome the existing problems, improve the potentials that distinguish them and promote future development.",
publisher = "Niš: University of Niš, Serbia",
journal = "FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering",
title = "Development problems and potentials of rural settlements – case study of rural settlements on the territory of the city municipality Pantelej, Niš",
volume = "21",
number = "3",
pages = "397-414",
doi = "10.2298/FUACE230613043I"
}
Igić, M., Dinić Branković, M., Vasilevska, L.,& Živković, J.. (2023). Development problems and potentials of rural settlements – case study of rural settlements on the territory of the city municipality Pantelej, Niš. in FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering
Niš: University of Niš, Serbia., 21(3), 397-414.
https://doi.org/10.2298/FUACE230613043I
Igić M, Dinić Branković M, Vasilevska L, Živković J. Development problems and potentials of rural settlements – case study of rural settlements on the territory of the city municipality Pantelej, Niš. in FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering. 2023;21(3):397-414.
doi:10.2298/FUACE230613043I .
Igić, Milica, Dinić Branković, Milena, Vasilevska, Ljiljana, Živković, Jelena, "Development problems and potentials of rural settlements – case study of rural settlements on the territory of the city municipality Pantelej, Niš" in FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering, 21, no. 3 (2023):397-414,
https://doi.org/10.2298/FUACE230613043I . .

Јавна уметност и јавни простор и јавни град

Ђукановић, Зоран; Живковић, Јелена; Беретић, Нађа

(Савез изжењера и техничара Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Ђукановић, Зоран
AU - Живковић, Јелена
AU - Беретић, Нађа
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1884
AB - Овај рад се бави релацијама које се у савременим градовима, у савременом урбаном животу, успостављају између две велике и важне друштвене праксе: уметности и урбанизма. Иако би на први поглед могло изгледати да ове две праксе природно сарађују, то ипак није тако. Постоје многе отежавајуће околности које доводе до тога да ове две праксе отежано сарађују, те да се реализују потпуно независно и одвојено, као што то и јесте у њиховој природи. Међутим, у случајевима када се та сарадња оствари, често долази до значајних унапређења, како у естетској и семантичкој слици града, тако и у јавној друштвеној сфери. 
Ако јавна уметност омогућује да се град остварује и перцепира као уметничко ремек-дело l'oeuvre, она мора бити партиципативна у најширем могућем смислу. Партиципација и колаборација морају бити активне, са омогућеним најширим спектром стејкхолдера у свим фазама реализације јавне уметности: планирање, дизајн, имплементација и одржавање. У циљу постизања одрживије праксе креирања места (place-making), ексклузивна позиција уметника бива употпуњена грађанским „правом на град“ – које се остварује као право на учешће у креирању јавних простора који генеришу значење и поштовање урбаног окружења. 
Уочено је да уметност, да би била истински јавна уметност и имала јак утицај на јавну сферу, мора обухватати јавност, бити прихваћена од стране јавности, а заједничко културно искуство мора бити препознатљиво. У том погледу, учешће јавности се показује као нужност за производњу партиципативне уметности у којој је публика директно укључена у креативни процес, са могућношћу учешћа као посматрач, ко-едитор и/или чак као ко-аутор процеса. Тако, начин на који је јавна уметност перципирана, креирана и изведена рефлектује локалне ставове друштвеног и културног развоја, који може имати утицај на доприносе пракси креирања места.
PB - Савез изжењера и техничара Србије
PB - Инжењерска комора Србије
C3 - Естетика архитектуре и урбанизма данас
T1 - Јавна уметност и јавни простор и јавни град
SP - 112
EP - 139
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1884
ER - 
@conference{
author = "Ђукановић, Зоран and Живковић, Јелена and Беретић, Нађа",
year = "2023",
abstract = "Овај рад се бави релацијама које се у савременим градовима, у савременом урбаном животу, успостављају између две велике и важне друштвене праксе: уметности и урбанизма. Иако би на први поглед могло изгледати да ове две праксе природно сарађују, то ипак није тако. Постоје многе отежавајуће околности које доводе до тога да ове две праксе отежано сарађују, те да се реализују потпуно независно и одвојено, као што то и јесте у њиховој природи. Међутим, у случајевима када се та сарадња оствари, често долази до значајних унапређења, како у естетској и семантичкој слици града, тако и у јавној друштвеној сфери. 
Ако јавна уметност омогућује да се град остварује и перцепира као уметничко ремек-дело l'oeuvre, она мора бити партиципативна у најширем могућем смислу. Партиципација и колаборација морају бити активне, са омогућеним најширим спектром стејкхолдера у свим фазама реализације јавне уметности: планирање, дизајн, имплементација и одржавање. У циљу постизања одрживије праксе креирања места (place-making), ексклузивна позиција уметника бива употпуњена грађанским „правом на град“ – које се остварује као право на учешће у креирању јавних простора који генеришу значење и поштовање урбаног окружења. 
Уочено је да уметност, да би била истински јавна уметност и имала јак утицај на јавну сферу, мора обухватати јавност, бити прихваћена од стране јавности, а заједничко културно искуство мора бити препознатљиво. У том погледу, учешће јавности се показује као нужност за производњу партиципативне уметности у којој је публика директно укључена у креативни процес, са могућношћу учешћа као посматрач, ко-едитор и/или чак као ко-аутор процеса. Тако, начин на који је јавна уметност перципирана, креирана и изведена рефлектује локалне ставове друштвеног и културног развоја, који може имати утицај на доприносе пракси креирања места.",
publisher = "Савез изжењера и техничара Србије, Инжењерска комора Србије",
journal = "Естетика архитектуре и урбанизма данас",
title = "Јавна уметност и јавни простор и јавни град",
pages = "112-139",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1884"
}
Ђукановић, З., Живковић, Ј.,& Беретић, Н.. (2023). Јавна уметност и јавни простор и јавни град. in Естетика архитектуре и урбанизма данас
Савез изжењера и техничара Србије., 112-139.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1884
Ђукановић З, Живковић Ј, Беретић Н. Јавна уметност и јавни простор и јавни град. in Естетика архитектуре и урбанизма данас. 2023;:112-139.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1884 .
Ђукановић, Зоран, Живковић, Јелена, Беретић, Нађа, "Јавна уметност и јавни простор и јавни град" in Естетика архитектуре и урбанизма данас (2023):112-139,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1884 .

Architectural 3D-Printed Structures Created Using Artificial Intelligence: A Review of Techniques and Applications

Živković, Milijana; Žujović, Maša; Milošević, Jelena

(Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Živković, Milijana
AU - Žujović, Maša
AU - Milošević, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1378
AB - Artificial Intelligence (AI) and 3D printing (3DP) play considerable roles in what is known as the Fourth Industrial Revolution, by developing data- and machine-intelligence-based integrated production technologies. In architecture, this shift was induced by increasingly complex design requirements, posing important challenges for real-world design implementation, large-scale structure fabrication, and production quality standardization. The study systematically reviews the application of AI techniques in all stages of creating 3D-printed architectural structures and provides a comprehensive image of the development in the field. The research goals are to (1) offer a comprehensive critical analysis of the body of literature; (2) identify and categorize approaches to integrating AI in the production of 3D-printed structures; (3) identify and discuss challenges and opportunities of AI integration in architectural production of 3D-printed structures; and (4) identify research gaps and provide recommendations for future research. The findings indicate that AI is an emerging addition to the 3DP process, mainly transforming it through the real-time adjustment of the design or printing parameters, enhanced printing quality control, or prediction and optimization of key design features. However, the potential of the application of AI in large-scale architectural 3D printing still needs to be explored. Lastly, the study emphasizes the necessity of redefining traditional field boundaries, opening new opportunities for intelligent architectural production.
PB - Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI
T1 - Architectural 3D-Printed Structures Created Using Artificial Intelligence: A Review of Techniques and Applications
VL - 13
IS - 19
SP - 10671
DO - 10.3390/ app131910671
ER - 
@article{
author = "Živković, Milijana and Žujović, Maša and Milošević, Jelena",
year = "2023",
abstract = "Artificial Intelligence (AI) and 3D printing (3DP) play considerable roles in what is known as the Fourth Industrial Revolution, by developing data- and machine-intelligence-based integrated production technologies. In architecture, this shift was induced by increasingly complex design requirements, posing important challenges for real-world design implementation, large-scale structure fabrication, and production quality standardization. The study systematically reviews the application of AI techniques in all stages of creating 3D-printed architectural structures and provides a comprehensive image of the development in the field. The research goals are to (1) offer a comprehensive critical analysis of the body of literature; (2) identify and categorize approaches to integrating AI in the production of 3D-printed structures; (3) identify and discuss challenges and opportunities of AI integration in architectural production of 3D-printed structures; and (4) identify research gaps and provide recommendations for future research. The findings indicate that AI is an emerging addition to the 3DP process, mainly transforming it through the real-time adjustment of the design or printing parameters, enhanced printing quality control, or prediction and optimization of key design features. However, the potential of the application of AI in large-scale architectural 3D printing still needs to be explored. Lastly, the study emphasizes the necessity of redefining traditional field boundaries, opening new opportunities for intelligent architectural production.",
publisher = "Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI",
title = "Architectural 3D-Printed Structures Created Using Artificial Intelligence: A Review of Techniques and Applications",
volume = "13",
number = "19",
pages = "10671",
doi = "10.3390/ app131910671"
}
Živković, M., Žujović, M.,& Milošević, J.. (2023). Architectural 3D-Printed Structures Created Using Artificial Intelligence: A Review of Techniques and Applications. 
Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI., 13(19), 10671.
https://doi.org/10.3390/ app131910671
Živković M, Žujović M, Milošević J. Architectural 3D-Printed Structures Created Using Artificial Intelligence: A Review of Techniques and Applications. 2023;13(19):10671.
doi:10.3390/ app131910671 .
Živković, Milijana, Žujović, Maša, Milošević, Jelena, "Architectural 3D-Printed Structures Created Using Artificial Intelligence: A Review of Techniques and Applications", 13, no. 19 (2023):10671,
https://doi.org/10.3390/ app131910671 . .

Intelligent tools for large-scale 3D printing: a scoping review

Živković, Milijana; Žujović, Maša; Milošević, Jelena

(Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu, 2023)

TY - JOUR
AU - Živković, Milijana
AU - Žujović, Maša
AU - Milošević, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1469
AB - In recent decades, building methods such as 3D printing have been increasingly
researched for the design and fabrication of various architectural elements. Artificial
Intelligence is another rapidly developing technology whose potential in the building
industry is continuously being explored. This paper’s objective lies in mapping out the
field of existing Artificial Intelligence tools for large-scale 3D printing, searching for
possible applications throughout the different development stages including the prefabrication
phase with structural design, optimization, behavior simulations, and
predictions, as well as the production phase through the real-time monitoring of the
process. In this study, different types of Artificial Intelligence (such as machine learning,
deep learning, and computer vision), have been identified regarding their role in 3D
printing to assess its potentials, limitations, and the present research gaps. Finally,
potential research directions and emerging topics are presented. The study's findings
increase the understanding of Artificial Intelligence techniques and applications in the 3D
printing process and can aid in choosing and implementing the most promising ones in
further research.
PB - Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu
T2 - Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta = Journal of the Faculty of Civil Engineering and Architecture
T1 - Intelligent tools for large-scale 3D printing: a scoping review
VL - 38
SP - 88
EP - 99
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1469
ER - 
@article{
author = "Živković, Milijana and Žujović, Maša and Milošević, Jelena",
year = "2023",
abstract = "In recent decades, building methods such as 3D printing have been increasingly
researched for the design and fabrication of various architectural elements. Artificial
Intelligence is another rapidly developing technology whose potential in the building
industry is continuously being explored. This paper’s objective lies in mapping out the
field of existing Artificial Intelligence tools for large-scale 3D printing, searching for
possible applications throughout the different development stages including the prefabrication
phase with structural design, optimization, behavior simulations, and
predictions, as well as the production phase through the real-time monitoring of the
process. In this study, different types of Artificial Intelligence (such as machine learning,
deep learning, and computer vision), have been identified regarding their role in 3D
printing to assess its potentials, limitations, and the present research gaps. Finally,
potential research directions and emerging topics are presented. The study's findings
increase the understanding of Artificial Intelligence techniques and applications in the 3D
printing process and can aid in choosing and implementing the most promising ones in
further research.",
publisher = "Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu",
journal = "Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta = Journal of the Faculty of Civil Engineering and Architecture",
title = "Intelligent tools for large-scale 3D printing: a scoping review",
volume = "38",
pages = "88-99",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1469"
}
Živković, M., Žujović, M.,& Milošević, J.. (2023). Intelligent tools for large-scale 3D printing: a scoping review. in Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta = Journal of the Faculty of Civil Engineering and Architecture
Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu., 38, 88-99.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1469
Živković M, Žujović M, Milošević J. Intelligent tools for large-scale 3D printing: a scoping review. in Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta = Journal of the Faculty of Civil Engineering and Architecture. 2023;38:88-99.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1469 .
Živković, Milijana, Žujović, Maša, Milošević, Jelena, "Intelligent tools for large-scale 3D printing: a scoping review" in Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta = Journal of the Faculty of Civil Engineering and Architecture, 38 (2023):88-99,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1469 .

Reimagining Materiality: Circularity Potential of 3D Printed Architectural Elements with Recycled Clay

Miloševic, Jelena; Brajković, Jelena; Josifovski, Andrej; Žujović, Maša; Živković, Milijana

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2023)

TY - CONF
AU - Miloševic, Jelena
AU - Brajković, Jelena
AU - Josifovski, Andrej
AU - Žujović, Maša
AU - Živković, Milijana
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1885
AB - This paper explores the application of 3D printing with recycled clay for architectural building elements, emphasizing its potential to contribute to a circular economy. The AEC industry has traditionally been associated with high material waste and environmental impact. However, the advent of 3D printing has revolutionized architectural design and manufacturing processes. Using recycled clay as a printing material, can address two challenges: reducing waste and promoting sustainability. Recycled clay, obtained from construction and demolition waste or other sources, offers advantages such as abundance, low cost, and a low environmental footprint, making it suitable for circular economy practices. Moreover, using recycled clay in 3D printing enables architects to create complex, customizable, and structurally efficient building elements, reducing the need for labor-intensive, resource-consuming traditional manufacturing techniques. The principles of the circular economy involve diverting collecting, processing, and transforming clay waste into printable material. Resource extraction and energy-intensive manufacturing processes associated with conventional building materials could be reduced by reusing and recycling clay. The paper examines case studies and ongoing research efforts in the field of 3D printing with recycled clay, demonstrating the potential of this approach to contribute to a circular economy in the AEC industry. This approach reduces waste, preserves natural resources, reduces carbon footprint, improves energy efficiency, and creates sustainable and aesthetically pleasing architectural structures. In conclusion, integrating 3D printing technologies with recycled clay presents a promising way towards creating a sustainable closed-loop circular economy system in architecture. By reimagining the construction process, designers and builders can contribute to an environmentally friendly and resource-efficient future while pushing the boundaries of architectural innovation.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - On Architecture – Challenges in Design : proceedings
T1 - Reimagining Materiality: Circularity Potential of 3D Printed Architectural Elements with Recycled Clay
SP - 246
EP - 254
DO - 978-86-89111-34-7
ER - 
@conference{
author = "Miloševic, Jelena and Brajković, Jelena and Josifovski, Andrej and Žujović, Maša and Živković, Milijana",
year = "2023",
abstract = "This paper explores the application of 3D printing with recycled clay for architectural building elements, emphasizing its potential to contribute to a circular economy. The AEC industry has traditionally been associated with high material waste and environmental impact. However, the advent of 3D printing has revolutionized architectural design and manufacturing processes. Using recycled clay as a printing material, can address two challenges: reducing waste and promoting sustainability. Recycled clay, obtained from construction and demolition waste or other sources, offers advantages such as abundance, low cost, and a low environmental footprint, making it suitable for circular economy practices. Moreover, using recycled clay in 3D printing enables architects to create complex, customizable, and structurally efficient building elements, reducing the need for labor-intensive, resource-consuming traditional manufacturing techniques. The principles of the circular economy involve diverting collecting, processing, and transforming clay waste into printable material. Resource extraction and energy-intensive manufacturing processes associated with conventional building materials could be reduced by reusing and recycling clay. The paper examines case studies and ongoing research efforts in the field of 3D printing with recycled clay, demonstrating the potential of this approach to contribute to a circular economy in the AEC industry. This approach reduces waste, preserves natural resources, reduces carbon footprint, improves energy efficiency, and creates sustainable and aesthetically pleasing architectural structures. In conclusion, integrating 3D printing technologies with recycled clay presents a promising way towards creating a sustainable closed-loop circular economy system in architecture. By reimagining the construction process, designers and builders can contribute to an environmentally friendly and resource-efficient future while pushing the boundaries of architectural innovation.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "On Architecture – Challenges in Design : proceedings",
title = "Reimagining Materiality: Circularity Potential of 3D Printed Architectural Elements with Recycled Clay",
pages = "246-254",
doi = "978-86-89111-34-7"
}
Miloševic, J., Brajković, J., Josifovski, A., Žujović, M.,& Živković, M.. (2023). Reimagining Materiality: Circularity Potential of 3D Printed Architectural Elements with Recycled Clay. in On Architecture – Challenges in Design : proceedings
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 246-254.
https://doi.org/978-86-89111-34-7
Miloševic J, Brajković J, Josifovski A, Žujović M, Živković M. Reimagining Materiality: Circularity Potential of 3D Printed Architectural Elements with Recycled Clay. in On Architecture – Challenges in Design : proceedings. 2023;:246-254.
doi:978-86-89111-34-7 .
Miloševic, Jelena, Brajković, Jelena, Josifovski, Andrej, Žujović, Maša, Živković, Milijana, "Reimagining Materiality: Circularity Potential of 3D Printed Architectural Elements with Recycled Clay" in On Architecture – Challenges in Design : proceedings (2023):246-254,
https://doi.org/978-86-89111-34-7 . .

The essence of place: Understanding Genius Loci through phenomenology

Lokas, Iva; Petrović, Relja; Rakonjac, Ivana

(Belgrade : STRAND - Sustainble Urban Society Association, 2023)

TY - CONF
AU - Lokas, Iva
AU - Petrović, Relja
AU - Rakonjac, Ivana
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1878
AB - The concept of genius loci is rooted in the idea that people who spend time in a particular place create its atmosphere and character. Phenomenology, a philosophical perspective that emphasizes the subjective experience of individuals, is particularly relevant in understanding and experiencing the genius loci. Phenomenology emphasizes the need to acknowledge existing patterns of space usage and reflect on the spirit of the place rather than imposing a homogenous design that aims to protect the built environment. By focusing on the lived experiences and perceptions of individuals within a place, instead of enforcing predetermined values or interpretations, we can better understand and preserve its genius loci. Based on the presented previous research in this paper, it is clear that the current approach to understanding genius loci should shift its focus from signifiers of the past to the users who actively shape and experience the place in the present. The theoretical framework of this paper is defined by Husserl's and Heidegger's perspectives on phenomenology – transcendental approach and hermeneutic approach. The aim of this paper is to emphasize the importance of understanding the unique qualities and characteristics of a location and integrating them into the design process. By focusing on the subjective experiences and perceptions of individuals, designers can create spaces that are meaningful, authentic, and reflective of the community they serve. The essence and uniqueness of a place are defined by the spirit of the place, which connects the tangible and intangible components of the environment. As the intangible quality that gives a place its unique character and atmosphere, the spirit of the place encompasses the feelings, moods, and attitudes associated with a place, as well as the cultural and historical context that shapes its identity. The outcome of this research showed that the essence of a place lies in the perceptions and experiences of its inhabitants, rather than its physical structures and historical artifacts.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainble Urban Society Association
C3 - On Architecture - Challenges in Design : Proceedings / 11th International Conference, December 2023, Belgrade
T1 - The essence of place: Understanding Genius Loci through phenomenology
SP - 215
EP - 224
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1878
ER - 
@conference{
author = "Lokas, Iva and Petrović, Relja and Rakonjac, Ivana",
year = "2023",
abstract = "The concept of genius loci is rooted in the idea that people who spend time in a particular place create its atmosphere and character. Phenomenology, a philosophical perspective that emphasizes the subjective experience of individuals, is particularly relevant in understanding and experiencing the genius loci. Phenomenology emphasizes the need to acknowledge existing patterns of space usage and reflect on the spirit of the place rather than imposing a homogenous design that aims to protect the built environment. By focusing on the lived experiences and perceptions of individuals within a place, instead of enforcing predetermined values or interpretations, we can better understand and preserve its genius loci. Based on the presented previous research in this paper, it is clear that the current approach to understanding genius loci should shift its focus from signifiers of the past to the users who actively shape and experience the place in the present. The theoretical framework of this paper is defined by Husserl's and Heidegger's perspectives on phenomenology – transcendental approach and hermeneutic approach. The aim of this paper is to emphasize the importance of understanding the unique qualities and characteristics of a location and integrating them into the design process. By focusing on the subjective experiences and perceptions of individuals, designers can create spaces that are meaningful, authentic, and reflective of the community they serve. The essence and uniqueness of a place are defined by the spirit of the place, which connects the tangible and intangible components of the environment. As the intangible quality that gives a place its unique character and atmosphere, the spirit of the place encompasses the feelings, moods, and attitudes associated with a place, as well as the cultural and historical context that shapes its identity. The outcome of this research showed that the essence of a place lies in the perceptions and experiences of its inhabitants, rather than its physical structures and historical artifacts.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainble Urban Society Association",
journal = "On Architecture - Challenges in Design : Proceedings / 11th International Conference, December 2023, Belgrade",
title = "The essence of place: Understanding Genius Loci through phenomenology",
pages = "215-224",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1878"
}
Lokas, I., Petrović, R.,& Rakonjac, I.. (2023). The essence of place: Understanding Genius Loci through phenomenology. in On Architecture - Challenges in Design : Proceedings / 11th International Conference, December 2023, Belgrade
Belgrade : STRAND - Sustainble Urban Society Association., 215-224.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1878
Lokas I, Petrović R, Rakonjac I. The essence of place: Understanding Genius Loci through phenomenology. in On Architecture - Challenges in Design : Proceedings / 11th International Conference, December 2023, Belgrade. 2023;:215-224.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1878 .
Lokas, Iva, Petrović, Relja, Rakonjac, Ivana, "The essence of place: Understanding Genius Loci through phenomenology" in On Architecture - Challenges in Design : Proceedings / 11th International Conference, December 2023, Belgrade (2023):215-224,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1878 .

Aesthetics of Transport Infrastructure Space as Landscape Between Flows and Cultures of Movement

Mitrovic, Nikola

(Belo Horizonte, MG : ABRE - Associação Brasileira de Estética, 2023)

TY - CONF
AU - Mitrovic, Nikola
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1876
AB - The contemporary city consists of a series of vital systems in which different
flows are present – movements, traffic, forms, thoughts, experiences,
and others. The traffic systems that occupy a large area of the
city and are important for its further development stand out.
The focus of the paper is on the landscape of transport space between
new modes of transport and different flows in the contemporary city
on the one hand and the culture of movement and meaning brought
by transport users on the other. Sensitivity as a measure in aesthetic
reading helps us to understand infrastructure as an integrated part of
the landscape, and not as isolated from it. The subject of the paper is
landscapes of experience from two perspectives of observation, i.e.,
two speeds of movement: vehicles and pedestrians–visual and sound
landscape. This paper aims to define the elements of user experience
in the space of transport, between aesthetics and humanity.
The study area is the space of Highway E75 in the old part of Belgrade,
especially loops (punctures) in connection with the rest of the
city–parts named Autokomanda and Mostarska petlja. The focus of
the paper is the avant-garde observation of infrastructures like Bergson’s
metaphysics, which contributes to the metaphysical framework
of transport infrastructure and the definition of the relative and the
absolute in a flow. Also, there are Bosanquet’s aesthetic approaches
that help define a new pattern of experience in the aesthetics of
transport. Two films of German Expressionism from the Weimar period,
“Metropolis” and “Golem”, help to consider social conditions and
factors in the space of transport.
There is a question of considering space as landscape and also landscape
as a space. When space is landscape, we can consider space
in the aesthetics of architecture, sculpture, and urbanism, trying to
define space-volume and space-direction. The paper contributes
to a new way of perceiving the space of transport outside its economic
role in the neoliberal world, where speed and connection in
the exchange of goods, services, and people are extremely important,
seeking the aesthetics and humanity of such a space.
PB - Belo Horizonte, MG : ABRE - Associação Brasileira de Estética
C3 - ICA 22 nd International Congress of Aesthetics [livro eletrônico] : contemporary aesthetics : dialogues through art, culture and media : book of abstracts
T1 - Aesthetics of Transport Infrastructure Space as Landscape Between Flows and Cultures of Movement
SP - 200
EP - 201
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1876
ER - 
@conference{
author = "Mitrovic, Nikola",
year = "2023",
abstract = "The contemporary city consists of a series of vital systems in which different
flows are present – movements, traffic, forms, thoughts, experiences,
and others. The traffic systems that occupy a large area of the
city and are important for its further development stand out.
The focus of the paper is on the landscape of transport space between
new modes of transport and different flows in the contemporary city
on the one hand and the culture of movement and meaning brought
by transport users on the other. Sensitivity as a measure in aesthetic
reading helps us to understand infrastructure as an integrated part of
the landscape, and not as isolated from it. The subject of the paper is
landscapes of experience from two perspectives of observation, i.e.,
two speeds of movement: vehicles and pedestrians–visual and sound
landscape. This paper aims to define the elements of user experience
in the space of transport, between aesthetics and humanity.
The study area is the space of Highway E75 in the old part of Belgrade,
especially loops (punctures) in connection with the rest of the
city–parts named Autokomanda and Mostarska petlja. The focus of
the paper is the avant-garde observation of infrastructures like Bergson’s
metaphysics, which contributes to the metaphysical framework
of transport infrastructure and the definition of the relative and the
absolute in a flow. Also, there are Bosanquet’s aesthetic approaches
that help define a new pattern of experience in the aesthetics of
transport. Two films of German Expressionism from the Weimar period,
“Metropolis” and “Golem”, help to consider social conditions and
factors in the space of transport.
There is a question of considering space as landscape and also landscape
as a space. When space is landscape, we can consider space
in the aesthetics of architecture, sculpture, and urbanism, trying to
define space-volume and space-direction. The paper contributes
to a new way of perceiving the space of transport outside its economic
role in the neoliberal world, where speed and connection in
the exchange of goods, services, and people are extremely important,
seeking the aesthetics and humanity of such a space.",
publisher = "Belo Horizonte, MG : ABRE - Associação Brasileira de Estética",
journal = "ICA 22 nd International Congress of Aesthetics [livro eletrônico] : contemporary aesthetics : dialogues through art, culture and media : book of abstracts",
title = "Aesthetics of Transport Infrastructure Space as Landscape Between Flows and Cultures of Movement",
pages = "200-201",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1876"
}
Mitrovic, N.. (2023). Aesthetics of Transport Infrastructure Space as Landscape Between Flows and Cultures of Movement. in ICA 22 nd International Congress of Aesthetics [livro eletrônico] : contemporary aesthetics : dialogues through art, culture and media : book of abstracts
Belo Horizonte, MG : ABRE - Associação Brasileira de Estética., 200-201.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1876
Mitrovic N. Aesthetics of Transport Infrastructure Space as Landscape Between Flows and Cultures of Movement. in ICA 22 nd International Congress of Aesthetics [livro eletrônico] : contemporary aesthetics : dialogues through art, culture and media : book of abstracts. 2023;:200-201.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1876 .
Mitrovic, Nikola, "Aesthetics of Transport Infrastructure Space as Landscape Between Flows and Cultures of Movement" in ICA 22 nd International Congress of Aesthetics [livro eletrônico] : contemporary aesthetics : dialogues through art, culture and media : book of abstracts (2023):200-201,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1876 .

Industrial Heritage of Belgrade: Brownfield Sites Revitalization Status, Potentials and Opportunities Missed

Pavlović, Jelena; Šabanović, Ana; Ćuković Ignjatović, Nataša

(Springer, 2023)

TY - CONF
AU - Pavlović, Jelena
AU - Šabanović, Ana
AU - Ćuković Ignjatović, Nataša
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1709
AB - Being created during the period of intensive industrialization, industrial buildings and landscapes carry importance as birth places of rapid technological progress, social and economic changes, which has established their great significance for modern human history and identity. Termination of their active function causes symptoms of decline to appear gradually, and their number decreases as the time passes. They are often endangered regardless of their protection status. Implementation of adaptive reuse principles allows for less strict approach to conservation practice, and its benefits are demonstrated worldwide. Despite that fact, industrial heritage has not been revitalized enough through adequately treated sites in Serbia. That indicates lack of understanding of the value of this cultural and historical heritage, as well as its suitable future purposes, impossible without some form of active dialog between participants in the planning process. The legal preconditions for this collaboration exist in Serbian regulations, and they are examined in the paper, but other potential causes of the lack of consensus that result in failure are also explored. In Belgrade, industrial brownfields occupy attractive locations, often targeted for market-driven redevelopment. For that reason, the paper explores current practice of revitalizing brownfield sites of industrial heritage in Belgrade. It considers the achievements, probable missed opportunities, and remaining potentials where acquired knowledge can be utilized. Key results of the research define critical points in the planning process for the preservation of values despite the modernity of brownfield sites transformations. The purpose of this paper is to help safeguard industrial landscapes of Belgrade and Serbia, and their sustainable conversion, the most adequate for the present moment, as well as to contribute to urban reconstruction of declining landscapes to which these brownfield sites belong.
PB - Springer
C3 - Technological Imagination in the Green and Digital Transition. CONF. ITECH 2022. The Urban Book Series
T1 - Industrial Heritage of Belgrade: Brownfield Sites Revitalization Status, Potentials and Opportunities Missed
SP - 831
EP - 842
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1709
ER - 
@conference{
author = "Pavlović, Jelena and Šabanović, Ana and Ćuković Ignjatović, Nataša",
year = "2023",
abstract = "Being created during the period of intensive industrialization, industrial buildings and landscapes carry importance as birth places of rapid technological progress, social and economic changes, which has established their great significance for modern human history and identity. Termination of their active function causes symptoms of decline to appear gradually, and their number decreases as the time passes. They are often endangered regardless of their protection status. Implementation of adaptive reuse principles allows for less strict approach to conservation practice, and its benefits are demonstrated worldwide. Despite that fact, industrial heritage has not been revitalized enough through adequately treated sites in Serbia. That indicates lack of understanding of the value of this cultural and historical heritage, as well as its suitable future purposes, impossible without some form of active dialog between participants in the planning process. The legal preconditions for this collaboration exist in Serbian regulations, and they are examined in the paper, but other potential causes of the lack of consensus that result in failure are also explored. In Belgrade, industrial brownfields occupy attractive locations, often targeted for market-driven redevelopment. For that reason, the paper explores current practice of revitalizing brownfield sites of industrial heritage in Belgrade. It considers the achievements, probable missed opportunities, and remaining potentials where acquired knowledge can be utilized. Key results of the research define critical points in the planning process for the preservation of values despite the modernity of brownfield sites transformations. The purpose of this paper is to help safeguard industrial landscapes of Belgrade and Serbia, and their sustainable conversion, the most adequate for the present moment, as well as to contribute to urban reconstruction of declining landscapes to which these brownfield sites belong.",
publisher = "Springer",
journal = "Technological Imagination in the Green and Digital Transition. CONF. ITECH 2022. The Urban Book Series",
title = "Industrial Heritage of Belgrade: Brownfield Sites Revitalization Status, Potentials and Opportunities Missed",
pages = "831-842",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1709"
}
Pavlović, J., Šabanović, A.,& Ćuković Ignjatović, N.. (2023). Industrial Heritage of Belgrade: Brownfield Sites Revitalization Status, Potentials and Opportunities Missed. in Technological Imagination in the Green and Digital Transition. CONF. ITECH 2022. The Urban Book Series
Springer., 831-842.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1709
Pavlović J, Šabanović A, Ćuković Ignjatović N. Industrial Heritage of Belgrade: Brownfield Sites Revitalization Status, Potentials and Opportunities Missed. in Technological Imagination in the Green and Digital Transition. CONF. ITECH 2022. The Urban Book Series. 2023;:831-842.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1709 .
Pavlović, Jelena, Šabanović, Ana, Ćuković Ignjatović, Nataša, "Industrial Heritage of Belgrade: Brownfield Sites Revitalization Status, Potentials and Opportunities Missed" in Technological Imagination in the Green and Digital Transition. CONF. ITECH 2022. The Urban Book Series (2023):831-842,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1709 .

Budva Horizon [3rd Prize]

Đorđević, Aleksandra; Milovanović, Aleksandra; Zorić, Ana; Kostić, Miloš; Pešić, Mladen; Pejanović, Milorad

(Budva : Municipality of Budva, 2023)


                      

                      
Đorđević, A., Milovanović, A., Zorić, A., Kostić, M., Pešić, M.,& Pejanović, M.. (2023). Budva Horizon [3rd Prize]. in Competition for the Development of the Conceptual Architectural Design of the Promenade in the "Budva Bay", Part of the Budva-Bečići Promenade, Phase I
Budva : Municipality of Budva..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1587
Đorđević A, Milovanović A, Zorić A, Kostić M, Pešić M, Pejanović M. Budva Horizon [3rd Prize]. in Competition for the Development of the Conceptual Architectural Design of the Promenade in the "Budva Bay", Part of the Budva-Bečići Promenade, Phase I. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1587 .
Đorđević, Aleksandra, Milovanović, Aleksandra, Zorić, Ana, Kostić, Miloš, Pešić, Mladen, Pejanović, Milorad, "Budva Horizon [3rd Prize]" in Competition for the Development of the Conceptual Architectural Design of the Promenade in the "Budva Bay", Part of the Budva-Bečići Promenade, Phase I (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1587 .

Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]

Đorđević, Aleksandra; Milovanović, Aleksandra; Zorić, Ana; Kostić, Miloš; Pešić, Mladen; Pejanović, Milorad

(Belgrade: Association of Urban Planners of Serbia, 2023)


                      

                      
Đorđević, A., Milovanović, A., Zorić, A., Kostić, M., Pešić, M.,& Pejanović, M.. (2023). Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]. in 32nd International Urban Planners Exhibition
Belgrade: Association of Urban Planners of Serbia.(6.02).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1601
Đorđević A, Milovanović A, Zorić A, Kostić M, Pešić M, Pejanović M. Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]. in 32nd International Urban Planners Exhibition. 2023;(6.02).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1601 .
Đorđević, Aleksandra, Milovanović, Aleksandra, Zorić, Ana, Kostić, Miloš, Pešić, Mladen, Pejanović, Milorad, "Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]" in 32nd International Urban Planners Exhibition, no. 6.02 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1601 .

Teritorijalne strategije u funkciji zaštite i razvoja prostora

Veljović, Viktor; Čolić, Ratka; Šećerov, Velimir; Maksin, Marija; Radosavljević, Uroš; Đukić, Aleksandra; Graovac, Ana; Zindović, Milena; Cvetković, Predrag

(Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, 2023)

TY - CONF
AU - Veljović, Viktor
AU - Čolić, Ratka
AU - Šećerov, Velimir
AU - Maksin, Marija
AU - Radosavljević, Uroš
AU - Đukić, Aleksandra
AU - Graovac, Ana
AU - Zindović, Milena
AU - Cvetković, Predrag
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1640
AB - Teritorijalne strategije su u fokusu održivog i integralnog urbanog i teritorijalnog razvoja u savremenoj praksi planiranja u Evropskoj uniji. One odražavaju trenutno shvatanje strateškog planiranja kao adaptivnog procesa koji zahteva upravljanje promenama. U okviru tehničke podrške Programa Evropske unije za lokalni razvoj (EU PRO Plus) testirana je primena dva instrumenta u lokalnom kontekstu - Integrisana teritorijalna ulaganja (eng. - ITI) i Održivi urbani razvoj (eng. - SUD). U pitanju su savremeni instrumenti, koji su efikasno sredstvo za integraciju prioritetnih ulaganja, tematskih ciljeva i različitih izvora finansiranja u okviru teritorija. Teritorijalne strategije se usmeravaju na ekonomske, ekološke, klimatske, socijalne i demografske izazove teritorija. U radu su prikazana iskustva iz procesa izrade dvanaest strategija za trideset i jedan grad i opštinu u Srbiji. Ovi instrumenti urbanog i teritorijalnog razvoja podstiču veće učešće lokalnih aktera u sprovođenju održivog razvoja i promovišu promenu u kulturi planiranja ka inkluzivnim, kolaborativnim praksama, i kao efekat proizvode kvalitetnija rešenja.
AB - Territorial strategies are at the focus of sustainable and integral urban and territorial development in contemporary planning practice in the European Union. They reflect the current understanding of strategic planning as an adaptive process that requires change management. Within the framework of the technical assistance of the EU Local Development Programme (EU PRO Plus), the application of two tools in the local context was tested - Integrated Territorial Investments (eng. - ITI) and Sustainable Urban Development (eng. - SUD). These are modern tools that represent an effective instrument for integrating priority investments, thematic objectives and different funding sources within the territory. Territorial strategies are focused on the economic, environmental, climatic, social and demographic challenges of the territory. The paper presents experiences from the process of developing twelve strategies for thirty-one cities and municipalities in Serbia. These urban and territorial development tools promote greater participation of local stakeholders in the implementation of sustainable development and a shift in planning culture towards inclusive, collaborative practices, leading to better quality solutions.
PB - Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet
C3 - Dvanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2023
T1 - Teritorijalne strategije u funkciji zaštite i razvoja prostora
T1 - Territorial Strategies in the Function of Space Protection and Development
SP - 23
EP - 32
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1640
ER - 
@conference{
author = "Veljović, Viktor and Čolić, Ratka and Šećerov, Velimir and Maksin, Marija and Radosavljević, Uroš and Đukić, Aleksandra and Graovac, Ana and Zindović, Milena and Cvetković, Predrag",
year = "2023",
abstract = "Teritorijalne strategije su u fokusu održivog i integralnog urbanog i teritorijalnog razvoja u savremenoj praksi planiranja u Evropskoj uniji. One odražavaju trenutno shvatanje strateškog planiranja kao adaptivnog procesa koji zahteva upravljanje promenama. U okviru tehničke podrške Programa Evropske unije za lokalni razvoj (EU PRO Plus) testirana je primena dva instrumenta u lokalnom kontekstu - Integrisana teritorijalna ulaganja (eng. - ITI) i Održivi urbani razvoj (eng. - SUD). U pitanju su savremeni instrumenti, koji su efikasno sredstvo za integraciju prioritetnih ulaganja, tematskih ciljeva i različitih izvora finansiranja u okviru teritorija. Teritorijalne strategije se usmeravaju na ekonomske, ekološke, klimatske, socijalne i demografske izazove teritorija. U radu su prikazana iskustva iz procesa izrade dvanaest strategija za trideset i jedan grad i opštinu u Srbiji. Ovi instrumenti urbanog i teritorijalnog razvoja podstiču veće učešće lokalnih aktera u sprovođenju održivog razvoja i promovišu promenu u kulturi planiranja ka inkluzivnim, kolaborativnim praksama, i kao efekat proizvode kvalitetnija rešenja., Territorial strategies are at the focus of sustainable and integral urban and territorial development in contemporary planning practice in the European Union. They reflect the current understanding of strategic planning as an adaptive process that requires change management. Within the framework of the technical assistance of the EU Local Development Programme (EU PRO Plus), the application of two tools in the local context was tested - Integrated Territorial Investments (eng. - ITI) and Sustainable Urban Development (eng. - SUD). These are modern tools that represent an effective instrument for integrating priority investments, thematic objectives and different funding sources within the territory. Territorial strategies are focused on the economic, environmental, climatic, social and demographic challenges of the territory. The paper presents experiences from the process of developing twelve strategies for thirty-one cities and municipalities in Serbia. These urban and territorial development tools promote greater participation of local stakeholders in the implementation of sustainable development and a shift in planning culture towards inclusive, collaborative practices, leading to better quality solutions.",
publisher = "Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet",
journal = "Dvanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2023",
title = "Teritorijalne strategije u funkciji zaštite i razvoja prostora, Territorial Strategies in the Function of Space Protection and Development",
pages = "23-32",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1640"
}
Veljović, V., Čolić, R., Šećerov, V., Maksin, M., Radosavljević, U., Đukić, A., Graovac, A., Zindović, M.,& Cvetković, P.. (2023). Teritorijalne strategije u funkciji zaštite i razvoja prostora. in Dvanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2023
Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije., 23-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1640
Veljović V, Čolić R, Šećerov V, Maksin M, Radosavljević U, Đukić A, Graovac A, Zindović M, Cvetković P. Teritorijalne strategije u funkciji zaštite i razvoja prostora. in Dvanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2023. 2023;:23-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1640 .
Veljović, Viktor, Čolić, Ratka, Šećerov, Velimir, Maksin, Marija, Radosavljević, Uroš, Đukić, Aleksandra, Graovac, Ana, Zindović, Milena, Cvetković, Predrag, "Teritorijalne strategije u funkciji zaštite i razvoja prostora" in Dvanaesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, oktobar 2023 (2023):23-32,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1640 .

Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia

Gajić, Darija; Sudimac, Budimir; Rajčić, Aleksandar; Peulić, Slobodan; Rašović, Jelena

(University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
AU - Gajić, Darija
AU - Sudimac, Budimir
AU - Rajčić, Aleksandar
AU - Peulić, Slobodan
AU - Rašović, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1778
AB - In the light of the development of new construction systems and envelopes based on renewable and natural materials, that is recently obligatory for the EU member countries through New renovation Wave strategy, authors present research on the topic of energy renovation of buildings using renewable materials in modular systems and its possibilities in two developing countries. This paper presents energy savings, through case study of deep renovation of buildings, using timber modular systems for enveloping the characteristic example of residential building. Paper focuses on the period between 1971 and 1980, due to the considerable number of modular buildings designed during the peak of the construction progress and promotion of prefabricated buildings. Total potential energy savings for such building types is considered according to national typologies of residential buildings in Bosnia and Herzegovina and Serbia. Through a comparative analysis of these countries, the paper presents following parameters of buildings built in period 1971-1980: total number of buildings, total number of apartments, average energy need for heating - Qh,nd, and total energy need for heating before and after the renovation of the envelope applying standard measures from national typologies and applying timber modular envelope systems, which have the potential for deep renovation of buildings.
PB - University of Belgrade, Faculty of Architecture
C3 - Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade
T1 - Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia
SP - 76
EP - 76
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1778
ER - 
@conference{
author = "Gajić, Darija and Sudimac, Budimir and Rajčić, Aleksandar and Peulić, Slobodan and Rašović, Jelena",
year = "2023",
abstract = "In the light of the development of new construction systems and envelopes based on renewable and natural materials, that is recently obligatory for the EU member countries through New renovation Wave strategy, authors present research on the topic of energy renovation of buildings using renewable materials in modular systems and its possibilities in two developing countries. This paper presents energy savings, through case study of deep renovation of buildings, using timber modular systems for enveloping the characteristic example of residential building. Paper focuses on the period between 1971 and 1980, due to the considerable number of modular buildings designed during the peak of the construction progress and promotion of prefabricated buildings. Total potential energy savings for such building types is considered according to national typologies of residential buildings in Bosnia and Herzegovina and Serbia. Through a comparative analysis of these countries, the paper presents following parameters of buildings built in period 1971-1980: total number of buildings, total number of apartments, average energy need for heating - Qh,nd, and total energy need for heating before and after the renovation of the envelope applying standard measures from national typologies and applying timber modular envelope systems, which have the potential for deep renovation of buildings.",
publisher = "University of Belgrade, Faculty of Architecture",
journal = "Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade",
title = "Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia",
pages = "76-76",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1778"
}
Gajić, D., Sudimac, B., Rajčić, A., Peulić, S.,& Rašović, J.. (2023). Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia. in Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade
University of Belgrade, Faculty of Architecture., 76-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1778
Gajić D, Sudimac B, Rajčić A, Peulić S, Rašović J. Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia. in Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade. 2023;:76-76.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1778 .
Gajić, Darija, Sudimac, Budimir, Rajčić, Aleksandar, Peulić, Slobodan, Rašović, Jelena, "Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia" in Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade (2023):76-76,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1778 .

Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia

Milovanović, Aleksandra; Nikezić, Ana; Ristić Trajković, Jelena

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Milovanović, Aleksandra
AU - Nikezić, Ana
AU - Ristić Trajković, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1266
AB - This article addresses the contemporary framework of housing at the EU level in the era of the ‘Housing at the Centre’ approach. More specifically, the research focuses on mass housing neighbourhoods (MHN) as the leading pattern of urban transformation in European cities in the second half of the 20th century, with the intention being to decode the possibilities for its rehabilitation in line with integrated approaches. The article combines (1) a review-based and systematically-oriented approach, in order to provide a state of the art of EU design taxonomy related to the housing issue, and, more specifically, related to MHN, with (2) a comparative study between EU and national design taxonomies, in order to address their conditionality and possible mismatches. The research considers design taxonomy to gain a more comprehensive insight into the content and coherence between programme values and the relevant EU documents (declarations, statements, policy positions, resolutions, reports, communications, charters, action plans, opinions) related to the housing issue, or broader urban issues that include housing as the scope of observation. The taxonomy enables a conceptual methodological framework for a systematic, consistent, and complete description of key research relations. Accordingly, the specific objective of this article is to establish an evaluation framework for reprogramming of MHN based on the EU design taxonomy through (1) the development of the programming matrix for evaluation, which corresponds to the value-based architectural programming model; and (2) introducing Serbian national design taxonomy, in order to demonstrate the anticipation of design values based on the EU taxonomy within the local context. The results indicate the need to examine and test regulatory experimental settings through middle-out approaches, whose central research perspective will be built parallel and coherently through bottom-up inputs, created as the result of collaborative approaches at the community level, and top-down inputs which are the result of the strategic framework established in relation to priorities at the European level.
PB - MDPI
T2 - Buildings
T1 - Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia
VL - 13
IS - 3
SP - 723
DO - 10.3390/buildings13030723
ER - 
@article{
author = "Milovanović, Aleksandra and Nikezić, Ana and Ristić Trajković, Jelena",
year = "2023",
abstract = "This article addresses the contemporary framework of housing at the EU level in the era of the ‘Housing at the Centre’ approach. More specifically, the research focuses on mass housing neighbourhoods (MHN) as the leading pattern of urban transformation in European cities in the second half of the 20th century, with the intention being to decode the possibilities for its rehabilitation in line with integrated approaches. The article combines (1) a review-based and systematically-oriented approach, in order to provide a state of the art of EU design taxonomy related to the housing issue, and, more specifically, related to MHN, with (2) a comparative study between EU and national design taxonomies, in order to address their conditionality and possible mismatches. The research considers design taxonomy to gain a more comprehensive insight into the content and coherence between programme values and the relevant EU documents (declarations, statements, policy positions, resolutions, reports, communications, charters, action plans, opinions) related to the housing issue, or broader urban issues that include housing as the scope of observation. The taxonomy enables a conceptual methodological framework for a systematic, consistent, and complete description of key research relations. Accordingly, the specific objective of this article is to establish an evaluation framework for reprogramming of MHN based on the EU design taxonomy through (1) the development of the programming matrix for evaluation, which corresponds to the value-based architectural programming model; and (2) introducing Serbian national design taxonomy, in order to demonstrate the anticipation of design values based on the EU taxonomy within the local context. The results indicate the need to examine and test regulatory experimental settings through middle-out approaches, whose central research perspective will be built parallel and coherently through bottom-up inputs, created as the result of collaborative approaches at the community level, and top-down inputs which are the result of the strategic framework established in relation to priorities at the European level.",
publisher = "MDPI",
journal = "Buildings",
title = "Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia",
volume = "13",
number = "3",
pages = "723",
doi = "10.3390/buildings13030723"
}
Milovanović, A., Nikezić, A.,& Ristić Trajković, J.. (2023). Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia. in Buildings
MDPI., 13(3), 723.
https://doi.org/10.3390/buildings13030723
Milovanović A, Nikezić A, Ristić Trajković J. Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia. in Buildings. 2023;13(3):723.
doi:10.3390/buildings13030723 .
Milovanović, Aleksandra, Nikezić, Ana, Ristić Trajković, Jelena, "Introducing Matrix for the Reprogramming of Mass Housing Neighbourhoods (MHN) Based on EU Design Taxonomy: The Observatory Case of Serbia" in Buildings, 13, no. 3 (2023):723,
https://doi.org/10.3390/buildings13030723 . .
2

Approaches for Complex and Integrated Refurbishment to Improve Energy Efficiency and Spatial Comfort of the Existing Post-War Mass Housing Stock in Serbia

Lević, Bojana; Đukanović, Ljiljana; Ignjatović, Dušan

(Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Lević, Bojana
AU - Đukanović, Ljiljana
AU - Ignjatović, Dušan
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1317
AB - The research presents approaches to the complex refurbishment of multi-family buildings
constructed during the mass construction period in Serbia. These buildings comprise a quarter of
Serbia’s housing stock, are characterized by high energy consumption for heating, and have major
spatial and organizational deficiencies: small apartments, outdated and inflexible spatial organization, and the absence of elevators. The subject of the research is the application of the methodology of complex and integrated refurbishment by adding volume to existing multi-family buildings with the goal of achieving higher energy efficiency while remodeling and modernizing residential units and improving vertical building communications. The research presents a comparative analysis of the energy performance and spatial organization of the existing building and three variants of building improvement: Case 1 (without volumetric additions), Case 2 (with volumetric additions—relocating vertical communications), and Case 3 (with volumetric additions—expanding usable living space).
Based on the Knaufterm simulations, the energy savings for heating energy consumption compared to the existing state are 81% in Case 1, 89% in Case 2, and 87% in Case 3. Based on predefined parameters of spatial comfort, a comparative analysis of spatial comfort in residential units was conducted for all three improvement variants.
PB - Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Approaches for Complex and Integrated Refurbishment to Improve Energy Efficiency and Spatial Comfort of the Existing Post-War Mass Housing Stock in Serbia
VL - 15
IS - 18
SP - 13884
DO - 10.3390/su151813884
ER - 
@article{
author = "Lević, Bojana and Đukanović, Ljiljana and Ignjatović, Dušan",
year = "2023",
abstract = "The research presents approaches to the complex refurbishment of multi-family buildings
constructed during the mass construction period in Serbia. These buildings comprise a quarter of
Serbia’s housing stock, are characterized by high energy consumption for heating, and have major
spatial and organizational deficiencies: small apartments, outdated and inflexible spatial organization, and the absence of elevators. The subject of the research is the application of the methodology of complex and integrated refurbishment by adding volume to existing multi-family buildings with the goal of achieving higher energy efficiency while remodeling and modernizing residential units and improving vertical building communications. The research presents a comparative analysis of the energy performance and spatial organization of the existing building and three variants of building improvement: Case 1 (without volumetric additions), Case 2 (with volumetric additions—relocating vertical communications), and Case 3 (with volumetric additions—expanding usable living space).
Based on the Knaufterm simulations, the energy savings for heating energy consumption compared to the existing state are 81% in Case 1, 89% in Case 2, and 87% in Case 3. Based on predefined parameters of spatial comfort, a comparative analysis of spatial comfort in residential units was conducted for all three improvement variants.",
publisher = "Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Approaches for Complex and Integrated Refurbishment to Improve Energy Efficiency and Spatial Comfort of the Existing Post-War Mass Housing Stock in Serbia",
volume = "15",
number = "18",
pages = "13884",
doi = "10.3390/su151813884"
}
Lević, B., Đukanović, L.,& Ignjatović, D.. (2023). Approaches for Complex and Integrated Refurbishment to Improve Energy Efficiency and Spatial Comfort of the Existing Post-War Mass Housing Stock in Serbia. in Sustainability
Multidisciplinary Digital Publishing Institute- MDPI., 15(18), 13884.
https://doi.org/10.3390/su151813884
Lević B, Đukanović L, Ignjatović D. Approaches for Complex and Integrated Refurbishment to Improve Energy Efficiency and Spatial Comfort of the Existing Post-War Mass Housing Stock in Serbia. in Sustainability. 2023;15(18):13884.
doi:10.3390/su151813884 .
Lević, Bojana, Đukanović, Ljiljana, Ignjatović, Dušan, "Approaches for Complex and Integrated Refurbishment to Improve Energy Efficiency and Spatial Comfort of the Existing Post-War Mass Housing Stock in Serbia" in Sustainability, 15, no. 18 (2023):13884,
https://doi.org/10.3390/su151813884 . .
1

Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective

Kyprianou, Ioanna; Artopoulos, Georgios; Bonomolo, Anna; Brownlee, Timothy; Cachado, Rita ´Avila; Camaioni, Chiara; Đokić, Vladan; D’Onofrio, Rosalba; Đukanović, Zoran; Fasola, Salvatore; Di Giovanni, Caterina Francesca; Cocci Grifoni, Roberta; Hadjinicolaou, Panos; Ilardo, Giacomo; Jovanović, Predrag; La Grutta, Stefania; Malizia, Velia; Marchesani, Graziano Enzo; Ottone, Maria Federica; Trusiani, Elio; Živković, Jelena; Carlucci, Salvatore

(Elsevier Ltd., 2023)

TY - JOUR
AU - Kyprianou, Ioanna
AU - Artopoulos, Georgios
AU - Bonomolo, Anna
AU - Brownlee, Timothy
AU - Cachado, Rita ´Avila
AU - Camaioni, Chiara
AU - Đokić, Vladan
AU - D’Onofrio, Rosalba
AU - Đukanović, Zoran
AU - Fasola, Salvatore
AU - Di Giovanni, Caterina Francesca
AU - Cocci Grifoni, Roberta
AU - Hadjinicolaou, Panos
AU - Ilardo, Giacomo
AU - Jovanović, Predrag
AU - La Grutta, Stefania
AU - Malizia, Velia
AU - Marchesani, Graziano Enzo
AU - Ottone, Maria Federica
AU - Trusiani, Elio
AU - Živković, Jelena
AU - Carlucci, Salvatore
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1477
AB - Climate change threatens urban health, whether that refers to the human or environmental aspects of urban life.
At the same time, initiatives of city regeneration envision alternative forms of the urban environment, where
derelict spaces have the potential to be brought back to life in ways that would not compromise urban health.
Regeneration processes should utilise mitigation and adaptation strategies that consider the future needs and
anticipated role of cities within the context of the discourse about climate change, accounting for expected and
unforeseen impacts and regarding the city as an agent of action rather than a static territory, too complex to
change. Nevertheless, literature implicating these three parameters synchronously, namely, climate change,
cities, and health, has been scarce. This study aims to fill this gap through a systematic literature review,
exploring climate change adaptation and mitigation strategies that can be employed in urban regeneration efforts
seeking to mitigate climate-exacerbated phenomena and their impacts on urban health as well as identifying the
main trends and opportunities overlooked. Findings show that even though the emphasis is given to the physical
actions and impacts of climate change and urban health, an emerging theme is a need to engage civic society in
co-designing urban spaces. Synergistic relationships, collaborations and avoidance of lock-in situations appear to
be the most significant subtopics emerging from this literature review. One main recommendation is the promotion
of a community-driven, inclusive, participatory approach in regeneration projects. That will ensure that
different vulnerabilities can be adequately addressed and that diverse population groups will have equitable
health benefits.
PB - Elsevier Ltd.
T2 - Building and Environment
T1 - Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective
VL - 238
SP - 110226
DO - 10.1016/j.buildenv.2023.110226
ER - 
@article{
author = "Kyprianou, Ioanna and Artopoulos, Georgios and Bonomolo, Anna and Brownlee, Timothy and Cachado, Rita ´Avila and Camaioni, Chiara and Đokić, Vladan and D’Onofrio, Rosalba and Đukanović, Zoran and Fasola, Salvatore and Di Giovanni, Caterina Francesca and Cocci Grifoni, Roberta and Hadjinicolaou, Panos and Ilardo, Giacomo and Jovanović, Predrag and La Grutta, Stefania and Malizia, Velia and Marchesani, Graziano Enzo and Ottone, Maria Federica and Trusiani, Elio and Živković, Jelena and Carlucci, Salvatore",
year = "2023",
abstract = "Climate change threatens urban health, whether that refers to the human or environmental aspects of urban life.
At the same time, initiatives of city regeneration envision alternative forms of the urban environment, where
derelict spaces have the potential to be brought back to life in ways that would not compromise urban health.
Regeneration processes should utilise mitigation and adaptation strategies that consider the future needs and
anticipated role of cities within the context of the discourse about climate change, accounting for expected and
unforeseen impacts and regarding the city as an agent of action rather than a static territory, too complex to
change. Nevertheless, literature implicating these three parameters synchronously, namely, climate change,
cities, and health, has been scarce. This study aims to fill this gap through a systematic literature review,
exploring climate change adaptation and mitigation strategies that can be employed in urban regeneration efforts
seeking to mitigate climate-exacerbated phenomena and their impacts on urban health as well as identifying the
main trends and opportunities overlooked. Findings show that even though the emphasis is given to the physical
actions and impacts of climate change and urban health, an emerging theme is a need to engage civic society in
co-designing urban spaces. Synergistic relationships, collaborations and avoidance of lock-in situations appear to
be the most significant subtopics emerging from this literature review. One main recommendation is the promotion
of a community-driven, inclusive, participatory approach in regeneration projects. That will ensure that
different vulnerabilities can be adequately addressed and that diverse population groups will have equitable
health benefits.",
publisher = "Elsevier Ltd.",
journal = "Building and Environment",
title = "Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective",
volume = "238",
pages = "110226",
doi = "10.1016/j.buildenv.2023.110226"
}
Kyprianou, I., Artopoulos, G., Bonomolo, A., Brownlee, T., Cachado, R. ´., Camaioni, C., Đokić, V., D’Onofrio, R., Đukanović, Z., Fasola, S., Di Giovanni, C. F., Cocci Grifoni, R., Hadjinicolaou, P., Ilardo, G., Jovanović, P., La Grutta, S., Malizia, V., Marchesani, G. E., Ottone, M. F., Trusiani, E., Živković, J.,& Carlucci, S.. (2023). Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective. in Building and Environment
Elsevier Ltd.., 238, 110226.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110226
Kyprianou I, Artopoulos G, Bonomolo A, Brownlee T, Cachado R´, Camaioni C, Đokić V, D’Onofrio R, Đukanović Z, Fasola S, Di Giovanni CF, Cocci Grifoni R, Hadjinicolaou P, Ilardo G, Jovanović P, La Grutta S, Malizia V, Marchesani GE, Ottone MF, Trusiani E, Živković J, Carlucci S. Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective. in Building and Environment. 2023;238:110226.
doi:10.1016/j.buildenv.2023.110226 .
Kyprianou, Ioanna, Artopoulos, Georgios, Bonomolo, Anna, Brownlee, Timothy, Cachado, Rita ´Avila, Camaioni, Chiara, Đokić, Vladan, D’Onofrio, Rosalba, Đukanović, Zoran, Fasola, Salvatore, Di Giovanni, Caterina Francesca, Cocci Grifoni, Roberta, Hadjinicolaou, Panos, Ilardo, Giacomo, Jovanović, Predrag, La Grutta, Stefania, Malizia, Velia, Marchesani, Graziano Enzo, Ottone, Maria Federica, Trusiani, Elio, Živković, Jelena, Carlucci, Salvatore, "Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective" in Building and Environment, 238 (2023):110226,
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110226 . .
2

On the Other Side of Mirror – A Workshop on Incorporating Geometry of Mirroring in Architectural Practice and Applied Arts

Devetaković, Mirjana; Djordjević, Djordje; Popović, Nikola; Mitrović, Djordje; Djukanović, Gordana; Mišić, Slobodan

(Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2023)

TY - CONF
AU - Devetaković, Mirjana
AU - Djordjević, Djordje
AU - Popović, Nikola
AU - Mitrović, Djordje
AU - Djukanović, Gordana
AU - Mišić, Slobodan
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1728
AB - The magic world of mirrors, their application, integration in interiors and exposure in exteriors, intrigues architectural designers and artists for a long time. Inspired with wide recent usages of mirrors in innovative architectural designs practice, as well as in arts, and grounded our understanding on well-known geometric/optic principles of mirroring, the authors conceptualized a Workshop that was offered to students of architecture, forestry and applied arts, as an extracurricular two-weeks activity. After briefly introducing a historical/chronological overview of mirrors application in architectural design practice and applied art, relevant theoretical aspects of mirroring were demonstrated on the Workshop. The participating students were offered two possibilities for integration of mirrors in their design-outcomes: to experiment with analogue models and digital/computing ones. For that reason, a large amount of small glass mirror parts was provided. Also, functional parametric families of digital mirrors (planar, concave and convex) were developed especially for the workshop and offered on-line. Particular foci of this paper are on both: the teaching methodology that was exclusively prepared for the Workshop, and specific usage of experimentation (to trigger unusual ideas and to utilize relevant familiar methods and procedural activities in the new – this context). In the discussion part of this study, a systematized overview of the Workshop results and its analysis from geometric and semantic point of view are given. The results are divided into: first interim critique, second interim critique and final submission. Through a generalization of conclusions, the lessons learned, namely, the level of subject-related geometric knowledge acquired from this unique teaching experience are reviewed, and an analysis of their possible applications in other pedagogic contexts related to geometry-teaching is presented.
PB - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
PB - Belgrade : Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG)
C3 - Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia
T1 - On the Other Side of Mirror – A Workshop on Incorporating Geometry of Mirroring in Architectural Practice and Applied Arts
SP - 309
EP - 322
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1728
ER - 
@conference{
author = "Devetaković, Mirjana and Djordjević, Djordje and Popović, Nikola and Mitrović, Djordje and Djukanović, Gordana and Mišić, Slobodan",
year = "2023",
abstract = "The magic world of mirrors, their application, integration in interiors and exposure in exteriors, intrigues architectural designers and artists for a long time. Inspired with wide recent usages of mirrors in innovative architectural designs practice, as well as in arts, and grounded our understanding on well-known geometric/optic principles of mirroring, the authors conceptualized a Workshop that was offered to students of architecture, forestry and applied arts, as an extracurricular two-weeks activity. After briefly introducing a historical/chronological overview of mirrors application in architectural design practice and applied art, relevant theoretical aspects of mirroring were demonstrated on the Workshop. The participating students were offered two possibilities for integration of mirrors in their design-outcomes: to experiment with analogue models and digital/computing ones. For that reason, a large amount of small glass mirror parts was provided. Also, functional parametric families of digital mirrors (planar, concave and convex) were developed especially for the workshop and offered on-line. Particular foci of this paper are on both: the teaching methodology that was exclusively prepared for the Workshop, and specific usage of experimentation (to trigger unusual ideas and to utilize relevant familiar methods and procedural activities in the new – this context). In the discussion part of this study, a systematized overview of the Workshop results and its analysis from geometric and semantic point of view are given. The results are divided into: first interim critique, second interim critique and final submission. Through a generalization of conclusions, the lessons learned, namely, the level of subject-related geometric knowledge acquired from this unique teaching experience are reviewed, and an analysis of their possible applications in other pedagogic contexts related to geometry-teaching is presented.",
publisher = "Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Belgrade : Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG)",
journal = "Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia",
title = "On the Other Side of Mirror – A Workshop on Incorporating Geometry of Mirroring in Architectural Practice and Applied Arts",
pages = "309-322",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1728"
}
Devetaković, M., Djordjević, D., Popović, N., Mitrović, D., Djukanović, G.,& Mišić, S.. (2023). On the Other Side of Mirror – A Workshop on Incorporating Geometry of Mirroring in Architectural Practice and Applied Arts. in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad., 309-322.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1728
Devetaković M, Djordjević D, Popović N, Mitrović D, Djukanović G, Mišić S. On the Other Side of Mirror – A Workshop on Incorporating Geometry of Mirroring in Architectural Practice and Applied Arts. in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia. 2023;:309-322.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1728 .
Devetaković, Mirjana, Djordjević, Djordje, Popović, Nikola, Mitrović, Djordje, Djukanović, Gordana, Mišić, Slobodan, "On the Other Side of Mirror – A Workshop on Incorporating Geometry of Mirroring in Architectural Practice and Applied Arts" in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia (2023):309-322,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1728 .

Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде

Sudimac, Budimir; Slavković, Branko; Obradović, Radojko

(Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2023)

TY - CONF
AU - Sudimac, Budimir
AU - Slavković, Branko
AU - Obradović, Radojko
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1753
AB - Cilj ovog istraživanja je optimizacija fasadnog omotača, arhitektonskog objekta, integracijom vegetacionih modularnih elemenata. U radu se istražuju potencijali vegetacionih zidova u smanjenja utroška energije potrebne za hlađenje objekta u letnjem periodu. Istraživanje je obuhvatilo analizu energetskih specifičnosti vegetacionih zidova i njihovu programsku integrakciju u urbanim gradskim ambijentima. Korišćenje elemenata vegetacionih zidova u arhitekturi otvorilo je nove projektantske mogućnosti i stvorilo izazove za projektante sa ciljem povećanja energetske efikasnosti objekata. U radu se vegetacioni zidovi tretiraju kao elementi zaštite arhitektonskih objekata od toplotnog pregrevanja. Analize su pokazale da vegetacija smanjuje kontaktnu temperaturu površina strukturalnih zidova objekta, dok isparavanje obezbeđuje pasivno hlađenje. Cilj istraživanja je da se ispitaju metode i tehnike, kojima se obezbeđuje široka primena vegetacionih zidova u arhitekturi postojećih i novih objekata kroz ispitivanja i pronalaženja preporuka za unapređenjem termičkih karakteristika fasadnih omotača objekta.
PB - Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
C3 - Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april
T1 - Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде
SP - 61
EP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753
ER - 
@conference{
author = "Sudimac, Budimir and Slavković, Branko and Obradović, Radojko",
year = "2023",
abstract = "Cilj ovog istraživanja je optimizacija fasadnog omotača, arhitektonskog objekta, integracijom vegetacionih modularnih elemenata. U radu se istražuju potencijali vegetacionih zidova u smanjenja utroška energije potrebne za hlađenje objekta u letnjem periodu. Istraživanje je obuhvatilo analizu energetskih specifičnosti vegetacionih zidova i njihovu programsku integrakciju u urbanim gradskim ambijentima. Korišćenje elemenata vegetacionih zidova u arhitekturi otvorilo je nove projektantske mogućnosti i stvorilo izazove za projektante sa ciljem povećanja energetske efikasnosti objekata. U radu se vegetacioni zidovi tretiraju kao elementi zaštite arhitektonskih objekata od toplotnog pregrevanja. Analize su pokazale da vegetacija smanjuje kontaktnu temperaturu površina strukturalnih zidova objekta, dok isparavanje obezbeđuje pasivno hlađenje. Cilj istraživanja je da se ispitaju metode i tehnike, kojima se obezbeđuje široka primena vegetacionih zidova u arhitekturi postojećih i novih objekata kroz ispitivanja i pronalaženja preporuka za unapređenjem termičkih karakteristika fasadnih omotača objekta.",
publisher = "Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci",
journal = "Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april",
title = "Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде",
pages = "61-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753"
}
Sudimac, B., Slavković, B.,& Obradović, R.. (2023). Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде. in Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april
Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci., 61-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753
Sudimac B, Slavković B, Obradović R. Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде. in Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april. 2023;:61-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753 .
Sudimac, Budimir, Slavković, Branko, Obradović, Radojko, "Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде" in Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april (2023):61-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753 .

Encoding/Decoding Capitals of Classical Architectural Orders by Using Fractal Geometry: Establishing Methodology

Mitrovic, Djordje; Djordjevic, Djordje; Devetakovic, Mirjana; Djukanovic, Gordana

(Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2023)

TY - CONF
AU - Mitrovic, Djordje
AU - Djordjevic, Djordje
AU - Devetakovic, Mirjana
AU - Djukanovic, Gordana
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1628
AB - In most cases, artefacts are differentiated in terms of style they belong to – mainly visually, not mathematically. So, the main research questions of this study are both how to numerically encode stylistic regularities (peculiarities) as geometric indicators of artefacts morphology and how to decode them, namely to identify architectural style those artefacts belong to. Columns, namely their capitals are chosen as the most distinctive elements among artefacts. To elaborate on the validity of the defined principles of the aim-related methodology, a few representatives (capital samples) from each of three fundamental classical architectural orders (Doric, Ionic, and Corinthian) are used. The subject of this Paper is to establish relevant indicators of capital qualification, capital classification, and thus, referred architectural order identification. The verification of those indicators is performed by processing two sets of capitals contours (that belong to the mutually equidistant transverse and equiangular radial section planes) of each of the selected samples (namely digital 3D models). The narrower research aim is to point out that it is possible to encode not only chosen but also any other capital – by using the mentioned indicators of fractal and non-fractal nature (as a control one). The wider research aim refers to a possibility to identify order a concrete fragment of capital belongs to in terms of recognising it computationally (as confidently as possible from the mathematical probability point of view) based on the established research methodology principles. Finally, it is possible to conclude that changes of the analysed indicators trendlines behaviour (expressed by changes of its slope, roughness, continuation, etc.) accurately/precisely describe morphology-wise variations of a form that could point out subject-related stylistic variation, as well. So, this Paper demonstrates not only the fact that architectural orders capitals are true fractal objects, but rather how fractal analysis as a tool can be used to scientifically numerically encode/decode their certain characteristics (fractal features) of single- or multi-scale nature.
PB - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
PB - Belgrade : Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG)
C3 - Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia
T1 - Encoding/Decoding Capitals of Classical Architectural Orders by Using Fractal Geometry: Establishing Methodology
SP - 153
EP - 167
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1628
ER - 
@conference{
author = "Mitrovic, Djordje and Djordjevic, Djordje and Devetakovic, Mirjana and Djukanovic, Gordana",
year = "2023",
abstract = "In most cases, artefacts are differentiated in terms of style they belong to – mainly visually, not mathematically. So, the main research questions of this study are both how to numerically encode stylistic regularities (peculiarities) as geometric indicators of artefacts morphology and how to decode them, namely to identify architectural style those artefacts belong to. Columns, namely their capitals are chosen as the most distinctive elements among artefacts. To elaborate on the validity of the defined principles of the aim-related methodology, a few representatives (capital samples) from each of three fundamental classical architectural orders (Doric, Ionic, and Corinthian) are used. The subject of this Paper is to establish relevant indicators of capital qualification, capital classification, and thus, referred architectural order identification. The verification of those indicators is performed by processing two sets of capitals contours (that belong to the mutually equidistant transverse and equiangular radial section planes) of each of the selected samples (namely digital 3D models). The narrower research aim is to point out that it is possible to encode not only chosen but also any other capital – by using the mentioned indicators of fractal and non-fractal nature (as a control one). The wider research aim refers to a possibility to identify order a concrete fragment of capital belongs to in terms of recognising it computationally (as confidently as possible from the mathematical probability point of view) based on the established research methodology principles. Finally, it is possible to conclude that changes of the analysed indicators trendlines behaviour (expressed by changes of its slope, roughness, continuation, etc.) accurately/precisely describe morphology-wise variations of a form that could point out subject-related stylistic variation, as well. So, this Paper demonstrates not only the fact that architectural orders capitals are true fractal objects, but rather how fractal analysis as a tool can be used to scientifically numerically encode/decode their certain characteristics (fractal features) of single- or multi-scale nature.",
publisher = "Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Belgrade : Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG)",
journal = "Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia",
title = "Encoding/Decoding Capitals of Classical Architectural Orders by Using Fractal Geometry: Establishing Methodology",
pages = "153-167",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1628"
}
Mitrovic, D., Djordjevic, D., Devetakovic, M.,& Djukanovic, G.. (2023). Encoding/Decoding Capitals of Classical Architectural Orders by Using Fractal Geometry: Establishing Methodology. in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad., 153-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1628
Mitrovic D, Djordjevic D, Devetakovic M, Djukanovic G. Encoding/Decoding Capitals of Classical Architectural Orders by Using Fractal Geometry: Establishing Methodology. in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia. 2023;:153-167.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1628 .
Mitrovic, Djordje, Djordjevic, Djordje, Devetakovic, Mirjana, Djukanovic, Gordana, "Encoding/Decoding Capitals of Classical Architectural Orders by Using Fractal Geometry: Establishing Methodology" in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia (2023):153-167,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1628 .

Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project

Djokić, Vladan; Milojević, Milica P.; Đorđević, Aleksandra D.; Milovanović, Aleksandra; Pešić, Mladen

(Kraków: International Cultural Centre, 2023)

TY - CHAP
AU - Djokić, Vladan
AU - Milojević, Milica P.
AU - Đorđević, Aleksandra D.
AU - Milovanović, Aleksandra
AU - Pešić, Mladen
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1645
AB - The Erasmus+ project titled Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) is being realised within the Strategic Partnerships for higher education action type. Its realisation started in 2020 and ever since the project has been gradually implementing and proposing numerous activities in cooperation between the research, private, and public sector, hence targeting both local and regional support towards higher education and practical arena cooperation. The intention of this article is to present the results of the first six months of the project implementation and to highlight specific conclusions which can contribute to threefold perspectives – educational, practical, and policy framework and contextual conditions
PB - Kraków: International Cultural Centre
T2 - Heritage and Development
T1 - Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project
SP - 49
EP - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645
ER - 
@inbook{
author = "Djokić, Vladan and Milojević, Milica P. and Đorđević, Aleksandra D. and Milovanović, Aleksandra and Pešić, Mladen",
year = "2023",
abstract = "The Erasmus+ project titled Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) is being realised within the Strategic Partnerships for higher education action type. Its realisation started in 2020 and ever since the project has been gradually implementing and proposing numerous activities in cooperation between the research, private, and public sector, hence targeting both local and regional support towards higher education and practical arena cooperation. The intention of this article is to present the results of the first six months of the project implementation and to highlight specific conclusions which can contribute to threefold perspectives – educational, practical, and policy framework and contextual conditions",
publisher = "Kraków: International Cultural Centre",
journal = "Heritage and Development",
booktitle = "Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project",
pages = "49-65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645"
}
Djokić, V., Milojević, M. P., Đorđević, A. D., Milovanović, A.,& Pešić, M.. (2023). Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project. in Heritage and Development
Kraków: International Cultural Centre., 49-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645
Djokić V, Milojević MP, Đorđević AD, Milovanović A, Pešić M. Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project. in Heritage and Development. 2023;:49-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645 .
Djokić, Vladan, Milojević, Milica P., Đorđević, Aleksandra D., Milovanović, Aleksandra, Pešić, Mladen, "Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project" in Heritage and Development (2023):49-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645 .

Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia

Milojević, Milica; Đorđević, Aleksandra; Pešić, Mladen; Milovanović, Aleksandra

(Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 2023)

TY - JOUR
AU - Milojević, Milica
AU - Đorđević, Aleksandra
AU - Pešić, Mladen
AU - Milovanović, Aleksandra
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1549
AB - Even though the Serbian Network of Urban Morphology (SNUM) is one of the youngest networks within the International Seminar on Urban Form (ISUF), it is believed that each of the networks is grounded and developed on the knowledge coming from the synthesis of science, practice, and education. This research aims to trace the origins of urban morphology in the context of Serbia by assessing the academic engagement of key scholars over time. The research builds on previous findings concerning the origins and genesis of teaching urban morphology in Serbia and a review of academic and practical thoughts and actions in Belgrade. Using data collection, content analysis of annual Faculty books and programs, retrospective faculty books, internal documents, accreditation documents, lecture notes, books, and editions in the subject field and by diagramming and visualization, research tends to establish a broad and detailed framework for creating timelines and identifying clusters. Periodization identifies four different periods that are metaphorically named according to plant growth - formation of Fertile ground, Suitable climate, Sprouts, and Shoots while the clustering enables the detection of the continuity of urban morphology in three scientific fields in the faculty – architecture, urbanism, and history. The metaphor with plant growth is significant for underlining that the roots of any field of study are of immense importance, both for understanding its origin, starting ground, and intellectual heritage, and for its proper growth.
PB - Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture
T2 - Serbian Architectural Journal
T1 - Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia
VL - 15
IS - 1-2/2
SP - 220
EP - 237
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549
ER - 
@article{
author = "Milojević, Milica and Đorđević, Aleksandra and Pešić, Mladen and Milovanović, Aleksandra",
year = "2023",
abstract = "Even though the Serbian Network of Urban Morphology (SNUM) is one of the youngest networks within the International Seminar on Urban Form (ISUF), it is believed that each of the networks is grounded and developed on the knowledge coming from the synthesis of science, practice, and education. This research aims to trace the origins of urban morphology in the context of Serbia by assessing the academic engagement of key scholars over time. The research builds on previous findings concerning the origins and genesis of teaching urban morphology in Serbia and a review of academic and practical thoughts and actions in Belgrade. Using data collection, content analysis of annual Faculty books and programs, retrospective faculty books, internal documents, accreditation documents, lecture notes, books, and editions in the subject field and by diagramming and visualization, research tends to establish a broad and detailed framework for creating timelines and identifying clusters. Periodization identifies four different periods that are metaphorically named according to plant growth - formation of Fertile ground, Suitable climate, Sprouts, and Shoots while the clustering enables the detection of the continuity of urban morphology in three scientific fields in the faculty – architecture, urbanism, and history. The metaphor with plant growth is significant for underlining that the roots of any field of study are of immense importance, both for understanding its origin, starting ground, and intellectual heritage, and for its proper growth.",
publisher = "Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture",
journal = "Serbian Architectural Journal",
title = "Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia",
volume = "15",
number = "1-2/2",
pages = "220-237",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549"
}
Milojević, M., Đorđević, A., Pešić, M.,& Milovanović, A.. (2023). Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia. in Serbian Architectural Journal
Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture., 15(1-2/2), 220-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549
Milojević M, Đorđević A, Pešić M, Milovanović A. Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia. in Serbian Architectural Journal. 2023;15(1-2/2):220-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549 .
Milojević, Milica, Đorđević, Aleksandra, Pešić, Mladen, Milovanović, Aleksandra, "Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia" in Serbian Architectural Journal, 15, no. 1-2/2 (2023):220-237,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549 .

Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]

Živković, Jelena

(University of Belgrade – Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
AU - Živković, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1556
AB - It has been widely assumed that responding to contemporary environmental challenges requires a shift towards an ecological approach to how we plan and design cities and that ecological urban design can bring positive changes to urban life and the environment. But in practice, “ecological design” is often interpreted in a simplistic way (e.g., as “green” technical solutions) and does not use the full potential of the urban design – ecology nexus.
The lecture provides an overview of different meanings of ecology and the ways they relate to urbanism in theory and practice. We explore how different understandings of “ecology” and “ecological” influence the purpose, scope, scale, and process of urban design. The aim is to reveal and discuss contemporary pathways to linking ecology and urban design and to outline the implications of the findings for architecture and urban design education.
We argue that a broader understanding of ecology is needed if we are to respond to environmental challenges in a creative and place-specific way through urban design. In the broad sense, ecology is about relations and relationships in different realms, at different scales and times. An ecological approach to urban design is, therefore, not only about knowing when and how to implement “ecological measures” as instant solutions, but also how to creatively restore broken links and develop strategies for the new, life-supporting ecologies to occur. By encouraging ecological thinking, academic education should help students develop ecological literacy and worldview.
PB - University of Belgrade – Faculty of Architecture
C3 - Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade
T1 - Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]
SP - 11
EP - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556
ER - 
@conference{
author = "Živković, Jelena",
year = "2023",
abstract = "It has been widely assumed that responding to contemporary environmental challenges requires a shift towards an ecological approach to how we plan and design cities and that ecological urban design can bring positive changes to urban life and the environment. But in practice, “ecological design” is often interpreted in a simplistic way (e.g., as “green” technical solutions) and does not use the full potential of the urban design – ecology nexus.
The lecture provides an overview of different meanings of ecology and the ways they relate to urbanism in theory and practice. We explore how different understandings of “ecology” and “ecological” influence the purpose, scope, scale, and process of urban design. The aim is to reveal and discuss contemporary pathways to linking ecology and urban design and to outline the implications of the findings for architecture and urban design education.
We argue that a broader understanding of ecology is needed if we are to respond to environmental challenges in a creative and place-specific way through urban design. In the broad sense, ecology is about relations and relationships in different realms, at different scales and times. An ecological approach to urban design is, therefore, not only about knowing when and how to implement “ecological measures” as instant solutions, but also how to creatively restore broken links and develop strategies for the new, life-supporting ecologies to occur. By encouraging ecological thinking, academic education should help students develop ecological literacy and worldview.",
publisher = "University of Belgrade – Faculty of Architecture",
journal = "Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade",
title = "Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]",
pages = "11-11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556"
}
Živković, J.. (2023). Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]. in Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade
University of Belgrade – Faculty of Architecture., 11-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556
Živković J. Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]. in Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade. 2023;:11-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556 .
Živković, Jelena, "Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]" in Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade (2023):11-11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556 .

Transformation of Pencils of Circles into Pencils of Conics and These into Pencils of Higher-Order Curves

Djukanovic, Gordana; Djordjevic, Djordje; Devetakovic, Mirjana; Mitrovic, Djordje

(Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2023)

TY - CONF
AU - Djukanovic, Gordana
AU - Djordjevic, Djordje
AU - Devetakovic, Mirjana
AU - Mitrovic, Djordje
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1729
AB - In this paper, an elliptical pencil of circles is mapped by homology (perspective collineation) into a parabolic-parabolic pencil of hyperbolas because it has two by two common points 1 = 2 and 3 = 4 in infinity, i.e., four overlapping points in the antipode. The mapping also includes the mapping of degenerated conics decomposed into corresponding pairs of straight lines. The elliptical pencil of circles (the ellipses on plane 1) is mapped into a hyperbolic pencil (on plane 2) by perspective collineation for pole S1. The vanishing line v1 intersects all the circles of the pencil so that by homology all the circles are mapped into hyperbolas. To apply supersymmetry to the obtained pencils, the angle between plane 1 and plane 2 must be 45°. The pencil of hyperbolas is mapped by supersymmetry into a pencil of higher-order curves. The obtained pencils are further mapped by inversion and then again by supersymmetry to obtain higher-order curves rich in different shapes. In the second example, the elliptical pencil of circles is placed to the vanishing line v1 so that by homology, it is mapped into a pencil of conics containing an ellipse (circle 1 does not intersect the vanishing line), a parabola (circle 2 touches the vanishing line), a hyperbola (circle 3 intersects the vanishing line). The pencil of conics is elliptical-parabolic because it has two real and separate points and two infinite, i.e., two overlapping points in the antipode. This pencil of conic is also mapped by supersymmetry into a pencil of higher-order curves that intersect at the same number and type of base points as the starting pencil. Higher order curves obtained by mapping are rational line curves.
PB - Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
PB - Belgrade : Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG)
C3 - Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia
T1 - Transformation of Pencils of Circles into Pencils of Conics and These into Pencils of Higher-Order Curves
SP - 133
EP - 141
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1729
ER - 
@conference{
author = "Djukanovic, Gordana and Djordjevic, Djordje and Devetakovic, Mirjana and Mitrovic, Djordje",
year = "2023",
abstract = "In this paper, an elliptical pencil of circles is mapped by homology (perspective collineation) into a parabolic-parabolic pencil of hyperbolas because it has two by two common points 1 = 2 and 3 = 4 in infinity, i.e., four overlapping points in the antipode. The mapping also includes the mapping of degenerated conics decomposed into corresponding pairs of straight lines. The elliptical pencil of circles (the ellipses on plane 1) is mapped into a hyperbolic pencil (on plane 2) by perspective collineation for pole S1. The vanishing line v1 intersects all the circles of the pencil so that by homology all the circles are mapped into hyperbolas. To apply supersymmetry to the obtained pencils, the angle between plane 1 and plane 2 must be 45°. The pencil of hyperbolas is mapped by supersymmetry into a pencil of higher-order curves. The obtained pencils are further mapped by inversion and then again by supersymmetry to obtain higher-order curves rich in different shapes. In the second example, the elliptical pencil of circles is placed to the vanishing line v1 so that by homology, it is mapped into a pencil of conics containing an ellipse (circle 1 does not intersect the vanishing line), a parabola (circle 2 touches the vanishing line), a hyperbola (circle 3 intersects the vanishing line). The pencil of conics is elliptical-parabolic because it has two real and separate points and two infinite, i.e., two overlapping points in the antipode. This pencil of conic is also mapped by supersymmetry into a pencil of higher-order curves that intersect at the same number and type of base points as the starting pencil. Higher order curves obtained by mapping are rational line curves.",
publisher = "Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Belgrade : Serbian Society for Geometry and Graphics (SUGIG)",
journal = "Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia",
title = "Transformation of Pencils of Circles into Pencils of Conics and These into Pencils of Higher-Order Curves",
pages = "133-141",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1729"
}
Djukanovic, G., Djordjevic, D., Devetakovic, M.,& Mitrovic, D.. (2023). Transformation of Pencils of Circles into Pencils of Conics and These into Pencils of Higher-Order Curves. in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia
Novi Sad : Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad., 133-141.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1729
Djukanovic G, Djordjevic D, Devetakovic M, Mitrovic D. Transformation of Pencils of Circles into Pencils of Conics and These into Pencils of Higher-Order Curves. in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia. 2023;:133-141.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1729 .
Djukanovic, Gordana, Djordjevic, Djordje, Devetakovic, Mirjana, Mitrovic, Djordje, "Transformation of Pencils of Circles into Pencils of Conics and These into Pencils of Higher-Order Curves" in Proceedings / The 9th International Scientific Conference on Geometry, Graphics and Design in the Digital Age, MoNGeomatrija 2023, June 7-10, 2023, Novi Sad, Serbia (2023):133-141,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1729 .

City as Palimpsest: Visible and Invisible Memory of “Students Square” in Belgrade

Mladenović, Milja; Živković, Jelena

(Niš: University of Niš, 2023)

TY - JOUR
AU - Mladenović, Milja
AU - Živković, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1474
AB - The New heritage paradigm is changing the way in which the past is valued and affirming the pluralised and user-oriented presentation of visible and invisible urban memory. The assumption of the paper is that reading the city as a palimpsest can be the basis for a democratic heritage presentation and a multivocal and multitemporal understanding of the past by unveiling the visible and invisible layers of urban memory. The question arises to what extent traditional formats of heritage presentation in public spaces can respond to these demands. This paper aims to explain the concept and method of reading the city as a palimpsest and to demonstrate its application in the case of Students Square in Belgrade to discover and unveil invisible urban memory, while critically reviewing the traditional presentation formats and their ability to adequately present it in public spaces. The results of the research confirm the potential of the palimpsest method and point to a selective approach and physical limitations of traditional formats to present the complexity of urban memory in urban public spaces.
PB - Niš: University of Niš
T2 - Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering
T1 - City as Palimpsest: Visible and Invisible Memory of “Students Square” in Belgrade
VL - 21
IS - 2
SP - 275
EP - 297
DO - 10.2298/FUACE231003016M
ER - 
@article{
author = "Mladenović, Milja and Živković, Jelena",
year = "2023",
abstract = "The New heritage paradigm is changing the way in which the past is valued and affirming the pluralised and user-oriented presentation of visible and invisible urban memory. The assumption of the paper is that reading the city as a palimpsest can be the basis for a democratic heritage presentation and a multivocal and multitemporal understanding of the past by unveiling the visible and invisible layers of urban memory. The question arises to what extent traditional formats of heritage presentation in public spaces can respond to these demands. This paper aims to explain the concept and method of reading the city as a palimpsest and to demonstrate its application in the case of Students Square in Belgrade to discover and unveil invisible urban memory, while critically reviewing the traditional presentation formats and their ability to adequately present it in public spaces. The results of the research confirm the potential of the palimpsest method and point to a selective approach and physical limitations of traditional formats to present the complexity of urban memory in urban public spaces.",
publisher = "Niš: University of Niš",
journal = "Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering",
title = "City as Palimpsest: Visible and Invisible Memory of “Students Square” in Belgrade",
volume = "21",
number = "2",
pages = "275-297",
doi = "10.2298/FUACE231003016M"
}
Mladenović, M.,& Živković, J.. (2023). City as Palimpsest: Visible and Invisible Memory of “Students Square” in Belgrade. in Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering
Niš: University of Niš., 21(2), 275-297.
https://doi.org/10.2298/FUACE231003016M
Mladenović M, Živković J. City as Palimpsest: Visible and Invisible Memory of “Students Square” in Belgrade. in Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering. 2023;21(2):275-297.
doi:10.2298/FUACE231003016M .
Mladenović, Milja, Živković, Jelena, "City as Palimpsest: Visible and Invisible Memory of “Students Square” in Belgrade" in Facta Universitatis Series: Architecture and Civil Engineering, 21, no. 2 (2023):275-297,
https://doi.org/10.2298/FUACE231003016M . .

Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education

Dragutinovic, Anica; Milovanovic, Aleksandra; Stojanovski, Mihajlo; Damjanovska, Tea; Đorđevic, Aleksandra; Nikezic, Ana; Pottgiesser, Uta; Ivanovska Deskova, Ana; Ivanovski, Jovan

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Dragutinovic, Anica
AU - Milovanovic, Aleksandra
AU - Stojanovski, Mihajlo
AU - Damjanovska, Tea
AU - Đorđevic, Aleksandra
AU - Nikezic, Ana
AU - Pottgiesser, Uta
AU - Ivanovska Deskova, Ana
AU - Ivanovski, Jovan
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1265
AB - The article presents the potentials and capacities of extracurricular activities such as student workshops for strengthening existing curricula and introducing emerging specialised areas, topics, and challenges into architectural higher education. The specific objective of this study is to enhance and test different pedagogical models for learning on the sustainable rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), as a specific type of modern heritage, through innovative extracurricular teaching practices based on interdisciplinarity, flexibility, and adaptability. This research presents three student workshops focusing on the rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), involving students, academics, and professionals from the field, organised in Germany, Serbia, and North Macedonia in 2022. Moreover, it engages a comparative analysis of the learning formats and approaches developed within this discipline-specific cross-border collaboration. The study provides (1) an insight into the comparative analysis of learning capabilities and (2) the formulation of workshop models supported by diagramming of the workshop structure. The conclusion of the article summarises the findings and highlights the essential aspects for engaging student workshops, as an instrument for generating operational knowledge in the field of mass housing rehabilitation.
PB - MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education
VL - 15
IS - 3
SP - 2476
DO - 10.3390/su15032476
ER - 
@article{
author = "Dragutinovic, Anica and Milovanovic, Aleksandra and Stojanovski, Mihajlo and Damjanovska, Tea and Đorđevic, Aleksandra and Nikezic, Ana and Pottgiesser, Uta and Ivanovska Deskova, Ana and Ivanovski, Jovan",
year = "2023",
abstract = "The article presents the potentials and capacities of extracurricular activities such as student workshops for strengthening existing curricula and introducing emerging specialised areas, topics, and challenges into architectural higher education. The specific objective of this study is to enhance and test different pedagogical models for learning on the sustainable rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), as a specific type of modern heritage, through innovative extracurricular teaching practices based on interdisciplinarity, flexibility, and adaptability. This research presents three student workshops focusing on the rehabilitation of mass housing neighbourhoods (MHN), involving students, academics, and professionals from the field, organised in Germany, Serbia, and North Macedonia in 2022. Moreover, it engages a comparative analysis of the learning formats and approaches developed within this discipline-specific cross-border collaboration. The study provides (1) an insight into the comparative analysis of learning capabilities and (2) the formulation of workshop models supported by diagramming of the workshop structure. The conclusion of the article summarises the findings and highlights the essential aspects for engaging student workshops, as an instrument for generating operational knowledge in the field of mass housing rehabilitation.",
publisher = "MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education",
volume = "15",
number = "3",
pages = "2476",
doi = "10.3390/su15032476"
}
Dragutinovic, A., Milovanovic, A., Stojanovski, M., Damjanovska, T., Đorđevic, A., Nikezic, A., Pottgiesser, U., Ivanovska Deskova, A.,& Ivanovski, J.. (2023). Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education. in Sustainability
MDPI., 15(3), 2476.
https://doi.org/10.3390/su15032476
Dragutinovic A, Milovanovic A, Stojanovski M, Damjanovska T, Đorđevic A, Nikezic A, Pottgiesser U, Ivanovska Deskova A, Ivanovski J. Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education. in Sustainability. 2023;15(3):2476.
doi:10.3390/su15032476 .
Dragutinovic, Anica, Milovanovic, Aleksandra, Stojanovski, Mihajlo, Damjanovska, Tea, Đorđevic, Aleksandra, Nikezic, Ana, Pottgiesser, Uta, Ivanovska Deskova, Ana, Ivanovski, Jovan, "Approaching Extracurricular Activities for Teaching and Learning on Sustainable Rehabilitation of Mass Housing: Reporting from the Arena of Architectural Higher Education" in Sustainability, 15, no. 3 (2023):2476,
https://doi.org/10.3390/su15032476 . .
2

Opportunities for the Transformation of Border Towns into Sustainable Systems in the Republic of North Macedonia by Applying the Integral Theory

Balkoski, Damjan; Lalović, Ksenija; Stupar, Aleksandra; Mihajlov, Vladimir; Penčić, Divna

(MDPI, 2023)

TY - JOUR
AU - Balkoski, Damjan
AU - Lalović, Ksenija
AU - Stupar, Aleksandra
AU - Mihajlov, Vladimir
AU - Penčić, Divna
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1330
AB - The contemporary urban functioning of cities requires adaptability and progressive development guided by the Sustainable Development Goals (SDG) that can be adjusted to local circumstances and needs. Currently, the small border towns in the Republic of North Macedonia (RNM) are facing numerous problems on social, economic and ecological levels (e.g., economic inequality, the unemployment and social isolation of citizens, the insufficient implementation of planning documents, the inadequate physical and functional structure of public spaces, the lack of environmental plans, improper waste management, etc.), which have influenced the efficiency and sustainability of their systems. Therefore, urban transformations are necessary due to the alarming reduction in the working-age population and the general stagnation which these towns experience. The aim of this article is to define possible solutions and recommendations for the ongoing urban challenges and transformations based on the performed analysis of the primary data sources, especially targeting the psychological and behavioral levels of identified problems, the culture of living and the management policies of local governments. The main research method used in the study was the AQAL method (all quadrants, all levels), which provided a comprehensive perspective of the current urban problems and conditions combined with a comparative analysis within an integrated framework. The application of these methods enabled the identification of the specific problems in the border towns, as well as the means and capacities for solving them, while simultaneously addressing the shortcomings and opportunities for urban renewal. By understanding the different viewpoints provided by the AQAL method, local governments, planners and policymakers can create adaptable urban models that can accommodate and overcome future changes and obstacles generated by contextual limitations. The obtained research results represent a starting point for the development and improvement of local sustainability through the advancement of economic innovations, environmental practices and social relations. Furthermore, specific recommendations are provided, directly and indirectly targeting the specificities of the selected towns, their urban development and management, as well as their future environmental and social sustainability.
PB - MDPI
T2 - Sustainability
T1 - Opportunities for the Transformation of Border Towns into Sustainable Systems in the Republic of North Macedonia by Applying the Integral Theory
VL - 15
IS - 17
DO - 10.3390/su151712713
ER - 
@article{
author = "Balkoski, Damjan and Lalović, Ksenija and Stupar, Aleksandra and Mihajlov, Vladimir and Penčić, Divna",
year = "2023",
abstract = "The contemporary urban functioning of cities requires adaptability and progressive development guided by the Sustainable Development Goals (SDG) that can be adjusted to local circumstances and needs. Currently, the small border towns in the Republic of North Macedonia (RNM) are facing numerous problems on social, economic and ecological levels (e.g., economic inequality, the unemployment and social isolation of citizens, the insufficient implementation of planning documents, the inadequate physical and functional structure of public spaces, the lack of environmental plans, improper waste management, etc.), which have influenced the efficiency and sustainability of their systems. Therefore, urban transformations are necessary due to the alarming reduction in the working-age population and the general stagnation which these towns experience. The aim of this article is to define possible solutions and recommendations for the ongoing urban challenges and transformations based on the performed analysis of the primary data sources, especially targeting the psychological and behavioral levels of identified problems, the culture of living and the management policies of local governments. The main research method used in the study was the AQAL method (all quadrants, all levels), which provided a comprehensive perspective of the current urban problems and conditions combined with a comparative analysis within an integrated framework. The application of these methods enabled the identification of the specific problems in the border towns, as well as the means and capacities for solving them, while simultaneously addressing the shortcomings and opportunities for urban renewal. By understanding the different viewpoints provided by the AQAL method, local governments, planners and policymakers can create adaptable urban models that can accommodate and overcome future changes and obstacles generated by contextual limitations. The obtained research results represent a starting point for the development and improvement of local sustainability through the advancement of economic innovations, environmental practices and social relations. Furthermore, specific recommendations are provided, directly and indirectly targeting the specificities of the selected towns, their urban development and management, as well as their future environmental and social sustainability.",
publisher = "MDPI",
journal = "Sustainability",
title = "Opportunities for the Transformation of Border Towns into Sustainable Systems in the Republic of North Macedonia by Applying the Integral Theory",
volume = "15",
number = "17",
doi = "10.3390/su151712713"
}
Balkoski, D., Lalović, K., Stupar, A., Mihajlov, V.,& Penčić, D.. (2023). Opportunities for the Transformation of Border Towns into Sustainable Systems in the Republic of North Macedonia by Applying the Integral Theory. in Sustainability
MDPI., 15(17).
https://doi.org/10.3390/su151712713
Balkoski D, Lalović K, Stupar A, Mihajlov V, Penčić D. Opportunities for the Transformation of Border Towns into Sustainable Systems in the Republic of North Macedonia by Applying the Integral Theory. in Sustainability. 2023;15(17).
doi:10.3390/su151712713 .
Balkoski, Damjan, Lalović, Ksenija, Stupar, Aleksandra, Mihajlov, Vladimir, Penčić, Divna, "Opportunities for the Transformation of Border Towns into Sustainable Systems in the Republic of North Macedonia by Applying the Integral Theory" in Sustainability, 15, no. 17 (2023),
https://doi.org/10.3390/su151712713 . .