Sustainable spatial development of Danube area in Serbia

Link to this page

info:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36036/RS//

Sustainable spatial development of Danube area in Serbia (en)
Одрживи просторни развој Подунавља у Србији (sr)
Održivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji (sr_RS)
Authors

Publications

Identification and classification of brownfield locations in Danube region in Serbia

Lojaničić, Damjana

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2018)

TY - JOUR
AU - Lojaničić, Damjana
PY - 2018
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/324
AB - The identification and classification methodology of brownfield locations in the territory of seven settlements in Danube region in Serbia are presented in the paper toward the use of adaptive reuse regeneration method. Identification of brownfield locations is based on analysis of different plans, strategies of sustainable development and existing databases. This locations are classified according to original uses of existing buildings and planned uses. The classification is based on analysis of proper parts of plans for each settlement which refer to existing and predominantly planned uses. The objectives of research are related to creating an overview of locations for potential investments which allows further researches and access to regeneration projects that realize concurrently, which is of significance for development of Danube region in Serbia, generally. By classification, the research is directed to reconsideration of uses planning process(urbanistic aspect), compatibility of uses and selection of regeneration method for the buildings which are out of use (architectural aspect).
AB - U radu je prikazana metodologija identifikacije i klasifikacije braunfild lokacija na teritoriji sedam naselja u Podunavlju u Srbiji u cilju primene mera regeneracije zasnovanih na prilagođavanju potrebama nove namene postojećih objekata koji su van upotrebe. Identifikacija braunfild lokacija se zasniva na analizi različitih nivoa planova, strategija održivog razvoja za pojedinačna naselja i postojećih baza podataka. Ove lokacije su klasifikovane prema prvobitnim namenama zatečenih objekata i planiranim namenama. Klasifikacija je sprovedena na osnovu analize delova odgovarajućih planova pojedinačnih naselja koji se odnose na postojeće i planirane pretežne namene. Ciljevi istraživanja se odnose na formiranje pregleda lokacija za potencijalne investicije koji omogućava dalja istraživanja i uvid u projekte regeneracije koji se istovremeno odvijaju, što je od značaja za razvoj područja Podunavlja u Srbiji u celosti. Klasifikacijom se istraživanje usmerava ka preispitivanju procesa planiranja namena (urbanistički aspekt) i razmatranju kompatibilnosti namena i izbora mere regeneracije za objekte van upotrebe (arhitektonski aspekt).
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Identification and classification of brownfield locations in Danube region in Serbia
T1 - Identifikacija i klasifikacija braunfild lokacija na teritoriji Podunavlja u Srbiji
IS - 47
SP - 46
EP - 55
DO - 10.5937/a-u0-19369
ER - 
@article{
author = "Lojaničić, Damjana",
year = "2018",
abstract = "The identification and classification methodology of brownfield locations in the territory of seven settlements in Danube region in Serbia are presented in the paper toward the use of adaptive reuse regeneration method. Identification of brownfield locations is based on analysis of different plans, strategies of sustainable development and existing databases. This locations are classified according to original uses of existing buildings and planned uses. The classification is based on analysis of proper parts of plans for each settlement which refer to existing and predominantly planned uses. The objectives of research are related to creating an overview of locations for potential investments which allows further researches and access to regeneration projects that realize concurrently, which is of significance for development of Danube region in Serbia, generally. By classification, the research is directed to reconsideration of uses planning process(urbanistic aspect), compatibility of uses and selection of regeneration method for the buildings which are out of use (architectural aspect)., U radu je prikazana metodologija identifikacije i klasifikacije braunfild lokacija na teritoriji sedam naselja u Podunavlju u Srbiji u cilju primene mera regeneracije zasnovanih na prilagođavanju potrebama nove namene postojećih objekata koji su van upotrebe. Identifikacija braunfild lokacija se zasniva na analizi različitih nivoa planova, strategija održivog razvoja za pojedinačna naselja i postojećih baza podataka. Ove lokacije su klasifikovane prema prvobitnim namenama zatečenih objekata i planiranim namenama. Klasifikacija je sprovedena na osnovu analize delova odgovarajućih planova pojedinačnih naselja koji se odnose na postojeće i planirane pretežne namene. Ciljevi istraživanja se odnose na formiranje pregleda lokacija za potencijalne investicije koji omogućava dalja istraživanja i uvid u projekte regeneracije koji se istovremeno odvijaju, što je od značaja za razvoj područja Podunavlja u Srbiji u celosti. Klasifikacijom se istraživanje usmerava ka preispitivanju procesa planiranja namena (urbanistički aspekt) i razmatranju kompatibilnosti namena i izbora mere regeneracije za objekte van upotrebe (arhitektonski aspekt).",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Identification and classification of brownfield locations in Danube region in Serbia, Identifikacija i klasifikacija braunfild lokacija na teritoriji Podunavlja u Srbiji",
number = "47",
pages = "46-55",
doi = "10.5937/a-u0-19369"
}
Lojaničić, D.. (2018). Identification and classification of brownfield locations in Danube region in Serbia. in Arhitektura i urbanizam
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.(47), 46-55.
https://doi.org/10.5937/a-u0-19369
Lojaničić D. Identification and classification of brownfield locations in Danube region in Serbia. in Arhitektura i urbanizam. 2018;(47):46-55.
doi:10.5937/a-u0-19369 .
Lojaničić, Damjana, "Identification and classification of brownfield locations in Danube region in Serbia" in Arhitektura i urbanizam, no. 47 (2018):46-55,
https://doi.org/10.5937/a-u0-19369 . .

New cemetery in Baroševac

Đurić, Milan

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2017)

TY - JOUR
AU - Đurić, Milan
PY - 2017
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/274
AB - The paper gives a critical overview of the authors' work - New Cemetery in the village of Baroševac, in the Municipality of Lazarevac - the authors: Božidar Manić, Phd, Ana Niković, Phd, Igor Marić, PhD, Tijana Crnčević, PhD, Slavko Gavrilović and Svetozar Teofilović. The project was realized from 2012 to 2013, while the greening is carried out in phases. The Mining Basin 'Kolubara' Company for Production, Processing and Transport of Coal is the investor. The New Cemetery in Baroševac represents a significant move within the approach to designing the village cemeteries. The authors have been successful in creating a representative public space that is characterized by the harmony between the natural and created surroundings, respecting the preferences of the local population. The importance of this authors' work was confirmed through the participation in international salons in the field of landscape architecture and urbanism: the 6th Salon of Landscape Architecture (2015, Association of Landscape Architects of Serbia, Belgrade), Green infrastructure: new challenges of urban planning (2016, Association of Landscape Architects of Slovenia, Ljubljana), and the 24th International Salon of Urbanism (2015, Association of Urban Planners of Serbia, Niš).
AB - U radu se daje kritički osvrt na izvedeno autorsko delo - Novo groblje u selu Baroševac, u opštini Lazarevac - autora dr Božidara Manića, dr Ane Niković, dr Igora Marića, dr Tijane Crnčević, Slavka Gavrilovića i Svetozara Teofilovića. Projekat je realizovan od 2012. do 2013. godine, a ozelenjavanje se izvodi u fazama. Naručilac projekta je bilo Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen 'Kolubara'. Novo groblje u Baroševcu predstavlja značajan pomak u pristupu projektovanju seoskih grobalja. Autori su uspeli da kreiraju reprezentativan javni prostor koji karakteriše sklad između prirodnog i stvorenog okruženja, poštujući i preferencije lokalnog stanovništva. Značaj ovog autorskog dela potvrđen je i učešćem na međunarodnim salonima iz oblasti pejzažne arhitekture i urbanizma i to: VI Salon pejzažne arhitekture (2015, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, Beograd), Zelena infrastruktura: novi izzivi načrtovanja mestne krajine (2016, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Ljubljana) i 24. međunarodni salon urbanizma (2015, Udruženje urbanista Srbije, Niš).
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - New cemetery in Baroševac
T1 - Novo groblje u Baroševcu
IS - 45
SP - 38
EP - 43
DO - 10.5937/a-u0-15996
ER - 
@article{
author = "Đurić, Milan",
year = "2017",
abstract = "The paper gives a critical overview of the authors' work - New Cemetery in the village of Baroševac, in the Municipality of Lazarevac - the authors: Božidar Manić, Phd, Ana Niković, Phd, Igor Marić, PhD, Tijana Crnčević, PhD, Slavko Gavrilović and Svetozar Teofilović. The project was realized from 2012 to 2013, while the greening is carried out in phases. The Mining Basin 'Kolubara' Company for Production, Processing and Transport of Coal is the investor. The New Cemetery in Baroševac represents a significant move within the approach to designing the village cemeteries. The authors have been successful in creating a representative public space that is characterized by the harmony between the natural and created surroundings, respecting the preferences of the local population. The importance of this authors' work was confirmed through the participation in international salons in the field of landscape architecture and urbanism: the 6th Salon of Landscape Architecture (2015, Association of Landscape Architects of Serbia, Belgrade), Green infrastructure: new challenges of urban planning (2016, Association of Landscape Architects of Slovenia, Ljubljana), and the 24th International Salon of Urbanism (2015, Association of Urban Planners of Serbia, Niš)., U radu se daje kritički osvrt na izvedeno autorsko delo - Novo groblje u selu Baroševac, u opštini Lazarevac - autora dr Božidara Manića, dr Ane Niković, dr Igora Marića, dr Tijane Crnčević, Slavka Gavrilovića i Svetozara Teofilovića. Projekat je realizovan od 2012. do 2013. godine, a ozelenjavanje se izvodi u fazama. Naručilac projekta je bilo Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja, Rudarski basen 'Kolubara'. Novo groblje u Baroševcu predstavlja značajan pomak u pristupu projektovanju seoskih grobalja. Autori su uspeli da kreiraju reprezentativan javni prostor koji karakteriše sklad između prirodnog i stvorenog okruženja, poštujući i preferencije lokalnog stanovništva. Značaj ovog autorskog dela potvrđen je i učešćem na međunarodnim salonima iz oblasti pejzažne arhitekture i urbanizma i to: VI Salon pejzažne arhitekture (2015, Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije, Beograd), Zelena infrastruktura: novi izzivi načrtovanja mestne krajine (2016, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, Ljubljana) i 24. međunarodni salon urbanizma (2015, Udruženje urbanista Srbije, Niš).",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "New cemetery in Baroševac, Novo groblje u Baroševcu",
number = "45",
pages = "38-43",
doi = "10.5937/a-u0-15996"
}
Đurić, M.. (2017). New cemetery in Baroševac. in Arhitektura i urbanizam
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd.(45), 38-43.
https://doi.org/10.5937/a-u0-15996
Đurić M. New cemetery in Baroševac. in Arhitektura i urbanizam. 2017;(45):38-43.
doi:10.5937/a-u0-15996 .
Đurić, Milan, "New cemetery in Baroševac" in Arhitektura i urbanizam, no. 45 (2017):38-43,
https://doi.org/10.5937/a-u0-15996 . .
1

Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach

Niković, Ana; Manić, Božidar; Đokić, Vladan; Roter-Blagojević, Mirjana

(Rome : U+D edition, 2016)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Đokić, Vladan
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/405
AB - By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.
PB - Rome : U+D edition
C3 - City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings
T1 - Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach
SP - 1561
EP - 1566
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_405
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Đokić, Vladan and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2016",
abstract = "By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.",
publisher = "Rome : U+D edition",
journal = "City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings",
title = "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach",
pages = "1561-1566",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_405"
}
Niković, A., Manić, B., Đokić, V.,& Roter-Blagojević, M.. (2016). Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings
Rome : U+D edition., 1561-1566.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_405
Niković A, Manić B, Đokić V, Roter-Blagojević M. Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings. 2016;:1561-1566.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_405 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, Đokić, Vladan, Roter-Blagojević, Mirjana, "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach" in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings (2016):1561-1566,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_405 .

Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990

Manić, Božidar; Vasiljević-Tomić, Dragana; Niković, Ana

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, 2016)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Vasiljević-Tomić, Dragana
AU - Niković, Ana
PY - 2016
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/209
AB - This paper focuses on the architectural competitions for Orthodox Christian churches in Serbia since 1990, both on the analysis of the designs submitted and the competition requirements. The first competition for an Orthodox church in Serbia after World War II was announced for Priština in 1991. After that, competitions for the temple in Čukarica, Novi Beograd, Niš, Aleksinac and Kruševac were conducted. Thanks to the fact that architectural competitions allow a greater degree of creative freedom to the architects than regular practice, various solutions were offered, from replicas of models from architectural history and tradition to fully non-traditional proposals. Depending on the relationship to tradition, architectural design approaches can be classified into three main groups: radically modernizing, conservatively traditionalist, and compromising. Of the six competitions conducted, four churches were built, which are among the most architecturally successful newer churches in Serbia. This points to the importance of the implementation of the architectural competition in this field of architecture. The diversity of the award-winning projects shows that there is awareness of the possibility for the further development of church architecture, favouring a moderate approach.
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
T2 - Spatium
T1 - Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990
VL - 1
IS - 35
SP - 10
EP - 21
DO - 10.2298/SPAT1635010M
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Vasiljević-Tomić, Dragana and Niković, Ana",
year = "2016",
abstract = "This paper focuses on the architectural competitions for Orthodox Christian churches in Serbia since 1990, both on the analysis of the designs submitted and the competition requirements. The first competition for an Orthodox church in Serbia after World War II was announced for Priština in 1991. After that, competitions for the temple in Čukarica, Novi Beograd, Niš, Aleksinac and Kruševac were conducted. Thanks to the fact that architectural competitions allow a greater degree of creative freedom to the architects than regular practice, various solutions were offered, from replicas of models from architectural history and tradition to fully non-traditional proposals. Depending on the relationship to tradition, architectural design approaches can be classified into three main groups: radically modernizing, conservatively traditionalist, and compromising. Of the six competitions conducted, four churches were built, which are among the most architecturally successful newer churches in Serbia. This points to the importance of the implementation of the architectural competition in this field of architecture. The diversity of the award-winning projects shows that there is awareness of the possibility for the further development of church architecture, favouring a moderate approach.",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd",
journal = "Spatium",
title = "Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990",
volume = "1",
number = "35",
pages = "10-21",
doi = "10.2298/SPAT1635010M"
}
Manić, B., Vasiljević-Tomić, D.,& Niković, A.. (2016). Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990. in Spatium
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd., 1(35), 10-21.
https://doi.org/10.2298/SPAT1635010M
Manić B, Vasiljević-Tomić D, Niković A. Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990. in Spatium. 2016;1(35):10-21.
doi:10.2298/SPAT1635010M .
Manić, Božidar, Vasiljević-Tomić, Dragana, Niković, Ana, "Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990" in Spatium, 1, no. 35 (2016):10-21,
https://doi.org/10.2298/SPAT1635010M . .
5
2

Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach

Niković, Ana; Manić, Božidar; Đokić, Vladan; Roter-Blagojević, Mirjana

(Rome : U + D Editions, 2015)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Đokić, Vladan
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2015
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/415
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/404
AB - By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.
PB - Rome : U + D Editions
C3 - City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts
T1 - Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach
SP - 239
EP - 240
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_404
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Đokić, Vladan and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2015",
abstract = "By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.",
publisher = "Rome : U + D Editions",
journal = "City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts",
title = "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach",
pages = "239-240",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_404"
}
Niković, A., Manić, B., Đokić, V.,& Roter-Blagojević, M.. (2015). Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts
Rome : U + D Editions., 239-240.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_404
Niković A, Manić B, Đokić V, Roter-Blagojević M. Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts. 2015;:239-240.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_404 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, Đokić, Vladan, Roter-Blagojević, Mirjana, "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach" in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts (2015):239-240,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_404 .

The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia

Niković, Ana; Đokić, Vladan; Manić, Božidar

(Porto : FEUP, 2014)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Đokić, Vladan
AU - Manić, Božidar
PY - 2014
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/378
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/410
AB - The aim of this paper is to present one of the main issues and tasks of the ISUF – the importance of introducing concepts of urban morphology to professional practice, in a systematic and coherent way, to achieve a better built environment - in the specific context of Belgrade’s designing and planning practice. Á review of relevant up-to-date research topics and developed concepts found in the current theoretical discourse presented in the Urban Morphology Journal and ISUF, such as: morphological dimension of municipal plans (Oliveira, 2006, 2013), the issue of boundaries (Whitehand, 2007, 2013; Larkham, 2011; Morton), the question of scale and key concept – block or tissue (Kropf, 2006, 2011; Samuels, 2008; Hall, 2008a, 2008b) will be conducted. A number of major themes in the agenda of the morphological debate, will be examined to establish how existing morphological criteria in the Master plan of Belgrade and related planning documents correspond. It was determined that the morphological dimension of those criteria is questionable and that the real form-based approach in Belgrade’s planning documents and procedures were absent which had a detrimental impact on the quality of physical and urban structure. It can be stated that there is a need, firstly, for a detailed theoretical elaboration of relevant concepts of urban morphology and then integrating them into planning documents and procedures in Belgrade and Serbia. The principal conclusion reached is that urban morphologists should have a key role in the prescription of future changes through coordination of design guidance, codes and plans at different scales.
PB - Porto : FEUP
C3 - Our common future in Urban Morphology. Vol. 1, Book of Abstracts
T1 - The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia
SP - 405
EP - 405
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_410
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Đokić, Vladan and Manić, Božidar",
year = "2014",
abstract = "The aim of this paper is to present one of the main issues and tasks of the ISUF – the importance of introducing concepts of urban morphology to professional practice, in a systematic and coherent way, to achieve a better built environment - in the specific context of Belgrade’s designing and planning practice. Á review of relevant up-to-date research topics and developed concepts found in the current theoretical discourse presented in the Urban Morphology Journal and ISUF, such as: morphological dimension of municipal plans (Oliveira, 2006, 2013), the issue of boundaries (Whitehand, 2007, 2013; Larkham, 2011; Morton), the question of scale and key concept – block or tissue (Kropf, 2006, 2011; Samuels, 2008; Hall, 2008a, 2008b) will be conducted. A number of major themes in the agenda of the morphological debate, will be examined to establish how existing morphological criteria in the Master plan of Belgrade and related planning documents correspond. It was determined that the morphological dimension of those criteria is questionable and that the real form-based approach in Belgrade’s planning documents and procedures were absent which had a detrimental impact on the quality of physical and urban structure. It can be stated that there is a need, firstly, for a detailed theoretical elaboration of relevant concepts of urban morphology and then integrating them into planning documents and procedures in Belgrade and Serbia. The principal conclusion reached is that urban morphologists should have a key role in the prescription of future changes through coordination of design guidance, codes and plans at different scales.",
publisher = "Porto : FEUP",
journal = "Our common future in Urban Morphology. Vol. 1, Book of Abstracts",
title = "The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia",
pages = "405-405",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_410"
}
Niković, A., Đokić, V.,& Manić, B.. (2014). The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia. in Our common future in Urban Morphology. Vol. 1, Book of Abstracts
Porto : FEUP., 405-405.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_410
Niković A, Đokić V, Manić B. The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia. in Our common future in Urban Morphology. Vol. 1, Book of Abstracts. 2014;:405-405.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_410 .
Niković, Ana, Đokić, Vladan, Manić, Božidar, "The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia" in Our common future in Urban Morphology. Vol. 1, Book of Abstracts (2014):405-405,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_410 .

The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia

Niković, Ana; Đokić, Vladan; Manić, Božidar

(Porto : FEUP, 2014)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Đokić, Vladan
AU - Manić, Božidar
PY - 2014
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/411
AB - The aim of this paper is to present one of the main issues and tasks of the ISUF – the importance of introducing concepts of urban morphology to professional practice, in a systematic and coherent way, to achieve a better built environment - in the specific context of Belgrade. A review of relevant up-to-date research topics and developed concepts found in the current theoretical discourse presented in the Urban Morphology Journal and ISUF, such as: morphological dimension of municipal plans (Oliveira), the issue of boundaries (Whitehand, Larkham and Morton), the question of scale and key concept – block or tissue (Kropf, Samuels, Hall) will be conducted. A number of major themes in the agenda of the morphological debate, will be examined to establish how existing morphological criteria in the Master plan of Belgrade and related planning documents correspond. It was determined that the morphological dimension of those criteria is questionable and that the real form-based approach in Belgrade’s planning documents and procedures were absent which had a detrimental impact on the quality of physical and urban structure. It can be stated that there is a need, firstly, for a detailed theoretical elaboration of relevant concepts of urban morphology and then integrating them into planning documents and procedures in Belgrade and Serbia. The principal conclusion reached is that urban morphologists should have a key role in the prescription of future changes through coordination of design guidance, codes and plans at different scales.
PB - Porto : FEUP
C3 - Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings
T1 - The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia
SP - 1642
EP - 1651
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_411
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Đokić, Vladan and Manić, Božidar",
year = "2014",
abstract = "The aim of this paper is to present one of the main issues and tasks of the ISUF – the importance of introducing concepts of urban morphology to professional practice, in a systematic and coherent way, to achieve a better built environment - in the specific context of Belgrade. A review of relevant up-to-date research topics and developed concepts found in the current theoretical discourse presented in the Urban Morphology Journal and ISUF, such as: morphological dimension of municipal plans (Oliveira), the issue of boundaries (Whitehand, Larkham and Morton), the question of scale and key concept – block or tissue (Kropf, Samuels, Hall) will be conducted. A number of major themes in the agenda of the morphological debate, will be examined to establish how existing morphological criteria in the Master plan of Belgrade and related planning documents correspond. It was determined that the morphological dimension of those criteria is questionable and that the real form-based approach in Belgrade’s planning documents and procedures were absent which had a detrimental impact on the quality of physical and urban structure. It can be stated that there is a need, firstly, for a detailed theoretical elaboration of relevant concepts of urban morphology and then integrating them into planning documents and procedures in Belgrade and Serbia. The principal conclusion reached is that urban morphologists should have a key role in the prescription of future changes through coordination of design guidance, codes and plans at different scales.",
publisher = "Porto : FEUP",
journal = "Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings",
title = "The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia",
pages = "1642-1651",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_411"
}
Niković, A., Đokić, V.,& Manić, B.. (2014). The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia. in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings
Porto : FEUP., 1642-1651.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_411
Niković A, Đokić V, Manić B. The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia. in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings. 2014;:1642-1651.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_411 .
Niković, Ana, Đokić, Vladan, Manić, Božidar, "The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia" in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings (2014):1642-1651,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_411 .

Vulnerability of natural and cultural heritage in relation to climate change - new challenge for spatial and urban planning

Dželebdžić, Omiljena; Bazik, Dragana; Crnčević, Tijana

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS), 2013)

TY - CONF
AU - Dželebdžić, Omiljena
AU - Bazik, Dragana
AU - Crnčević, Tijana
PY - 2013
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/445
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/409
AB - The planning practice so far, already has experiences regarding many forms of damage andthreat to natural and cultural heritage as a result of industrial and urban development, aswell as problems of their protection, development and use. A new potential threat in theform of climate change represents further uncertainty for the maintenance of these areasand a new challenge for spatial and urban planning. The knowledge of possibleconsequences to climate changes demands reconsideration of the fundamental conceptualsetting, on the protection and use of natural and cultural heritage, in accordance withgenerally accepted aims and in accordance with the universally accepted standards,initially, considers preservation of identity, uniqueness and distinctiveness. Some of theissues that are discussed in this paper consider of climate-resistance planning and actionsfor space of natural and cultural heritage, in order to develop new approaches which willprimarily, enable a high level of assessments about the climate risks to be undertaken, andsecondly, to offer planning solutions for adaptation to climate changes in the future plans,without neglecting the efforts for their mitigation.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS)
C3 - Conference Proceedings, 2nd International scientific conference "Regional development, spatial planning and strategic governance”
T1 - Vulnerability of natural and cultural heritage in relation to climate change - new challenge for spatial and urban planning
SP - 808
EP - 822
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_409
ER - 
@conference{
author = "Dželebdžić, Omiljena and Bazik, Dragana and Crnčević, Tijana",
year = "2013",
abstract = "The planning practice so far, already has experiences regarding many forms of damage andthreat to natural and cultural heritage as a result of industrial and urban development, aswell as problems of their protection, development and use. A new potential threat in theform of climate change represents further uncertainty for the maintenance of these areasand a new challenge for spatial and urban planning. The knowledge of possibleconsequences to climate changes demands reconsideration of the fundamental conceptualsetting, on the protection and use of natural and cultural heritage, in accordance withgenerally accepted aims and in accordance with the universally accepted standards,initially, considers preservation of identity, uniqueness and distinctiveness. Some of theissues that are discussed in this paper consider of climate-resistance planning and actionsfor space of natural and cultural heritage, in order to develop new approaches which willprimarily, enable a high level of assessments about the climate risks to be undertaken, andsecondly, to offer planning solutions for adaptation to climate changes in the future plans,without neglecting the efforts for their mitigation.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS)",
journal = "Conference Proceedings, 2nd International scientific conference "Regional development, spatial planning and strategic governance”",
title = "Vulnerability of natural and cultural heritage in relation to climate change - new challenge for spatial and urban planning",
pages = "808-822",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_409"
}
Dželebdžić, O., Bazik, D.,& Crnčević, T.. (2013). Vulnerability of natural and cultural heritage in relation to climate change - new challenge for spatial and urban planning. in Conference Proceedings, 2nd International scientific conference "Regional development, spatial planning and strategic governance”
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS)., 808-822.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_409
Dželebdžić O, Bazik D, Crnčević T. Vulnerability of natural and cultural heritage in relation to climate change - new challenge for spatial and urban planning. in Conference Proceedings, 2nd International scientific conference "Regional development, spatial planning and strategic governance”. 2013;:808-822.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_409 .
Dželebdžić, Omiljena, Bazik, Dragana, Crnčević, Tijana, "Vulnerability of natural and cultural heritage in relation to climate change - new challenge for spatial and urban planning" in Conference Proceedings, 2nd International scientific conference "Regional development, spatial planning and strategic governance” (2013):808-822,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_409 .

Prilagođavanje klimatskim promenama - nova uloga prostornog planiranja (primer Podunavlja u Srbiji)

Bazik, Dragana; Dželebdžić, Omiljena

(Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2011)

TY - CHAP
AU - Bazik, Dragana
AU - Dželebdžić, Omiljena
PY - 2011
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/419
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/403
AB - Radom se istražuje koncept prilagođavanja klimatskim promenama iz aspekta prostornog planiranja i njegove nove uloge u suočavanju sa promenama koje su već nastupile, a koje izvesno opredeljuju pravce budućeg razvoja. Uspostavljena je razlika od dosadašnjeg razmatranja održivog razvoja i zaštite životne sredine u smislu prevencije i ublažavanja budućih klimatskih promena. Teritorijalni okvir elaboracije predstavlja Podunavlje u Srbiji kao deo dunavske regije Evrope, čime se tema razmatra u kontekstu aktuelnih promena uslovljenih globalizacijom, evropeizacijom i informatizacijom Srbije. Uspostavljanjem relacija između Prostornog Plana Republike Srbije 2010-2020 (2009) i Strategije EU za Dunavski region zajedno sa Akcionim planom (2010) trasirani su prioriteti integralnog/holističkog pristupa prostornom planiranju, kako putem povezivanja sektorskog razmatranja, tako i putem razmatranja mekih i permeabilnih granica i multi-level upravljanja, a u domenu prilagođavanja klimatskim promenama. Povećani rizici od nestašice vode, toplotnih talasa i prirodnih katastrofa ugrožavaju naselja, infrastrukturu, životnu sredinu i ljudske živote. Najveći potencijal integralnog pristupa prostornom planiranju je u sagledavanju konflikata između prevencije novih rizika i različitih interesa u korišćenju zemljišta, u njihovom rešavanju i daljem sprovođenju. Time se ostvaruje povećanje mogućnosti prilagođavanja prostora postojećim, kao i smanjenja povredljivosti prostora budućim, klimatskim promenama. Preispitivanje pristupa prostornog planiranja i njegovo prilagođavanje novim tematskim i problemskim zahtevima predstavlja osnov za formiranje platforme za dalje istraživanje u cilju formiranje preporuka za konkretne akcije prilagođavanja klimatskim promenama putem inoviranog procesa prostornog planiranja u Srbiji.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
T2 - Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje - I
T1 - Prilagođavanje klimatskim promenama - nova uloga prostornog planiranja (primer Podunavlja u Srbiji)
SP - 66
EP - 84
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_403
ER - 
@inbook{
author = "Bazik, Dragana and Dželebdžić, Omiljena",
year = "2011",
abstract = "Radom se istražuje koncept prilagođavanja klimatskim promenama iz aspekta prostornog planiranja i njegove nove uloge u suočavanju sa promenama koje su već nastupile, a koje izvesno opredeljuju pravce budućeg razvoja. Uspostavljena je razlika od dosadašnjeg razmatranja održivog razvoja i zaštite životne sredine u smislu prevencije i ublažavanja budućih klimatskih promena. Teritorijalni okvir elaboracije predstavlja Podunavlje u Srbiji kao deo dunavske regije Evrope, čime se tema razmatra u kontekstu aktuelnih promena uslovljenih globalizacijom, evropeizacijom i informatizacijom Srbije. Uspostavljanjem relacija između Prostornog Plana Republike Srbije 2010-2020 (2009) i Strategije EU za Dunavski region zajedno sa Akcionim planom (2010) trasirani su prioriteti integralnog/holističkog pristupa prostornom planiranju, kako putem povezivanja sektorskog razmatranja, tako i putem razmatranja mekih i permeabilnih granica i multi-level upravljanja, a u domenu prilagođavanja klimatskim promenama. Povećani rizici od nestašice vode, toplotnih talasa i prirodnih katastrofa ugrožavaju naselja, infrastrukturu, životnu sredinu i ljudske živote. Najveći potencijal integralnog pristupa prostornom planiranju je u sagledavanju konflikata između prevencije novih rizika i različitih interesa u korišćenju zemljišta, u njihovom rešavanju i daljem sprovođenju. Time se ostvaruje povećanje mogućnosti prilagođavanja prostora postojećim, kao i smanjenja povredljivosti prostora budućim, klimatskim promenama. Preispitivanje pristupa prostornog planiranja i njegovo prilagođavanje novim tematskim i problemskim zahtevima predstavlja osnov za formiranje platforme za dalje istraživanje u cilju formiranje preporuka za konkretne akcije prilagođavanja klimatskim promenama putem inoviranog procesa prostornog planiranja u Srbiji.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet",
journal = "Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje - I",
booktitle = "Prilagođavanje klimatskim promenama - nova uloga prostornog planiranja (primer Podunavlja u Srbiji)",
pages = "66-84",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_403"
}
Bazik, D.,& Dželebdžić, O.. (2011). Prilagođavanje klimatskim promenama - nova uloga prostornog planiranja (primer Podunavlja u Srbiji). in Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje - I
Beograd : Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet., 66-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_403
Bazik D, Dželebdžić O. Prilagođavanje klimatskim promenama - nova uloga prostornog planiranja (primer Podunavlja u Srbiji). in Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje - I. 2011;:66-84.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_403 .
Bazik, Dragana, Dželebdžić, Omiljena, "Prilagođavanje klimatskim promenama - nova uloga prostornog planiranja (primer Podunavlja u Srbiji)" in Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje - I (2011):66-84,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_403 .