All Publications

Link to this page

Хангар старог аеродрома

Ђекић, Стеван; Митровић, Ђорђе

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2023)

TY - CONF
AU - Ђекић, Стеван
AU - Митровић, Ђорђе
PY - 2023
UR - https://beogradskonasledje.rs/aktuelnosti/izlozba-postera-xii-medjunarodne-konferencije-zavoda
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1784
AB - Хангар-радионица, заједно са делом бетонске платформе, представља последњи сачувани доказ постојања некада репрезентативног аеродрома „Београд” испод Бежанијске косе и једино сачувано грађевинско остварење Милутина Миланковића, научника који је остварио светски значајан допринос и на пољу инжењерства. На основу вредности објекта као примера техничке и индустријске баштине Београда и Србије и значајног сведочанства историје националног ваздухопловства, у Заводу за заштиту споменика културе града Београда израђен ја елаборат на основу којег је Хангар старог аеродрома у Новом Београду утврђен за споменик културе. У време када је аеродромски комплекс увршћен у евиденцију добара која уживају претходну заштиту, хангар-радионица био је у прилично запуштеном стању какво га је карактерисало све до 2007. године. Већ наредне 2008. године Хангар је угледао обновљени сјај. Приликом посете хангару-радионици 2021. године утврђен је читав низ интервенција које су спроведене како на самој грађевини тако и у њеном непосредном окружењу за тих 13 година, а које су значајно угрозиле и онај преостали скуп вредности који је успешно одолео првом налету радикалних подухвата. Пре свега, примећена је огромна денивелација између платоа на ком је хангар-радионица и околних саобраћајница и пешачких површина. Закључено је да је хангар-радионица практично са свих страна, изградњом околних структура и подизањем њихових припадајућих нивелета, постао готово укопан за висину једне гаражне етаже. Тиме су трајно угрожене неке од препознатљивих визура према овом споменику културе. Колски приступ у средишњи простор хангара-радионице за потребе гаражирања аутомобила обезбеђен је формирањем централно постављене рампе. Најзад, не сме се пренебрегнути ни чињеница да је галерија средишњег унутрашњег простора хангара-радионице подзидана, чиме су директно нарушене изворне архитектонске вредности тог простора. Проблем денивелације заступљене свуда око Хангара превазиђен је увођењем степеништа на северној страни налик већ постојећем на јужној страни Хангара. Предложено решење настоји да активира уску зону између западне фасаде Хангара и укопаног гаражног простора функционалном организацијом која предвиђа низ разнородних садржаја дуж те исте фасаде. Постојећи режими коришћења јужног анекса Хангара у већој мери су испоштовани задржавањем административне намене.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade
C3 - Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, 6. октобар 2023, Београд (Србија) = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, October 6, 2023, Belgrade (Serbia)
T1 - Хангар старог аеродрома
ER - 
@conference{
author = "Ђекић, Стеван and Митровић, Ђорђе",
year = "2023",
abstract = "Хангар-радионица, заједно са делом бетонске платформе, представља последњи сачувани доказ постојања некада репрезентативног аеродрома „Београд” испод Бежанијске косе и једино сачувано грађевинско остварење Милутина Миланковића, научника који је остварио светски значајан допринос и на пољу инжењерства. На основу вредности објекта као примера техничке и индустријске баштине Београда и Србије и значајног сведочанства историје националног ваздухопловства, у Заводу за заштиту споменика културе града Београда израђен ја елаборат на основу којег је Хангар старог аеродрома у Новом Београду утврђен за споменик културе. У време када је аеродромски комплекс увршћен у евиденцију добара која уживају претходну заштиту, хангар-радионица био је у прилично запуштеном стању какво га је карактерисало све до 2007. године. Већ наредне 2008. године Хангар је угледао обновљени сјај. Приликом посете хангару-радионици 2021. године утврђен је читав низ интервенција које су спроведене како на самој грађевини тако и у њеном непосредном окружењу за тих 13 година, а које су значајно угрозиле и онај преостали скуп вредности који је успешно одолео првом налету радикалних подухвата. Пре свега, примећена је огромна денивелација између платоа на ком је хангар-радионица и околних саобраћајница и пешачких површина. Закључено је да је хангар-радионица практично са свих страна, изградњом околних структура и подизањем њихових припадајућих нивелета, постао готово укопан за висину једне гаражне етаже. Тиме су трајно угрожене неке од препознатљивих визура према овом споменику културе. Колски приступ у средишњи простор хангара-радионице за потребе гаражирања аутомобила обезбеђен је формирањем централно постављене рампе. Најзад, не сме се пренебрегнути ни чињеница да је галерија средишњег унутрашњег простора хангара-радионице подзидана, чиме су директно нарушене изворне архитектонске вредности тог простора. Проблем денивелације заступљене свуда око Хангара превазиђен је увођењем степеништа на северној страни налик већ постојећем на јужној страни Хангара. Предложено решење настоји да активира уску зону између западне фасаде Хангара и укопаног гаражног простора функционалном организацијом која предвиђа низ разнородних садржаја дуж те исте фасаде. Постојећи режими коришћења јужног анекса Хангара у већој мери су испоштовани задржавањем административне намене.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade",
journal = "Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, 6. октобар 2023, Београд (Србија) = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, October 6, 2023, Belgrade (Serbia)",
title = "Хангар старог аеродрома"
}
Ђекић, С.,& Митровић, Ђ.. (2023). Хангар старог аеродрома. in Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, 6. октобар 2023, Београд (Србија) = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, October 6, 2023, Belgrade (Serbia)
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade..
Ђекић С, Митровић Ђ. Хангар старог аеродрома. in Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, 6. октобар 2023, Београд (Србија) = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, October 6, 2023, Belgrade (Serbia). 2023;..
Ђекић, Стеван, Митровић, Ђорђе, "Хангар старог аеродрома" in Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, 6. октобар 2023, Београд (Србија) = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, October 6, 2023, Belgrade (Serbia) (2023).

Arheologija pejzaža: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici

Kordić, Milena; Stamenović, Pavle; Todorović, Dejan; Bulajić, Đorđe

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2023)

TY - CONF
AU - Kordić, Milena
AU - Stamenović, Pavle
AU - Todorović, Dejan
AU - Bulajić, Đorđe
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1783
AB - Na prostoru današnje Sremske Mitrovice nalazi se jedno od najvrednijih arheoloških nalazišta na teritoriji naše države, u kojem su tragovi antičkog grada Sirmijuma (jednog od prestolnih gradova Rimske imperije) preklopljeni sa svim potonjim slojevima života na ovom području od srednjeg veka do savremenog doba. Ova slojevitost svedoči o kontinuitetu života ali i njegovoj transformaciji, ali ovako bogata faktografija nema prezentaciju koja je adekvatna njenom značaju i atraktivnosti.
 
U radu sa studentima postavili smo pitanje kako vratiti fokus na bogato kulturno nasleđe koji ono zaslužuje i u društvu i u našim ličnim perspektivama? Kako da upoznamo dovoljno istorijski kontinuitet pripadajućeg nam prostora da bismo umeli da cenimo sebe i sopstveni kulturni identitet danas, koliko I heterogenost tog nasleđa i promene koje je ono preživelo u stalnim odnosima prema drugome i drugačijem?
 
U okviru nastave na prolećnom semestru školske 2021/22 godine na I godini Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, sa obe grupe studenata na modulu Studio M02 (Projekat 01 rukovodilac: doc. Dr Milena Kordić, asistent Dejan Todorović, Projekat 02 rukovodilac: doc. dr Pavle Stamenović, asistent Đorđe Bulajić) radili smo na predlozima Idejnih rešenja rekonstrukcije i dogradnje zgrade Muzeja Srema na trgu Svetog Stefana.
 
Kroz rad u Studiju postavili smo pitanje načina na koji savremenim projektantskim alatima možemo da učestvujemo u prostornom i kulturalnom kontinuitetu mesta, konkretno arheološkog nalazišta antičkog grada Sirmijuma. Poseban fokus usmeren je na razmeru koja je karakteristična za oblast unutrašnje arhitekture, gde se pitanje čovekomernosti može smatrati ključnim. Studenti su istražili i projektovali precizne intervencije i pozicije dizajna u relaciji prema specifičnom kontekstu i sadržaju. Pred vama su rezultati ovog rada koji pokazuju savremene modele prezentacije i interakcije sa kulturnim nasleđem arheološkog nalazišta.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade
C3 - Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, Београд, 2023 = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, Belgrade
T1 - Arheologija pejzaža: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici
ER - 
@conference{
author = "Kordić, Milena and Stamenović, Pavle and Todorović, Dejan and Bulajić, Đorđe",
year = "2023",
abstract = "Na prostoru današnje Sremske Mitrovice nalazi se jedno od najvrednijih arheoloških nalazišta na teritoriji naše države, u kojem su tragovi antičkog grada Sirmijuma (jednog od prestolnih gradova Rimske imperije) preklopljeni sa svim potonjim slojevima života na ovom području od srednjeg veka do savremenog doba. Ova slojevitost svedoči o kontinuitetu života ali i njegovoj transformaciji, ali ovako bogata faktografija nema prezentaciju koja je adekvatna njenom značaju i atraktivnosti.
 
U radu sa studentima postavili smo pitanje kako vratiti fokus na bogato kulturno nasleđe koji ono zaslužuje i u društvu i u našim ličnim perspektivama? Kako da upoznamo dovoljno istorijski kontinuitet pripadajućeg nam prostora da bismo umeli da cenimo sebe i sopstveni kulturni identitet danas, koliko I heterogenost tog nasleđa i promene koje je ono preživelo u stalnim odnosima prema drugome i drugačijem?
 
U okviru nastave na prolećnom semestru školske 2021/22 godine na I godini Master akademskih studija Unutrašnja arhitektura Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, sa obe grupe studenata na modulu Studio M02 (Projekat 01 rukovodilac: doc. Dr Milena Kordić, asistent Dejan Todorović, Projekat 02 rukovodilac: doc. dr Pavle Stamenović, asistent Đorđe Bulajić) radili smo na predlozima Idejnih rešenja rekonstrukcije i dogradnje zgrade Muzeja Srema na trgu Svetog Stefana.
 
Kroz rad u Studiju postavili smo pitanje načina na koji savremenim projektantskim alatima možemo da učestvujemo u prostornom i kulturalnom kontinuitetu mesta, konkretno arheološkog nalazišta antičkog grada Sirmijuma. Poseban fokus usmeren je na razmeru koja je karakteristična za oblast unutrašnje arhitekture, gde se pitanje čovekomernosti može smatrati ključnim. Studenti su istražili i projektovali precizne intervencije i pozicije dizajna u relaciji prema specifičnom kontekstu i sadržaju. Pred vama su rezultati ovog rada koji pokazuju savremene modele prezentacije i interakcije sa kulturnim nasleđem arheološkog nalazišta.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade",
journal = "Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, Београд, 2023 = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, Belgrade",
title = "Arheologija pejzaža: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici"
}
Kordić, M., Stamenović, P., Todorović, D.,& Bulajić, Đ.. (2023). Arheologija pejzaža: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici. in Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, Београд, 2023 = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, Belgrade
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade..
Kordić M, Stamenović P, Todorović D, Bulajić Đ. Arheologija pejzaža: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici. in Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, Београд, 2023 = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, Belgrade. 2023;..
Kordić, Milena, Stamenović, Pavle, Todorović, Dejan, Bulajić, Đorđe, "Arheologija pejzaža: Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Muzeja Srema u Sremskoj Mitrovici" in Заштита градитељског наслеђа у 21. веку - изазови и могућности / [Завод за заштиту споменика културе града Београда], XII међународна научно-стручна конференција, Београд, 2023 = Preservation of architectural heritage in 21st century: challenges and opportunities / [Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade], XII international scientific-professional conference, Belgrade (2023).

LAGATOR STADIUM [recognition BAB 2023]

Petrović, Borislav; Stojanović, Dušan

(Belgrade: Balkan Architectural Biennale, 2023)


                      

                      
Petrović, B.,& Stojanović, D.. (2023). LAGATOR STADIUM [recognition BAB 2023]. in Back to the roots : exhibition catalogue / 6th Balkan Architectural Biennale [BAB] 2023, Muzej grada Beograda , Belgrade City Museum 21-28. November 2023
Belgrade: Balkan Architectural Biennale., 10-10.
Petrović B, Stojanović D. LAGATOR STADIUM [recognition BAB 2023]. in Back to the roots : exhibition catalogue / 6th Balkan Architectural Biennale [BAB] 2023, Muzej grada Beograda , Belgrade City Museum 21-28. November 2023. 2023;:10-10..
Petrović, Borislav, Stojanović, Dušan, "LAGATOR STADIUM [recognition BAB 2023]" in Back to the roots : exhibition catalogue / 6th Balkan Architectural Biennale [BAB] 2023, Muzej grada Beograda , Belgrade City Museum 21-28. November 2023 (2023):10-10.

Health Open Space: The Usage of Open Space in Healthcare Facilities on the Territory of Belgrade, Serbia - Urban Policy and User Perception

Marić, Jelena; Đukanović, Zoran

(Italy, Florence: Inter-University Research Centre TESIS “Systems and Technologies for Social, Health and Education Structures” University of Florence, Department of Architecture (DiDA), 2023)

TY - CHAP
AU - Marić, Jelena
AU - Đukanović, Zoran
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1776
AB - University Medical Hospital of Bezanijska Kosa was chosen as a case study. Specific characteristics of open space inside this hospital area (hospital open space - HOS) that has a great potential for further development was one of the reasons for choosing this case study is approval for publishing the data and participating in the research.
The survey was based on the questionnaire, alongside direct expert observation of natural and built characteristics, as well as people's movement and behavior. The survey was conducted over a period of two months, with optimal weather conditions and temperatures corresponding to the smooth use of HOS. The sample of respondents is one of the important preconditions for the success of this type of methodological procedure. It consists of 100 respondents, from all categories of hospital users found inside the HOS. Gathered data are processed using the SPSS program for statistical analysis and results are based on 5% statistical significance.
PB - Italy, Florence: Inter-University Research Centre TESIS “Systems and Technologies for Social, Health and Education Structures” University of Florence, Department of Architecture (DiDA)
T2 - Hospital Outdoors : quality through Users’ Experience
T1 - Health Open Space: The Usage of Open Space in Healthcare Facilities on the Territory of Belgrade, Serbia - Urban Policy and User Perception
SP - 44
EP - 64
ER - 
@inbook{
author = "Marić, Jelena and Đukanović, Zoran",
year = "2023",
abstract = "University Medical Hospital of Bezanijska Kosa was chosen as a case study. Specific characteristics of open space inside this hospital area (hospital open space - HOS) that has a great potential for further development was one of the reasons for choosing this case study is approval for publishing the data and participating in the research.
The survey was based on the questionnaire, alongside direct expert observation of natural and built characteristics, as well as people's movement and behavior. The survey was conducted over a period of two months, with optimal weather conditions and temperatures corresponding to the smooth use of HOS. The sample of respondents is one of the important preconditions for the success of this type of methodological procedure. It consists of 100 respondents, from all categories of hospital users found inside the HOS. Gathered data are processed using the SPSS program for statistical analysis and results are based on 5% statistical significance.",
publisher = "Italy, Florence: Inter-University Research Centre TESIS “Systems and Technologies for Social, Health and Education Structures” University of Florence, Department of Architecture (DiDA)",
journal = "Hospital Outdoors : quality through Users’ Experience",
booktitle = "Health Open Space: The Usage of Open Space in Healthcare Facilities on the Territory of Belgrade, Serbia - Urban Policy and User Perception",
pages = "44-64"
}
Marić, J.,& Đukanović, Z.. (2023). Health Open Space: The Usage of Open Space in Healthcare Facilities on the Territory of Belgrade, Serbia - Urban Policy and User Perception. in Hospital Outdoors : quality through Users’ Experience
Italy, Florence: Inter-University Research Centre TESIS “Systems and Technologies for Social, Health and Education Structures” University of Florence, Department of Architecture (DiDA)., 44-64.
Marić J, Đukanović Z. Health Open Space: The Usage of Open Space in Healthcare Facilities on the Territory of Belgrade, Serbia - Urban Policy and User Perception. in Hospital Outdoors : quality through Users’ Experience. 2023;:44-64..
Marić, Jelena, Đukanović, Zoran, "Health Open Space: The Usage of Open Space in Healthcare Facilities on the Territory of Belgrade, Serbia - Urban Policy and User Perception" in Hospital Outdoors : quality through Users’ Experience (2023):44-64.

Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia

Gajić, Darija; sudimac, budimir; Rajčić, Aleksandar; peulić, slobodan; rašović, jelena

(University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
AU - Gajić, Darija
AU - sudimac, budimir
AU - Rajčić, Aleksandar
AU - peulić, slobodan
AU - rašović, jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1778
AB - In the light of the development of new construction systems and envelopes based on renewable and natural materials, that is recently obligatory for the EU member countries through New renovation Wave strategy, authors present research on the topic of energy renovation of buildings using renewable materials in modular systems and its possibilities in two developing countries. This paper presents energy savings, through case study of deep renovation of buildings, using timber modular systems for enveloping the characteristic example of residential building. Paper focuses on the period between 1971 and 1980, due to the considerable number of modular buildings designed during the peak of the construction progress and promotion of prefabricated buildings. Total potential energy savings for such building types is considered according to national typologies of residential buildings in Bosnia and Herzegovina and Serbia. Through a comparative analysis of these countries, the paper presents following parameters of buildings built in period 1971-1980: total number of buildings, total number of apartments, average energy need for heating - Qh,nd, and total energy need for heating before and after the renovation of the envelope applying standard measures from national typologies and applying timber modular envelope systems, which have the potential for deep renovation of buildings.
PB - University of Belgrade, Faculty of Architecture
C3 - Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade
T1 - Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia
SP - 76
EP - 76
ER - 
@conference{
author = "Gajić, Darija and sudimac, budimir and Rajčić, Aleksandar and peulić, slobodan and rašović, jelena",
year = "2023",
abstract = "In the light of the development of new construction systems and envelopes based on renewable and natural materials, that is recently obligatory for the EU member countries through New renovation Wave strategy, authors present research on the topic of energy renovation of buildings using renewable materials in modular systems and its possibilities in two developing countries. This paper presents energy savings, through case study of deep renovation of buildings, using timber modular systems for enveloping the characteristic example of residential building. Paper focuses on the period between 1971 and 1980, due to the considerable number of modular buildings designed during the peak of the construction progress and promotion of prefabricated buildings. Total potential energy savings for such building types is considered according to national typologies of residential buildings in Bosnia and Herzegovina and Serbia. Through a comparative analysis of these countries, the paper presents following parameters of buildings built in period 1971-1980: total number of buildings, total number of apartments, average energy need for heating - Qh,nd, and total energy need for heating before and after the renovation of the envelope applying standard measures from national typologies and applying timber modular envelope systems, which have the potential for deep renovation of buildings.",
publisher = "University of Belgrade, Faculty of Architecture",
journal = "Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade",
title = "Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia",
pages = "76-76"
}
Gajić, D., sudimac, b., Rajčić, A., peulić, s.,& rašović, j.. (2023). Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia. in Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade
University of Belgrade, Faculty of Architecture., 76-76.
Gajić D, sudimac B, Rajčić A, peulić S, rašović J. Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia. in Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade. 2023;:76-76..
Gajić, Darija, sudimac, budimir, Rajčić, Aleksandar, peulić, slobodan, rašović, jelena, "Energy savings potential in modular envelope renovations of prefabricated residential buildings in Bosnia-Herzegovina and Serbia" in Keeping up with technologies to imagine and build together sustainable. inclusive, and beautiful cities : book of abstracts / 8th International Academic Conference on Places and Technologies, Belgrade (2023):76-76.

The Impact of Mixed Culture on Open Public Spaces in urban areas: A Case Study of Mega - Block 70, New Belgrade

Lokas, Iva; Đukanović, Zoran; Marić, Jelena

(Budapest : Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture Budapest University of Technology and Economics (BME), 2023)

TY - CONF
AU - Lokas, Iva
AU - Đukanović, Zoran
AU - Marić, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1779
AB - Public spaces are important in the cultural landscape of a city, as they provide opportunities for social interaction, recreation, and civic engagement. The way these spaces are designed and managed has a significant impact on their use and meaning. This paper explores the influence of mixed culture on open public places, focusing on housing mega-blocks – the „Block 70“ in New Belgrade as a case study. Block 70 is a mixed-use development that includes residential, commercial, and cultural facilities. It is located in one of the most prominent areas of New Belgrade, which has undergone significant transformation in recent years. The study uses a combination of quantitative and qualitative methods to analyze the cultural influences on the use and perception of open public spaces in Block 70. The paper begins by providing an overview of the theoretical framework for understanding the relationship between culture and open public spaces. It highlights the key concepts of cultural identity, social practices, and the role of the cultural impact seen from the aspects of urban design that is shaped and redefined by diferent cultural trends. The study then presents the results of a survey conducted among the residents of Block 70, first shown in non published paper which examines their perceptions of the cultural influences on urban design in open public spaces. The survey results indicate that the cultural diversity of the residents is reflected in the use and perception of open public spaces in Block 70. The study identifies several cultural factors that influence the use of these spaces, including social norms, gender roles, and cultural traditions. For example, women tend to use the public spaces in Block 70 less frequently than men, due to cultural norms that dictate their roles in open public spaces. The paper also examines the architectural features of Block 70 and their impact on the use and perception of public spaces. Additionally, the study highlights the importance of creating inclusive and accessible open public spaces that reflect the cultural diversity of the community. The findings of this study have implications for urban planners, designers, and policymakers, as they seek to create public spaces that promote social interaction, civic engagement, and cultural exchange.
PB - Budapest : Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture Budapest University of Technology and Economics (BME)
C3 - DOCONF2023 - Facing post-socialist urban heritage : conference proceedings, 5-6-7th October 2023, Budapest
T1 - The Impact of Mixed Culture on Open Public Spaces in urban areas: A Case Study of Mega - Block 70, New Belgrade
SP - 250
EP - 259
ER - 
@conference{
author = "Lokas, Iva and Đukanović, Zoran and Marić, Jelena",
year = "2023",
abstract = "Public spaces are important in the cultural landscape of a city, as they provide opportunities for social interaction, recreation, and civic engagement. The way these spaces are designed and managed has a significant impact on their use and meaning. This paper explores the influence of mixed culture on open public places, focusing on housing mega-blocks – the „Block 70“ in New Belgrade as a case study. Block 70 is a mixed-use development that includes residential, commercial, and cultural facilities. It is located in one of the most prominent areas of New Belgrade, which has undergone significant transformation in recent years. The study uses a combination of quantitative and qualitative methods to analyze the cultural influences on the use and perception of open public spaces in Block 70. The paper begins by providing an overview of the theoretical framework for understanding the relationship between culture and open public spaces. It highlights the key concepts of cultural identity, social practices, and the role of the cultural impact seen from the aspects of urban design that is shaped and redefined by diferent cultural trends. The study then presents the results of a survey conducted among the residents of Block 70, first shown in non published paper which examines their perceptions of the cultural influences on urban design in open public spaces. The survey results indicate that the cultural diversity of the residents is reflected in the use and perception of open public spaces in Block 70. The study identifies several cultural factors that influence the use of these spaces, including social norms, gender roles, and cultural traditions. For example, women tend to use the public spaces in Block 70 less frequently than men, due to cultural norms that dictate their roles in open public spaces. The paper also examines the architectural features of Block 70 and their impact on the use and perception of public spaces. Additionally, the study highlights the importance of creating inclusive and accessible open public spaces that reflect the cultural diversity of the community. The findings of this study have implications for urban planners, designers, and policymakers, as they seek to create public spaces that promote social interaction, civic engagement, and cultural exchange.",
publisher = "Budapest : Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture Budapest University of Technology and Economics (BME)",
journal = "DOCONF2023 - Facing post-socialist urban heritage : conference proceedings, 5-6-7th October 2023, Budapest",
title = "The Impact of Mixed Culture on Open Public Spaces in urban areas: A Case Study of Mega - Block 70, New Belgrade",
pages = "250-259"
}
Lokas, I., Đukanović, Z.,& Marić, J.. (2023). The Impact of Mixed Culture on Open Public Spaces in urban areas: A Case Study of Mega - Block 70, New Belgrade. in DOCONF2023 - Facing post-socialist urban heritage : conference proceedings, 5-6-7th October 2023, Budapest
Budapest : Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture Budapest University of Technology and Economics (BME)., 250-259.
Lokas I, Đukanović Z, Marić J. The Impact of Mixed Culture on Open Public Spaces in urban areas: A Case Study of Mega - Block 70, New Belgrade. in DOCONF2023 - Facing post-socialist urban heritage : conference proceedings, 5-6-7th October 2023, Budapest. 2023;:250-259..
Lokas, Iva, Đukanović, Zoran, Marić, Jelena, "The Impact of Mixed Culture on Open Public Spaces in urban areas: A Case Study of Mega - Block 70, New Belgrade" in DOCONF2023 - Facing post-socialist urban heritage : conference proceedings, 5-6-7th October 2023, Budapest (2023):250-259.

Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде

Sudimac, Budimir; Slavković, Branko; Obradović, Radojko

(Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, 2023)

TY - CONF
AU - Sudimac, Budimir
AU - Slavković, Branko
AU - Obradović, Radojko
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1753
AB - Cilj ovog istraživanja je optimizacija fasadnog omotača, arhitektonskog objekta, integracijom vegetacionih modularnih elemenata. U radu se istražuju potencijali vegetacionih zidova u smanjenja utroška energije potrebne za hlađenje objekta u letnjem periodu. Istraživanje je obuhvatilo analizu energetskih specifičnosti vegetacionih zidova i njihovu programsku integrakciju u urbanim gradskim ambijentima. Korišćenje elemenata vegetacionih zidova u arhitekturi otvorilo je nove projektantske mogućnosti i stvorilo izazove za projektante sa ciljem povećanja energetske efikasnosti objekata. U radu se vegetacioni zidovi tretiraju kao elementi zaštite arhitektonskih objekata od toplotnog pregrevanja. Analize su pokazale da vegetacija smanjuje kontaktnu temperaturu površina strukturalnih zidova objekta, dok isparavanje obezbeđuje pasivno hlađenje. Cilj istraživanja je da se ispitaju metode i tehnike, kojima se obezbeđuje široka primena vegetacionih zidova u arhitekturi postojećih i novih objekata kroz ispitivanja i pronalaženja preporuka za unapređenjem termičkih karakteristika fasadnih omotača objekta.
PB - Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
C3 - Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april
T1 - Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде
SP - 61
EP - 66
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753
ER - 
@conference{
author = "Sudimac, Budimir and Slavković, Branko and Obradović, Radojko",
year = "2023",
abstract = "Cilj ovog istraživanja je optimizacija fasadnog omotača, arhitektonskog objekta, integracijom vegetacionih modularnih elemenata. U radu se istražuju potencijali vegetacionih zidova u smanjenja utroška energije potrebne za hlađenje objekta u letnjem periodu. Istraživanje je obuhvatilo analizu energetskih specifičnosti vegetacionih zidova i njihovu programsku integrakciju u urbanim gradskim ambijentima. Korišćenje elemenata vegetacionih zidova u arhitekturi otvorilo je nove projektantske mogućnosti i stvorilo izazove za projektante sa ciljem povećanja energetske efikasnosti objekata. U radu se vegetacioni zidovi tretiraju kao elementi zaštite arhitektonskih objekata od toplotnog pregrevanja. Analize su pokazale da vegetacija smanjuje kontaktnu temperaturu površina strukturalnih zidova objekta, dok isparavanje obezbeđuje pasivno hlađenje. Cilj istraživanja je da se ispitaju metode i tehnike, kojima se obezbeđuje široka primena vegetacionih zidova u arhitekturi postojećih i novih objekata kroz ispitivanja i pronalaženja preporuka za unapređenjem termičkih karakteristika fasadnih omotača objekta.",
publisher = "Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci",
journal = "Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april",
title = "Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде",
pages = "61-66",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753"
}
Sudimac, B., Slavković, B.,& Obradović, R.. (2023). Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде. in Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april
Banja Luka:Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci., 61-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753
Sudimac B, Slavković B, Obradović R. Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде. in Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april. 2023;:61-66.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753 .
Sudimac, Budimir, Slavković, Branko, Obradović, Radojko, "Утицај вегетационих модуларних елемената за зидове омотача на енергетски биланс зграде" in Zbornik radova / V Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF, Banja Luka, 26 - 27. april (2023):61-66,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1753 .

Стадиони за градове Србије: од студије ка реализацији

Петровић, Борислав; Стојановић, Душан

(Београд : Савез инжењера и техничара Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Петровић, Борислав
AU - Стојановић, Душан
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1523
AB - Значај и ванвременска димензија новог споменика (физичке) културе, у највећој могућој мери носе обавезу пажљивог односа према затеченој физичкој структури сваког града понаособ, у смислу одмерености у наступу, односно балансирања између пожељно јаке физиономије новог градског репера и интервенције која тежи уклапању, без претеране гестикулације. 
Одговарајући на то питање, можемо констатовати да израз у целини треба да буде разумљив и транспарентан у смислу конституције поруке и текста (наратива) који саопштава, дакле укупне атмосфере и утиска везаног за сопствени наступ и присуство. 
На изложеној ОСНОВИ Јасно је да смо Ипак, на линији операционализације, дефинисали одређене променљиве и њихове групације у намери да заиста покушамо да успоставимо њихове оптималне релације, као што је и наговештено. 
С обзиром на, у нашој средини, изражену дискрепанцију интереса индивидуе и заједнице, како је то оцењено раније, варијабле су сврстане у унутрашњи круг, који се тежишно, или у потпуности, односи на појединца, као и спољашњи круг, где преовлађују аспекти везани за заједницу, као и шире хоризонте.
PB - Београд : Савез инжењера и техничара Србије
PB - Београд : Инжењерска комора Србије
C3 - Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости : Инжењерска комора Србије, Матична секција архитеката ... организује скуп „Архитектонско-урбанистички форум“ са темом „Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“ : Београд, 28. и 29. октобар 2022. године
T1 - Стадиони за градове Србије: од студије ка реализацији
SP - 62
SP - 74
EP - 74
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1523
ER - 
@conference{
author = "Петровић, Борислав and Стојановић, Душан",
year = "2023",
abstract = "Значај и ванвременска димензија новог споменика (физичке) културе, у највећој могућој мери носе обавезу пажљивог односа према затеченој физичкој структури сваког града понаособ, у смислу одмерености у наступу, односно балансирања између пожељно јаке физиономије новог градског репера и интервенције која тежи уклапању, без претеране гестикулације. 
Одговарајући на то питање, можемо констатовати да израз у целини треба да буде разумљив и транспарентан у смислу конституције поруке и текста (наратива) који саопштава, дакле укупне атмосфере и утиска везаног за сопствени наступ и присуство. 
На изложеној ОСНОВИ Јасно је да смо Ипак, на линији операционализације, дефинисали одређене променљиве и њихове групације у намери да заиста покушамо да успоставимо њихове оптималне релације, као што је и наговештено. 
С обзиром на, у нашој средини, изражену дискрепанцију интереса индивидуе и заједнице, како је то оцењено раније, варијабле су сврстане у унутрашњи круг, који се тежишно, или у потпуности, односи на појединца, као и спољашњи круг, где преовлађују аспекти везани за заједницу, као и шире хоризонте.",
publisher = "Београд : Савез инжењера и техничара Србије, Београд : Инжењерска комора Србије",
journal = "Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости : Инжењерска комора Србије, Матична секција архитеката ... организује скуп „Архитектонско-урбанистички форум“ са темом „Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“ : Београд, 28. и 29. октобар 2022. године",
title = "Стадиони за градове Србије: од студије ка реализацији",
pages = "62-74-74",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1523"
}
Петровић, Б.,& Стојановић, Д.. (2023). Стадиони за градове Србије: од студије ка реализацији. in Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости : Инжењерска комора Србије, Матична секција архитеката ... организује скуп „Архитектонско-урбанистички форум“ са темом „Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“ : Београд, 28. и 29. октобар 2022. године
Београд : Савез инжењера и техничара Србије., 62-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1523
Петровић Б, Стојановић Д. Стадиони за градове Србије: од студије ка реализацији. in Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости : Инжењерска комора Србије, Матична секција архитеката ... организује скуп „Архитектонско-урбанистички форум“ са темом „Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“ : Београд, 28. и 29. октобар 2022. године. 2023;:62-74.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1523 .
Петровић, Борислав, Стојановић, Душан, "Стадиони за градове Србије: од студије ка реализацији" in Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости : Инжењерска комора Србије, Матична секција архитеката ... организује скуп „Архитектонско-урбанистички форум“ са темом „Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости“ : Београд, 28. и 29. октобар 2022. године (2023):62-74,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1523 .

Post-Covid architecture. Thinking of space after the pandemic [Exhibition: 45. Salon of Architecture]

Rakonjac, Ivana

(Београд : Музеј примењене уметности = Belgrade : Museum of Applied Art, 2023)


                      

                      
Rakonjac, I.. (2023). Post-Covid architecture. Thinking of space after the pandemic [Exhibition: 45. Salon of Architecture]. in Салон дијалога : [каталог изложбе] / 45. салон архитектуре, [28. март – 29. април 2023.] = Salon of dialogues : [exhibition catalog] / 45th Salon of Architecture, [28 March – 29 April 2023]
Београд : Музеј примењене уметности = Belgrade : Museum of Applied Art., 113-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1389
Rakonjac I. Post-Covid architecture. Thinking of space after the pandemic [Exhibition: 45. Salon of Architecture]. in Салон дијалога : [каталог изложбе] / 45. салон архитектуре, [28. март – 29. април 2023.] = Salon of dialogues : [exhibition catalog] / 45th Salon of Architecture, [28 March – 29 April 2023]. 2023;:113-113.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1389 .
Rakonjac, Ivana, "Post-Covid architecture. Thinking of space after the pandemic [Exhibition: 45. Salon of Architecture]" in Салон дијалога : [каталог изложбе] / 45. салон архитектуре, [28. март – 29. април 2023.] = Salon of dialogues : [exhibition catalog] / 45th Salon of Architecture, [28 March – 29 April 2023] (2023):113-113,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1389 .

Influence of air entrainers on the properties of hydrated lime mortars

Kontić, Ana; Vasconcelos, Graça; Briceño Melendez, Carolina; Azenha, Miguel; Sokolović, Neda

(Elsevier Ltd., 2023)

TY - JOUR
AU - Kontić, Ana
AU - Vasconcelos, Graça
AU - Briceño Melendez, Carolina
AU - Azenha, Miguel
AU - Sokolović, Neda
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1479
AB - Physical, mechanical and carbonation progress properties of air lime mortars, formulated with the addition of air entrainers, were analyzed, aiming to investigate the influence of air entrainers on abovementioned properties of lime-based products. Samples were cured in two curing conditions and their properties were evaluated after 14, 28, 60 and 90 days. The results obtained revealed that the addition of air entrainers influences the change in dynamics between drying and carbonation processes, therefore influencing the rate of carbonation process. This observation was reflected in carbonation progress as well as physical and mechanical properties of the tested samples.
PB - Elsevier Ltd.
T2 - Construction and Building Materials
T1 - Influence of air entrainers on the properties of hydrated lime mortars
VL - 403
SP - 132968
DO - 10.1016/j.conbuildmat.2023.132968
ER - 
@article{
author = "Kontić, Ana and Vasconcelos, Graça and Briceño Melendez, Carolina and Azenha, Miguel and Sokolović, Neda",
year = "2023",
abstract = "Physical, mechanical and carbonation progress properties of air lime mortars, formulated with the addition of air entrainers, were analyzed, aiming to investigate the influence of air entrainers on abovementioned properties of lime-based products. Samples were cured in two curing conditions and their properties were evaluated after 14, 28, 60 and 90 days. The results obtained revealed that the addition of air entrainers influences the change in dynamics between drying and carbonation processes, therefore influencing the rate of carbonation process. This observation was reflected in carbonation progress as well as physical and mechanical properties of the tested samples.",
publisher = "Elsevier Ltd.",
journal = "Construction and Building Materials",
title = "Influence of air entrainers on the properties of hydrated lime mortars",
volume = "403",
pages = "132968",
doi = "10.1016/j.conbuildmat.2023.132968"
}
Kontić, A., Vasconcelos, G., Briceño Melendez, C., Azenha, M.,& Sokolović, N.. (2023). Influence of air entrainers on the properties of hydrated lime mortars. in Construction and Building Materials
Elsevier Ltd.., 403, 132968.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132968
Kontić A, Vasconcelos G, Briceño Melendez C, Azenha M, Sokolović N. Influence of air entrainers on the properties of hydrated lime mortars. in Construction and Building Materials. 2023;403:132968.
doi:10.1016/j.conbuildmat.2023.132968 .
Kontić, Ana, Vasconcelos, Graça, Briceño Melendez, Carolina, Azenha, Miguel, Sokolović, Neda, "Influence of air entrainers on the properties of hydrated lime mortars" in Construction and Building Materials, 403 (2023):132968,
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.132968 . .
1

Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective

Kyprianou, Ioanna; Artopoulos, Georgios; Bonomolo, Anna; Brownlee, Timothy; Cachado, Rita ´Avila; Camaioni, Chiara; Đokić, Vladan; D’Onofrio, Rosalba; Đukanović, Zoran; Fasola, Salvatore; Di Giovanni, Caterina Francesca; Cocci Grifoni, Roberta; Hadjinicolaou, Panos; Ilardo, Giacomo; Jovanović, Predrag; La Grutta, Stefania; Malizia, Velia; Marchesani, Graziano Enzo; Ottone, Maria Federica; Trusiani, Elio; Živković, Jelena; Carlucci, Salvatore

(Elsevier Ltd., 2023)

TY - JOUR
AU - Kyprianou, Ioanna
AU - Artopoulos, Georgios
AU - Bonomolo, Anna
AU - Brownlee, Timothy
AU - Cachado, Rita ´Avila
AU - Camaioni, Chiara
AU - Đokić, Vladan
AU - D’Onofrio, Rosalba
AU - Đukanović, Zoran
AU - Fasola, Salvatore
AU - Di Giovanni, Caterina Francesca
AU - Cocci Grifoni, Roberta
AU - Hadjinicolaou, Panos
AU - Ilardo, Giacomo
AU - Jovanović, Predrag
AU - La Grutta, Stefania
AU - Malizia, Velia
AU - Marchesani, Graziano Enzo
AU - Ottone, Maria Federica
AU - Trusiani, Elio
AU - Živković, Jelena
AU - Carlucci, Salvatore
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1477
AB - Climate change threatens urban health, whether that refers to the human or environmental aspects of urban life.
At the same time, initiatives of city regeneration envision alternative forms of the urban environment, where
derelict spaces have the potential to be brought back to life in ways that would not compromise urban health.
Regeneration processes should utilise mitigation and adaptation strategies that consider the future needs and
anticipated role of cities within the context of the discourse about climate change, accounting for expected and
unforeseen impacts and regarding the city as an agent of action rather than a static territory, too complex to
change. Nevertheless, literature implicating these three parameters synchronously, namely, climate change,
cities, and health, has been scarce. This study aims to fill this gap through a systematic literature review,
exploring climate change adaptation and mitigation strategies that can be employed in urban regeneration efforts
seeking to mitigate climate-exacerbated phenomena and their impacts on urban health as well as identifying the
main trends and opportunities overlooked. Findings show that even though the emphasis is given to the physical
actions and impacts of climate change and urban health, an emerging theme is a need to engage civic society in
co-designing urban spaces. Synergistic relationships, collaborations and avoidance of lock-in situations appear to
be the most significant subtopics emerging from this literature review. One main recommendation is the promotion
of a community-driven, inclusive, participatory approach in regeneration projects. That will ensure that
different vulnerabilities can be adequately addressed and that diverse population groups will have equitable
health benefits.
PB - Elsevier Ltd.
T2 - Building and Environment
T1 - Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective
VL - 238
SP - 110226
DO - 10.1016/j.buildenv.2023.110226
ER - 
@article{
author = "Kyprianou, Ioanna and Artopoulos, Georgios and Bonomolo, Anna and Brownlee, Timothy and Cachado, Rita ´Avila and Camaioni, Chiara and Đokić, Vladan and D’Onofrio, Rosalba and Đukanović, Zoran and Fasola, Salvatore and Di Giovanni, Caterina Francesca and Cocci Grifoni, Roberta and Hadjinicolaou, Panos and Ilardo, Giacomo and Jovanović, Predrag and La Grutta, Stefania and Malizia, Velia and Marchesani, Graziano Enzo and Ottone, Maria Federica and Trusiani, Elio and Živković, Jelena and Carlucci, Salvatore",
year = "2023",
abstract = "Climate change threatens urban health, whether that refers to the human or environmental aspects of urban life.
At the same time, initiatives of city regeneration envision alternative forms of the urban environment, where
derelict spaces have the potential to be brought back to life in ways that would not compromise urban health.
Regeneration processes should utilise mitigation and adaptation strategies that consider the future needs and
anticipated role of cities within the context of the discourse about climate change, accounting for expected and
unforeseen impacts and regarding the city as an agent of action rather than a static territory, too complex to
change. Nevertheless, literature implicating these three parameters synchronously, namely, climate change,
cities, and health, has been scarce. This study aims to fill this gap through a systematic literature review,
exploring climate change adaptation and mitigation strategies that can be employed in urban regeneration efforts
seeking to mitigate climate-exacerbated phenomena and their impacts on urban health as well as identifying the
main trends and opportunities overlooked. Findings show that even though the emphasis is given to the physical
actions and impacts of climate change and urban health, an emerging theme is a need to engage civic society in
co-designing urban spaces. Synergistic relationships, collaborations and avoidance of lock-in situations appear to
be the most significant subtopics emerging from this literature review. One main recommendation is the promotion
of a community-driven, inclusive, participatory approach in regeneration projects. That will ensure that
different vulnerabilities can be adequately addressed and that diverse population groups will have equitable
health benefits.",
publisher = "Elsevier Ltd.",
journal = "Building and Environment",
title = "Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective",
volume = "238",
pages = "110226",
doi = "10.1016/j.buildenv.2023.110226"
}
Kyprianou, I., Artopoulos, G., Bonomolo, A., Brownlee, T., Cachado, R. ´., Camaioni, C., Đokić, V., D’Onofrio, R., Đukanović, Z., Fasola, S., Di Giovanni, C. F., Cocci Grifoni, R., Hadjinicolaou, P., Ilardo, G., Jovanović, P., La Grutta, S., Malizia, V., Marchesani, G. E., Ottone, M. F., Trusiani, E., Živković, J.,& Carlucci, S.. (2023). Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective. in Building and Environment
Elsevier Ltd.., 238, 110226.
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110226
Kyprianou I, Artopoulos G, Bonomolo A, Brownlee T, Cachado R´, Camaioni C, Đokić V, D’Onofrio R, Đukanović Z, Fasola S, Di Giovanni CF, Cocci Grifoni R, Hadjinicolaou P, Ilardo G, Jovanović P, La Grutta S, Malizia V, Marchesani GE, Ottone MF, Trusiani E, Živković J, Carlucci S. Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective. in Building and Environment. 2023;238:110226.
doi:10.1016/j.buildenv.2023.110226 .
Kyprianou, Ioanna, Artopoulos, Georgios, Bonomolo, Anna, Brownlee, Timothy, Cachado, Rita ´Avila, Camaioni, Chiara, Đokić, Vladan, D’Onofrio, Rosalba, Đukanović, Zoran, Fasola, Salvatore, Di Giovanni, Caterina Francesca, Cocci Grifoni, Roberta, Hadjinicolaou, Panos, Ilardo, Giacomo, Jovanović, Predrag, La Grutta, Stefania, Malizia, Velia, Marchesani, Graziano Enzo, Ottone, Maria Federica, Trusiani, Elio, Živković, Jelena, Carlucci, Salvatore, "Mitigation and adaptation strategies to offset the impacts of climate change on urban health: A European perspective" in Building and Environment, 238 (2023):110226,
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110226 . .

Life cycle greenhouse gas emissions of hemp-lime concrete wall constructions in Serbia: The impact of carbon sequestration, transport, waste production and end of life biogenic carbon emission

Bošković, Ilija; Radivojević, Ana

(Elsevier Ltd., 2023)

TY - JOUR
AU - Bošković, Ilija
AU - Radivojević, Ana
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1467
AB - The construction industry contributes to climate change through significant greenhouse gas emissions. Utilising sustainable building materials with low embodied environmental impacts and low greenhouse gas emissions is key to future sustainable development. Bio-based materials, such as hemp-lime concrete, possess environmental advantages as they make use of a renewable raw material and can sequester CO2 from the atmosphere. Through the use of life cycle assessment methodology the study analyses the greenhouse gas emissions associated with the life cycle of a hemp-lime concrete wall and examines the effects of variations that can arise during the life cycle of the material. Sensitivity analyses were used to examine the effects of varying the hemp shiv sequestration factor, binder carbonation factor, gate to site transport distances and raw material construction waste on greenhouse gas emissions, culminating in the creation of three primary emission scenarios (average, pessimistic and optimistic). It was found that the examined variables can have a large impact on greenhouse gas emissions and the environmental perception of the material, as the optimistic life cycle scenario had a negative global warming potential (−9.696kgCO2eq.), while the pessimistic scenario had a positive global warming potential (10.165kgCO2eq.). Additionally alternative end of life scenarios were developed to examine the effects of varying hemp shiv degradability at the end of life stage, demonstrating the potentially large impacts a high factor of degradable organic carbon can have on life cycle greenhouse gas emissions.
PB - Elsevier Ltd.
T2 - Journal of Building Engineering
T1 - Life cycle greenhouse gas emissions of hemp-lime concrete wall constructions in Serbia: The impact of carbon sequestration, transport, waste production and end of life biogenic carbon emission
VL - 66
SP - 105908
DO - 10.1016/j.jobe.2023.105908
ER - 
@article{
author = "Bošković, Ilija and Radivojević, Ana",
year = "2023",
abstract = "The construction industry contributes to climate change through significant greenhouse gas emissions. Utilising sustainable building materials with low embodied environmental impacts and low greenhouse gas emissions is key to future sustainable development. Bio-based materials, such as hemp-lime concrete, possess environmental advantages as they make use of a renewable raw material and can sequester CO2 from the atmosphere. Through the use of life cycle assessment methodology the study analyses the greenhouse gas emissions associated with the life cycle of a hemp-lime concrete wall and examines the effects of variations that can arise during the life cycle of the material. Sensitivity analyses were used to examine the effects of varying the hemp shiv sequestration factor, binder carbonation factor, gate to site transport distances and raw material construction waste on greenhouse gas emissions, culminating in the creation of three primary emission scenarios (average, pessimistic and optimistic). It was found that the examined variables can have a large impact on greenhouse gas emissions and the environmental perception of the material, as the optimistic life cycle scenario had a negative global warming potential (−9.696kgCO2eq.), while the pessimistic scenario had a positive global warming potential (10.165kgCO2eq.). Additionally alternative end of life scenarios were developed to examine the effects of varying hemp shiv degradability at the end of life stage, demonstrating the potentially large impacts a high factor of degradable organic carbon can have on life cycle greenhouse gas emissions.",
publisher = "Elsevier Ltd.",
journal = "Journal of Building Engineering",
title = "Life cycle greenhouse gas emissions of hemp-lime concrete wall constructions in Serbia: The impact of carbon sequestration, transport, waste production and end of life biogenic carbon emission",
volume = "66",
pages = "105908",
doi = "10.1016/j.jobe.2023.105908"
}
Bošković, I.,& Radivojević, A.. (2023). Life cycle greenhouse gas emissions of hemp-lime concrete wall constructions in Serbia: The impact of carbon sequestration, transport, waste production and end of life biogenic carbon emission. in Journal of Building Engineering
Elsevier Ltd.., 66, 105908.
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.105908
Bošković I, Radivojević A. Life cycle greenhouse gas emissions of hemp-lime concrete wall constructions in Serbia: The impact of carbon sequestration, transport, waste production and end of life biogenic carbon emission. in Journal of Building Engineering. 2023;66:105908.
doi:10.1016/j.jobe.2023.105908 .
Bošković, Ilija, Radivojević, Ana, "Life cycle greenhouse gas emissions of hemp-lime concrete wall constructions in Serbia: The impact of carbon sequestration, transport, waste production and end of life biogenic carbon emission" in Journal of Building Engineering, 66 (2023):105908,
https://doi.org/10.1016/j.jobe.2023.105908 . .
10

An attempt to locate the Russian spatial planning system within the European planning families

Živanović, Zora; Tošić, Branka; Berisha, Erblin; Perić, Ana

(Elsevier Ltd., 2023)

TY - JOUR
AU - Živanović, Zora
AU - Tošić, Branka
AU - Berisha, Erblin
AU - Perić, Ana
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1343
AB - Since the end of the 1980s, several studies have been conducted aiming at understanding the heterogeneity of spatial planning traditions across Europe. Over the years, such studies became more comprehensive and included many European (and not only the European Union) countries. Nevertheless, some parts of Europe (e.g., the Western Balkans or the post-Soviet countries) usually remained excluded from the mentioned studies. To mitigate this gap, the paper focuses on the case of Russia. Using a twofold methodological approach, the paper firstly examines the attributes of Russian spatial planning (through a multi-layered analysis of the socio-economic and institutional settings, the evolution of spatial planning over a century, and contemporary planning instruments and procedures of plan-making), to then compare the attributes of the Russian spatial planning system to the core features of the European planning styles. As a result, the elements of multiple distinct spatial planning styles can be traced in Russian spatial planning: land use management and regional economic planning seem to prevail, whilst comprehensive integrated and urbanism traditions are less represented but not absent. Bearing in mind the complexity of the exercise, this contribution should be considered a preliminary attempt to enlarge the existing comparative studies beyond European countries.
PB - Elsevier Ltd.
T2 - Land Use Policy
T1 - An attempt to locate the Russian spatial planning system within the European planning families
VL - 127
SP - 106591
DO - 10.1016/j.landusepol.2023.106591
ER - 
@article{
author = "Živanović, Zora and Tošić, Branka and Berisha, Erblin and Perić, Ana",
year = "2023",
abstract = "Since the end of the 1980s, several studies have been conducted aiming at understanding the heterogeneity of spatial planning traditions across Europe. Over the years, such studies became more comprehensive and included many European (and not only the European Union) countries. Nevertheless, some parts of Europe (e.g., the Western Balkans or the post-Soviet countries) usually remained excluded from the mentioned studies. To mitigate this gap, the paper focuses on the case of Russia. Using a twofold methodological approach, the paper firstly examines the attributes of Russian spatial planning (through a multi-layered analysis of the socio-economic and institutional settings, the evolution of spatial planning over a century, and contemporary planning instruments and procedures of plan-making), to then compare the attributes of the Russian spatial planning system to the core features of the European planning styles. As a result, the elements of multiple distinct spatial planning styles can be traced in Russian spatial planning: land use management and regional economic planning seem to prevail, whilst comprehensive integrated and urbanism traditions are less represented but not absent. Bearing in mind the complexity of the exercise, this contribution should be considered a preliminary attempt to enlarge the existing comparative studies beyond European countries.",
publisher = "Elsevier Ltd.",
journal = "Land Use Policy",
title = "An attempt to locate the Russian spatial planning system within the European planning families",
volume = "127",
pages = "106591",
doi = "10.1016/j.landusepol.2023.106591"
}
Živanović, Z., Tošić, B., Berisha, E.,& Perić, A.. (2023). An attempt to locate the Russian spatial planning system within the European planning families. in Land Use Policy
Elsevier Ltd.., 127, 106591.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106591
Živanović Z, Tošić B, Berisha E, Perić A. An attempt to locate the Russian spatial planning system within the European planning families. in Land Use Policy. 2023;127:106591.
doi:10.1016/j.landusepol.2023.106591 .
Živanović, Zora, Tošić, Branka, Berisha, Erblin, Perić, Ana, "An attempt to locate the Russian spatial planning system within the European planning families" in Land Use Policy, 127 (2023):106591,
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106591 . .

Architectural Engineering Students’ Experiences in a Hybrid Design Studio

Milošević, Jelena; Rakonjac, Ivana; Josifovski, Andrej

(Great Britain: TEMPUS Publications, 2023)

TY - JOUR
AU - Milošević, Jelena
AU - Rakonjac, Ivana
AU - Josifovski, Andrej
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1381
AB - In response to the COVID-19 global pandemic’s effects on the educational landscape, information and communication technologies have been used to implement diverse curriculum contents and provide a transition of traditional learning activities into remote or hybrid learning. This paper describes how a digital learning framework was implemented to transform a classroom-based architectural design studio into a setup that complements face-to-face and online activities, allowing for optimal operation under restricted conditions. The learning experience in this hybrid design studio was investigated using qualitative content analysis, while data from pre- and post-course surveys, and data from the learning platform’s analytics, provide insight into the participants’ perceptions of the course. Findings show that students’ assessments of hybrid learning are generally positive; however, further development of this pedagogy could provide even better responses to accessibility, acquisition, and operation challenges. The study offers a perspective on how to adapt learning in order to provide continuity of educational process beyond changing circumstances and could inform further reviewing and discussion on directions of long-term redefining of a studio design in post-pandemic times when teaching modes are likely to have a more significant online component.
PB - Great Britain: TEMPUS Publications
T2 - International Journal of Engineering Education
T1 - Architectural Engineering Students’ Experiences in a Hybrid Design Studio
VL - 39
IS - 4
SP - 921
EP - 936
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1381
ER - 
@article{
author = "Milošević, Jelena and Rakonjac, Ivana and Josifovski, Andrej",
year = "2023",
abstract = "In response to the COVID-19 global pandemic’s effects on the educational landscape, information and communication technologies have been used to implement diverse curriculum contents and provide a transition of traditional learning activities into remote or hybrid learning. This paper describes how a digital learning framework was implemented to transform a classroom-based architectural design studio into a setup that complements face-to-face and online activities, allowing for optimal operation under restricted conditions. The learning experience in this hybrid design studio was investigated using qualitative content analysis, while data from pre- and post-course surveys, and data from the learning platform’s analytics, provide insight into the participants’ perceptions of the course. Findings show that students’ assessments of hybrid learning are generally positive; however, further development of this pedagogy could provide even better responses to accessibility, acquisition, and operation challenges. The study offers a perspective on how to adapt learning in order to provide continuity of educational process beyond changing circumstances and could inform further reviewing and discussion on directions of long-term redefining of a studio design in post-pandemic times when teaching modes are likely to have a more significant online component.",
publisher = "Great Britain: TEMPUS Publications",
journal = "International Journal of Engineering Education",
title = "Architectural Engineering Students’ Experiences in a Hybrid Design Studio",
volume = "39",
number = "4",
pages = "921-936",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1381"
}
Milošević, J., Rakonjac, I.,& Josifovski, A.. (2023). Architectural Engineering Students’ Experiences in a Hybrid Design Studio. in International Journal of Engineering Education
Great Britain: TEMPUS Publications., 39(4), 921-936.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1381
Milošević J, Rakonjac I, Josifovski A. Architectural Engineering Students’ Experiences in a Hybrid Design Studio. in International Journal of Engineering Education. 2023;39(4):921-936.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1381 .
Milošević, Jelena, Rakonjac, Ivana, Josifovski, Andrej, "Architectural Engineering Students’ Experiences in a Hybrid Design Studio" in International Journal of Engineering Education, 39, no. 4 (2023):921-936,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1381 .

Urban megaprojects in post-socialist Serbia: the example of the City on Water project

Perić, Ana; Maruna, Marija

(Routledge, 2023)

TY - CHAP
AU - Perić, Ana
AU - Maruna, Marija
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1347
AB - Belgrade, the capital of Serbia, has undergone tremendous changes since the beginning of the new millennium. The call for a transition to a market-driven economy and a democratic society happened overnight: the public protest that preceded the overthrow of the authoritarian political regime on October 5, 2000, left the country in a stalemate position with no institutional mechanisms for dealing with the new social reality (Nedović-Budić et al. 2012; Lazarević Bajec 2009). The absence of a smooth social, economic, and political transformation caused many negative effects, mainly seen in the dominance of wild neoliberalism and rudimentary political pluralism (Perić 2020a). Regarding the economic aspects, unregulated privatization of the state land and resources (e.g., dilapidated central city areas, and abandoned, bankrupted public companies) fuelled the capture of public land and facilities, first for the advantage of domestic oligarchs, and after 2012 also of foreign private developers (Zeković et al. 2015; Nedović-Budić et al. 2012; Perić and Maruna 2012)...
PB - Routledge
T2 - Handbook of Waterfront Cities & Urbanism
T1 - Urban megaprojects in post-socialist Serbia: the example of the City on Water project
SP - 301
EP - 316
DO - 10.1201/9781003204565-21
ER - 
@inbook{
author = "Perić, Ana and Maruna, Marija",
year = "2023",
abstract = "Belgrade, the capital of Serbia, has undergone tremendous changes since the beginning of the new millennium. The call for a transition to a market-driven economy and a democratic society happened overnight: the public protest that preceded the overthrow of the authoritarian political regime on October 5, 2000, left the country in a stalemate position with no institutional mechanisms for dealing with the new social reality (Nedović-Budić et al. 2012; Lazarević Bajec 2009). The absence of a smooth social, economic, and political transformation caused many negative effects, mainly seen in the dominance of wild neoliberalism and rudimentary political pluralism (Perić 2020a). Regarding the economic aspects, unregulated privatization of the state land and resources (e.g., dilapidated central city areas, and abandoned, bankrupted public companies) fuelled the capture of public land and facilities, first for the advantage of domestic oligarchs, and after 2012 also of foreign private developers (Zeković et al. 2015; Nedović-Budić et al. 2012; Perić and Maruna 2012)...",
publisher = "Routledge",
journal = "Handbook of Waterfront Cities & Urbanism",
booktitle = "Urban megaprojects in post-socialist Serbia: the example of the City on Water project",
pages = "301-316",
doi = "10.1201/9781003204565-21"
}
Perić, A.,& Maruna, M.. (2023). Urban megaprojects in post-socialist Serbia: the example of the City on Water project. in Handbook of Waterfront Cities & Urbanism
Routledge., 301-316.
https://doi.org/10.1201/9781003204565-21
Perić A, Maruna M. Urban megaprojects in post-socialist Serbia: the example of the City on Water project. in Handbook of Waterfront Cities & Urbanism. 2023;:301-316.
doi:10.1201/9781003204565-21 .
Perić, Ana, Maruna, Marija, "Urban megaprojects in post-socialist Serbia: the example of the City on Water project" in Handbook of Waterfront Cities & Urbanism (2023):301-316,
https://doi.org/10.1201/9781003204565-21 . .

Praxis of urban morphology : book of abstracts

(Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1316
AB - Coming from 20 architects, geographers, planers and historians, to more than 600 individual and
institutional members across the globe, ISUF presents the important international organization of urban
form both for researchers and practitioners. Due to its orientation to both of these fields, ISUF 2023
presents a great opportunity to rethink the praxis, perceived as process by which theory/idea is enacted,
embodied and realized.
The theme for ISUF 2023 is drawn from the previous experience and ideas, directed toward systematization
and synthesis of intellectual knowledge.
Following this line of reasoning, the Conference tracks are envisioned to confront the topics that are
represented as being opposed in order to open up a debate how to transfer ideas to operational knowledge.
PB - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture
T1 - Praxis of urban morphology : book of abstracts
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1316
ER - 
@conference{
year = "2023",
abstract = "Coming from 20 architects, geographers, planers and historians, to more than 600 individual and
institutional members across the globe, ISUF presents the important international organization of urban
form both for researchers and practitioners. Due to its orientation to both of these fields, ISUF 2023
presents a great opportunity to rethink the praxis, perceived as process by which theory/idea is enacted,
embodied and realized.
The theme for ISUF 2023 is drawn from the previous experience and ideas, directed toward systematization
and synthesis of intellectual knowledge.
Following this line of reasoning, the Conference tracks are envisioned to confront the topics that are
represented as being opposed in order to open up a debate how to transfer ideas to operational knowledge.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture",
title = "Praxis of urban morphology : book of abstracts",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1316"
}
(2023). Praxis of urban morphology : book of abstracts. 
Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1316
Praxis of urban morphology : book of abstracts. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1316 .
"Praxis of urban morphology : book of abstracts" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1316 .

Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project

Djokić, Vladan; Milojević, Milica P.; Đorđević, Aleksandra D.; Milovanović, Aleksandra; Pešić, Mladen

(Kraków: International Cultural Centre, 2023)

TY - CHAP
AU - Djokić, Vladan
AU - Milojević, Milica P.
AU - Đorđević, Aleksandra D.
AU - Milovanović, Aleksandra
AU - Pešić, Mladen
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1645
AB - The Erasmus+ project titled Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) is being realised within the Strategic Partnerships for higher education action type. Its realisation started in 2020 and ever since the project has been gradually implementing and proposing numerous activities in cooperation between the research, private, and public sector, hence targeting both local and regional support towards higher education and practical arena cooperation. The intention of this article is to present the results of the first six months of the project implementation and to highlight specific conclusions which can contribute to threefold perspectives – educational, practical, and policy framework and contextual conditions
PB - Kraków: International Cultural Centre
T2 - Heritage and Development
T1 - Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project
SP - 49
EP - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645
ER - 
@inbook{
author = "Djokić, Vladan and Milojević, Milica P. and Đorđević, Aleksandra D. and Milovanović, Aleksandra and Pešić, Mladen",
year = "2023",
abstract = "The Erasmus+ project titled Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education (HERSUS) is being realised within the Strategic Partnerships for higher education action type. Its realisation started in 2020 and ever since the project has been gradually implementing and proposing numerous activities in cooperation between the research, private, and public sector, hence targeting both local and regional support towards higher education and practical arena cooperation. The intention of this article is to present the results of the first six months of the project implementation and to highlight specific conclusions which can contribute to threefold perspectives – educational, practical, and policy framework and contextual conditions",
publisher = "Kraków: International Cultural Centre",
journal = "Heritage and Development",
booktitle = "Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project",
pages = "49-65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645"
}
Djokić, V., Milojević, M. P., Đorđević, A. D., Milovanović, A.,& Pešić, M.. (2023). Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project. in Heritage and Development
Kraków: International Cultural Centre., 49-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645
Djokić V, Milojević MP, Đorđević AD, Milovanović A, Pešić M. Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project. in Heritage and Development. 2023;:49-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645 .
Djokić, Vladan, Milojević, Milica P., Đorđević, Aleksandra D., Milovanović, Aleksandra, Pešić, Mladen, "Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment between Theory and Practice: An Insight from ERASMUS+ Project" in Heritage and Development (2023):49-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1645 .

Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia

Milojević, Milica; Đorđević, Aleksandra; Pešić, Mladen; Milovanović, Aleksandra

(Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 2023)

TY - JOUR
AU - Milojević, Milica
AU - Đorđević, Aleksandra
AU - Pešić, Mladen
AU - Milovanović, Aleksandra
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1549
AB - Even though the Serbian Network of Urban Morphology (SNUM) is one of the youngest networks within the International Seminar on Urban Form (ISUF), it is believed that each of the networks is grounded and developed on the knowledge coming from the synthesis of science, practice, and education. This research aims to trace the origins of urban morphology in the context of Serbia by assessing the academic engagement of key scholars over time. The research builds on previous findings concerning the origins and genesis of teaching urban morphology in Serbia and a review of academic and practical thoughts and actions in Belgrade. Using data collection, content analysis of annual Faculty books and programs, retrospective faculty books, internal documents, accreditation documents, lecture notes, books, and editions in the subject field and by diagramming and visualization, research tends to establish a broad and detailed framework for creating timelines and identifying clusters. Periodization identifies four different periods that are metaphorically named according to plant growth - formation of Fertile ground, Suitable climate, Sprouts, and Shoots while the clustering enables the detection of the continuity of urban morphology in three scientific fields in the faculty – architecture, urbanism, and history. The metaphor with plant growth is significant for underlining that the roots of any field of study are of immense importance, both for understanding its origin, starting ground, and intellectual heritage, and for its proper growth.
PB - Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture
T2 - Serbian Architectural Journal
T1 - Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia
VL - 15
IS - 1-2/2
SP - 220
EP - 237
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549
ER - 
@article{
author = "Milojević, Milica and Đorđević, Aleksandra and Pešić, Mladen and Milovanović, Aleksandra",
year = "2023",
abstract = "Even though the Serbian Network of Urban Morphology (SNUM) is one of the youngest networks within the International Seminar on Urban Form (ISUF), it is believed that each of the networks is grounded and developed on the knowledge coming from the synthesis of science, practice, and education. This research aims to trace the origins of urban morphology in the context of Serbia by assessing the academic engagement of key scholars over time. The research builds on previous findings concerning the origins and genesis of teaching urban morphology in Serbia and a review of academic and practical thoughts and actions in Belgrade. Using data collection, content analysis of annual Faculty books and programs, retrospective faculty books, internal documents, accreditation documents, lecture notes, books, and editions in the subject field and by diagramming and visualization, research tends to establish a broad and detailed framework for creating timelines and identifying clusters. Periodization identifies four different periods that are metaphorically named according to plant growth - formation of Fertile ground, Suitable climate, Sprouts, and Shoots while the clustering enables the detection of the continuity of urban morphology in three scientific fields in the faculty – architecture, urbanism, and history. The metaphor with plant growth is significant for underlining that the roots of any field of study are of immense importance, both for understanding its origin, starting ground, and intellectual heritage, and for its proper growth.",
publisher = "Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture",
journal = "Serbian Architectural Journal",
title = "Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia",
volume = "15",
number = "1-2/2",
pages = "220-237",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549"
}
Milojević, M., Đorđević, A., Pešić, M.,& Milovanović, A.. (2023). Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia. in Serbian Architectural Journal
Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Architecture., 15(1-2/2), 220-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549
Milojević M, Đorđević A, Pešić M, Milovanović A. Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia. in Serbian Architectural Journal. 2023;15(1-2/2):220-237.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549 .
Milojević, Milica, Đorđević, Aleksandra, Pešić, Mladen, Milovanović, Aleksandra, "Tracing the Roots of Urban Morphology Through Academic Engagement in the Field of Architecture in Serbia" in Serbian Architectural Journal, 15, no. 1-2/2 (2023):220-237,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1549 .

Budva Horizon [3rd Prize]

Đorđević, Aleksandra; Milovanović, Aleksandra; Zorić, Ana; Kostić, Miloš; Pešić, Mladen; Pejanović, Milorad

(Budva : Municipality of Budva, 2023)


                      

                      
Đorđević, A., Milovanović, A., Zorić, A., Kostić, M., Pešić, M.,& Pejanović, M.. (2023). Budva Horizon [3rd Prize]. in Competition for the Development of the Conceptual Architectural Design of the Promenade in the "Budva Bay", Part of the Budva-Bečići Promenade, Phase I
Budva : Municipality of Budva..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1587
Đorđević A, Milovanović A, Zorić A, Kostić M, Pešić M, Pejanović M. Budva Horizon [3rd Prize]. in Competition for the Development of the Conceptual Architectural Design of the Promenade in the "Budva Bay", Part of the Budva-Bečići Promenade, Phase I. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1587 .
Đorđević, Aleksandra, Milovanović, Aleksandra, Zorić, Ana, Kostić, Miloš, Pešić, Mladen, Pejanović, Milorad, "Budva Horizon [3rd Prize]" in Competition for the Development of the Conceptual Architectural Design of the Promenade in the "Budva Bay", Part of the Budva-Bečići Promenade, Phase I (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1587 .

Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]

Đorđević, Aleksandra; Milovanović, Aleksandra; Zorić, Ana; Kostić, Miloš; Pešić, Mladen; Pejanović, Milorad

(Belgrade: Association of Urban Planners of Serbia, 2023)


                      

                      
Đorđević, A., Milovanović, A., Zorić, A., Kostić, M., Pešić, M.,& Pejanović, M.. (2023). Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]. in 32nd International Urban Planners Exhibition
Belgrade: Association of Urban Planners of Serbia.(6.02).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1601
Đorđević A, Milovanović A, Zorić A, Kostić M, Pešić M, Pejanović M. Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]. in 32nd International Urban Planners Exhibition. 2023;(6.02).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1601 .
Đorđević, Aleksandra, Milovanović, Aleksandra, Zorić, Ana, Kostić, Miloš, Pešić, Mladen, Pejanović, Milorad, "Budva Horizon [1st Prize at 32nd International Urban Planners Exhibition]" in 32nd International Urban Planners Exhibition, no. 6.02 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1601 .

Arsenal Kragujevac [23. Salon arhitekture Novi Sad]

Đorđević, Aleksandra; Petrović, Katarina; Ilić, Marina; Balalić, Nevena

(Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada, 2023)


                      

                      
Đorđević, A., Petrović, K., Ilić, M.,& Balalić, N.. (2023). Arsenal Kragujevac [23. Salon arhitekture Novi Sad]. in 23. Salon arhitekture Novi Sad = The 23rd Salon of architecture Novi Sad : 15.10 - 30.10.2022
Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada., 89-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1674
Đorđević A, Petrović K, Ilić M, Balalić N. Arsenal Kragujevac [23. Salon arhitekture Novi Sad]. in 23. Salon arhitekture Novi Sad = The 23rd Salon of architecture Novi Sad : 15.10 - 30.10.2022. 2023;:89-89.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1674 .
Đorđević, Aleksandra, Petrović, Katarina, Ilić, Marina, Balalić, Nevena, "Arsenal Kragujevac [23. Salon arhitekture Novi Sad]" in 23. Salon arhitekture Novi Sad = The 23rd Salon of architecture Novi Sad : 15.10 - 30.10.2022 (2023):89-89,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1674 .

Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]

Živković, Jelena

(University of Belgrade – Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
AU - Živković, Jelena
PY - 2023
UR - https://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1556
AB - It has been widely assumed that responding to contemporary environmental challenges requires a shift towards an ecological approach to how we plan and design cities and that ecological urban design can bring positive changes to urban life and the environment. But in practice, “ecological design” is often interpreted in a simplistic way (e.g., as “green” technical solutions) and does not use the full potential of the urban design – ecology nexus.
The lecture provides an overview of different meanings of ecology and the ways they relate to urbanism in theory and practice. We explore how different understandings of “ecology” and “ecological” influence the purpose, scope, scale, and process of urban design. The aim is to reveal and discuss contemporary pathways to linking ecology and urban design and to outline the implications of the findings for architecture and urban design education.
We argue that a broader understanding of ecology is needed if we are to respond to environmental challenges in a creative and place-specific way through urban design. In the broad sense, ecology is about relations and relationships in different realms, at different scales and times. An ecological approach to urban design is, therefore, not only about knowing when and how to implement “ecological measures” as instant solutions, but also how to creatively restore broken links and develop strategies for the new, life-supporting ecologies to occur. By encouraging ecological thinking, academic education should help students develop ecological literacy and worldview.
PB - University of Belgrade – Faculty of Architecture
C3 - Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade
T1 - Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]
SP - 11
EP - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556
ER - 
@conference{
author = "Živković, Jelena",
year = "2023",
abstract = "It has been widely assumed that responding to contemporary environmental challenges requires a shift towards an ecological approach to how we plan and design cities and that ecological urban design can bring positive changes to urban life and the environment. But in practice, “ecological design” is often interpreted in a simplistic way (e.g., as “green” technical solutions) and does not use the full potential of the urban design – ecology nexus.
The lecture provides an overview of different meanings of ecology and the ways they relate to urbanism in theory and practice. We explore how different understandings of “ecology” and “ecological” influence the purpose, scope, scale, and process of urban design. The aim is to reveal and discuss contemporary pathways to linking ecology and urban design and to outline the implications of the findings for architecture and urban design education.
We argue that a broader understanding of ecology is needed if we are to respond to environmental challenges in a creative and place-specific way through urban design. In the broad sense, ecology is about relations and relationships in different realms, at different scales and times. An ecological approach to urban design is, therefore, not only about knowing when and how to implement “ecological measures” as instant solutions, but also how to creatively restore broken links and develop strategies for the new, life-supporting ecologies to occur. By encouraging ecological thinking, academic education should help students develop ecological literacy and worldview.",
publisher = "University of Belgrade – Faculty of Architecture",
journal = "Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade",
title = "Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]",
pages = "11-11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556"
}
Živković, J.. (2023). Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]. in Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade
University of Belgrade – Faculty of Architecture., 11-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556
Živković J. Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]. in Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade. 2023;:11-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556 .
Živković, Jelena, "Ecological Approach to Urban Design: Meanings and Pathways [Predavanje po pozivu]" in Book of abstracts / Conference Eco-friendly Built Environment, March 1-2, 2023, Belgrade (2023):11-11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1556 .

Конкурсно решење "Сомборска градска сцена - SGSC" [М109 - друга награда]

Грујичић, Александар; Митровић, Никола; Митровић, Ђорђе; Антонић, Бранислав

(Град Сомбор (расписивач конкурса са правима над пристиглим решењима), 2023)


                      

                      
Грујичић, А., Митровић, Н., Митровић, Ђ.,& Антонић, Б.. (2023). Конкурсно решење "Сомборска градска сцена - SGSC" [М109 - друга награда]. in КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектонски конкурс за израду идејног решења партерног уређења Трга Светог Тројства у Сомбору
Град Сомбор (расписивач конкурса са правима над пристиглим решењима)..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1393
Грујичић А, Митровић Н, Митровић Ђ, Антонић Б. Конкурсно решење "Сомборска градска сцена - SGSC" [М109 - друга награда]. in КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектонски конкурс за израду идејног решења партерног уређења Трга Светог Тројства у Сомбору. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1393 .
Грујичић, Александар, Митровић, Никола, Митровић, Ђорђе, Антонић, Бранислав, "Конкурсно решење "Сомборска градска сцена - SGSC" [М109 - друга награда]" in КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектонски конкурс за израду идејног решења партерног уређења Трга Светог Тројства у Сомбору (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1393 .

DANUrB+ пројекат / Danube urban brend + изградња регионалне и локалне отпорности кроз вредновање подунавске културне баштине [ 32. Mеђународни салон урбанизма]

Кадар, Балинт; Ђукић, Александра; Толић, Светлана; Ваништа Лазаревић, Ева; Ступар, Александра; Никезић, Ана; Митровић, Бисерка; Миловановић Родић, Данијела; Николић, Ивица; Парежанин, Владимир; Марић, Јелена; Антонић, Бранислав; Грујичић, Александар; Обрадовић, Милорад; Митровић, Никола

(Удружење урбаниста Србије, 2023)


                      

                      
Кадар, Б., Ђукић, А., Толић, С., Ваништа Лазаревић, Е., Ступар, А., Никезић, А., Митровић, Б., Миловановић Родић, Д., Николић, И., Парежанин, В., Марић, Ј., Антонић, Б., Грујичић, А., Обрадовић, М.,& Митровић, Н.. (2023). DANUrB+ пројекат / Danube urban brend + изградња регионалне и локалне отпорности кроз вредновање подунавске културне баштине [ 32. Mеђународни салон урбанизма]. in 32. Међународни салон урбанизма Ниш, Научно-технолошки парк, 8 - 11. новембар 2023. = 32nd International urban planners’ exibition Niš, Science and technology park, 8 - 11 November 2023
Удружење урбаниста Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1486
Кадар Б, Ђукић А, Толић С, Ваништа Лазаревић Е, Ступар А, Никезић А, Митровић Б, Миловановић Родић Д, Николић И, Парежанин В, Марић Ј, Антонић Б, Грујичић А, Обрадовић М, Митровић Н. DANUrB+ пројекат / Danube urban brend + изградња регионалне и локалне отпорности кроз вредновање подунавске културне баштине [ 32. Mеђународни салон урбанизма]. in 32. Међународни салон урбанизма Ниш, Научно-технолошки парк, 8 - 11. новембар 2023. = 32nd International urban planners’ exibition Niš, Science and technology park, 8 - 11 November 2023. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1486 .
Кадар, Балинт, Ђукић, Александра, Толић, Светлана, Ваништа Лазаревић, Ева, Ступар, Александра, Никезић, Ана, Митровић, Бисерка, Миловановић Родић, Данијела, Николић, Ивица, Парежанин, Владимир, Марић, Јелена, Антонић, Бранислав, Грујичић, Александар, Обрадовић, Милорад, Митровић, Никола, "DANUrB+ пројекат / Danube urban brend + изградња регионалне и локалне отпорности кроз вредновање подунавске културне баштине [ 32. Mеђународни салон урбанизма]" in 32. Међународни салон урбанизма Ниш, Научно-технолошки парк, 8 - 11. новембар 2023. = 32nd International urban planners’ exibition Niš, Science and technology park, 8 - 11 November 2023 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1486 .

Дигитални D+Атлас: атлас скривених вредности градова дуж Дунава [1. награда]

Ђукић, Александра; Јоковић, Југослав; Антонић, Бранислав; Бараћ, Мирјана; Здравковић, Јана; Илић, Никола; Марић, Јелена; Митровић, Никола

(Удружење урбаниста Србије, 2023)


                      

                      
Ђукић, А., Јоковић, Ј., Антонић, Б., Бараћ, М., Здравковић, Ј., Илић, Н., Марић, Ј.,& Митровић, Н.. (2023). Дигитални D+Атлас: атлас скривених вредности градова дуж Дунава [1. награда]. in 32. Међународни салон урбанизма Ниш, Научно-технолошки парк, 8 - 11. новембар 2023. = 32nd International urban planners’ exibition Niš, Science and technology park, 8 - 11 November 2023
Удружење урбаниста Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1487
Ђукић А, Јоковић Ј, Антонић Б, Бараћ М, Здравковић Ј, Илић Н, Марић Ј, Митровић Н. Дигитални D+Атлас: атлас скривених вредности градова дуж Дунава [1. награда]. in 32. Међународни салон урбанизма Ниш, Научно-технолошки парк, 8 - 11. новембар 2023. = 32nd International urban planners’ exibition Niš, Science and technology park, 8 - 11 November 2023. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1487 .
Ђукић, Александра, Јоковић, Југослав, Антонић, Бранислав, Бараћ, Мирјана, Здравковић, Јана, Илић, Никола, Марић, Јелена, Митровић, Никола, "Дигитални D+Атлас: атлас скривених вредности градова дуж Дунава [1. награда]" in 32. Међународни салон урбанизма Ниш, Научно-технолошки парк, 8 - 11. новембар 2023. = 32nd International urban planners’ exibition Niš, Science and technology park, 8 - 11 November 2023 (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1487 .