Now showing items 1290-1309 of 1442

   Titles
   Yugoslavism through the Syntax of Classicism: WWI Memorials in Belgrade and Ljubljana, 1931-1939 [1]
   Zavisnost sila zatezanja membranskih konstrukcija od različitih parametara pod dejstvom koncentrisane sile [1]
   Zelena infrastruktura [1]
   Zelena infrastruktura u Srbiji: pregled politika u domenu životne sredine i prostornog planiranja [1]
   Zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici [1]
   Zlata Vuksanović Macura: San o gradu - međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922, Orion art, Beograd, 2015. [1]
   Zone unapređenog poslovanja kao menadžment instrument za regeneraciju gradskih centara u Srbiji [1]
   Živeti zajedno [1]
   Τα μουσεία και η δημιουργία της εθνικής ταυτότητας στη Σερβία [1]
   Адаптивни принципи у архитектонском пројектовању [1]
   Анализа могућности унапређења прозора и застора у циљу добијања енергетски рационалног објекта [1]
   Архитектонска конкурсна пракса и питање аутономије архитектуре [1]
   Архитектонска критичка пракса : теоријски модели [1]
   Архитектура и природа: примена енвајронментално-бихевиоралних теорија у архитектонском пројектовању [1]
   Атлас вишепородичних зграда Србије [1]
   Атлас породичних кућа Србије [1]
   Баухаус и његова рефлексија на формирање уметничких пракси на екс-југословенским културним просторима [1]
   Браунфилд регенерација кроз увођење креативних индустрија: Студија случаја индустријске зоне „Годоминско поље“ у Смедереву [1]
   Вахау – Одрживи културни предео у функцији развоја региона Србији [1]
   Визиторски центри – Нове координате унапређења руралних подручја Србије [1]