Show simple item record

dc.creatorАнтонић, Бранислав
dc.date.accessioned2020-09-08T10:27:31Z
dc.date.available2020-09-08T10:27:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-86-7924-135-1
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1051
dc.description.abstractКонцепт одрживости данас је постао саставни део свих политика развоја у Свету. Сходно томе, он данас има значајан утицај и на становање. Овде се може уочити и одређена подвојеност, која је оличена између економске и друштвене одрживости становања. На основу тога може се уочити „двојако сагледавање” становања; као одраза политика развоја једног насеља/заједнице и као одраза људских потреба. Ова подвојеност становања веома утиче на урбанистичко планирање. Тако урбанистички план насеља управо представља одраз политика развоја дате заједнице, а његово спровођење је начин како га појединац прилагођава својим потребама. Посебан је изазов проучавати наведену подвојеност становања у условима наглих и брзих промена, као што су транзиционе прилике у источној, постсоцијалистичкој Европи. Ове промене се могу приметити на примеру вишепородичног становања у Сремској Митровици, које је нагли „процват” током последњих десетак година. У складу са тим, на овом примеру биће проверена „урбанистичка приступачност“ као скуп чинилаца изведених из теорије одрживости. Она ће бити двојако проверена; на нивоу плана и на нивоу његовог спровођења кроз размештај размештај новог вишепородичног становања. На тај начин размотриће се и питање прилагођавања одрживости месним и регионалним условима у области становања, а посебно условима насталих у време транзиције.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherАрхитектонски факултет у Београдуsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36034/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceЗборник радова младих истраживача на пројекту ТР36034: Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становањаsr
dc.subjectодрживостsr
dc.subjectвишепородично становањеsr
dc.subjectприступачностsr
dc.subjectпланsr
dc.subjectспровођењеsr
dc.subjectпросторни размештајsr
dc.title„Урбанистичка приступачност“ становања између плана и стварности: пример вишепородичне станоградње у Сремској Митровициsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractAntonić, Branislav; „Urbanistička pristupačnost“ stanovanja između plana i stvarnosti: primer višeporodične stanogradnje u Sremskoj Mitrovici;
dc.rights.holderАрхитектонски факултет у Београдуsr
dc.citation.spage167
dc.citation.epage181
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3655/Antonictemelat.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record