Show simple item record

Интернет подршка глобалноm представљању туристичких дестинација

dc.creatorBazik, Dragana
dc.creatorDželebdžić, Omiljena
dc.creatorPetruševski, Ljiljana
dc.date.accessioned2020-11-27T18:14:25Z
dc.date.available2020-11-27T18:14:25Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1076
dc.description.abstractСтратегијом туризма Републике Србије, усвојеном 2006. године обухваћен је План конкурентности, с циљем да се трасира пут развоја туризма као стратешког економског сектора. Један од разматраних елемената конкурентности веома високог значаја и степена приоритета је развој Туристичког информационог система. Интернет се помиње као важан извор информација за туристе на коме, туристичке организације, представљају своје понуде. Од 2004. године, с повећаним интензитетом од 2006. године, остварују се нове могућности за пласман туристичке понуде путем софтверских пакета отворених за активно учешће корисника у њиховом креирању као и у обликовању приказа на глобалном нивоу. Концепт Web 2.0 представља револуционарну иновацију информацијско-комуникацијске технологије. Његова употреба заживљава формирањем бројних професионалних мрежа и друштвених online заједница, које интегришу глобално дружење, размену информација, знања, искустава и утисака на нивоу појединца без посредовања институција, фирми, агенција и удружења. Тежиште овог Рада представља истраживање потенцијала Web 2.0 концепта интернет подршке у домену развоја туризма Србије, а због његове благовремене имплементације у регуларне токове глобалне компетитивности туристичких дестинација.sr
dc.description.abstractThe second report of Serbian Tourism Development Strategy, adopted in 2006, contents Competitiveness Plan which purpose was to create a road-map four tourism development as a strategic economic sector. The development of tourism information system was considered as one of the road-map elements with great priority and significance. The Internet was mentioned as very important tourist information source where consumers could find actual tourism agency offer. New tourism supply possibilities started since 2004 and increased more intensively since 2006 by development of open source software applications that are open for consumers upgrading and global level presentations creating. Web 2.0 concept represents revolutionary invention of information-communication technology. It became possible, through Web 2.0 growing usability, to create a great number of professional networks and social online communities that integrate global friendship, the exchange of information, knowledge, experience and impressions, without mediating of institutions, agencies, business and associations. The focal point of this paper is the research of the Web 2.0 concept potential for Internet support in domain of Serbian tourism development. The main paper purpose is to recognize new concept for its implementation in the regular flows of global tourism competitiveness, in time.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherInstitute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbiasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/16007/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceArhitektura i Urbanizamsr
dc.subjectИнтернет подршкаsr
dc.subjectNetwork society/умрежено друштвоsr
dc.subjectТуризамsr
dc.subjectInternet supportsr
dc.subjectNetwork societysr
dc.subjectTourismsr
dc.titleInternet support for tourism destinations global presentationsr
dc.titleИнтернет подршка глобалноm представљању туристичких дестинацијаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractПетрушевски, Љиљана; Базик, Драгана; Джелебджић, Омиљена; Internet podrška globalnom predstavljanju turističkih destinacija; Интернет суппорт фор тоурисм дестинатионс глобал пресентатион; Интернет суппорт фор тоурисм дестинатионс глобал пресентатион;
dc.citation.issue26
dc.citation.spage29
dc.citation.epage35
dc.citation.rankM51
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3728/BazikPetrusevski.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record