Show simple item record

Појам симетрије као универзалног принципа обликовања

dc.creatorJadrešin-Milić, Renata
dc.date.accessioned2020-12-23T12:34:31Z
dc.date.available2020-12-23T12:34:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1116
dc.description.abstractСиметрија је реч која има више значења, јавља се у различитим дисциплинама кроз историју и увек је била у директној вези са најважнијим појмовима којима се објашњава архитектонско стваралаштво. Постојање широког спектра односа на које се термин симетрија може применити указује на сложеност значења коју дата реч имплицира, као и на њихову снажну међусобну повезаност. С обзиром да у свом значењу симетрија укључује: идеју о геометричности облика, идеју о повезаности са природом, једноставност, размеру и пропорцију, као и на основу односа који појам симетрије има са односом између делова и целине, са појмом реда, односно уређености и хијерархије у архитектури, затим са геометријом, мером и бројем у архитектури, као и са архитектонском композицијом, симетрија игра једну од кључних улога у кристалисању принципа модерне архитектуре XX века. Симетрија тиме представља један од најјаснијих показатеља да су многе димензије историје архитектуре авремене.sr
dc.description.abstractSymmetry is a word that appears in a variety of disciplines over a variety of ages, carries many meanings and has always been in direct relation to the most important notions which explain architectural creativity. Wide spectrum of situations with which the term symmetry can be related to, shows the complexity of its meaning. As in its meaning symmetry includes: idea of geometry of form, idea of connection to the nature, simplicity, scale and proportion, as well as according to relation which symmetry notion possess to: the parts and the whole of certain things, ordinance notion and hierarchy in architecture, geometry, measure and number in architecture, and architectural composition, it can be deduced that symmetry has one of the key roles in creation of principles of modern architecture of the XXth century. In that way symmetry represents one of the clearest index that many dimensions of history of architecture, as well as the history of architectural theory, are timeless.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherInstitute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbiasr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceArhitektura i Urbanizamsr
dc.subjectПојамsr
dc.subjectПринципsr
dc.subjectЗначењеsr
dc.subjectТумачењеsr
dc.subjectСиметријаsr
dc.subjectNotionsr
dc.subjectPrinciplesr
dc.subjectMeaningsr
dc.subjectInterpretationsr
dc.subjectSymmetrysr
dc.titleSymmetry notion as a universal principle of designen
dc.titleПојам симетрије као универзалног принципа обликовањаsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractЈадрешин-Милић, Рената; Pojam simetrije kao univerzalnog principa oblikovanja;
dc.citation.issue22-23
dc.citation.spage85
dc.citation.epage97
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/3855/JadresinRPojam.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record