Show simple item record

Inconsistency of modernist architect position in the XXI century practice

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherMilenković, Vladimir
dc.contributor.otherTomić, Zorica
dc.contributor.otherBojanić, Petar
dc.contributor.otherMitrašinović, Miodrag
dc.creatorMitrović, Jelena
dc.date.accessioned2022-01-21T13:14:47Z
dc.date.available2022-01-21T13:14:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=8392
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:24598/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=52759049
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/18736
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1214
dc.description.abstractРад преиспитује позицију архитектонског модернизма као кодекса који обликуједисциплинарно знање, претпостављајући дијалектички образац који се одликујеунутрашњом противречношћу. Модерна је означавала историјску прекретницу упогледу геометријских атрибута грађевине, створивши услове за искорак одрепрезентативности класичног језика ка апстрактном јединству облика, простора ифункције. Сам покрет је утврђивањем универзалних парадигми тежио капревазилажењу дивергентних услова архитектонске активности, формализујућињене процесе и дајући им систематски карактер као основ за конституисањеаутономне дисциплине. Модернизам је представљао епистемолошко градилиштена коме је подигнут читав нови поредак праксе чији су конструкти, посредствомисторијских наратива, наткрилили тоталитет струковног искуства.sr
dc.description.abstractThe paper examines the position of architectural Modernism as the codex that shapesdisciplinary knowledge, assuming a dialectical pattern characterized by internalcontradiction. Modernism represented a historical milestone in terms of geometricalattributes of a building, achieving a decisive leap from the representability of the classicallanguage to the abstract unity of form, space and function. By establishing universalparadigms, the movement itself sought to overcome the divergent conditions ofarchitectural activity, formalizing its processes and giving them a systematic character asthe basis for constituting of an autonomous discipline. Modernism was theepistemological construction site where the entire new order of practice was built, whoseconstructs, through historical narratives, surpassed the totality of professional experience...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectПројекција стила
dc.subjectПракса
dc.subjectНаратив
dc.subjectГубитак средишта
dc.subjectProjection of style
dc.subjectPractice
dc.subjectNarrative
dc.subjectLoss of center
dc.subjectPosition of architect
dc.subjectГубитак средишта
dc.titleНепостојаност модернистичке позиције архитекте у пракси XXI векаsr
dc.title.alternativeInconsistency of modernist architect position in the XXI century practiceen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂокић, Владан; Митрашиновић, Миодраг; Миленковић, Владимир; Томић, Зорица; Бојанић, Петар; Митровић, Јелена; Nepostojanost modernističke pozicije arhitekte u praksi XXI veka;
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/4191/Disertacija_11724.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_18736


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record