Show simple item record

Fluidity of open public space boundary

dc.creatorРакоњац, Ивана М.
dc.creatorЈерковић-Бабовић, Бојана M.
dc.date.accessioned2023-10-25T18:09:33Z
dc.date.available2023-10-25T18:09:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-80796-43-7
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1375
dc.description.abstractГраница, као место сусрета два подручја различитог значаја, осликава својства простора које спаја. Услед дуалне природе коју поседује, наглашена је флуидност границе која се испољава са аспекта перцепције простора у току кретања у отвореном јавном простору. Циљ овог рада огледа се у разумевању релативног односа границе и корисниковог доживљаја амбијенталних и архитектонских вредности отвореног јавног простора у оквиру сложеног савременог контекста града. Као последица различитог схватања граница од стране корисника, јавља се мноштво доживљаја визуелне динамике простора услед промене разумевања хијерархије архитектонских елемената. Утицај границе на корисникову представу о простору испољен је кроз непоновљиви карактер који простор чини јединственим и разликује га од других, а може се сагледати кроз специфичност ове границе – својство флуидности. Флуидност границе се у раду огледа у формирању динамичног доживљаја отвореног јавног простора у току кретања и истражује у односу на аспекате флексибилности, континуалности и пропустљивости. Испитују се потенцијали доживљајних вредновања границе при формирању искуства о простору, имајући у виду да је кроз својство флуидности границе испољено јединство статичних и динамичких компоненти архитектуре.sr
dc.description.abstractBoundary connects areas of different significance, depicting their characteristic. Dual nature emphasises the fluidity of the boundary expressed through spatial perception within the mobility framework in open public spaces. Significance of this paper is reflected in defining open public space boundary phenomenon. This phenomenon is presented through variability, relativity, diffusion and dialecticism. Transformation of conventional boundary perception implies occurrence of fluidity concept as a basic tool for spatial experience recognition within architecture discourse. Evaluation of architecture receptiveness depicts boundary significance in experiencing integral spatial context and determines city identity. Goal of this paper is to understand relation of boundary to user’s experience of ambient and architecture values of open public space within complex city context. Different user’s understanding of the boundary reflects in variety experiences of visual spatial dynamics, due to change of understanding of architecture elements hierarchy. Boundary influence on user’s perception of open public space is expressed through unique spatial feature – fluidity. This paper depicts boundary fluidity by forming dynamic experience of open public space through mobility and investigates aspects of flexibility, continuity and permeability. Potentials of boundary perception, during acquiring spatial experiences, are challenged through property of boundary fluidity which is expressed as unity of static and dynamic architecture components. This research contributes through improvement and transformations of existing public spaces within the frame of complex spatial situations aspiring adaptation to development of contemporary city.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherКрагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36034/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceСрпски језик, књижевност, уметност : зборник радова са XIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (26 - 27. X 2018). Књ. 3, Рођење у музици & New Born Artsr
dc.subjectкретањеsr
dc.subjectтокsr
dc.subjectфлексибилностsr
dc.subjectконтинуалностsr
dc.subjectпропустљивостsr
dc.subjectамбијенталне вредностиsr
dc.subjectmobilitysr
dc.subjectflowsr
dc.subjectflexibilitysr
dc.subjectcontinuitysr
dc.subjectpermeabilitysr
dc.subjectambient valuessr
dc.titleФлуидност границе отвореног јавног простораsr
dc.titleFluidity of open public space boundarysr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractJerković-Babović, Bojana M.; Rakonjac, Ivana M.; Fluidnost granice otvorenog javnog prostora;
dc.citation.spage379
dc.citation.epage390
dc.description.otherПосебном одлуком надлежног матичног одбора Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 13. марта 2019. године верификовано је да су радови публиковани у зборницима Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност који организује Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу радови категорије М14 (монографска студија/поглавље у књизи М12 или тематском зборнику међународног значаја) почев од 2011. године.sr
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/4724/Rakonjac_Jerkovic-Babovic-XIII-Medjunarodni-skup-FILUM-Knjiga_3-2019-pp379-390.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1375
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record