Show simple item record

dc.creatorMitrović, Branislav
dc.creatorStamenović, Pavle
dc.date.accessioned2023-11-14T21:35:13Z
dc.date.available2023-11-14T21:35:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-7215-456-6
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1476
dc.description.abstractSažetak: Problematizacijom prostorne i stilske neodređenosti aktuelne arhitektonske produkcije u primorskom području Crne Gore, ova studija istražuje uslove za novu tipološku genezu, koja bi tumačenjem stečenih i istorijski potvrđenih prostornih sintaksi odgovorila na promenljive potrebe društva u okolnostima ekonomske i profesionalne tranzicije. Operacionalizujući logiku tradicionalnog primorskog graditeljstva, studija ispituje mogućnosti i potencijale za definisanje (uspostavljanje) integralne projektantske uloge u zaštiti dragocenog arhitektonsko-urbanističkog nasleđa kroz savremeno disciplinarno i praktično delovanje. Studija se bavi pitanjima kako intervenisati u zatečenim — starim prirodno stvorenim ambijentima, te koje su moguće korekcije i pravci budućeg razvoja — modeli profesionalnog ponašanja i uslovi zaštite koji omogućavaju adekvatni ekonomski razvoj, a istovremeno kvalitetno nadgrađuju tradiciju građenja. [ENG] This study focuses on the polemical outline of spatial and architectural inconsistencies of the recent architectural production in the context of Montenegrin coast. Therefore, this study investigates the possibilities for new typological framework, which would incorporate evolutive capacity of inherited, historically affirmed spatial syntaxes as an apparatus for addressing the elusive conditions of contemporary society in the context of economical and professional transition. The logic of traditional Mediterranean craftsmanship is operationalized through the contemporary disciplinary practical method and design process as a potential for defining a new integral role of architecture in preserving valuable architectural and urban heritage. This study also opens a debate of how to intervene in the context of inherited, natural and built ambients; what are the possible correctives and trajectories of future development? What are the models of professional conduct and conditions for protection that enable adequate economical growth, without jeopardizing the tradition and character of inherited landscape?sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherPodgorica : Crnogorska Akademija nauka i Umjetnosti (CANU)sr
dc.relationIstraživanje je rađeno u okviru projekta Crnogorske akademija nauka i umjetnosti (CANU)sr
dc.rightsrestrictedAccesssr
dc.sourceParadigme diskursa kulture u Crnoj Gori = Paradigms of Discourse of Culture in Montenegrosr
dc.subjectarhitektonsko nasleđesr
dc.subjecttipološka genezasr
dc.subjectprojektantski modelisr
dc.subjectarchitectural heritagesr
dc.subjecttypological evolutionsr
dc.subjectmodels of architectural designsr
dc.titleTipološka geneza nasleđenih prostornih obrazaca u savremenim okolnostima građenja u Crnoj Gorisr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractСтаменовић, Павле; Митровић, Бранислав; Типолошка генеза наслеђених просторних образаца у савременим околностима грађења у Црној Гори; Типолошка генеза наслеђених просторних образаца у савременим околностима грађења у Црној Гори;
dc.rights.holderCrnogorska akademija nauka i umjetnosti zadržava sva prava.sr
dc.citation.volumePosebna izdanja (Monografije i studije): knj. 150 ; Odeljenje humanističkih nauka: knj. 21
dc.citation.spage397
dc.citation.epage420
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1476
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record