Show simple item record

The Architecture of Leisure Time - A Modern Interpretation of the Experience of Abandoned Spaces

dc.creatorЗорић, Ана М.
dc.creatorЈерковић-Бабовић, Бојана М.
dc.creatorРајковић, Игор Ж.
dc.date.accessioned2023-11-18T15:21:08Z
dc.date.available2023-11-18T15:21:08Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-80796-26-0
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1528
dc.description.abstractРад истражује могућности трансформације напуштених простора кроз пројектантски аспект тумачења њихових вредности у савременом контексту. Ослањајући се на савреме не теорије, које просторне потенцијале, рекреацију и туризам повезују кроз доживљај, запостављени простори града постају креативно поље истраживања у архитектонском дискурсу. Рад се ослања на резултате истраживања на предмету Рекреативни садржаји - савремени пројектантски аспекти, на Мастер студијама Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на локацији Топчидерске летње позорнице. Тумачењем ове локације, као специфичног културноисторијског контекста, чије вредности у савременим условима нису препознате, истраживања, кроз архитектонски пројекат, интерпретирају везу вредности напуштених простора и рекреативних активности, чиме отварају ново поље пројектантског деловања названо архитектуром слободног времена.sr
dc.description.abstractThe paper explores the possibilities of transforming abandoned spaces through the design aspect of interpreting their values in a contemporary context. Relying on contemporary theories that connect spatial potentials, recreation, and tourism through experience, the neglected areas of the city become a creative field of research in architectural discourse. Starting from theoretical considerations that recognize the specific values of the character of aban donment space in relation to the user, the research recognizes their potentials and justifies their presence in the conditions of today. The experience of historic space today distinguishes new features that affect user behavior, such as specific identity, memory, and colorful aesthetics and sensibility. On the other hand, from the aspect of phenomenological recreation theories, the experience is the basic component of the connec tion of spatial potentials and the aim of recreational activities. Recreation, whose definition is inseparable from leisure and tourism, opens the issue of contemporary interpretation of the values of abandoned spac es, as well as a creative approach to spatial-program transformations in order to revive and develop them in today’s conditions. The paper is based on the results of student’s research following the Recreation - Contemporary Design Aspects class, as a part of the Master studies at the University of Belgrade Faculty of Architecture. By inter preting the location of Summer Theatre Stage in Topčider as a specific cultural and historical context whose values are not recognized in contemporary conditions, research by design interprets the connection between the value of abandoned spaces and recreational activities, thus opening up a new field of design work called the architecture of leisure time.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherКрагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултетsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceСрпски језик, књижевност, уметност : зборник радова са XII међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (27-28. X 2017.). Књ. 3, Mузика знакова / знакови у музици и уметност у комуникативном дискурсуsr
dc.subjectнапуштени просториsr
dc.subjectпростори прошлостиsr
dc.subjectдоживљајsr
dc.subjectрекреацијаsr
dc.subjectархитектура слободног времена.sr
dc.subjectabandoned spacessr
dc.subjectspaces of the pastsr
dc.subjectexperiencesr
dc.subjectrecreationsr
dc.subjectarchitecture of leisure timesr
dc.titleАрхитектура слободног времена – Савремена интерпретација доживљаја напуштених простораsr
dc.titleThe Architecture of Leisure Time - A Modern Interpretation of the Experience of Abandoned Spacessr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dc.citation.spage237
dc.citation.epage246
dc.description.otherПосебном одлуком надлежног матичног одбора Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 13. марта 2019. године верификовано је да су радови публиковани у зборницима Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност који организује Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу радови категорије М14 (монографска студија/поглавље у књизи М12 или тематском зборнику међународног значаја) почев од 2011. године.sr
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/5163/bitstream_5163.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1528
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record