Show simple item record

Study of the Urban Development of the Old Steel Plant Area in Smederevo [30. International urban planning exhibition]

dc.creatorРадосављевић, Урош
dc.creatorМитровић, Бисерка
dc.creatorЂорђевић, Александра
dc.creatorСимић, Сандра
dc.date.accessioned2023-11-27T21:02:54Z
dc.date.available2023-11-27T21:02:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-84275-39-6
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1695
dc.description.abstractПовод за израду Студије је захтев инвеститора - који су у тренутку израде Студије сви сукорисници земљишта са одређеним идеалним уделом - за испитивање потенцијала локације ради сагледавања: 1) будућег развоја локације, укључујући и планско решавање, 2) несметаног обављања постојећих делатности, и 3) сагледавања могућности решавања питања власништва над земљиштем. Циљеви Студије су се односили на алтернативне развоје локације, кроз: 1) испитивање постојеће планске документације релевантне за подручје Студије; 2) извођење смерница на основу претходно започетих активности и формулисаних зах тева и интереса актера дефинисаних у неколико докумената; и З) провере могућих просторних капацитета и основне намене простора кроз концептуално програмско-просторно решење.sr
dc.description.abstractThe motive for making the Study is the request of investors-who at the time of the Study аге all land co-users with а certain ideal share-to examine the potential of the location in order to consider: 1) the future development of the site, including planning, 2) smooth performance of existing activities, and 3) considering the possiblity of resolving the issue of land ownership. The goals of the Study were related to alternative site developments, through: 1) the examination of the existing planning documentation relevant to the Study area; 2) derivation of guidelines based оп previously initiated activities and formulated requirements and interests of actors defined in several documents; and 3) verification of possible spatial capacities and main land uses through а conceptual functional and spatial solution.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherУдружење урбаниста Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200090/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceMеђународни салон урбанизма, Ниш, 2021. : јубиларни каталог, 30 година Салона урбанизма 1991-2021. = International urban planning exhibitionsr
dc.subjecturban regenerationsr
dc.subjectindustrial heritagesr
dc.subjectland ownershipsr
dc.subjecturban developmentsr
dc.subjectplanning documentation analysissr
dc.titleСтудија урбаног развоја подручја Старе Железаре у Смедереву [30. Mеђународни салон урбанизма]sr
dc.titleStudy of the Urban Development of the Old Steel Plant Area in Smederevo [30. International urban planning exhibition]sr
dc.typearchWorksr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractДјордјевиц, Aлександра; Радосављевић, Урош; Симић, Сандра; Митровиц, Бисерка; Studija urbanog razvoja područja Stare Železare u Smederevu;
dc.citation.spage07.04
dc.citation.epage07.04
dc.description.otherкатегорија: Истраживања, студије и пројекти из области просторног и урбанистичког планирања = category: Urban and Spatial Planning - Researches, Studies and Projectssr
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/5420/bitstream_5420.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1695
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record