Show simple item record

Generating Spatial Structures [45th Salon of Architecture]

dc.creatorМитровић, Ђорђе
dc.creatorЂекић, Стеван
dc.creatorСтанишић, Никола
dc.date.accessioned2023-12-01T18:43:53Z
dc.date.available2023-12-01T18:43:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-86-7415-248-5
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/1763
dc.description.abstractСпроведени експеримент обухвата истраживачки рад у области параметарског, генеративног и интерактивног дизајна. Поступак у коме се кроз итеративно и интерактивно изналажење форме долази до коначне (прихватљиве) конфигурације просторне структуре виђен је, у контексту слогана 45. Салона архитектуре, као својеврстан ДИЈАЛОГ између структуре у настајању и њеног творца. Испитивање аналогних и дигиталних метода генерисања просторних структура састоји се из три целине. Прва целина подразумева истраживање форме (form-finding) љуски у две фазе применом концепта обрнутог висећег модела. Док се у првој фази, процес тражења равнотежног облика љуске симулира употребом обрнутог висећег аналогног модела/макете у виду мреже састављене од ланчаница, у другој фази се исти тај процес симулира употребом обрнутог висећег дигиталног модела у виду мреже састављене од штапова. Усвојена мрежа квадратне топологије формирана је коришћењем спајалица/правих линијских елемената сходно аналогној/дигиталној методи, респективно. Друга целина подразумева истраживање форме (form-finding) мембрана, такође у две фазе. Док се у првој фази, процес тражења равнотежног облика механички преднапрегнуте мембранске структуре симулира употребом аналогног модела/макете од растегљивог текстила, уједначеним затезањем тканине преко претходно постављених ослонаца зарад постизања преднапрезања у њеној површи, у другој фази се исти тај процес симулира употребом дигиталног модела у виду дискретне мреже састављене од еластичних штапова. Трећа целина подразумева истраживање форме (form-finding) сводова применом Trust Network Analysis (TNA) методе, само у склопу једне фазе, и то у оквиру дигиталног окружења. Процес тражења равнотежног облика сводне конструкције симулира се употребом дигиталног модела у виду дискретне мреже састављене од штапова.sr
dc.description.abstractThe experiment performed includes research work in the field of parametric, generative, and interactive design. The procedure in which the final (acceptable) configuration of the spatial structure is reached through iterative and interactive form-finding is seen, in the context of the slogan of the 45th Salon of Architecture, as a kind of DIALOGUE between the emerging structure and its creator. Examination of analogue and digital methods of generating spatial structures consists of three parts. The first part involves form-finding of shell structures in two phases by applying the concept of inverted hanging model. While in the first phase, the process of finding the equilibrium shape of a shell is simulated using an inverted hanging analogue model/mock-up in the form of a mesh composed of chains, in the second phase the same process is simulated using an inverted hanging digital model in the form of a mesh composed of rods. The adopted mesh of square topology is formed using staples/linear elements according to analogue/digital method, respectively. The second part involves form-finding of tensile membrane structures, also in two phases. While in the first phase, the process of finding the equilibrium shape of a mechanically pretensioned membrane structure is simulated using an analogue model/mock-up of stretchy textile, by uniformly stretching the fabric over previously placed supports in order to generate pretension in its surface, in the second phase, the same process is simulated using a digital model in the form of a discrete mesh composed of elastic rods. The third part involves form-finding of vault structures by applying the Trust Network Analysis (TNA) method, only in one phase, and within the digital environment. The process of finding the equilibrium shape of a vault structure is simulated using a digital model in the form of a discrete mesh composed of rods.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Музеј примењене уметности = Belgrade : Museum of Applied Artsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСалон дијалога : [каталог изложбе] / 45. салон архитектуре, [28. март – 29. април 2023.] = Salon of dialogues : [exhibition catalog] / 45th Salon of Architecture, [28 March – 29 April 2023]sr
dc.subjectекспериментsr
dc.subjectистраживање формеsr
dc.subjectљускеsr
dc.subjectмембранеsr
dc.subjectсводовиsr
dc.subjectexperimentsr
dc.subjectform-findingsr
dc.subjectshell structuressr
dc.subjectmembrane structuressr
dc.subjectvault structuressr
dc.titleГенерисање просторних структура [45. салон архитектуре]sr
dc.titleGenerating Spatial Structures [45th Salon of Architecture]sr
dc.typearchWorksr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractĐekić, Stevan; Stanišić, Nikola; Mitrović, Đorđe; Generisanje prostornih struktura [Izložba: 45. salon arhitekture];
dc.citation.spage118
dc.citation.epage118
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/5612/bitstream_5612.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_1763
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record