Now showing items 1302-1321 of 1423

   Titles
   Zavisnost sila zatezanja membranskih konstrukcija od različitih parametara pod dejstvom koncentrisane sile [1]
   Zelena infrastruktura [1]
   Zelena infrastruktura u Srbiji: pregled politika u domenu životne sredine i prostornog planiranja [1]
   Zgrada Uprave za nekretnine u Podgorici [1]
   Zlata Vuksanović Macura: San o gradu - međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 1921-1922, Orion art, Beograd, 2015. [1]
   Zone unapređenog poslovanja kao menadžment instrument za regeneraciju gradskih centara u Srbiji [1]
   Živeti zajedno [1]
   Τα μουσεία και η δημιουργία της εθνικής ταυτότητας στη Σερβία [1]
   Анализа могућности унапређења прозора и застора у циљу добијања енергетски рационалног објекта [1]
   Атлас вишепородичних зграда Србије [1]
   Атлас породичних кућа Србије [1]
   Баухаус и његова рефлексија на формирање уметничких пракси на екс-југословенским културним просторима [1]
   Браунфилд регенерација кроз увођење креативних индустрија: Студија случаја индустријске зоне „Годоминско поље“ у Смедереву [1]
   Вахау – Одрживи културни предео у функцији развоја региона Србији [1]
   Визиторски центри – Нове координате унапређења руралних подручја Србије [1]
   Визуелни ефекти комбиноване урбане матрице Барселоне [1]
   Вишепородично становање у селима Србије: од нeпримерених просторних појава до могућих елемената урбанитета [1]
   Вредновање карактеристика кровних вртова у оквиру сертификације одрживе изградње [1]
   Генеза, развој и нове тенденције у формирању куће и окућнице у разбијеним српским селима ибарског типа на примеру Власине [1]
   Глобална одрживост и српско становање: анализа главних докумената одрживог развоја у циљу унапређења законодавне и стратешке основе становања у Србији [1]