Show simple item record

Istraživanje kasnoantičkih opeka sa arheoloških lokaliteta u današnjoj Srbiji kao osnova za konzervatorske radove

dc.creatorRadivojević, Ana
dc.date.accessioned2019-10-31T11:15:50Z
dc.date.available2019-10-31T11:15:50Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0354-4605
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/21
dc.description.abstractand revitalization of building heritage of the territory of contemporary Serbia includes numerous late classical archaeological sites. In spite of the efforts oriented to their adequate protection and presentation, the up-to-date conservation practice has faced various problems, particularly those related to the conservation of the brickwork. Problems especially emerge when the need for the new bricks arises, due to their different quality in comparison with those of historical ones. The problem is emphasized by the fact that the recent conservation process, practiced in this region, has not been followed by any qualitative analysis, either of historical or contemporary bricks. Therefore, the results of the recent investigation focused on characterization of late antique bricks from the region have been presented in this paper, seen in the context of conservation works.en
dc.description.abstractZaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa sa područja današnje Srbije obuhvata brojne kasnoantičke arheološke lokalitete. Uprkos nastojanjima ka njihovoj adekvatnoj zaštiti i prezentaciji, dosadašnja konzervatorska praksa je bila suočena sa brojnim problemima, a posebno onim koji se tiču konzervacije zidanih konstrukcija od opeke. Problem biva posebno izražen u slučajevima kada postoji potreba za novim opekama, imajući u vidu razlike u kvalitetu današnjih opeka u poređenju sa istorijskim. Dodatno ga naglašava činjenica da dosadašnji postupci konzervacije kakvi su bili primenjivani na ovom području, nisu bivali propraćeni bilo kakvim kvalitativnim analizama ni istorijskih ni savremenih opeka. Stoga su u ovom radu prikazani rezultati skorašnjeg istraživanja koje je bilo sprovedeno u cilju određivanja karakteristika kasnoantičkih opeka sa posmatranog područja, posmatrani u svetlu potreba postupka konzervacije.sr
dc.publisherUniverzitet u Nišu, Niš
dc.rightsopenAccess
dc.sourceFacta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
dc.subjectbricksen
dc.subjectconservation worken
dc.subjectcompatibilityen
dc.titleInvestigation of late antique bricks from archaeological sites of contemporary Serbia as a basis of conservation worksen
dc.titleIstraživanje kasnoantičkih opeka sa arheoloških lokaliteta u današnjoj Srbiji kao osnova za konzervatorske radovesr
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractРадивојевић, Aна; Истраживање касноантичких опека са археолошких локалитета у данашњој Србији као основа за конзерваторске радове; Истраживање касноантичких опека са археолошких локалитета у данашњој Србији као основа за конзерваторске радове;
dc.citation.volume3
dc.citation.issue2
dc.citation.spage185
dc.citation.epage193
dc.citation.other3(2): 185-193
dc.identifier.doi10.2298/FUACE0502185R
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/74/19.pdf
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record