Now showing items 73-92 of 109

   Titles
   Модел за евалуацију утицаја тржних центара на урбано окружење [1]
   Модел класификације елемената архитектонских објеката у техничкој документацији - формирање и примена [1]
   Модел територијалних информационих система за подршку одрживом урбаном развоју Србији [1]
   Модели континуитета-епистемологија пројектовања унутрашњег простора [1]
   Моделовање понашања архитектонских објеката услед потреса од минирања на површинским коповима [1]
   Научна естетика архитектуре Милутина Борисављевића [1]
   Начела градитељског предања и њихова савремена примена [1]
   Недеструктивна IN SITU испитивања квалитета дрвених конструкција архитектонских објеката [1]
   Непостојаност модернистичке позиције архитекте у пракси XXI века [1]
   Новомедијска архитектура - модалитети употребе нових медија у архитектонској пракси [1]
   Оптимизација мера обнове стамбених зграда у циљу побољшања енергетске ефикасности [1]
   Отворени простори као чиниоци квалитета боравка у здравственим комплексима [1]
   Оцена енергетских перформанси омотача стамбених зграда методом термовизијског снимања [1]
   План суседства - Норме просторне и друштвене дистанцираности [1]
   Примена пракси амбијенталних уметности у архитектонском пројектовању простора свакодневнице [1]
   Примена принципа заштите и презентације градитељског наслеђа на средњовековним утврђеним градовима у Србији [1]
   Принципи интегралног урбаног дизајна у процесу урбане регенерације [1]
   Пројектантски модели за увећање рекреативног квалитета напуштених отворених јавних простора [1]
   Пројектовање сеизмички отпорних архитектонских објеката коришћењем панела од конструкционог стакла или поликарбоната [1]
   Ревитализација центара у селима брдско-планинских подручја источне Србије [1]