Show simple item record

Упоређивање квалитета амбијенталног осветљења изведеног применом метал-халогених и LED извора светлости

dc.contributor.advisorĐokić, Lidija
dc.contributor.otherNikezić, Ana
dc.contributor.otherĐokić, Vladan
dc.contributor.otherDramlić, Dragan
dc.contributor.otherVujović, Sreten
dc.creatorČabarkapa, Aleksandra M.
dc.date.accessioned2019-11-03T13:16:54Z
dc.date.available2019-11-03T13:16:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3147
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11465/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513031569
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5661
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/363
dc.description.abstractLighting has the crucial influence on the impression of ambience during the night. Until recently, high-quality ambient lighting was realized by the use of metalhalide lamps with a ceramic discharge tube, because their essential advantages (warm-white colour of light and excellent colour rendering) compared to other conventional light sources used in urban lighting contribute to adequate presentation of ambient characteristics and create pleasant atmosphere. During the last few years, LED lamps are promoted as the ideal solution for ambient lighting. Their small size, controlled light beam and the possibility of changing both the intensity and colour of light make them particularly suitable for architectural lighting. However, the question was raised whether LED lamps are also appropriate for ambient lighting, taking into account the characteristics of urban ambiences which should be emphasized and the effects to be achieved. While photometric, energy and economic indicators of the use of LED luminaires can be evaluated performing measurements or calculations, their other relevant characteristics, like colour appearance, colour rendering, subjective impression of glare, the sense of security and feeling of relaxation in an illuminated space, as well as the possibility of emphasizing elements and details, can only be assessed through an analysis of subjective impressions given by a number of respondents on each of these lighting aspects. Taking the above into account, the doctoral dissertation includes not only the verification of the objective (photometric, energy and economic) aspects, but also the evaluation of the subjective indicators regarding the quality of ambient lighting. The assessment of the subjective indicators was carried out through a pilot project realized on a pedestrian lane in a Belgrade park. In the dissertation, not only the ambient lighting quality factors, but also the characteristics of urban ambiences which should be emphasized by lighting, are presented...en
dc.description.abstractОсветљење пресудно утиче на доживљај амбијента у ноћним сатима. До недавно, квалитетно амбијентално осветљење подразумевало је употребу метал-халогених извора светлости са керамичким гориоником, јер су њихове суштинске предности у односу на остале класичне изворе светлости који се користе у урбаном осветљењу (топло-бела боја светлости и одлична репродукција боја) доприносиле адекватном приказу (истицању) карактеристика амбијента и стварању пријатне атмосфере. Последњих година, као идеално решење за амбијентално осветљење промовишу се светиљке са LED изворима светлости. Њихове мале димензије, усмерени светлосни снопови и могућност промене интензитета и боје светлости чине их изузетно погодним за архитектонско осветљење. Међутим, поставило се питање да ли су LED светиљке погодне за амбијентално осветљење, имајући у виду карактеристике урбаних амбијената које је неопходно истаћи и ефекте које је потребно постићи. Док се провера фотометријских, енергетских и економских показатеља примене LED светиљки може извршити мерењима или прорачунима, остале релевантне карактеристике LED светиљки, попут боје светлости, способности репродукције боја, субјективног доживљаја бљештања, осећаја безбедности, осећаја опуштености у осветљеном простору и могућности истицања елемената и детаља у простору, могу се проверити само уз помоћ субјективног суда испитаника о сваком од наведених аспеката осветљења. Због тога ова докторска дисертација обухвата не само проверу објективних (енергетских, фотометријских и економских), него и субјективних показатеља квалитета амбијенталног осветљења, уз напомену да је провера субјективних показатеља извршена у оквиру пилот пројекта реализованог на шеталишној стази у једном од београдских паркова. v У раду су представљени не само фактори квалитета амбијенталног осветљења, него и карактеристике урбаних амбијената које треба истаћи осветљењем...sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36018/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjecturban ambiencesen
dc.subjectambient lightingen
dc.subjectLEDsen
dc.subjectmetal-halide lampsen
dc.subjectsubjective impression of lightingen
dc.subjectpilot projecten
dc.subjectobjective indicators of lighting qualityen
dc.subjectурбани амбијентиsr
dc.subjectамбијентално осветљењеsr
dc.subjectLED извори светлостиsr
dc.subjectметал-халогени извори светлостиsr
dc.subjectсубјективни доживљај осветљењаsr
dc.subjectпилот пројекатsr
dc.subjectобјективни показатељи квалитета осветљењаsr
dc.titleComparison of the quality of ambient lighting realized by metal-halide and LED light sourcesen
dc.titleУпоређивање квалитета амбијенталног осветљења изведеног применом метал-халогених и LED извора светлостиsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂокић, Лидија; Ђокић, Владан; Вујовић, Сретен; Никезић, Aна; Драмлић, Драган; Чабаркапа, Aлександра М.; Upoređivanje kvaliteta ambijentalnog osvetljenja izvedenog primenom metal-halogenih i LED izvora svetlosti;
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/903/360.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5661
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record