Show simple item record

Концепт интегрисане рекреације и могућности примене у условима развоја градова Србије

dc.contributor.advisorNikezić, Zoran
dc.contributor.otherĐokić, Vladan
dc.contributor.otherVujović, Sreten
dc.creatorŽivković, Jelena A.
dc.date.accessioned2019-11-03T13:16:57Z
dc.date.available2019-11-03T13:16:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2994
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11228/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47624207
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5559
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/365
dc.description.abstractThis thesis explores the contemporary urban recreation and its use as a tool for urban development. Based on integrative capacity of recreation as an urban activity, the aim of the research was to examine possibilities to use this asset in development of Serbian cities. Since the existing concept of recreation development in Serbia doesn‟t acknowledge its possible use as a tool for urban development, thesis aims to redefine the concept of recreation so that it can be implemented in Serbian context. For that reason the research was organized on two levels. At the first level the integrative role of recreation was examined through research in urban theory and in the fields of psychology, sociology and geography of leisure. Integrative capacity of urban recreation was defined through concepts of leisure experience, encounter and practice and as such operationalized as fluid, focal and porous integrative practice. Different possibilities for activating integrative potential of urban recreation were identified for autonomous and integrated forms of urban recreation. The occurrence and spreading of the phenomena of integrated recreation is then explained and its integrative capacity explored through comparative analysis of eight concepts of development through recreation: „city of fun“, „fantasy city, „tourist city“, „experience city“, „city of play“, „healthy/active city“, „green city“ and „creative city“. The aim was to identify possibilities and constraints of each mode of urban development. The characteristics of each concept of development through recreation were mapped on hypothetical model of contemporary city so that a new „landscape of integrated recreation“ can be identified. The results have proved that various developent paths enabled recreation to function as an integrative tool for urban development at different levels, in various forms and on many locations in the city. These results formed the basis for redefining a concept of recreation in Serbia and for developing a model for integrating urban structure through development of...en
dc.description.abstractОва дисертација се бави истраживањем савременог развоја рекреације и њене улоге у урбаном развоју. У контексту трагања за новим обрасцима развоја, којима би се омогућило превазилажење проблема дезинтеграције урбане структуре, рекреација се преиспитује као интегративни урбани садржај који је као такав препознат у урбаној теорији. Фокус рада је на урбаној рекреацији, дакле оној која се одвија у граду и одражава урбане стилове живота. Пажња је усмерена на истраживање феномена "интегрисане рекреације" за који се претпоставља да значајно увећава могућности за рекреацију у савременом граду. Овај феномен је резултат укључивања рекреације у различите процесе производње простора. Реч је о процесима који, поред традиционалних нормативно-дистрибутивних политика развоја рекреације у јавном сектору, реализују рекреативне садржаје и просторе у савременом граду као средство развоја града. Циљ овог истраживања је био да утврди основе и испита могућности коришћења рекреације као средства повезивања урбане структуре, као и да омогући примену стечених знања у усмеравању развоја градова Србије. Будући да феномен интегрисане рекреације није укључен у постојећи концепт развоја рекреације у Србији, претпоставка о промени улоге рекреације у развоју савремених градова је условила да се, у складу са налазима истраживања, редефинише и концепт рекреације у урбаном развоју у Србији. Због тога је и истраживање било подељено у два дела. У првој фази су објашњене околности појаве феномена интегрисане рекреације, систематизоване карактеристике савремене провизије садржаја и простора рекреације, и на основу теоријског дефинисања рекреације као интегративног урбаног садржаја испитиване могућности коришћења рекреације као средства повезивања урбане структуре. Испитивање карактеристика интегрисане рекреације и њеног интегративног потенцијала у савременом граду било је засновано на жељи да се препознају...sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjecturban recreationen
dc.subjectleisureen
dc.subjectcity developmenten
dc.subjecturban structureen
dc.subjectintegrationen
dc.subjectproduction of spaceen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectBelgradeen
dc.subjectрекреацијаsr
dc.subjectразвој градаsr
dc.subjectурбана структураsr
dc.subjectпроцеси производње простораsr
dc.subjectинтеграцијаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectБеоградsr
dc.titleThe concept of integrated recreation and possibilities of implementation in development of Serbian citiesen
dc.titleКонцепт интегрисане рекреације и могућности примене у условима развоја градова Србијеsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractНикезић, Зоран; Ђокић, Владан; Вујовић, Сретен; Живковић, Јелена A.; Koncept integrisane reakcije i mogućnosti primene u uslovima razvoja gradova Srbije;
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/905/362.pdf
dc.identifier.rcubt-5716
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5559
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record