Show simple item record

Оптимизација мера обнове стамбених зграда у циљу побољшања енергетске ефикасности

dc.contributor.advisorJovanović-Popović, Milica
dc.contributor.otherRadivojević, Ana
dc.contributor.otherŽivković, Branislav
dc.creatorĆuković-Ignjatović, Nataša D.
dc.date.accessioned2019-11-03T13:17:10Z
dc.date.available2019-11-03T13:17:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3500
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12181/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48094479
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6206
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/380
dc.description.abstractRedebining the scope of architecture and urban planning in context of sustainable development during the last two decades, the building fond is now considered to be a man-­‐made resource, that we leave as a legacy for the future generations. When buildings are seen as a resource, numerous questions rise regarding their rational exploitation: how can we use them, how can we adjust them to our contemporary needs, how to extend their lifespan. Housing has a major share in the building fund, thus adaptation of this sector holds huge potential for upgrading not just the dwelling units themselves, but our built environment in general. Energy performance is the key issue in ecological evaluation of buildings, so this work was focused on improving the energy efbiciency of multifamily housing. After the extensive analyses of Serbian building fond, the portion of housing stock constructed between 1960 and 1990 was singled-­‐out as the most productive period, with unprecedented variety in architectural types and construction technologies that has practically vanished from building practice during the last decades. In order to provide for wider scope of individual improvement measures than the one presented in National Typology of Residential Buildings in Serbia, a critical analysis of key thermal envelope elements was carried out. The cases when generic, model improvements can be applied were identibied, while for certain case-­‐specibic options, alternative solutions were proposed and analysed...en
dc.description.abstractПреиспитујући делатност архитектуре и урбанизма у контексту премиса одрживог развоја, током последње две деценије формирано је становиште да постојећи грађевински фонд заправо представља својеврсни створени ресурс који, заједно са корпусом знања и достигнућа остављамо у наслеђе будућим генерацијама. Када изграђене објекте посматрамо на овај начин, неминовно се отварају питања везана за њихову рационалну експлоатацију: како их користимо, како их можемо прилагодити реалним потребама, како им можемо продужити животни век. Највећи део грађевинског фонда представљају стамбене зграде чијом адаптацијом можемо квалитативно унапредити не само стамбене јединице унутар њих, већ и целокупно створено урбано окружење. Енергетске перформансе данас представљају једну од кључних ставки када желимо да проценимо еколошке карактеристике зграде, било да се ради о новопројектованим или постојећим објектима, те је у фокусу овог рада побољшање енергетске ефикасности зграда вишепородичног становања. На основу темељне анализе постојећег грађевинског фонда, за непосредан предмет рада усвојен је сегмент изграђен у периоду од 1960. до 1990. године, када је изграђен највећи део стамбених зграда, уз типолошку и технолошку разноврсност каква раније није била присутна на нашем подручју и која је, током последњих неколико деценија, готово у потпуности ишчезла из станоградње...sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/33053/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjectBuilding adaptationen
dc.subjectMultifamily buildingsen
dc.subjectEnergy efbiciencyen
dc.subjectOptimisationen
dc.subjectBuilding stocken
dc.subjectобнова зградаsr
dc.subjectстамбене зградеsr
dc.subjectенергетска ефикасностsr
dc.subjectоптимизацијаsr
dc.subjectграђевински фондsr
dc.titleOptimization of refurbishment measures for residential buildings in order to improve energy efficiencyen
dc.titleОптимизација мера обнове стамбених зграда у циљу побољшања енергетске ефикасностиsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈовановић-Поповић, Милица; Радивојевић, Aна; Живковић, Бранислав; Ћуковић-Игњатовић, Наташа Д.; Optimizacija mera obnove stambenih zgrada u cilju poboljšanja energetske efikasnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/920/377.pdf
dc.identifier.rcubt-6372
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record