Show simple item record

Улога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простора

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherMitrović, Branislav
dc.contributor.otherŠuvaković, Miodrag
dc.contributor.otherJunes, Kris
dc.creatorBnin-Bninski, Anđelka
dc.date.accessioned2019-11-03T13:17:18Z
dc.date.available2019-11-03T13:17:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=6097
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:18518/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513247633
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/10044
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/391
dc.description.abstractPossible roles of architeciural drawing within ihe study of living space are presented by discussing ihe dynamics of space partition...en
dc.description.abstractПитање могућих улога архитектонског цртежа у студијама стамбеног простора поставља се кроз проблематизацију динамике поделе простора. Динамику узимамо за једно од примарних својстава феномена поделе простора, које везује културу становања и њено испитивање у цртежу. У нашем истраживачком приступу, архитектонски цртеж се подразумева као основни архитектонски медиј и алат архитектонске концепције и анализе, а подела простора се сматра феноменом који је могуће проблематизовати и испитати у односу на начине коришћења стамбеног простора. Централни проблеми истраживања постављени су најпре у обострано условљен однос између својстава линије у цртежу и динамике поделе стамбеног простора, а затим у разматрања различитих улога цртежа у студијама стамбеног простора...sr
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултет
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36034/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjectarchitectural drawingen
dc.subjectmeasuringen
dc.subjectarcitectural analysis...en
dc.subjectархитектонски цртежsr
dc.subjectмерењеsr
dc.subjectархитектонска анализаsr
dc.subjectметода тактике покренутог цртежаsr
dc.subjectгестови становањаsr
dc.subjectситуације и перформансе поделе простораsr
dc.subjectпрелазни просторsr
dc.subjectБранислав Миленковићsr
dc.titleThe Role of architectural drawing in the dynamics of living space partitionen
dc.titleУлога архитектонског цртежа у динамици поделе стамбеног простораsr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂокић, Владан; Шуваковић, Миодраг; Митровић, Бранислав; Јунес, Крис; Бнин-Бнински, Aнђелка; Uloga arhitektonskog crteža u dinamici podele stambenog prostora;
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs//bitstream/id/931/388.pdf
dc.identifier.rcubt-10294
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record