Show simple item record

dc.creatorУгриновић, Александра
dc.date.accessioned2020-04-09T19:27:10Z
dc.date.available2020-04-09T19:27:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1450-605X
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/570
dc.description.abstractУ раду се расправља о нереализованим првонаграђеним конкурсним решењима Спомен-парка Јајин- ци истакнутих југословенских архитеката: Зденка Колација (конкурс 1956/1957. године) и Марка Му- шића (конкурс 1980. године). Анализирају се поступци и начини на које аутори интерпретирају до- гађај масовног стрељања у Јајинцима и истражује се утицај друштвених и културних прилика на (не) реализацију Спомен-парка. Овим радом ће се на основу историјског осврта на масовно стрељање у Јајинцима продубити знања о самом догађају, што ће нам омогућити да разумемо, образложимо и тумачимо пројектантске страте- гије аутора првонаграђених решења. Циљ рада је да се сагледају размишљања и ставови аутора о на- чинима презентације и обележавања места страдања, али и да се увиде разлози зашто није дошло до извођења ни једног од награђених конкурсних решења. На крају ће се изнети допринос и значај кон- курсних решења за Спомен-парк Јајинци у формирању новог приступа у интерпретацији меморијал- них комплекса.sr
dc.description.abstractThe paper discusses the unrealized, first-awarded competition conceptual designs for the Memorial Park in Jajinci by prominent Yugoslav architects Zdenko Kolacio (competition in 1956/7) and Marko Mušić (competition in 1980). The methods and ways in which the authors interpreted the mass shooting of civilians in Jajinci are analyzed and the impacts of social and cultural circumstances on the (non-) realization of the Memorial Park is investigated. On the basis of the historical review of the mass shooting in Jajinci, this work aims at broadening the knowledge of the event itself, enabling us to understand, explain and interpret the design strategies of the authors of the winning designs. The further aim of the paper is to look at the authors' thoughts and views on the ways of presenting and marking the place of sufferings, but also to investigate the reasons why neither award-winning competition conceptual design has been realized. In the end, the contribution to and significance of the Memorial Park competition designs in the formation of a new approach to interpreting memorial complexes will be presented.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Завод за заштиту споменика културе града Београдаsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceНаслеђе = Heritagesr
dc.subjectМemorial architecturesr
dc.subjectMemorial Park in Jajincisr
dc.subjectFirst-awarded competition conceptual designssr
dc.subjectZdenko Kolaciosr
dc.subjectMarko Mušićsr
dc.titleНереализована првонаграђена конкурсна решења Зденка Колација и Марка Мушића за Спомен-парк Јајинциsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractUgrinović, Aleksandra; Nerealizovana prvonagrađena konkursna rešenja Zdenka Kolacija i Marka Mušića za Spomen-park Jajinci;
dc.citation.issue20
dc.citation.spage169
dc.citation.epage182
dc.citation.rankM52
dc.identifier.doi10.5937/nasledje1920169U
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/1491/1450-605X1920169UgrinovicA.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record