Show simple item record

Energy Features of Roma Houses

dc.contributorВаради, Тибор
dc.contributorВуксановић- Мацура, Злата
dc.creatorЂукановић, Љиљана
dc.creatorИгњатовић, Душан
dc.date.accessioned2020-05-26T14:46:20Z
dc.date.available2020-05-26T14:46:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-86-7025-732-0
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/778
dc.description.abstractИстраживање стамбеног фонда породичних кућа у Србији показује да са становишта енергетске ефикасности оне у великом проценту не одговарају савременим захтевима које прописује домаћа регулатива. Узимајући у обзир да је ромско становање одувек значајно одступало по стандардима комфора од просечног у Републици Србији, јасно је каква је очекивана слика постојећег стања стамбеног фонда Рома. Полазиште за анализу енергетских карактеристика ромских кућа представља њихова материјализација која у највећој мери одређује крајње ефекте не/постигнутих уштеда. У раду су анализиране четири зидане куће ромске популације и једна од лаких материјала, које илуструју типичне проблеме у материјализацији објеката, који се директно одражавају на укупне енергетске перформансе: грађење расположивим материјалом, комбиновање различитих материјала у истом склопу, проблеми формирања спојева, заптивеност прозора и врата, изостанак термоизолационих материјала и финализирајућег слоја, про-блеми пробијања отвора у зидовима. Снимци термовизијском камером илуструју проблемска места и указују на недостатке у материјализацији објеката који су у највећој мери резултат грађења на нивоу структурног минимума.sr
dc.description.abstractThe analysis of Serbian family housing shows that in terms of energy efficiency the existing housing stock largely fails to comply with the current regulatory requirements and comfort standards. having in mind that Roma housing has always been well below average in the Republic of Serbia, the performance of the current Roma housing stock can easily be anticipated. The materialization of Roma houses is the starting point for this study, as it largely determines the final effects of (in)effective energy savings. The paper presents an analysis of four Roma houses built in solid materials (masonry) and one constructed from lightweight materials; they illustrate typical problems related to the materialization of buildings that affect the overall energy performance: using any available construction material, combining different materials within the same structure, joints, unsealed windows and doors, no thermal insulation nor finishing, problems of forming facade openings. Thermal camera images illustrate these problematic issues and point to the materialization flaws that are mainly a result of building at the very edge of the structural minimum.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Српска академија наука и уметностиsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСтановање Рома у Србији: стање и изазовиsr
dc.subjectстамбени фондsr
dc.subjectструктурни минимумsr
dc.subjectенергетске перфор-мансеsr
dc.subjectтермограмsr
dc.subjecthousing stocksr
dc.subjectstructural minimumsr
dc.subjectenergy performancesr
dc.subjectthermogramsr
dc.titleЕнергетске карактеристике ромских кућаsr
dc.titleEnergy Features of Roma Housesen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractIgnjatović, Dušan; Đukanović, Ljiljana; Energetske karakteristike romskih kuća;
dc.citation.spage253
dc.citation.epage271
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/2180/bitstream_2180.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record