Show simple item record

dc.contributorZlatanović-Tomašević, Vesna
dc.contributorGajić, Ranka
dc.contributorKaić, Faketa
dc.creatorMaruna, Marija
dc.creatorLazarević Bajec, Nada
dc.creatorMihajlov, Vladimir
dc.date.accessioned2020-05-29T19:20:31Z
dc.date.available2020-05-29T19:20:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-86-907727-7-3
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/788
dc.description.abstractPrilagoñavanje klimatskim promenama podrazumeva konkretne mere koje redukuju ranjivost na uticaje klimatskih promena što u slučaju oblasti urbanističkog planiranja podrazumeva utvrñivanje okvira za novu i postojeću izgradnju koji će razviti otpornost naselja na ekstremne uticaje. Za sistem planiranja u Srbiji je karakteristično da se neposredni okvir za izgradnju definiše na nivou plana detaljne regulacije. U opštem smislu, utvrñivanju mera za redukovanje ranjivosti nekog područja prethodi razvoj smernica aktivnosti prilagoñavanja, karakterističnih za dugoročno planiranje, koje zavise od sposobnosti predviñanja opasnosti i sagledavanja mogućih posledica. Metodološki posmatrano, planiranje mora krenuti od identifikacije problema i na osnovu njih utvrñivanju prioriteta. Za razliku od dugoročnih, kratkoročni planovi zahtevaju pristup zasnovan na razumevanju i redukovanju ranjivosti što podrazumeva detaljnu analizu i razumevanje neposrednog konteksta. Suština je u dijagnostifikovanju osetljivih mesta koja predstavljaju rizik ugrožavanja neke značajne aktivnosti, načina života ili resursa, na osnovu kojih se donose konkretne mere i utvrñuje okvir za izgradnju. U ovom radu će se istraživati na koji način postojeći urbanistički planovi kreiraju obrasce urbane strukture otporne na klimatske promene. Težište je na analizi načina na koji su mere prilagoñenosti uključene u planove, a ne na analizi načina formiranja obrazaca urbane strukture. Cilj je ukazivanje na mogućnost uključivanja teme klimatskih promena u urbanističke planove kao i unapreñenje postojećeg načina urbanističkog planiranja radi stvaranja obrazaca urbane strukture otpornijih na klimatske promene. Istraživanje će biti sprovedeno na primeru Nacrta plana detaljne regulacije "Ada Ciganlija".sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherDrustvo urbanista Beogradasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceBudućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promenasr
dc.subjectObrasci urbane strukturesr
dc.subjectPrilagođavanje klimatskim promenamasr
dc.subjectKratkoročno planiranjesr
dc.titleAnaliza prilagođenosti obrazaca urbane strukture klimatskim promenama: primer nacrta plana detalne regulacije "Ada Ciganlija"sr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractЛазаревић Бајец, Нада; Михајлов, Владимир; Маруна, Марија; Aнализа прилагођености образаца урбане структуре климатским променама: пример нацрта плана деталне регулације "Aда Циганлија"; Aнализа прилагођености образаца урбане структуре климатским променама: пример нацрта плана деталне регулације "Aда Циганлија";
dc.citation.spage227
dc.citation.epage245
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/2216/ZbornikRadovaDUBMihalovVladimir1.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_788
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record