Show simple item record

Typology of schoool gyms in the Republic of Serbia

dc.creatorJovanović Popović, Milica
dc.creatorIgnjatović, Dušan
dc.creatorZeković, Bojana
dc.creatorĐurišić, Željko
dc.creatorBatić, Iva
dc.creatorBakić, Vukman
dc.creatorMirkov, Nikola
dc.creatorKljajić, Miroslav
dc.creatorKonstantinović, Dragana
dc.date.accessioned2020-06-10T15:06:00Z
dc.date.available2020-06-10T15:06:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-86-80390-34-5
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/844
dc.description.abstractПроцес истраживања сегмента фискултурних сала резултирао је формирањем одговарајуће типологије, при чему су анализиране могућности унапређења енергетских перформанси не само грађевинских елемената и склопова, већ термотехничких и електроенергетских система. Утврђени типови и резултати прорачуна енергетских перформанси и могућности унапређења индикативни су за доношење закључака о могућим стратегијама и приступима обнови у појединачним случајевима. Типологија фиксултурних сала може се, у одређеним случајевима, довести у релацију са постојећом националном типологијом школа, чиме се закључци спроведених анализа могу користити као елементи јединствене стратегије енергетске санације и обнове целокупног сегмента школских зграда.sr
dc.description.abstractThe study process of segments of gyms resulted in the formation of the appropriate typology, including the analysis of possibilities for improvement of energy performance of not only construction elements and assemblies, but also of HVAC and electrical power systems. The identified types and results of the calculation of energy performance and potential for improvement are indicative for coming to conclusions on the possible strategies and approached to rehabilitation in individual cases. The typology of gyms may, in certain cases, be brought into correlation with the existing national typology of schools, thus allowing for the conclusions of implemented analyses to be used as elements of a uniform strategy of energy retrofitting and rehabilitation of the entire segment of school buildingsen
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBeograd = Belgrade : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZsr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectŠkolske salesr
dc.subjectTipologijasr
dc.subjectEnergetska efikasnostsr
dc.subjectObnova zgradasr
dc.subjectSchool buildingssr
dc.subjectTypologysr
dc.subjectEnergy efficiencysr
dc.subjectBuilding refurbishmentsr
dc.titleTipologija Fiskulturnih sala školskih zgrada Srbijesr
dc.titleTypology of schoool gyms in the Republic of Serbiaen
dc.typebooksr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractКонстантиновић, Драгана; Јовановић Поповић, Милица; Зековић, Бојана; Бакић, Вукман; Мирков, Никола; Кљајић, Мирослав; Ђуришић, Жељко; Батић, Ива; Игњатовић, Душан; Типологија Фискултурних сала школских зграда Србије; Типологија Фискултурних сала школских зграда Србије;
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/2369/bitstream_2369.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raf_844
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record