Show simple item record

Редефинисање карактера руралних центара у брдско - планинским подручјима

dc.creatorVidenović, Aleksandar
dc.creatorArandjelović, Miloš
dc.date.accessioned2020-06-12T11:44:04Z
dc.date.available2020-06-12T11:44:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-86-87067-22-6
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/881
dc.description.abstractIn development of rural areas in Serbia, as well other territories, it is accepted traditional view on the rural centers and centers in the villages or the communities centers of rural settlements, as they define those settlements through its position in the hierarchy of settlements in specific region, meaning the size, content, equipment and the level of infrastructural and supra-structural development. The changes in social and economic area and spatial structure that happened, asked for the review of this settlement category and redefinition of its importance in the settlement network. It means changes in understanding of populations and changes of its real content in the gravitation areas. The point of the paper is the need to realize redefinition the priorities of settlements and reactivation of potentials and advantages they have, in the frame of local inhabitants and other users’ needs. This is prerequisite for creation of conditions for quality functioning of the regions, specifically mountain regions in Serbia.en
dc.description.abstractУ развоју руралних простора Србије, али и ширих простора, уврежена је традиционална слика о сеоским центрима и центрима у селима, или о цен- трима заједница сеоских насеља, која ова насеља дефинише кроз њихов поло- жај у хијерархијском систему насеља одређене регије, а који је опет одређен њиховом величином, садржајем, опремљеношћу и степеном развијености инфра и супраструктуре. Промене у друштвено - економском смислу, и неминовно у просторној важности, које су се у међувремену догодиле, наметнуле су потребу новог сагле- давања ове функционалне насеобинске категорије и редефинисања њиховог значаја и битности у мрежи насеља, односно до кориговања субјективног до- живљавања у свести становника и измене објективне корисности њихових реал- них садржаја на одређеним гравитационим подеручјима. Правовремено уочавање потребе за редефинисањем садржајних, и просторних приоритета појединих препознатих насеља, независно од њиховог статистичког пресека и реактивирање потенцијала и предности које она поседују, а у оквиру рационалних друштвено - економских потреба локалног становништва и других корисника, предуслов је стварања услова за опште квалитетно функционисање појединих регија, а нарочито брдско - планинских подручја Србије.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Српско удружење за социологију села и пољопривредеsr
dc.publisherБеоград : Завод за проучавање селаsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43007/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceСоцио-економски аспекти обнове и развоја насеља брдско-планинског подручја Србије : зборник резимеа реферата / XXIII међународни научни скуп Власински сусрети 27. и 28. октoбар 2017. године, [Власотинце] = Socio-economic Aspects of Reconstruction and Development of the Village Mountainous Areas of Serbia : book of abstracts of papers / XXIII International Scientific Conference Vlasina Encounters, 27th and 28th of October 2017sr
dc.subjectMountain areassr
dc.subjectCenterssr
dc.subjectRedefinitionsr
dc.subjectCharacteristics of settlementssr
dc.subjectБрдско - планинска подручјаsr
dc.subjectЦентриsr
dc.subjectРедефиницијаsr
dc.subjectКарактер насељаsr
dc.titleRedefinition the characteristics of rural centers in mountain areasen
dc.titleРедефинисање карактера руралних центара у брдско - планинским подручјимаsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractВиденовић, Aлександар; Aрандјеловић, Милош; REDEFINISANjE KARAKTERA RURALNIH CENTARA U BRDSKO - PLANINSKIM PODRUČJIMA;
dc.citation.spage14
dc.citation.epage15
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/2565/bitstream_2565.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record