Show simple item record

The role of industrial heritage in preserving the identity of a city: case study Smederevo

dc.creatorDjukić, Aleksandra
dc.creatorŠpirić, Ana
dc.creatorAntonić, Branislav
dc.creatorRistović, Milica
dc.date.accessioned2020-06-13T16:00:17Z
dc.date.available2020-06-13T16:00:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2566-4484
dc.identifier.urihttps://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/915
dc.description.abstractКултурно наслеђе је препознато као незаменљив и необновљив стратешки ресурсза одрживи развој града и јачање његовог идентитета у функцији његове конкурентности на регионалном и глобалном нивоу. Индустријско наслеђе је део културног пејзажа који произилази из интеракције друштвених група и простора којим групе припадају и у односу на које граде колективни идентитет и културна значења, кроз слојевит и комплексан однос. Друштвене вредности индустријског наслеђа суважан део идентитета грађана, јер представљају део меморије о животу људи, о индустријском прогресу и поносу локалног становништва.Студија случаја ће бити спроведена у Смедереву, на локацијама индустријског наслеђа дуж обале Дунава. Идентификовање вредности и значаја индистријског наслеђа ће бити истражено анкетирањем грађана Смедерева. Анкета се састоји из утврђивања елемената имиџа места, на основу пет елемената Кевина Линча, као и идентификације емотивне повезаности грађана са местом, разумевање његових симбола и значења према Релфу.sr
dc.description.abstractCultural heritage is recognized as an irreplaceable and non-renewable strategic resource for the sustainable development of the city. It could serve as important trigger for strengthening identity and competitiveness of the city at the regional and global level. Industrial heritage is seen as a cultural landscape that stems from the interaction of social groups and the space they belong and in relation to which they build collective identity and cultural meanings, through a layered and complex relationship. Social values of industrial heritage are an important part of citizens' identity, because they represent a part of the memory of people's lives, about industrial progress and pride of the local citizens. The case study is conducted in Smederevo, at the area of industrial heritage along the Danube river bank. Identification of the value and significance of the Indistrial heritage will be investigated by a survey of citizens. The survey is based on the five Lynch`s elements of the image of the city, as well as the identification of the emotional connection of citizens with the city, the understanding of its symbols and meanings.en
dc.language.isoensr
dc.publisherUniversity of Banja Luka - Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesysr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36034/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceНаучни скуп са међународним учешћем Савремена теорија и пракса у градитељству XIII = International Scientific Conference on Contemporary theory and practice in Construction XIIIsr
dc.subjectИндустријско наслеђеsr
dc.subjectКултурно наслеђеsr
dc.subjectИдентитетsr
dc.subjectГрадsr
dc.subjectСмедеревоsr
dc.subjectIndustrial heritagesr
dc.subjectCultural heritagesr
dc.subjectIdentitysr
dc.subjectCitysr
dc.subjectSmederevosr
dc.titleИндустријско наслеђе у функцији очувања идентитета: Пример Смедереваsr
dc.titleThe role of industrial heritage in preserving the identity of a city: case study Smederevoen
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractДјукић, Aлександра; Ристовић, Милица; Шпирић, Aна; Aнтонић, Бранислав; Industrijsko nasleđe u funkciji očuvanja identiteta: Primer Smedereva;
dc.rights.holderUniversity of Banja Luka - Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesysr
dc.citation.spage300
dc.citation.epage312
dc.identifier.doi10.7251/STP1813300A
dc.identifier.fulltexthttps://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/2671/14_Stepgrad18_ADjukicASpiricBAntonicMRistovic.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record