Show simple item record

dc.creatorМиодраг, Ралевић
dc.creatorАнтонић, Бранислав
dc.creatorМитровић, Бисерка
dc.creatorСимеунчевић Радуловић, Сања
dc.creatorБожовић, Ружица
dc.creatorБегановић, Џемила
dc.date.accessioned2020-06-16T11:13:56Z
dc.date.available2020-06-16T11:13:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-86-84275-31-0
dc.identifier.urihttp://raf.arh.bg.ac.rs/handle/123456789/970
dc.description.abstractПосле деценија постиндустријског раздобља са нагласком на трговину и услуге, развијене државе Запада све више уочавају потребу за променом политике привредног развоја као и процес реиндустријализације као „нову узданицу“ развоја. При томе, појам индустрије има ново, шире схватање. У складу са тим пажња се усмерава на бројне области производње и све се посматра међусекторски. Ово је посебно значајно за Србију као државу у транзицији, где некадашња индустрија није надомештена новим привредним делатностима и садржајима. Као битан чинилац у целом процесу намеће се простор, тј. потреба за поновним коришћењем постојећих, а неискоришћених индустријских капацитета. Стога се увиђа значај повезивања питања реиндустријализације и урбанистичког и регионалног планирања. Тежња рада је да се уочи ширина савременог поимања реиндустријализације и да се на основу тога покажу примери позитивне праксе из европског окружења. Све наведено има за циљ да укаже на значај реиндустријализације из угла урбанистичког и регионалног планирања по будући развој Србије.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Удружење урбаниста Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36034/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceПланирање простора, урбанизам и изградња, комплементарни закони и реиндустријализација = Spatial Planning, Urbanism and Construction Complementary Legislation and Reindustrialization / Међународни научно-стручни скуп Летња школа урбанизма, [10], [Врњачка Бања], 25.-27. јун 2014. = International Scientific and Professional Symposium Summer School of Town Planningsr
dc.subjectРеиндустријализацијаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectКреативне индустријеsr
dc.subjectМеђусекторски приступsr
dc.subjectБраунфилдsr
dc.titleРеиндустријализација Србије између илузије, стварности и савремених токова развојаsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dcterms.abstractBeganović, DŽemila; Mitrović, Biserka; Miodrag, Ralević; Simeunčević Radulović, Sanja; Antonić, Branislav; Božović, Ružica; Reindustrijalizacija Srbije između iluzije, stvarnosti i savremenih tokova razvoja;
dc.rights.holderУдружење урбаниста Србијеsr
dc.citation.spage191
dc.citation.epage206
dc.identifier.fulltexthttp://raf.arh.bg.ac.rs/bitstream/id/2798/LSU14_Ralevic_etal.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record