Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion12983920.22%0.00
2type_keyword:article11159017.37%0.00
3rights_keyword:openAccess10865316.92%0.00
4dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]620709.66%0.00
5rights_keyword:restrictedAccess517468.06%0.00
6subject_keyword:Serbia500817.80%0.00
7type_keyword:conferenceObject413726.44%0.00
8dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]384355.98%0.00
9subject_keyword:Belgrade347815.42%0.00
10subject_keyword:Nationalism336185.23%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
642267100.00%0.00